Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Lektor i formueret

Ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet er en lektorstilling i formueret og procesret, med særligt henblik på insolvensret, ledig til besættelse. Der er tale om en tidsubegrænset fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. marts 2021 eller efter nærmere aftale.

Stillingen
Til stillingen er knyttet forsknings-, undervisnings- og administrations­forpligtelser, og lektoren forventes:

 • at yde et betydeligt bidrag til instituttets undervisnings- og forskningsmiljø
 • at varetage forskningsbaseret undervisning inden for formueretlige og procesretlige fag på instituttets uddannelser. Lektoren skal derfor kunne undervise på dansk
 • at vejlede bachelor-/speciale- og ph.d.-studerende inden for fagområdet
 • at publicere og formidle videnskabelige resultater, både nationalt og internationalt
 • at varetage forskningsledelse og være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.

Kvalifikationer
Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, at ansøgerne har dokumenteret et indgående kendskab til formueretlige grundregler og processuelle regler og principper samt har demonstreret evne til at anvende de processuelle regler og principper inden for et eller flere specialområder. Der vil blive lagt særlig vægt på ansøgerens evner for at beskrive, analysere, systematisere og videreudvikle civilprocessen, herunder insolvensretten.

Følgende vil indgå i bedømmelsesgrundlaget:
Ansættelse forudsætter videnskabelige kvalifikationer svarende til det, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt eller tilsvarende.

Ansøgerens dokumentation for original videnskabelig produktion på internationalt niveau inden for fagområdet, særligt inden for civilproces og insolvensret

Ansøgerens dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer. Dokumentationen skal foreligge i form af en undervisningsportfolio, som kan danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige- og pædagogiske niveau. De nærmere krav til dokumentationen findes i fakultetets vejledning om anvendelse af undervisningsportfolio.

Ansøgerens opfyldelse af de øvrige kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget.

Det er et krav for at opnå varig ansættelse som lektor ved Aarhus BSS, at du forud for ansættelsen har gennemført fakultetets kursus i vejledning samt fakultetets kursus i Blended Learning – Go Online, ved Center for Undervisning og Læring. Har du ikke gennemført kurserne inden ansættelsen, vil ansættelsen blive betinget af, at kurserne gennemføres inden for fem år.

Hvem er vi?
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets 5 fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS- akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 30 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække ph.d.-studerende til instituttet.

Pa° Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. Vi ønsker at udvide og udvikle vore centrale forskningsområder og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid angår aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. Vi har i den forbindelse fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt igennem publikationer – på relevante områder. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på vores hjemmeside.

Yderligere information
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder, professor, dr.jur. Torsten Iversen, tlf. 8716 5656.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Marie Louise Lund Pedersen, tlf.: 8715 3551, e-mail: mllp@au.dk

Arbejdssted
Bartholins Alle´ 16, 8000 Aarhus C.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.
Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
 • Uddannelse (eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
 • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
 • Publikationer. Op til fem publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
 • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.
Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Frist: 15. januar 2021

 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.