Leder til Idræt, Frederiksberg Kommunes Gartner- og Vejservice | Ofir.dk
header background shadow
Frederiksberg Kommunes Gartner- og Vejservice

Leder til Idræt

Frederiksberg Kommunes Gartner- og Vejservice

Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) søger en ny(tænkende) Driftsleder til vores idrætsafdeling, der vil være med til at udvikle driften af alle vores idrætsanlæg, så vi fortsat er blandt de bedste og mest effektive i Danmark.
Hvem er vi?
FGV har pt. 185 ansatte og varetager drift og vedligehold af de offentlige veje, fortove, cykelstier, grønne områder, kirkegårde og alle idrætsfaciliteterne på Frederiksberg, ligesom vi afhenter dagrenovation og genanvendeligt affald i kommunen.
Vi er en offentlig virksomhed, som både udfører faste driftsopgaver, men vi byder også ind i konkurrence med private virksomheder på mindre anlægsopgaver for Frederiksberg Kommune. Gennem de seneste otte år har vi bl.a. via nytænkning systematisk arbejdet med at optimere vores drift gennem konkurrenceudsættelse af forskellige opgaveområder. Vi gør det godt, og vi vil gerne gøre det endnu bedre.
Vi søger en driftsleder til Idrætsafdelingen, der via sparring med afdelingschefen og driftschefen kan sikre den fortsatte udvikling af vores idrætsanlæg og medvirke til at udfærdige og implementere den nye driftsstrategi i idrætsafdelingen.
 
Dine primære opgaver:
 
Som driftsleder i idrætsafdelingen får du ansvaret for driften, herunder ledelsen og udviklingen af området, opfølgningen på særlige indsatsområder samt at sikre tilstedeværelsen af de relevante kompetencer i forhold til opgaveløsningen.
 
Frederiksberg Kommune har gennem en årrække anlagt mange kunststofbaner som kombineret med vores græsbaner gør, at vi kan udbytte vores idrætsarealer optimalt. Det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til både kunstgræs- og græsbaner.
Derudover har idrætsafdelingen ansvaret for skøjtebanerne på Frederiksberg, både hvad angår anlæg og drift af opgaven, så her vil det ligeledes være en fordel, hvis du har kendskab til dette.
 
Som leder af afdelingen, skal du gennem kompetenceudvikling af medarbejdere bidrage til, at området som helhed er i stand til at nå de mål, der er fastlagt for området. Du får personaleansvar for ca. 10 medarbejdere, og du får selvstændigt økonomisk ansvar for området.
 
Samtidig har du medansvar for helheden, og du skal medvirke til at sikre kvalitet i opgaveløsningen og være en del af en stærk og sammenhængende ledelse i  FGV. Derudover er det væsentligt, at du hurtigt formår  at skabe gode samarbejdsrelationer til  vores primære samarbejdspartnere i Kultur- og Fritidsafdelingen i kommunen og i Frederiksberg Idræts Union samt i Vej, Park og Miljø (VPM) med fokus på helhedstækningen. 
 
Derfor ser vi dig blandt andet som en stærk sparringspartner til dine kollegaer i forhold til det grønne område, Entreprenørafdelingen og på kirkegårdene, hvor der vil være behov for assistance af forskellig karakter i løbet af året.
 
Du vil til dagligt referere direkte til Driftschefen.
 
Hvem er du?
 
Du har via en relevant lederuddannelse opnået ledelsesmæssig erfaring, gerne specifikt i forhold til idrætsfaciliteter og græs, samtidig med at du har en lyst og flair for at lede andre mennesker samt at du har evner og vilje til at lede forandringer og herigennem være med til at forankre en sikker drift.
Vi forventer at du har en målrettet og ambitiøs tilgang til opgaven og kan sætte en dagsorden, hvor du kan omsætte strategiske mål til konkrete mål og resultater. 
 
Vi forventer, at du er handlekraftig og i stand til at prioritere og koordinere. Du er udviklingsorienteret samtidig med, at du er resultat- og løsningsorienteret. Som person er du i besiddelse af et positivt menneskesyn og empatiske ledelseskompetencer.
 
Du brænder for teamsamarbejde, da du bliver en del af en fælles ledelse, hvor opgaveløsningen sker i tæt samarbejde med de øvrige driftsledere. Du er derfor omgængelig, fleksibel og er god til at kommunikere.
Du er et rummeligt menneske, der kan omgås alle typer mennesker, og du har en humoristisk og positiv tilgang til arbejdslivets udfordringer. Endelig har du forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation..
 
Samtidig har du sans for driftsøkonomi, da du får ansvaret for dit eget driftsbudget.   
 
 
 
Vi tilbyder

Du bliver en del af en ledelse og en organisation som er under udvikling, både i forhold til den enkelte, men i høj grad også som en helhed. 
Vi tilbyder dig ligeledes et udfordrende job i en virksomhed med stor gejst, og hvor både personlig og faglig udvikling vægtes højt. Vi har en fri omgangstone – og et meget stort socialt engagement.
Din arbejdsdag vil blive afvekslende, både fordi du bliver en del af en virksomhed med meget forskellige kollegaer og fagligheder, men også fordi der vil være opgaver i forbindelse med vintervagten, som du forventes at deltage i. Du får samtidig stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din arbejdsdag.
Der er tale om en fuldtidsstilling, med løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.
Dit daglige arbejdssted bliver FGV, Skellet 27A, 2000 Frederiksberg.

Spørgsmål og ansøgning
Vil du vide mere om jobbet, kan du kontakte driftschef Peter Lassen på tlf. 28984613.
 
Ansøgningsfrist er 16. januar 2016 kl. 12.00 og samtaler afholdes umiddelbart efter med henblik på en besættelse af stillingen til 1. marts 2017.
 

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
23-12-2016
Udløbsdato
16-01-2017
Job-ID
329680537
Jobbets adresse

Frederiksberg Kommunes Gartner- og Vejservice

Skellet 27

2000Frederiksberg

Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden