Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Lektor i formueret

Lektor i formueret
Ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet er en lektorstilling i formueret med særligt fokus på leje- og foreningsret ledig til besættelse. Der er tale om en tidsubegrænset fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. november 2020 eller efter nærmere aftale.

Stillingen
Til stillingen er knyttet forsknings-, undervisnings- og administrations­forpligtelser, og lektoren forventes:

at yde et betydeligt bidrag til instituttets undervisnings- og forskningsmiljø

at varetage forskningsbaseret undervisning inden for formueret på instituttets uddannelser (BA(jur.)/cand.jur. og HA(jur.)/cand.merc.(jur.)). Lektoren skal derfor kunne undervise på dansk

at vejlede bachelor-/speciale- og ph.d.-studerende inden for fagområdet

at publicere og formidle videnskabelige resultater, både nationalt og internationalt

at varetage forskningsledelse og være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.

Kvalifikationer
Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, at ansøgeren har dokumenteret et indgående kendskab til formueretlige grundregler og grundprincipper samt har demonstreret evne til at anvende disse inden for et eller flere specialområder inden for formueretten. Ansøgerens evner for at beskrive, analysere, systematisere og videreudvikle det formueretlige fagområde, herunder leje- og foreningsret, vil i denne forbindelse blive tillagt vægt.

Følgende vil indgå i bedømmelsesgrundlaget:

Ansættelse forudsætter videnskabelige kvalifikationer svarende til det, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt eller tilsvarende.

Ansøgerens dokumentation for original videnskabelig produktion på internationalt niveau inden for fagområdet

Ansøgerens dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer. Dokumentationen skal foreligge i form af en undervisningsportfolio, som kan danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige- og pædagogiske niveau. De nærmere krav til dokumentationen findes i fakultetets vejledning om anvendelse af undervisningsportfolio.

Ansøgerens opfyldelse af de øvrige kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget.

Det er et krav for at opnå varig ansættelse som lektor ved Aarhus BSS, at kandidaten forud for ansættelsen har gennemført fakultetets kursus i vejledning samt fakultetets kursus i Blended Learning – Go Online. Gennemføres kurserne ikke inden ansættelsen, vil ansættelsen blive betinget af, at kurserne gennemføres inden for fem år.

Det forventes, at ansøgere, der ikke behersker dansk, vil kunne lære at tale og skrive dansk i løbet af tre år, således at vedkommende vil være i stand til at undervise, eksaminere og vejlede på dansk.

Hvem er vi
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS - et af Aarhus Universitets fem fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 20-25 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.

Du kan læse mere om Juridisk Institut her.

Yderligere information
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder, professor, dr.jur. Torsten Iversen, tlf.: 8716 5656.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Marie Louise Lund Pedersen, tlf.: 8715 2516, e-mail: mllp@au.dk

Arbejdssted
Bartholins Alle´ 16, 8000 Aarhus C.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

  • Ansøgning
  • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
  • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
  • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
  • Publikationer skal medsendes. Det er muligt at vedhæfte op til fem publikationer til dette lektorat. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
  • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.
Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.