Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Lektorat i historie med særligt henblik på græsk-hellenistisk historie

Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås et lektorat i historie med særligt henblik på græsk-hellenistisk historie til besættelse den 16. juli 2018 eller snarest derefter.

Saxo-Instituttet huser uddannelse og forskning inden for fagene forhistorisk og klassisk arkæologi, etnologi, historie samt græsk og latin.

Stillingsindhold
Ansøgere til stillingen skal dokumentere forskning på internationalt niveau inden for stillingens område, som er den græsk-hellenistiske verden fra ca. 750-30 f.Kr.

Der lægges vægt på, at ansøgeren kan dokumentere en grundig empirisk forankring, et højt teoretisk og metodisk refleksionsniveau såvel som forskningsmæssig originalitet og evne til faglig fornyelse.

Den, der ansættes, forventes løbende at deltage i afdelingens og instituttets aktiviteter og være villig til at engagere sig i tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde. Vedkommende må desuden kunne påtage sig at undervise ved faget histories generelle kurser i teoretiske såvel som metodiske og praktiske emner.

Der ønskes en medarbejder, der har evner for og interesse i at organisere kollegialt samarbejde i forbindelse med forskning, undervisning og administration. Ansøgere opfordres derfor til at redegøre for eventuelle erfaringer med samarbejde, organisering og ledelse såvel indenfor akademia som fra andre sammenhænge.

En lektor skal udover deltagelse i aktiviteter på instituttet i form af eksaminer og administration også administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter og deltage i bedømmelsesudvalg.

Kvalifikationskrav
Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt.

Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver (inklusive dertil hørende administration og formidling). Ved bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer lægges der derfor samme vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik som inden for forskning, forskningssamarbejde og forskningsorganisering. Desuden vil ansøgere med erfaringer og refleksioner over den mest effektive integration af forsknings- og undervisningsaktiviteter blive prioriteret.


Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion
 • Ansøgerens videnskabelige indsats, faglig bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer (herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk). Læs mere om fakultets uddannelsespædagogiske charter
 • Dokumenterede administrative kvalifikationer
 • Forskningsledelse
 • Deltagelse i netværk – nationale og internationale
Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.

Læs mere om kvalifikationskravene til lektorer i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter.

Endvidere henvises til Det Humanistiske Fakultets lektorkriterier.

Yderligere information om stillingen kan fås hos Professor David Bloch, e-mail: bloch@hum.ku.dk

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb.

Ansøgningen, som skal skrives på dansk eller engelsk, skal indeholde følgende bilag:
 • Ansøgningsbrev
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan, der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling, (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning). For mere information om forventningerne til indholdet i en undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets hjemmeside her.
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse i lektorater, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.
Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om rekrutteringsprocessen kan fås hos fuldmægtig Rikke Dall, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk, referer venligst til IDNR: 7151.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsubegrænset og sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist: 9. april 2018 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.
Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329782746Phoenix-1e1c0ec312018-03-23T16:02:09.283Lektorat i historie med særligt henblik på græsk-hellenistisk historieVed Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås et lektorat i historie med særligt henblik på græsk-hellenistisk historie til besættelse den 16. juli 2018 eller snarest derefter.

Saxo-Instituttet huser uddannelse og forskning inden for fagene forhistorisk og klassisk arkæologi, etnologi, historie samt græsk og latin.

Stillingsindhold
Ansøgere til stillingen skal dokumentere forskning på internationalt niveau inden for stillingens område, som er den græsk-hellenistiske verden fra ca. 750-30 f.Kr.

Der lægges vægt på, at ansøgeren kan dokumentere en grundig empirisk forankring, et højt teoretisk og metodisk refleksionsniveau såvel som forskningsmæssig originalitet og evne til faglig fornyelse.

Den, der ansættes, forventes løbende at deltage i afdelingens og instituttets aktiviteter og være villig til at engagere sig i tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde. Vedkommende må desuden kunne påtage sig at undervise ved faget histories generelle kurser i teoretiske såvel som metodiske og praktiske emner.

Der ønskes en medarbejder, der har evner for og interesse i at organisere kollegialt samarbejde i forbindelse med forskning, undervisning og administration. Ansøgere opfordres derfor til at redegøre for eventuelle erfaringer med samarbejde, organisering og ledelse såvel indenfor akademia som fra andre sammenhænge.

En lektor skal udover deltagelse i aktiviteter på instituttet i form af eksaminer og administration også administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter og deltage i bedømmelsesudvalg.

Kvalifikationskrav
Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt.

Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver (inklusive dertil hørende administration og formidling). Ved bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer lægges der derfor samme vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik som inden for forskning, forskningssamarbejde og forskningsorganisering. Desuden vil ansøgere med erfaringer og refleksioner over den mest effektive integration af forsknings- og undervisningsaktiviteter blive prioriteret.


Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:
 • Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion
 • Ansøgerens videnskabelige indsats, faglig bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer (herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk). Læs mere om fakultets uddannelsespædagogiske charter
 • Dokumenterede administrative kvalifikationer
 • Forskningsledelse
 • Deltagelse i netværk – nationale og internationale
Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.

Læs mere om kvalifikationskravene til lektorer i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter.

Endvidere henvises til Det Humanistiske Fakultets lektorkriterier.

Yderligere information om stillingen kan fås hos Professor David Bloch, e-mail: bloch@hum.ku.dk

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb.

Ansøgningen, som skal skrives på dansk eller engelsk, skal indeholde følgende bilag:
 • Ansøgningsbrev
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan, der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling, (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning). For mere information om forventningerne til indholdet i en undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets hjemmeside her.
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse i lektorater, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.
Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om rekrutteringsprocessen kan fås hos fuldmægtig Rikke Dall, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk, referer venligst til IDNR: 7151.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsubegrænset og sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist: 9. april 2018 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.2018-04-23T00:50:58.850 Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås et lektorat i historie med særligt henblik på græsk-hellenistisk historie til besættelse den 16. juli 2018 eller snarest derefter. Saxo-Instituttet huser uddannelse og forskning inden for fagene forhistorisk og klassisk arkæologi, etnologi, historie samt græsk og latin. Stillingsindhold Ansøgere til stillingen skal dokumentere forskning på internationalt niveau inden for stillingens område, som er den græsk-hellenistiske verden fra ca. 750-30 f.Kr. Der lægges vægt på, at ansøgeren kan dokumentere en grundig empirisk forankring, et højt teoretisk og metodisk refleksionsniveau såvel som forskningsmæssig originalitet og evne til faglig fornyelse. Den, der ansættes, forventes løbende at deltage i afdelingens og instituttets aktiviteter og være villig til at engagere sig i tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde. Vedkommende må desuden kunne påtage sig at undervise ved faget histories generelle kurser i teoretiske såvel som metodiske og praktiske emner. Der ønskes en medarbejder, der har evner for og interesse i at organisere kollegialt samarbejde i forbindelse med forskning, undervisning og administration. Ansøgere opfordres derfor til at redegøre for eventuelle erfaringer med samarbejde, organisering og ledelse såvel indenfor akademia som fra andre sammenhænge. En lektor skal udover deltagelse i aktiviteter på instituttet i form af eksaminer og administration også administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter og deltage i bedømmelsesudvalg. Kvalifikationskrav Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver (inklusive dertil hørende administration og formidling). Ved bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer lægges der derfor samme vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik som inden for forskning, forskningssamarbejde og forskningsorganisering. Desuden vil ansøgere med erfaringer og refleksioner over den mest effektive integration af forsknings- og undervisningsaktiviteter blive prioriteret. Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer: Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion Ansøgerens videnskabelige indsats, faglig bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer (herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk). Læs mere om fakultets uddannelsespædagogiske charter Dokumenterede administrative kvalifikationer Forskningsledelse Deltagelse i netværk nationale og internationale Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber. Læs mere om kvalifikationskravene til lektorer i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter. Endvidere henvises til Det Humanistiske Fakultets lektorkriterier. Yderligere information om stillingen kan fås hos Professor David Bloch, e-mail: bloch@hum.ku.dk Ansøgning Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket Søg online nederst på siden i Adobe PDF eller Word format. Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb. Ansøgningen, som skal skrives på dansk eller engelsk, skal indeholde følgende bilag: Ansøgningsbrev CV Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis Ph.d-bevis) Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med * Forskningsplan, der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv. Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling, (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning). For mere information om forventningerne til indholdet i en undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets hjemmeside her. Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse i lektorater, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5. Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt. Ansættelsesprocedure Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. Yderligere oplysninger om rekrutteringsprocessen kan fås hos fuldmægtig Rikke Dall, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk, referer venligst til IDNR: 7151. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen er tidsubegrænset og sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Ansøgningsfrist: 9. april 2018 kl. 23:59 CET. Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.11Jobnet1e1c0ec3100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-22T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1307&ProjectId=146984&DepartmentId=18986&MediaId=4632&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3194679Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin11Karen Blixens Vej 42300København S35332683DKDanmark155.6626378012.58940140
rida@hrsc.ku.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent545186JobNet48004121000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1e1c0ec3https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=1e1c0ec3https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1e1c0ec3&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1e1c0ec3&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/2.jpgØnsker du et spændende job med varierende arbejdsopgaver? Hos Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin er dette netop hvad du bliver mødt af.12008001Dansk3Læse/ tale231005Lektor9Undervisning og pædagogik353901335Rikkerida@hrsc.ku.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK