Leder af Naturinstitutionen Bøgebladet

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Arbejdstid: Fuld tid, uden højeste tjenestetid

Ansættelsestidspunkt: 1. oktober 2022 eller snarest muligt.

Bøgebladet - en temainstitution med naturen i fokus:

Bøgebladet er en naturcertificeret daginstitution. Institutionens nye, markante fokusering som tema-institution er et overordnet kommunalt understøttet tiltag. Institutionen har selv planlagt forandringsprocessen og foreslået, at temaet skulle være naturen.

Siden 2020 har vi arbejdet med naturen som fundamentet i vores pædagogiske arbejde. I september 2021 blev vi friluftcertificeret efter at hele personalegruppen havde gennemført ”friluftcertificerings” kursus ved Vends natur – og motorik skole.

Gennem vores certificerings uddannelse ved vi, at børn, der tilbringer en stor del af deres tid i stimulerende uderum, er sundere, de sover bedre og har færre sygedage. Gennem naturen arbejder vi med science, som lægger fundamentet for børnenes læring inden for det naturvidenskabelige.

Som institution har vi gode muligheder for at komme i naturen, idet vi har en bus 3 uger hver måned samt 2 el-ladcykler. Vi har endvidere eget kolonihavehus, som ligger direkte op af skov.

Vi er en integreret daginstitution beliggende i et udsat boligområde i Koldings nordlige bydel. Der er en vuggestueafdeling med 30 børn på 3 stuer, en børnehaveafdeling med op til 52 børn på 3 stuer.

Institutionen består af en leder, en souschef, tretten pædagoger, seks medhjælpere og en studerende, derudover har vi frem til december 2022 ansat tre pædagoger i projekt-stillinger. Vores børn kommer med en mangfoldighed bestående af familier fra nærområdet og familier fra andre områder, som gerne vil have, at deres børn får mulighed for at gå i en institution, hvor naturen er i fokus.

Der er en god og velfungerende medarbejdergruppe, som sætter fagligheden højt.

 • Vi arbejder ud fra Marte Meo – ”De utrolige år” samt mentaliseringsteorien.
 • Vi arbejder med Makro – og mikroregulering.
 • Vi anvender forsknings – og evidens baseret litteratur, som forberedelse til møder.
 • Interne kurser med udgangspunkt i det daglige pædagogiske arbejde.
 • Intern sparring ved souschef/ ressource pædagog.
 • Interne uddannelsesgrupper med fokus på ”det enkelte barn”
 • Vi er i gang med KIDS, som er et redskab til vurdering og udvikling af kvalitet i daginstitutioner.
 • Deltagelse i Program for Læringsledelse, som bidrager med kvalitets- og kompetenceudvikling af alle medarbejdere og dagtilbud.

Forventninger til vores ny leder:

Vi forventer en synlig, tilstedeværende og positiv leder over for både børn, forældre, personale og andre samarbejdsparter. Du skal være, imødekommende og have en ledelsesform baseret på dialog, hvor personalet gives mulighed for at agere inden for rammerne og med mulighed for at tage del i forandringsprocesser. Dermed er du med til at skabe engagement og arbejdsglæde samt faglig udvikling for medarbejderne.

Vi søger en leder, som i sin ledelse bruger såvel medarbejdernes erfaring, og evidens på området samt forskellige data om institutionens kvalitet og opgaveløsning. Vi forventer, du er optaget af den nyeste teoretiske viden og er god til at omsætte denne viden til praksis i hverdagen. Da vi er en naturinstitution skal du se værdien i naturen som pædagogisk læringsrum. Din opgave bliver at videreudvikle institutionens natur-fokus og støtte op om personalets kompetenceudvikling på området. Det er derfor en stor fordel, hvis du har erfaring med og viden om natur-fokuseret pædagogik, f.eks. fra en tema-institution eller lignende. Vi forventer, du kan lede den fortsatte forandringsproces. Du skal have stærke formidlingsevner og kunne se mulighederne, når institutionen skal profileres i omverdenen som naturinstitution. Derudover skal du som leder have forståelse for den administrative del, herunder økonomi og have gode IT-kompetencer.

Kvalifikationer:

Du er uddannet pædagog og skal have ledelseserfaring. Du må gerne have relevant lederuddannelse – alternativt tilbyder vi dig at gennemføre en anerkendt lederuddannelse f.eks. diplom i ledelse.

Vi kan tilbyde dig:

 • Et lederjob i en kommune. Hvor ambitionerne og niveauet er højt – både i f.t. økonomi (normeringer) og kvalitetsmæssigt indhold.
 • Et stort råderum og høj grad af selvbestemmelse inden for de overordnede rammer og med en flad organisationsstruktur. Institutionen er selvstændig og indgår f.eks. ikke i en område-organisering – der er således eget budget- og personaleansvar og direkte reference til børnechefen/Forvaltningen
 • En engageret personalegruppe der vægter en positiv og sjov omgangstone.
 • Velfungerende MED struktur samt dialogbaseret samarbejde mellem TR, AMR og ledelse.
 • En personalegruppe som er faglig funderet i det pædagogiske arbejde, og arbejder ud fra forsknings og evidensbaseret viden
 • Mangfoldighed af børn fra familier fra forskellige kulturer.
 • Velfungerende samarbejde med familieafdelingen og PPR
 • Samarbejde med distriktsskolen omkring de gode overgange.
 • Et ledelsesteam bestående af dig og souschefen. Herudover også administrativ hjælp nogle timer hver uge.
 • Deltagelse i Kolding Kommunes ledelsesnetværksmodel, ”Koldingmodellen”. Her tilbydes et fællesskab med ledere fra de øvrige dagtilbud i form af faste netværk og arbejdsgrupper. Hver enkelt leder bidrager til udviklingen af det samlede kommunale dagtilbudsområde og ledelseskollegaer hjælper hinanden med sparring og fælles løsninger.

Løn: I henhold til gældende overenskomst og den vil blive fastsat efter principperne for ny løn i henhold til stillingens funktioner og ansøgers kvalifikationer. Udgangspunktet er kr. 527.200 årligt + pension.

For yderligere oplysninger kan du, fra den 1. august 2022 kontakte børnechef Merete Lund Westergaard på 79791830/24812518 eller fra den 25. juli 2022 pædagogisk udviklingschef Suzan Werther Andersen på 79792806.

Ønsker du at besøge Naturinstitutionen Bøgebladet så kontakt konst. leder Inge Schau Matthiesen på 40237071 efter den 1. august 2022.

Ansøgningsfrist: Den 21. august 2022

Ansættelsessamtaler: Den første samtale finder sted den 23. august 2022, og anden samtalerunde er den 29. august 2022. Der gøres brug af profilanalyse samt cases.


Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Leder af Naturinstitutionen Bøgebladet

Arbejdstid: Fuld tid, uden højeste tjenestetid

Ansættelsestidspunkt: 1. oktober 2022 eller snarest muligt.

Bøgebladet - en temainstitution med naturen i fokus:

Bøgebladet er en naturcertificeret daginstitution. Institutionens nye, markante fokusering som tema-institution er et overordnet kommunalt understøttet tiltag. Institutionen har selv planlagt forandringsprocessen og foreslået, at temaet skulle være naturen.

Siden 2020 har vi arbejdet med naturen som fundamentet i vores pædagogiske arbejde. I september 2021 blev vi friluftcertificeret efter at hele personalegruppen havde gennemført ”friluftcertificerings” kursus ved Vends natur – og motorik skole.

Gennem vores certificerings uddannelse ved vi, at børn, der tilbringer en stor del af deres tid i stimulerende uderum, er sundere, de sover bedre og har færre sygedage. Gennem naturen arbejder vi med science, som lægger fundamentet for børnenes læring inden for det naturvidenskabelige.

Som institution har vi gode muligheder for at komme i naturen, idet vi har en bus 3 uger hver måned samt 2 el-ladcykler. Vi har endvidere eget kolonihavehus, som ligger direkte op af skov.

Vi er en integreret daginstitution beliggende i et udsat boligområde i Koldings nordlige bydel. Der er en vuggestueafdeling med 30 børn på 3 stuer, en børnehaveafdeling med op til 52 børn på 3 stuer.

Institutionen består af en leder, en souschef, tretten pædagoger, seks medhjælpere og en studerende, derudover har vi frem til december 2022 ansat tre pædagoger i projekt-stillinger. Vores børn kommer med en mangfoldighed bestående af familier fra nærområdet og familier fra andre områder, som gerne vil have, at deres børn får mulighed for at gå i en institution, hvor naturen er i fokus.

Der er en god og velfungerende medarbejdergruppe, som sætter fagligheden højt.

 • Vi arbejder ud fra Marte Meo – ”De utrolige år” samt mentaliseringsteorien.
 • Vi arbejder med Makro – og mikroregulering.
 • Vi anvender forsknings – og evidens baseret litteratur, som forberedelse til møder.
 • Interne kurser med udgangspunkt i det daglige pædagogiske arbejde.
 • Intern sparring ved souschef/ ressource pædagog.
 • Interne uddannelsesgrupper med fokus på ”det enkelte barn”
 • Vi er i gang med KIDS, som er et redskab til vurdering og udvikling af kvalitet i daginstitutioner.
 • Deltagelse i Program for Læringsledelse, som bidrager med kvalitets- og kompetenceudvikling af alle medarbejdere og dagtilbud.

Forventninger til vores ny leder:

Vi forventer en synlig, tilstedeværende og positiv leder over for både børn, forældre, personale og andre samarbejdsparter. Du skal være, imødekommende og have en ledelsesform baseret på dialog, hvor personalet gives mulighed for at agere inden for rammerne og med mulighed for at tage del i forandringsprocesser. Dermed er du med til at skabe engagement og arbejdsglæde samt faglig udvikling for medarbejderne.

Vi søger en leder, som i sin ledelse bruger såvel medarbejdernes erfaring, og evidens på området samt forskellige data om institutionens kvalitet og opgaveløsning. Vi forventer, du er optaget af den nyeste teoretiske viden og er god til at omsætte denne viden til praksis i hverdagen. Da vi er en naturinstitution skal du se værdien i naturen som pædagogisk læringsrum. Din opgave bliver at videreudvikle institutionens natur-fokus og støtte op om personalets kompetenceudvikling på området. Det er derfor en stor fordel, hvis du har erfaring med og viden om natur-fokuseret pædagogik, f.eks. fra en tema-institution eller lignende. Vi forventer, du kan lede den fortsatte forandringsproces. Du skal have stærke formidlingsevner og kunne se mulighederne, når institutionen skal profileres i omverdenen som naturinstitution. Derudover skal du som leder have forståelse for den administrative del, herunder økonomi og have gode IT-kompetencer.

Kvalifikationer:

Du er uddannet pædagog og skal have ledelseserfaring. Du må gerne have relevant lederuddannelse – alternativt tilbyder vi dig at gennemføre en anerkendt lederuddannelse f.eks. diplom i ledelse.

Vi kan tilbyde dig:

 • Et lederjob i en kommune. Hvor ambitionerne og niveauet er højt – både i f.t. økonomi (normeringer) og kvalitetsmæssigt indhold.
 • Et stort råderum og høj grad af selvbestemmelse inden for de overordnede rammer og med en flad organisationsstruktur. Institutionen er selvstændig og indgår f.eks. ikke i en område-organisering – der er således eget budget- og personaleansvar og direkte reference til børnechefen/Forvaltningen
 • En engageret personalegruppe der vægter en positiv og sjov omgangstone.
 • Velfungerende MED struktur samt dialogbaseret samarbejde mellem TR, AMR og ledelse.
 • En personalegruppe som er faglig funderet i det pædagogiske arbejde, og arbejder ud fra forsknings og evidensbaseret viden
 • Mangfoldighed af børn fra familier fra forskellige kulturer.
 • Velfungerende samarbejde med familieafdelingen og PPR
 • Samarbejde med distriktsskolen omkring de gode overgange.
 • Et ledelsesteam bestående af dig og souschefen. Herudover også administrativ hjælp nogle timer hver uge.
 • Deltagelse i Kolding Kommunes ledelsesnetværksmodel, ”Koldingmodellen”. Her tilbydes et fællesskab med ledere fra de øvrige dagtilbud i form af faste netværk og arbejdsgrupper. Hver enkelt leder bidrager til udviklingen af det samlede kommunale dagtilbudsområde og ledelseskollegaer hjælper hinanden med sparring og fælles løsninger.

Løn: I henhold til gældende overenskomst og den vil blive fastsat efter principperne for ny løn i henhold til stillingens funktioner og ansøgers kvalifikationer. Udgangspunktet er kr. 527.200 årligt + pension.

For yderligere oplysninger kan du, fra den 1. august 2022 kontakte børnechef Merete Lund Westergaard på 79791830/24812518 eller fra den 25. juli 2022 pædagogisk udviklingschef Suzan Werther Andersen på 79792806.

Ønsker du at besøge Naturinstitutionen Bøgebladet så kontakt konst. leder Inge Schau Matthiesen på 40237071 efter den 1. august 2022.

Ansøgningsfrist: Den 21. august 2022

Ansættelsessamtaler: Den første samtale finder sted den 23. august 2022, og anden samtalerunde er den 29. august 2022. Der gøres brug af profilanalyse samt cases.


Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.