Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ledende sygeplejerske til Børn med Epilepsi - Neuropædiatrisk Afdeling

Det landsdækkende Epilepsihospital søger en ledende sygeplejerske, der sammen med den ledende overlæge vil stå i spidsen for den fortsatte udvikling af hospitalets afdeling for børn (neuropædiatri).

Om Filadelfia

Epilepsihospitalet er en del af den selvejende non-profit sundheds- og socialorganisation Filadelfia, der har selvstændig bestyrelse. Det er en paraplyorganisation, der ud over det landsdækkende Epilepsihospital driver et specialiseret center for neurorehabilitering tillige med specialskole for børn og unge, specialrådgivning og 4 sociale døgn- og dagtilbud.

Alle områder/afdelinger på Filadelfia arbejder ud fra en fælles vision 2021 med 5 veje/perspek-tiver under den samlede overskrift: ”Fokus på hjernen – med hjertet” – ud fra bærende værdier ”Helhedssyn” ”Respekt” og ”Nytænkning” og et fælles ledelsesgrundlag.

Filadelfia har aktuelt ansvaret for 2 særskilte landsdækkende udviklingsopgaver indenfor epilepsi – transition for børn til unge og til voksne på sygehusområdet samt udbredelse af sundhedsfaglig viden til kommunerne – i tæt samarbejde med regioner, kommuner, faglige selskaber og patientforening.

Om afdelingen Børn med Epilepsi

Epilepsihospitalets højt specialiserede udredning og behandlinger bygger på mange års erfaring med epilepsipatienterne og deres pårørende og løbende vidensudvikling af epilepsi som hjernesygdom gennem forskning, kvalitets- og udviklingsprojekter inden for området.

Der er udarbejdet formaliserede patientforløbsprogrammer for børn-unge med særskilte udredning med efterfølgende ambulant behandlingsforløb og pakkeforløb med både udredning og direkte tilknyttet behandling under indlæggelse. Behandlingen af epilepsi er alt overvejende medicinsk og i mindre grad diætbehandling og kirurgisk behandling. Sidstnævnte behandling foregår i tæt og løbende samarbejde med Rigshospitalet.

En række patientforløbsprogrammer er rettet mod udredning af og rådgivning rettet mod psyko-sociale problemstillinger – i tæt samarbejde med Filadelfias Børneskole.

En stor del af forskningen er orienteret mod de mange forskellige epilepsisyndromer, som for manges vedkommende efter genetisk udredning og analyse har ført til målrettede medicinsk behandling til konkrete patientgrupper med rigtigt gode resultater (personlig medicin). Og der forskes endvidere i diætbehandling.

Endvidere pågår der i stigende grad Clinical Trials (fase 2 og 3) i samspil med inden- og udenlandske medicinalvirksomheder som tilsammen med løbende kvalitetsforbedrings-projekter medvirker til et levende og aktivt udviklingsmiljø i den samlede afdeling.

Afdelingen omfatter foruden læge- og sygeplejeambulatorier (også med virtuelle konsulta-tioner) et syvdøgnsafsnit med plads til 16 børn i alderen fra 0 til 18 år. Afdelingen modtager børn og unge med epilepsi til observation, udredning, behandling og pleje og arbejder med kvalitet og udvikling, som en naturlig del af patientforløbene. Hospitalsafdelingen er velbeliggende og har et naturskønt stort aktivt udeanlæg med lege-, træningsredskaber og boldspilsområde (herunder til brug for rehabiliterings- og udviklingsprojekter).

Ledelsesansvar og opgaver

Afdelingsledelsen refererer til direktionen og er sideordnet med øvrige medlemmer af hospitalets afdelingsledelser.

Afdelingsledelsen har ansvaret for speciallæger, vagtlægehold, specialsygeplejersker, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og diætister. Der er tæt fagligt samarbejde med forskere, fysio- og ergoterapeuter, lægesekretærer, socialrådgivere, psykologer og lærere fra Filadelfias øvrige afdelinger. Afdelingsledelsen indgår i fælles ledelses- og områdefora, særskilte arbejdsgrupper, MED-organisation m.fl.

Vi søger

 • En erfaren sygeplejerske med baggrund i pædiatri og/eller neurologi
 • Med lyst til og mod på ledelse og forandring
 • En leder, der har gennemslagskraft og evner at skabe gode relationer indadtil og udadtil
 • Og kan bevare ro og overblik i en travl og ofte uforudsigelig hverdag
 • Har forståelse for drift og samtidigt forståelse for udvikling og forskning
 • Kan motivere og engagere medarbejderne
 • Har lyst til at sikre, at alle har et godt arbejdsmiljø, der bygger på åbenhed og gensidig respekt
 • Er en god kommunikatør og kender betydningen af godt omdømme

Vi tilbyder:

 • Rum for ledelse og ansvar på et vigtigt ledelsesniveau i en spændende organisation
 • Tværfaglig samarbejde og ledelse på tværs
 • Løbende ledelsesdialog med direktion og øvrige afdelingsledelser
 • En attraktiv arbejdsplads beliggende i naturskønne omgivelser i Sorø Kommune
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling

Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Kern Olofsson tlf. nr. 58 27 10 67 Mail kol@filadelfia.dk eller adm. direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen tlf.2494 5612 mail jesje@filadelfia.dk

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der indhentes efter aftale med ansøger referencer inden endelig beslutning om ansættelse. I forbindelse med ansættelse indhentes der børneattest.

Du kan søge stillingen online via www.filadelfia.dk. Se stillingsbeskrivelsen i opslaget på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2020 kl.12. Der afholdes ansættelsessamtaler den 26. oktober 2020.

Filadelfia er en non-profit selvejende institution med selvstændig bestyrelse. Det er en paraplyorganisation, der driver det landsdækkende Epilepsihospital, Sociale døgn- og dagtilbud tillige med specialskole og specialrådgivning. Kerneopgaven er at udrede, behandle og øge livskvaliteten for mennesker med epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade. Filadelfia beskæftiger ca. 800 medarbejdere – se mere på www.filadelfia.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.