Leder af Billund Bibliotekerne og Borgerservice

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Samlende og handlekraftig leder af Billund Bibliotekerne og Borgerservice

Har du flair for at sikre synergier på tværs? Har du lyst til og erfaring med at udvikle og samskabe legende rammer for kulturelle aktiviteter, litteraturoplevelser og gode fællesskaber? Kan du lede vores institution ved at være inddragende, delegerende og nytænkende? Og vil du være med til at fortsætte den store udvikling vores bibliotek og borgerservice har gennemgået de senere år?

Så er du måske vores nye leder for Billund Bibliotekerne og Borgerservice, nu hvor vores nuværende leder går på pension. 

Hvem er vi?

Billund Bibliotekerne og Borgerservice er kommunens største kulturinstitution, og er derfor en vigtig og central aktør i kulturlivet i Billund Kommune. Vores kerneopgave er at give borgerne indsigt, viden og inspiration til at begå sig i eget liv og samfundet. Vi ønsker at være kommunens kulturelle omdrejningspunkt og facilitator for det aktive medborgerskab og leverer service ved ikke at løse sagerne for borgeren, men med borgeren.  

Billund Bibliotekerne og Borgerservice består af 4 afdelinger. Hovedbiblioteket i MAGION i Grindsted og biblioteket i Billund. Begge har Borgerservice tilknyttet. Derudover to filialer i Vorbasse og Sdr. Omme, som bliver drevet i samarbejde med frivillige. Alle fire afdelinger fremstår flotte med moderne og indbydende indretning. Derudover er driften af Billund Centret også en del af institutionens opgaver.

Organisatorisk er Billund Bibliotekerne og Borgerservice en del af fagområdet Kultur og Fritid, som ligger i forvaltningen Teknik, Plan og Kultur i Billund Kommune. Institutionen er inddelt i Borgerservice-team, Biblioteksteam og Administration, som hver ledes af en teamleder. Som leder af hele området får du direkte ledelsesansvar for 3 teamledere og 2 udviklingsmedarbejdere og indirekte ansvar for i alt ca. 30 medarbejdere.

Medarbejdergruppen bestå af en bred række forskellige personalegrupper – både bibliotekarer, kulturformidlere, administrative medarbejdere og teknisk personale. Fælles for alle er, at de er fagligt dygtige, dedikerede og engagerede.

Hvad er dine opgaver?

Bibliotekerne og Borgerservice har generelt oplevet en udvikling de senere år, hvor de traditionelle tilbud har forandret sig til mere digitale tilbud og mere selvbetjenende borgere. Strategisk arbejder vi med denne forandring via to strategiske planer: Indsatskatalog 2021-2023 og Fremtidens Borgerservice. Det bliver en meget vigtig opgave for dig som leder at få disse ambitiøse køreplaner omsat til praksis og samtidig at øge synergien og samarbejdet mellem de to områder. Målet er at både borgere og medarbejdere skal opleve det som én samlet enhed.  
 

Chefen for Kultur og Fritid beskriver forventningerne på denne måde: ”Det er særligt vigtigt for mig, at vores kommende leder for Billund Bibliotekerne og Borgerservice kan orkestrere den videre udvikling – i samspil med medarbejdere, borgere og frivillige. Det vil kræve involvering og inddragelse af alle parter for at sikre fælles fodslag, og for at vi ved fælles hjælp kan lykkes med planerne. Ligeledes bliver der behov for at fokusere på alle de synergier, der kan skabes på tværs af bibliotek og borgerservice. Som leder skal du kunne stå i spidsen for denne udvikling og omstilling ved at sikre følgeskab. Samtidig skal der også være styr på driften. ”

Derudover er der også flg. vigtige opgaver for dig som leder:

 • Ledelsesansvar for de tre teamledere og to udviklingsmedarbejdere og overordnet ledelse af hele Billund Bibliotekerne og Borgerservice.
 • At stå i spidsen for videreudvikling af samarbejdet med kommunens øvrige institutioner, herunder kulturinstitutioner, skoler og dagtilbud.
 • Indgå som en aktiv medspiller i Kultur og Fritids ledergruppe med fokus på kultur- og fritidslivet generelt i Billund Kommune.
 • Ansvar for sikker drift og overordnet styring af økonomien.
 • Repræsentant i relevante ledernetværk.

Hvad forventer vi af dig?

For at du lettest kan varetage de ovenstående opgaver, har vi flg. forventninger til din viden, erfaring og personlighed:

 • Din uddannelsesmæssig baggrund er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du har solid erfaring med at drive og lede en kulturinstitution/administration/servicefunktion eller lign. – og kan dokumentere gode effekter af både stabil drift og forandringstiltag.
 • Erfaring med personaleledelse af en varieret medarbejdergruppe og gerne også erfaring som leder af teamledere.
 • Gennemført lederuddannelse.
 • Sans for og erfaring med driftsledelse og økonomistyring.
 • Involverende og faciliterende leder, som kan arbejde konsekvent, målrettet og strategisk og ubesværet kan skifte perspektiv mellem detalje, overblik og fremsyn.
 • Har politisk tæft og forstår spillereglerne i en politisk styret organisation og kan arbejde med implementering af mål, politiske strategier og handleplaner.
 • Gennemslagskraft og autoritet når det er nødvendigt og modet til at bruge den – samtidig med at kunne lytte og sikre samarbejde på tværs.
 • Synlig og empatisk leder, som kan og vil samarbejde og samskabe med mange forskellige interessenter – via dialog, helhedssyn, leg og eksperimentering.
 • Har føling med hele institutionen, dens ressourcer, kompetencer og muligheder. 
 • Løbende holder sig ajour med nye tendenser på området.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job indenfor et område som er under forandring – både i forhold til digitalisering, service og udvikling generelt. Du kan forvente engagerede medarbejdere, ambitiøse og strategiske mål og stort frirum til at afprøve nye tiltag.

Billund Kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Det betyder konkret, at leg, læring og kreativitet i høj grad er en del af bibliotekernes tilbud, men også at vi er gået i gang med som ledere og medarbejdere at arbejde mere legende og eksperimenterende gennem begrebet ’Playful Working’.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat i henhold til gældende overenskomst. Tiltrædelse 1. december 2021, eller snarest derefter.

Har du spørgsmål? 
Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef for Kultur og Fritid Rasmus Kaufmann på tlf. 79727601 (lav gerne aftale via mail inden på raka@billund.dk), eller konstitueret leder af Billund Bibliotekerne og Borgerservice Dorthe Dam på tlf. 72131486.

Ansøgningsfrist og det videre forløb
Ansøgning med relevante bilag skal være indsendt elektronisk senest torsdag den 16. september 2021.

Vi forventer at afholde 1. samtale den 23. september 2021. De kandidater der går videre skal efterfølgende udfylde en personlighedstest. Testtilbagemeldinger den 4. oktober 2021 (evt. online møde) og 2. samtale den 6. oktober 2021.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Leder af Billund Bibliotekerne og Borgerservice

Samlende og handlekraftig leder af Billund Bibliotekerne og Borgerservice

Har du flair for at sikre synergier på tværs? Har du lyst til og erfaring med at udvikle og samskabe legende rammer for kulturelle aktiviteter, litteraturoplevelser og gode fællesskaber? Kan du lede vores institution ved at være inddragende, delegerende og nytænkende? Og vil du være med til at fortsætte den store udvikling vores bibliotek og borgerservice har gennemgået de senere år?

Så er du måske vores nye leder for Billund Bibliotekerne og Borgerservice, nu hvor vores nuværende leder går på pension. 

Hvem er vi?

Billund Bibliotekerne og Borgerservice er kommunens største kulturinstitution, og er derfor en vigtig og central aktør i kulturlivet i Billund Kommune. Vores kerneopgave er at give borgerne indsigt, viden og inspiration til at begå sig i eget liv og samfundet. Vi ønsker at være kommunens kulturelle omdrejningspunkt og facilitator for det aktive medborgerskab og leverer service ved ikke at løse sagerne for borgeren, men med borgeren.  

Billund Bibliotekerne og Borgerservice består af 4 afdelinger. Hovedbiblioteket i MAGION i Grindsted og biblioteket i Billund. Begge har Borgerservice tilknyttet. Derudover to filialer i Vorbasse og Sdr. Omme, som bliver drevet i samarbejde med frivillige. Alle fire afdelinger fremstår flotte med moderne og indbydende indretning. Derudover er driften af Billund Centret også en del af institutionens opgaver.

Organisatorisk er Billund Bibliotekerne og Borgerservice en del af fagområdet Kultur og Fritid, som ligger i forvaltningen Teknik, Plan og Kultur i Billund Kommune. Institutionen er inddelt i Borgerservice-team, Biblioteksteam og Administration, som hver ledes af en teamleder. Som leder af hele området får du direkte ledelsesansvar for 3 teamledere og 2 udviklingsmedarbejdere og indirekte ansvar for i alt ca. 30 medarbejdere.

Medarbejdergruppen bestå af en bred række forskellige personalegrupper – både bibliotekarer, kulturformidlere, administrative medarbejdere og teknisk personale. Fælles for alle er, at de er fagligt dygtige, dedikerede og engagerede.

Hvad er dine opgaver?

Bibliotekerne og Borgerservice har generelt oplevet en udvikling de senere år, hvor de traditionelle tilbud har forandret sig til mere digitale tilbud og mere selvbetjenende borgere. Strategisk arbejder vi med denne forandring via to strategiske planer: Indsatskatalog 2021-2023 og Fremtidens Borgerservice. Det bliver en meget vigtig opgave for dig som leder at få disse ambitiøse køreplaner omsat til praksis og samtidig at øge synergien og samarbejdet mellem de to områder. Målet er at både borgere og medarbejdere skal opleve det som én samlet enhed.  
 

Chefen for Kultur og Fritid beskriver forventningerne på denne måde: ”Det er særligt vigtigt for mig, at vores kommende leder for Billund Bibliotekerne og Borgerservice kan orkestrere den videre udvikling – i samspil med medarbejdere, borgere og frivillige. Det vil kræve involvering og inddragelse af alle parter for at sikre fælles fodslag, og for at vi ved fælles hjælp kan lykkes med planerne. Ligeledes bliver der behov for at fokusere på alle de synergier, der kan skabes på tværs af bibliotek og borgerservice. Som leder skal du kunne stå i spidsen for denne udvikling og omstilling ved at sikre følgeskab. Samtidig skal der også være styr på driften. ”

Derudover er der også flg. vigtige opgaver for dig som leder:

 • Ledelsesansvar for de tre teamledere og to udviklingsmedarbejdere og overordnet ledelse af hele Billund Bibliotekerne og Borgerservice.
 • At stå i spidsen for videreudvikling af samarbejdet med kommunens øvrige institutioner, herunder kulturinstitutioner, skoler og dagtilbud.
 • Indgå som en aktiv medspiller i Kultur og Fritids ledergruppe med fokus på kultur- og fritidslivet generelt i Billund Kommune.
 • Ansvar for sikker drift og overordnet styring af økonomien.
 • Repræsentant i relevante ledernetværk.

Hvad forventer vi af dig?

For at du lettest kan varetage de ovenstående opgaver, har vi flg. forventninger til din viden, erfaring og personlighed:

 • Din uddannelsesmæssig baggrund er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du har solid erfaring med at drive og lede en kulturinstitution/administration/servicefunktion eller lign. – og kan dokumentere gode effekter af både stabil drift og forandringstiltag.
 • Erfaring med personaleledelse af en varieret medarbejdergruppe og gerne også erfaring som leder af teamledere.
 • Gennemført lederuddannelse.
 • Sans for og erfaring med driftsledelse og økonomistyring.
 • Involverende og faciliterende leder, som kan arbejde konsekvent, målrettet og strategisk og ubesværet kan skifte perspektiv mellem detalje, overblik og fremsyn.
 • Har politisk tæft og forstår spillereglerne i en politisk styret organisation og kan arbejde med implementering af mål, politiske strategier og handleplaner.
 • Gennemslagskraft og autoritet når det er nødvendigt og modet til at bruge den – samtidig med at kunne lytte og sikre samarbejde på tværs.
 • Synlig og empatisk leder, som kan og vil samarbejde og samskabe med mange forskellige interessenter – via dialog, helhedssyn, leg og eksperimentering.
 • Har føling med hele institutionen, dens ressourcer, kompetencer og muligheder. 
 • Løbende holder sig ajour med nye tendenser på området.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job indenfor et område som er under forandring – både i forhold til digitalisering, service og udvikling generelt. Du kan forvente engagerede medarbejdere, ambitiøse og strategiske mål og stort frirum til at afprøve nye tiltag.

Billund Kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Det betyder konkret, at leg, læring og kreativitet i høj grad er en del af bibliotekernes tilbud, men også at vi er gået i gang med som ledere og medarbejdere at arbejde mere legende og eksperimenterende gennem begrebet ’Playful Working’.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat i henhold til gældende overenskomst. Tiltrædelse 1. december 2021, eller snarest derefter.

Har du spørgsmål? 
Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef for Kultur og Fritid Rasmus Kaufmann på tlf. 79727601 (lav gerne aftale via mail inden på raka@billund.dk), eller konstitueret leder af Billund Bibliotekerne og Borgerservice Dorthe Dam på tlf. 72131486.

Ansøgningsfrist og det videre forløb
Ansøgning med relevante bilag skal være indsendt elektronisk senest torsdag den 16. september 2021.

Vi forventer at afholde 1. samtale den 23. september 2021. De kandidater der går videre skal efterfølgende udfylde en personlighedstest. Testtilbagemeldinger den 4. oktober 2021 (evt. online møde) og 2. samtale den 6. oktober 2021.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.