Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ledende overlæge til Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital skal have ny ledende overlæge. Vi er godt i gang med at udvikle os til en udviklings- og forskningsaktiv universitetsafdeling og søger en ambitiøs og dynamisk ledende overlæge, som kan gå forrest, når hospitalets strategi skal udvikles og implementeres i afdelingen.

Stillingen er til besættelse fra 01.09.18 eller snarest derefter.

Sjællands Universitetshospital arbejder målrettet på at etablere et fuldt udviklet universitetshospital, hvor ledetråden er:

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling varetager behandling inden for hele det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau.

Afdelingen har regionsfunktion på følgende områder: Fod/ankel kirurgi, Artroskopisk kirurgi, Skulder- og albue kirurgi, Knæ- og hoftealloplastik kirurgi, Traumatologi og Rygkirurgi.

Afdelingen udfører endvidere specialiseret behandling indenfor hofte-, knæ-, fod-, ryg- og artroskopisk kirurgi, og vi er i afdelingen i gang med at hjemtage en række behandlinger. Der er indgået samarbejdsaftaler med Rigshospitalet og Odense Universitetshospital om den specialiserede behandling.

Region Sjællands rygkirurgi er samlet i Køge, og afdelingen huser således også den rygkirurgiske fællesvisitation. Afdelingen har et samarbejde med Glostrup Center for Rygkirurgi om de akutte rygpatienter, da vi ikke har rygvagtdækning.

Afdelingens læger fungerer som traumeledere på Sjællands Universitetshospital.

Afdelingen har et samlet budget på 125 mio. kr. og ca. 153 normerede fuldtidsstillinger, hvoraf de 40 er læger.

Forventet aktivitet i 2018 er 33.500 ambulante besøg og 9.320 operationer.

Der lægges stor vægt på uddannelse af yngre læger, og afdelingen har samlet 20 uddannelses- stillinger fordelt på syv intro-, 11 hoved-, to KBU-stillinger samt en plastikkirurgisk kursist hvert andet år.

Derudover deltager vi i uddannelsen af 42 medicinstuderende årligt, og tilbyder en række valgfrie forløb. Der er tre kliniske lektorater på afdelingen.

Afdelingen fik tilknyttet en klinisk professor i 2018 og en stærk klinisk forskningsenhed er under opbygning.

Afdelingens organisering

Afdelingsledelsen består af en ledende oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingsledelsen har et fælles ansvar for at sikre den samlede udvikling af afdelingens funktioner og virke. Afdelingsledelsen har herunder også ansvaret for afdelingens aktivitet- økonomi- og budgetoverholdelse.

Som ledende overlæge bliver du, sammen med den ledende oversygeplejerske, ansvarlig for at sætte rammer og retning for udvikling af afdelingen med henblik på at leve op til strategien for hele Sjællands Universitetshospital.

Vi prioriterer et åbent og tillidsbaseret arbejdsmiljø med respekt for afdelingens mangfoldighed og med fokus på at tiltrække og fastholde dygtige og stabile medarbejdere, og vi prioriterer den løbende kompetenceudvikling.

Den kliniske forskning er højt prioriteret i afdelingen, og du vil sammen med den ledende oversygeplejerske og afdelingens professor være med til at fremme udbygningen af afdelingens forskningsaktiviteter.

Der lægges i stillingen vægt på etablering og udvikling af et godt og innovativt samarbejde med primærsektoren, med de samarbejdende specialer i hospitalet samt nationalt og internationalt og selvfølgelig internt i afdelingen med de forskellige faggrupper.

Opgaverne

Vi søger en leder, som sammen med den ledende oversygeplejerske har lyst til at stå i spidsen for driften og udviklingen af afdelingen.

Afdelingen står overfor gennemførelse af en driftsoptimering af hele afdelingen samt en omlægning af signifikante dele af ortopædkirurgisk aktivitet til sammedagskirurgi. Vi søger derfor en leder, som har haft succes med mærkbar driftsoptimering i en stor afdeling samt med omlægning af signifikante dele af ortopædkirurgisk aktivitet til sammedagskirurgi.

I samarbejde med den ledende oversygeplejerske skal du sikre

 • Effektiv drift gennem optimal ressourceudnyttelse, økonomistyring og budgetforståelse
 • Driftsoptimering af hele afdelingen
 • Omlægning af et signifikant antal patientforløb til sammedagskirurgi
 • At udvikle afdelingen så patienterne oplever gode, udviklende og sammenhængende forløb, hvor den faglige kvalitet er i top
 • En tydelig og visionær strategi for afdelingen med henblik på at planlægge overgangen til det fremtidige Sjællands Universitetshospital
 • Lederskab i forhold til kontinuerligt at udvikle og implementere nye arbejdsgange og metoder med henblik på smart ressourceudnyttelse og optimering af patientbehandlingen
 • Anvendelse af ny teknologi i patientbehandlingen samt understøtte anvendelsen af kliniske databaser
 • Indsatsen hen mod målet om, at 95% af specialets patienter varetages regionalt – herunder anvise nye veje til hjemtag af patienter
 • Rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetent personale
 • Kvalitet i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende
 • Overordnet forskningsstrategi og et dynamisk forskningsmiljø samt engagement i at udvikle et forskningsmiljø og sikre en evidensbaseret praksis

Personlige egenskaber

 • Høje idealer for det kliniske arbejde med udgangspunkt i patienternes behov
 • Veludviklede kommunikative evner og samarbejdsevner
 • Fokus på at skabe positive samspil med patienter, medarbejdere, samarbejdspartnere internt på Sjællands Universitetshospital og eksternt samt i forhold til sygehusledelsen
 • Gode evner til at lytte til andres synspunkter og til at indgå i og gennemføre processer
 • Gode evner til at opretholde et helhedsperspektiv, skabe sammenhæng og mening
 • Strategisk og analytisk tænkning og handlekraft samt vedholdenhed med henblik på at eksekvere beslutninger
 • Løsningsfokuseret tilgang, præget af kreativitet og nytænkning
 • Evne og mod til at træffe beslutninger afstemt efter mål og strategi for afdelingen
 • Talentudvikling af medarbejdere og inddragelse af deres kompetencer med henblik på at skabe engagement, motivation og virkelyst
 • Høj motivation for at udøve faglig ledelse og personaleledelse
 • Fokus på at etablere rammerne for et godt arbejdsmiljø i afdelingen

Kvalifikationer

Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgi og være overlægekvalificeret.

Ledelsesopgaven i stillingen prioriteres højt, og der lægges samtidig vægt på både ledelseserfaring og dokumenteret, formel lederuddannelse. Støtte og uddannelse i relation til ledelsesopgaver kan tilbydes.

Om stillingen

Stillingen som ledende overlæge er vagtfri. Den ledende overlæge må forvente, i et vist omfang, at skulle deltage i afdelingens daglige, kliniske arbejde sammen med de øvrige læger.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder: Lægefaglig ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme.

Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne.

I øvrigt om ansættelsesproceduren

Vi gør opmærksom på, at som led i strategien vil hospitalet inddrage en repræsentant fra Patientforum i rekrutteringsprocessen, i form af en patient eller en pårørende, som deltager i samtalen.

Der vil naturligvis være fuld fortrolighed i vores behandling af ansøgere.

Ansøgningsfrist 06.07.18

Samtaler 15.08.18

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329831463Phoenix-4d1b5cf312018-07-05T00:00:00Ledende overlæge til Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital skal have ny ledende overlæge. Vi er godt i gang med at udvikle os til en udviklings- og forskningsaktiv universitetsafdeling og søger en ambitiøs og dynamisk ledende overlæge, som kan gå forrest, når hospitalets strategi skal udvikles og implementeres i afdelingen.

Stillingen er til besættelse fra 01.09.18 eller snarest derefter.

Sjællands Universitetshospital arbejder målrettet på at etablere et fuldt udviklet universitetshospital, hvor ledetråden er:

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling varetager behandling inden for hele det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau.

Afdelingen har regionsfunktion på følgende områder: Fod/ankel kirurgi, Artroskopisk kirurgi, Skulder- og albue kirurgi, Knæ- og hoftealloplastik kirurgi, Traumatologi og Rygkirurgi.

Afdelingen udfører endvidere specialiseret behandling indenfor hofte-, knæ-, fod-, ryg- og artroskopisk kirurgi, og vi er i afdelingen i gang med at hjemtage en række behandlinger. Der er indgået samarbejdsaftaler med Rigshospitalet og Odense Universitetshospital om den specialiserede behandling.

Region Sjællands rygkirurgi er samlet i Køge, og afdelingen huser således også den rygkirurgiske fællesvisitation. Afdelingen har et samarbejde med Glostrup Center for Rygkirurgi om de akutte rygpatienter, da vi ikke har rygvagtdækning.

Afdelingens læger fungerer som traumeledere på Sjællands Universitetshospital.

Afdelingen har et samlet budget på 125 mio. kr. og ca. 153 normerede fuldtidsstillinger, hvoraf de 40 er læger.

Forventet aktivitet i 2018 er 33.500 ambulante besøg og 9.320 operationer.

Der lægges stor vægt på uddannelse af yngre læger, og afdelingen har samlet 20 uddannelses- stillinger fordelt på syv intro-, 11 hoved-, to KBU-stillinger samt en plastikkirurgisk kursist hvert andet år.

Derudover deltager vi i uddannelsen af 42 medicinstuderende årligt, og tilbyder en række valgfrie forløb. Der er tre kliniske lektorater på afdelingen.

Afdelingen fik tilknyttet en klinisk professor i 2018 og en stærk klinisk forskningsenhed er under opbygning.

Afdelingens organisering

Afdelingsledelsen består af en ledende oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingsledelsen har et fælles ansvar for at sikre den samlede udvikling af afdelingens funktioner og virke. Afdelingsledelsen har herunder også ansvaret for afdelingens aktivitet- økonomi- og budgetoverholdelse.

Som ledende overlæge bliver du, sammen med den ledende oversygeplejerske, ansvarlig for at sætte rammer og retning for udvikling af afdelingen med henblik på at leve op til strategien for hele Sjællands Universitetshospital.

Vi prioriterer et åbent og tillidsbaseret arbejdsmiljø med respekt for afdelingens mangfoldighed og med fokus på at tiltrække og fastholde dygtige og stabile medarbejdere, og vi prioriterer den løbende kompetenceudvikling.

Den kliniske forskning er højt prioriteret i afdelingen, og du vil sammen med den ledende oversygeplejerske og afdelingens professor være med til at fremme udbygningen af afdelingens forskningsaktiviteter.

Der lægges i stillingen vægt på etablering og udvikling af et godt og innovativt samarbejde med primærsektoren, med de samarbejdende specialer i hospitalet samt nationalt og internationalt og selvfølgelig internt i afdelingen med de forskellige faggrupper.

Opgaverne

Vi søger en leder, som sammen med den ledende oversygeplejerske har lyst til at stå i spidsen for driften og udviklingen af afdelingen.

Afdelingen står overfor gennemførelse af en driftsoptimering af hele afdelingen samt en omlægning af signifikante dele af ortopædkirurgisk aktivitet til sammedagskirurgi. Vi søger derfor en leder, som har haft succes med mærkbar driftsoptimering i en stor afdeling samt med omlægning af signifikante dele af ortopædkirurgisk aktivitet til sammedagskirurgi.

I samarbejde med den ledende oversygeplejerske skal du sikre

 • Effektiv drift gennem optimal ressourceudnyttelse, økonomistyring og budgetforståelse
 • Driftsoptimering af hele afdelingen
 • Omlægning af et signifikant antal patientforløb til sammedagskirurgi
 • At udvikle afdelingen så patienterne oplever gode, udviklende og sammenhængende forløb, hvor den faglige kvalitet er i top
 • En tydelig og visionær strategi for afdelingen med henblik på at planlægge overgangen til det fremtidige Sjællands Universitetshospital
 • Lederskab i forhold til kontinuerligt at udvikle og implementere nye arbejdsgange og metoder med henblik på smart ressourceudnyttelse og optimering af patientbehandlingen
 • Anvendelse af ny teknologi i patientbehandlingen samt understøtte anvendelsen af kliniske databaser
 • Indsatsen hen mod målet om, at 95% af specialets patienter varetages regionalt – herunder anvise nye veje til hjemtag af patienter
 • Rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetent personale
 • Kvalitet i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende
 • Overordnet forskningsstrategi og et dynamisk forskningsmiljø samt engagement i at udvikle et forskningsmiljø og sikre en evidensbaseret praksis

Personlige egenskaber

 • Høje idealer for det kliniske arbejde med udgangspunkt i patienternes behov
 • Veludviklede kommunikative evner og samarbejdsevner
 • Fokus på at skabe positive samspil med patienter, medarbejdere, samarbejdspartnere internt på Sjællands Universitetshospital og eksternt samt i forhold til sygehusledelsen
 • Gode evner til at lytte til andres synspunkter og til at indgå i og gennemføre processer
 • Gode evner til at opretholde et helhedsperspektiv, skabe sammenhæng og mening
 • Strategisk og analytisk tænkning og handlekraft samt vedholdenhed med henblik på at eksekvere beslutninger
 • Løsningsfokuseret tilgang, præget af kreativitet og nytænkning
 • Evne og mod til at træffe beslutninger afstemt efter mål og strategi for afdelingen
 • Talentudvikling af medarbejdere og inddragelse af deres kompetencer med henblik på at skabe engagement, motivation og virkelyst
 • Høj motivation for at udøve faglig ledelse og personaleledelse
 • Fokus på at etablere rammerne for et godt arbejdsmiljø i afdelingen

Kvalifikationer

Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgi og være overlægekvalificeret.

Ledelsesopgaven i stillingen prioriteres højt, og der lægges samtidig vægt på både ledelseserfaring og dokumenteret, formel lederuddannelse. Støtte og uddannelse i relation til ledelsesopgaver kan tilbydes.

Om stillingen

Stillingen som ledende overlæge er vagtfri. Den ledende overlæge må forvente, i et vist omfang, at skulle deltage i afdelingens daglige, kliniske arbejde sammen med de øvrige læger.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder: Lægefaglig ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme.

Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne.

I øvrigt om ansættelsesproceduren

Vi gør opmærksom på, at som led i strategien vil hospitalet inddrage en repræsentant fra Patientforum i rekrutteringsprocessen, i form af en patient eller en pårørende, som deltager i samtalen.

Der vil naturligvis være fuld fortrolighed i vores behandling af ansøgere.

Ansøgningsfrist 06.07.18

Samtaler 15.08.18

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

2018-07-07T00:51:00.980 Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital skal have ny ledende overlæge. Vi er godt i gang med at udvikle os til en udviklings- og forskningsaktiv universitetsafdeling og søger en ambitiøs og dynamisk ledende overlæge, som kan gå forrest, når hospitalets strategi skal udvikles og implementeres i afdelingen. Stillingen er til besættelse fra 01.09.18 eller snarest derefter. Sjællands Universitetshospital arbejder målrettet på at etablere et fuldt udviklet universitetshospital, hvor ledetråden er: Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh Afdelingen Ortopædkirurgisk Afdeling varetager behandling inden for hele det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau. Afdelingen har regionsfunktion på følgende områder: Fod ankel kirurgi, Artroskopisk kirurgi, Skulder- og albue kirurgi, Knæ- og hoftealloplastik kirurgi, Traumatologi og Rygkirurgi. Afdelingen udfører endvidere specialiseret behandling indenfor hofte-, knæ-, fod-, ryg- og artroskopisk kirurgi, og vi er i afdelingen i gang med at hjemtage en række behandlinger. Der er indgået samarbejdsaftaler med Rigshospitalet og Odense Universitetshospital om den specialiserede behandling. Region Sjællands rygkirurgi er samlet i Køge, og afdelingen huser således også den rygkirurgiske fællesvisitation. Afdelingen har et samarbejde med Glostrup Center for Rygkirurgi om de akutte rygpatienter, da vi ikke har rygvagtdækning. Afdelingens læger fungerer som traumeledere på Sjællands Universitetshospital. Afdelingen har et samlet budget på 125 mio. kr. og ca. 153 normerede fuldtidsstillinger, hvoraf de 40 er læger. Forventet aktivitet i 2018 er 33.500 ambulante besøg og 9.320 operationer. Der lægges stor vægt på uddannelse af yngre læger, og afdelingen har samlet 20 uddannelses- stillinger fordelt på syv intro-, 11 hoved-, to KBU-stillinger samt en plastikkirurgisk kursist hvert andet år. Derudover deltager vi i uddannelsen af 42 medicinstuderende årligt, og tilbyder en række valgfrie forløb. Der er tre kliniske lektorater på afdelingen. Afdelingen fik tilknyttet en klinisk professor i 2018 og en stærk klinisk forskningsenhed er under opbygning. Afdelingens organisering Afdelingsledelsen består af en ledende oversygeplejerske og en ledende overlæge. Afdelingsledelsen har et fælles ansvar for at sikre den samlede udvikling af afdelingens funktioner og virke. Afdelingsledelsen har herunder også ansvaret for afdelingens aktivitet- økonomi- og budgetoverholdelse. Som ledende overlæge bliver du, sammen med den ledende oversygeplejerske, ansvarlig for at sætte rammer og retning for udvikling af afdelingen med henblik på at leve op til strategien for hele Sjællands Universitetshospital. Vi prioriterer et åbent og tillidsbaseret arbejdsmiljø med respekt for afdelingens mangfoldighed og med fokus på at tiltrække og fastholde dygtige og stabile medarbejdere, og vi prioriterer den løbende kompetenceudvikling. Den kliniske forskning er højt prioriteret i afdelingen, og du vil sammen med den ledende oversygeplejerske og afdelingens professor være med til at fremme udbygningen af afdelingens forskningsaktiviteter. Der lægges i stillingen vægt på etablering og udvikling af et godt og innovativt samarbejde med primærsektoren, med de samarbejdende specialer i hospitalet samt nationalt og internationalt og selvfølgelig internt i afdelingen med de forskellige faggrupper. Opgaverne Vi søger en leder, som sammen med den ledende oversygeplejerske har lyst til at stå i spidsen for driften og udviklingen af afdelingen. Afdelingen står overfor gennemførelse af en driftsoptimering af hele afdelingen samt en omlægning af signifikante dele af ortopædkirurgisk aktivitet til sammedagskirurgi. Vi søger derfor en leder, som har haft succes med mærkbar driftsoptimering i en stor afdeling samt med omlægning af signifikante dele af ortopædkirurgisk aktivitet til sammedagskirurgi. I samarbejde med den ledende oversygeplejerske skal du sikre Effektiv drift gennem optimal ressourceudnyttelse, økonomistyring og budgetforståelse Driftsoptimering af hele afdelingen Omlægning af et signifikant antal patientforløb til sammedagskirurgi At udvikle afdelingen så patienterne oplever gode, udviklende og sammenhængende forløb, hvor den faglige kvalitet er i top En tydelig og visionær strategi for afdelingen med henblik på at planlægge overgangen til det fremtidige Sjællands Universitetshospital Lederskab i forhold til kontinuerligt at udvikle og implementere nye arbejdsgange og metoder med henblik på smart ressourceudnyttelse og optimering af patientbehandlingen Anvendelse af ny teknologi i patientbehandlingen samt understøtte anvendelsen af kliniske databaser Indsatsen hen mod målet om, at 95 af specialets patienter varetages regionalt herunder anvise nye veje til hjemtag af patienter Rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetent personale Kvalitet i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende Overordnet forskningsstrategi og et dynamisk forskningsmiljø samt engagement i at udvikle et forskningsmiljø og sikre en evidensbaseret praksis Personlige egenskaber Høje idealer for det kliniske arbejde med udgangspunkt i patienternes behov Veludviklede kommunikative evner og samarbejdsevner Fokus på at skabe positive samspil med patienter, medarbejdere, samarbejdspartnere internt på Sjællands Universitetshospital og eksternt samt i forhold til sygehusledelsen Gode evner til at lytte til andres synspunkter og til at indgå i og gennemføre processer Gode evner til at opretholde et helhedsperspektiv, skabe sammenhæng og mening Strategisk og analytisk tænkning og handlekraft samt vedholdenhed med henblik på at eksekvere beslutninger Løsningsfokuseret tilgang, præget af kreativitet og nytænkning Evne og mod til at træffe beslutninger afstemt efter mål og strategi for afdelingen Talentudvikling af medarbejdere og inddragelse af deres kompetencer med henblik på at skabe engagement, motivation og virkelyst Høj motivation for at udøve faglig ledelse og personaleledelse Fokus på at etablere rammerne for et godt arbejdsmiljø i afdelingen Kvalifikationer Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgi og være overlægekvalificeret. Ledelsesopgaven i stillingen prioriteres højt, og der lægges samtidig vægt på både ledelseserfaring og dokumenteret, formel lederuddannelse. Støtte og uddannelse i relation til ledelsesopgaver kan tilbydes. Om stillingen Stillingen som ledende overlæge er vagtfri. Den ledende overlæge må forvente, i et vist omfang, at skulle deltage i afdelingens daglige, kliniske arbejde sammen med de øvrige læger. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder: Lægefaglig ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme. Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne. I øvrigt om ansættelsesproceduren Vi gør opmærksom på, at som led i strategien vil hospitalet inddrage en repræsentant fra Patientforum i rekrutteringsprocessen, i form af en patient eller en pårørende, som deltager i samtalen. Der vil naturligvis være fuld fortrolighed i vores behandling af ansøgere. Ansøgningsfrist 06.07.18 Samtaler 15.08.18 Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh11Jobnet4d1b5cf3100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-07-06T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider//JobSideMedStatus.aspx?nr=117900EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerSydsjælland inkl. MønStevnsEuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandKøge3285600Region Sjælland11Lykkebækvej 14600KøgeDKDanmark0betli@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmark8Fuldtid46Permanent589851JobNet484006648400661000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4d1b5cf3https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=4d1b5cf3https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4d1b5cf3&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4d1b5cf3&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/4.jpgEr du en dygtig leder? Som Ledende overlæge bliver du jævnligt mødt af spændende ledelsesrelaterede opgaver.12008011Dansk3Læse/ tale935136Ledende overlæge6Ledelse10Sundhed355609116Bethbetli@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK