Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ledende overlæge til Kirurgisk sektion, Gastroenheden

Ledende overlæge i kirurgisk sektion, Gastroenheden, Amager-Hvidovre Hospital

Vil du være en del af afdelingsledelsen i landets største Gastroenhed i tæt samarbejde med den nuværende ledende overlæge og ledende oversygeplejerske?

Om Gastroenheden

Gastroenheden blev etableret i 1998 som den første enhed mellem kirurgi og medicinsk gastroenterologi. Enheden er i dag en fast forankret enhed mellem specialerne, hvor varetagelse af fagområder sker ud fra de enkeltes kompetencer mere end specialetilknytning – bedste mand/kvinde løser opgaverne.

Gastroenheden har til opgave at sikre varetagelse af hovedfunktionsopgaver for Planområde Syd med ca. 550.000 borgere. Enheden har et stort antal Regions- og Højt specialiserede funktioner indenfor begge grenspecialer (Specialeplan 2017) – med fokus på de benigne sygdomme. Dette fordrer et tæt samarbejde med andre hospitaler og regioner.

Gastroenheden har 550 fuldtidsansatte medarbejdere, heraf 53 speciallæger, og har en stor uddannelsesmæssig opgave for alle faggrupper - med præ- og postgraduat uddannelse af 50 lægestuderende og 79 læger i KBU, intro og HU-stillinger. Desuden uddannelse af sygeplejestuderende og lægesekretærelever (over 200/år).

Uddannelse har høj prioritet med det formål at udvikle fagområderne indenfor alle personalegrupper og derved medvirke til at rekruttere i fremtiden og til at sikre stor faglig indsigt for alle personalegrupper – og hvor du sammen med de uddannelsesansvarlige overlæger sikrer en god og attraktiv sektion, hvor lægerne gerne vil være under og efter endt uddannelse.

Der er en betydelig forskningsaktivitet indenfor hovedparten af kerneområderne med i alt 3 professorer, 2 forskningslektorer ca. 18 phd-studerende, scholarstipendiater samt postdoc læger. Der indleveres hvert år flere phd-afhandlinger og publiceres ca. 100 publikationer i internationale tidsskrifter. Indenfor den kirurgiske sektion drejer det sig om akut kirurgi inkl AHA, tidlig opsporing af kolorektal cancer, FAP og anden tarmpolypose, refluks, fedme og kroniske smerter efter hernie kirurgi, anal inkontinens og inflammatorisk tarmsygdom.

Enheden har 146 senge, egen fælles akutmodtagelse med 25 senge, et semiintensivt afsnit på 7 pladser og fælles 5-døgns afsnit. Et stort fælles endoskopiafsnit hvor alle former for endoskopi udføres.

Den kirurgiske sektion har selvstændigt 60 sengepladser fordelt på øvre –, nedre - og akut nedre afsnit. Den gastromedicinske sektion har 36 senge.

Vi har dagligt 3-4 elektive og 2 akutte lejer på den centrale operationsgang samt 1-2 daglige dagkirurgiske lejer. Afsnittet er bemandet med specialerettet sygeplejersker, der er ansat i Gastroenheden.

Det kirurgiske ambulatorium og dagafsnit er søjleopdelt efter subspecialer. Speciallægerne er tilknyttet faste teams og sengeafsnit. Alle sengeafsnit ledes af en afsnitsledelse med en afdelingssygeplejerske og 1-2 speciallæger afhængig af om det er rene kirurgiske afsnit eller fælles kirurgisk-gastroenterologiske afsnit.

Aktivitet: Enheden udfører over 6000 operationer årligt, 12000 endoskopier inkl ERCP og EUL med intervention, ca. 56.000 ambulante besøg og 15000 akutte samt elektive indlæggelser.

Gastroenhedens strategi er ” Vi holder af hverdagen – den handler om liv” og indgår i strategien for Amager-Hvidovre Hospital ”Det handler om liv”. Vi har tre indsatsområder:

  • Vi fokuserer på den akutte patient
  • Vi har ekspertise indenfor både almindelige og sjældne mavetarmsygdomme
  • Vi arbejder med uddannelse og forskning hver dag – til gavn for patienterne nu og i fremtiden.
Stillingen

Som medlem af afdelingsledelsen får du ledelsesansvar for den lægelige del af kirurgisk sektion. Du skal bidrage til forskning og udvikling inden for det kirurgiske speciale samt sikre den faglige varetagelse af såvel hoved- som regions- og højt specialiserede funktioner på et højt fagligt niveau. Du skal bidrage til rekruttering af de bedste læger indenfor de enkelte faglige områder og dermed positionere enheden nationalt og internationalt. Hvor du til enhver tid samtidig har fokus på enhedens fælles funktion, udvikling og samlet medarbejderstab med godt arbejdsmiljø, kollegialitet og værdig tone sammen og for patienter.

Du vil sammen med den øvrige afdelingsledelse have ansvar for at styrke og videreudvikle patientforløb i egen afdeling og mellem samarbejdende afdelinger/hospitaler med fokus på de sammenhængende patientforløb.

Afdelingsledelsen er samlet ansvarlig for at enhedens budget samt aktivitet overholdes, at vi lever op til vedtagne love og aftaler indenfor Gastroenhedens faglige områder.

Din profil

Du er speciallæge i kirurgi og forskningserfaring vil blive prioriteret. Du har dokumenteret ledelseserfaring og motiveres af at skabe fornyelse og være med til at forme og sikre den strategiske retning for enheden. Du har stærke kommunikative evner og trives med et alsidigt job, hvor der skal træffes komplekse og evt. svære beslutninger i en foranderlig verden under politisk ledelse. Beslutninger som oftest træffes i afdelingsledelsens fællesskab.

Der lægges vægt på at du kan bidrage til at understøtte en stærk samarbejdskultur præget af faglighed og vidensdeling med fokus på medarbejderudvikling og tiltrækning af nye dygtige talenter. Du skal have en stærk faglig baggrund, være vellidt hvor du kommer fra og have erfaring med arbejdet på en stor kirurgisk afdeling/Gastroenhed.

Hvem er du?

  • Du har en respekterende, synlig og involverende ledelsesstil samt evne til at koordinere og træffe de nødvendige beslutninger
  • Du håndterer krydspres og kan prioritere opgaverne bevidst og klogt
  • Du er visionær og udviklingsorienteret
  • Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
  • Du kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
  • Du har lyst til personaleledelse og formår at rekruttere, udvikle og fastholde kompetent personale herunder fokus på trivsel blandt medarbejderne
Ansættelsesvilkår

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Ledende overlæge Inge Nordgaard-Lassen (2129 4778), Ledende oversygeplejerske Inger Sørensen (51166038) eller Vicedirektør Kurt Stig Jensen (38624040).

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af lægelige chefer indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgning med beskrivelse af kompetencer indenfor de 7 lægeroller og CV skal fremsendes senest den 22. oktober 2020, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 29. oktober 2020 og anden runde den 9. november 2020. Kandidater der går videre til anden runde vil blive bedt om at gennemføre personlighedstest i perioden den 30. oktober til og med 5. november 2020.

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos chefsekretær Kia Frisenborg på telefon 3862 1702.

Læs mere om Amager og Hvidovre Hospital på hospitalets hjemmesider www.amagerhospital.dk og www.hvidovrehospital.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.