Leder til Børnehus Hovedstaden og Behandlingsenheden Fønix

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Som leder af Børnehus Hovedstaden og Behandlingsenheden Fønix går du forrest i den fortsatte udvikling af det sociale arbejde med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb.

Om Børnehus Hovedstaden
Børnehus Hovedstaden ligger på Nørrebro i København og har også en afdeling i Hillerød. Der er 21 ansatte: ni socialrådgivere, ni psykologer, en administrativ medarbejder, en flexjobber og en afdelingsleder. 

Børnehus Hovedstaden servicerer de 29 kommuner i Region Hovedstaden i sager, der vedrører mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn. Børnehuset har til opgave:

 • At understøtte det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, politi og sundhedsvæsen, så forløbene bliver sammenhængende og skånsomme for børnene.
 • At bidrage til kommunernes §50 undersøgelser ved at afdække barnets behov for støtte ifm. mistanke om vold eller seksuelle overgreb. 

Børnehuset er aktuelt organiseret i tre teams, der samarbejder med forskellige politikredse og tilhørende kommuner, som betjenes med konsultativ sparring og udredende og støttende forløb i konkrete sager. 

Læs mere om Børnehus Hovedstaden her: http://www.boernehuse.dk/hovedstaden 

Om Behandlingsenheden Fønix
Behandlingsenheden Fønix ligger på Østerbro og er Københavns Kommunes behandlingsenhed for børn og unge (0-18 år), der har været udsat for seksuelle overgreb. Fønix er samtidig udrednings- og behandlingstilbud til kommunerne i Region H i sager, hvor børn og unge udviser seksuelt bekymrende og krænkende adfærd.

Aktuelt omfatter enheden syv psykologer, en socialrådgiver, en administrativ medarbejder og en afdelingsleder, men Fønix er i vækst og opnormerer med et antal psykologer i løbet af efteråret 2022. Kerneopgaverne er:

 • Udredning af seksuelt bekymrende adfærd hos børn og unge, herunder psykologisk testning.
 • Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd, herunder også familiebehandling og konsulentbistand til de professionelle omkring barnet.
 • Behandlingsforløb til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, herunder også individuel behandling, gruppe- og familiebehandling og forældrestøtte mhp. at understøtte en positiv udvikling for barnet, samt supervision og konsulentbistand til de professionelle omkring barnet.  

Læs mere om behandlingsenheden Fønix her: Behandlingsenheden Fønix | Tilbud til udsatte børn og familier (kk.dk)

Din position
Du bliver overordnet leder af de to enheder, der begge har egne afdelingsledere. Sammen udgør I ledelsen af de to enheder, der organisatorisk er forankret i Center for Tidlige Indsatser Døgn- og Familieplejetilbud. Du refererer til centerchefen og indgår i centrets ledelse, hvor I samarbejder om den faglige og organisatoriske retning som del af Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Samtidig samarbejder du med landets øvrige fire børnehuse i ledernetværk og driftskommunenetværk.

Dine opgaver
Dine opgaver spænder over faglig ledelse, driftsorienterede opgaver, økonomistyring, personaleledelse samt ledelse af og deltagelse i faglige og strategiske udviklings- og forandringsprocesser. Sammen med din organisation skal du blandt andet:

 • Sikre den faglige kvalitet i løsningen af de to enheders kerneopgaver.
 • Sikre driften og udvikle sammenhængskraften mellem de to enheder.
 • I tæt samarbejde med to afdelingsledere varetage det overordnede personaleansvar for i alt 30 medarbejdere fordelt på tre matrikler.
 • Være ansvarlig for at understøtte og facilitere det tværsektorielle samarbejde i overgrebssager mellem de 29 kommuner i Region H, politi, sundhedsvæsen og retsmedicin, bl.a. via afholdelse af lokale børnehussamråd.
 • Udvikle og omsætte strategi lokalt og nationalt i samarbejde med landets øvrige børnehuse.
 • Motivere og engagere medarbejderne ift. kerneopgaven og udviklingen af denne.
 • Understøtte implementeringen af Barnets Lov i 2023.

Dine kompetencer
Vi ønsker en engageret leder, der med et vidensbaseret og fagligt afsæt sikrer driften og løsningen af kerneopgaverne og samtidig er en stærk repræsentant for – og formidler af – organisationens arbejde indenfor området.

Det kræver, at du kan begå dig i flere forskellige kontekster: I egen organisation, i center, borgercenter og forvaltning. Hertil kommer mange forskellige samarbejdsrelationer med andre interessenter lokalt, regionalt og nationalt.

Derfor skal du kunne navigere sikkert i dit ledelsesrum og være god til at organisere, prioritere og dele dine opgaver ved at stille krav til dine omgivelser og give udtryk for dine positive forventninger til den enkeltes betydning for organisationen og din ledelse.  

Du er i stand til at inspirere, udvikle og lede medarbejderne og relationerne imellem dem, så alle oplever et godt arbejdsmiljø til gavn for kvaliteten af opgaveløsningen såvel som for den enkelte medarbejders trivsel.

Konkrete forventninger

 • Relevant socialfaglig uddannelse og flere års erfaring inden for socialt arbejde med udsatte børn og meget gerne med specifik erfaring indenfor overgrebsområdet.
 • Erfaring med personaleledelse samt ledelse af drift og økonomi.
 • Relevant efteruddannelse, gerne lederuddannelse.
 • Gode formidlingsmæssige kompetencer både mundtligt og skriftligt.
 • Gode relationelle kompetencer og samarbejdsevner med et veludviklet blik for andre faglige logikker.

Vi tilbyder

 • Et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejde.
 • En arbejdsplads, som løbende arbejder med udvikling og tilførsel af faglig viden.
 • En engageret og fagligt kompetent medarbejdergruppe.
 • Et godt arbejdsmiljø præget af faglighed, åbenhed og humor.
 • At blive en del af et dynamisk tværsektorielt samarbejde med de 29 kommuner, vi servicerer, samt indgå i et tæt samarbejde med politi og sundhedsvæsen.
 • At blive en del af flere gode og velfungerende ledelsesteam.
 • Mulighed for ledelsessupervision og lederuddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn efter overenskomst, kvalifikationer og erfaring jævnfør principperne i Ny Løn. Stillingen er uden højeste tjenestetid.

Ansættelse pr. 1. november 2022.

Oplysninger og kontakt
Du kan kontakte centerchef Bente Nielsen på 6025 5987.

Søg via linket senest den søndag den 28. august 2022
Der afholdes ansættelsessamtaler i september. Udvælges man til anden runde, gennemføres en personlighedstest forud for anden samtale:

 • Første samtalerunde: Torsdag den 15. september.
 • Personlighedstest: Mellem den 15. og 20. september.  
 • Anden samtalerunde: Torsdag den 22. september mellem kl. 9.00-12.00.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Leder til Børnehus Hovedstaden og Behandlingsenheden Fønix

Som leder af Børnehus Hovedstaden og Behandlingsenheden Fønix går du forrest i den fortsatte udvikling af det sociale arbejde med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb.

Om Børnehus Hovedstaden
Børnehus Hovedstaden ligger på Nørrebro i København og har også en afdeling i Hillerød. Der er 21 ansatte: ni socialrådgivere, ni psykologer, en administrativ medarbejder, en flexjobber og en afdelingsleder. 

Børnehus Hovedstaden servicerer de 29 kommuner i Region Hovedstaden i sager, der vedrører mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn. Børnehuset har til opgave:

 • At understøtte det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, politi og sundhedsvæsen, så forløbene bliver sammenhængende og skånsomme for børnene.
 • At bidrage til kommunernes §50 undersøgelser ved at afdække barnets behov for støtte ifm. mistanke om vold eller seksuelle overgreb. 

Børnehuset er aktuelt organiseret i tre teams, der samarbejder med forskellige politikredse og tilhørende kommuner, som betjenes med konsultativ sparring og udredende og støttende forløb i konkrete sager. 

Læs mere om Børnehus Hovedstaden her: http://www.boernehuse.dk/hovedstaden 

Om Behandlingsenheden Fønix
Behandlingsenheden Fønix ligger på Østerbro og er Københavns Kommunes behandlingsenhed for børn og unge (0-18 år), der har været udsat for seksuelle overgreb. Fønix er samtidig udrednings- og behandlingstilbud til kommunerne i Region H i sager, hvor børn og unge udviser seksuelt bekymrende og krænkende adfærd.

Aktuelt omfatter enheden syv psykologer, en socialrådgiver, en administrativ medarbejder og en afdelingsleder, men Fønix er i vækst og opnormerer med et antal psykologer i løbet af efteråret 2022. Kerneopgaverne er:

 • Udredning af seksuelt bekymrende adfærd hos børn og unge, herunder psykologisk testning.
 • Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd, herunder også familiebehandling og konsulentbistand til de professionelle omkring barnet.
 • Behandlingsforløb til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, herunder også individuel behandling, gruppe- og familiebehandling og forældrestøtte mhp. at understøtte en positiv udvikling for barnet, samt supervision og konsulentbistand til de professionelle omkring barnet.  

Læs mere om behandlingsenheden Fønix her: Behandlingsenheden Fønix | Tilbud til udsatte børn og familier (kk.dk)

Din position
Du bliver overordnet leder af de to enheder, der begge har egne afdelingsledere. Sammen udgør I ledelsen af de to enheder, der organisatorisk er forankret i Center for Tidlige Indsatser Døgn- og Familieplejetilbud. Du refererer til centerchefen og indgår i centrets ledelse, hvor I samarbejder om den faglige og organisatoriske retning som del af Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Samtidig samarbejder du med landets øvrige fire børnehuse i ledernetværk og driftskommunenetværk.

Dine opgaver
Dine opgaver spænder over faglig ledelse, driftsorienterede opgaver, økonomistyring, personaleledelse samt ledelse af og deltagelse i faglige og strategiske udviklings- og forandringsprocesser. Sammen med din organisation skal du blandt andet:

 • Sikre den faglige kvalitet i løsningen af de to enheders kerneopgaver.
 • Sikre driften og udvikle sammenhængskraften mellem de to enheder.
 • I tæt samarbejde med to afdelingsledere varetage det overordnede personaleansvar for i alt 30 medarbejdere fordelt på tre matrikler.
 • Være ansvarlig for at understøtte og facilitere det tværsektorielle samarbejde i overgrebssager mellem de 29 kommuner i Region H, politi, sundhedsvæsen og retsmedicin, bl.a. via afholdelse af lokale børnehussamråd.
 • Udvikle og omsætte strategi lokalt og nationalt i samarbejde med landets øvrige børnehuse.
 • Motivere og engagere medarbejderne ift. kerneopgaven og udviklingen af denne.
 • Understøtte implementeringen af Barnets Lov i 2023.

Dine kompetencer
Vi ønsker en engageret leder, der med et vidensbaseret og fagligt afsæt sikrer driften og løsningen af kerneopgaverne og samtidig er en stærk repræsentant for – og formidler af – organisationens arbejde indenfor området.

Det kræver, at du kan begå dig i flere forskellige kontekster: I egen organisation, i center, borgercenter og forvaltning. Hertil kommer mange forskellige samarbejdsrelationer med andre interessenter lokalt, regionalt og nationalt.

Derfor skal du kunne navigere sikkert i dit ledelsesrum og være god til at organisere, prioritere og dele dine opgaver ved at stille krav til dine omgivelser og give udtryk for dine positive forventninger til den enkeltes betydning for organisationen og din ledelse.  

Du er i stand til at inspirere, udvikle og lede medarbejderne og relationerne imellem dem, så alle oplever et godt arbejdsmiljø til gavn for kvaliteten af opgaveløsningen såvel som for den enkelte medarbejders trivsel.

Konkrete forventninger

 • Relevant socialfaglig uddannelse og flere års erfaring inden for socialt arbejde med udsatte børn og meget gerne med specifik erfaring indenfor overgrebsområdet.
 • Erfaring med personaleledelse samt ledelse af drift og økonomi.
 • Relevant efteruddannelse, gerne lederuddannelse.
 • Gode formidlingsmæssige kompetencer både mundtligt og skriftligt.
 • Gode relationelle kompetencer og samarbejdsevner med et veludviklet blik for andre faglige logikker.

Vi tilbyder

 • Et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejde.
 • En arbejdsplads, som løbende arbejder med udvikling og tilførsel af faglig viden.
 • En engageret og fagligt kompetent medarbejdergruppe.
 • Et godt arbejdsmiljø præget af faglighed, åbenhed og humor.
 • At blive en del af et dynamisk tværsektorielt samarbejde med de 29 kommuner, vi servicerer, samt indgå i et tæt samarbejde med politi og sundhedsvæsen.
 • At blive en del af flere gode og velfungerende ledelsesteam.
 • Mulighed for ledelsessupervision og lederuddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn efter overenskomst, kvalifikationer og erfaring jævnfør principperne i Ny Løn. Stillingen er uden højeste tjenestetid.

Ansættelse pr. 1. november 2022.

Oplysninger og kontakt
Du kan kontakte centerchef Bente Nielsen på 6025 5987.

Søg via linket senest den søndag den 28. august 2022
Der afholdes ansættelsessamtaler i september. Udvælges man til anden runde, gennemføres en personlighedstest forud for anden samtale:

 • Første samtalerunde: Torsdag den 15. september.
 • Personlighedstest: Mellem den 15. og 20. september.  
 • Anden samtalerunde: Torsdag den 22. september mellem kl. 9.00-12.00.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.