Lektorat i historie med særligt henblik på græsk-hellenistisk historie

Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås et lektorat i historie med særligt henblik på græsk-hellenistisk historie til besættelse den 16. juli 2018 eller snarest derefter.

Saxo-Instituttet huser uddannelse og forskning inden for fagene forhistorisk og klassisk arkæologi, etnologi, historie samt græsk og latin.

Stillingsindhold
Ansøgere til stillingen skal dokumentere forskning på internationalt niveau inden for stillingens område, som er den græsk-hellenistiske verden fra ca. 750-30 f.Kr.

Der lægges vægt på, at ansøgeren kan dokumentere en grundig empirisk forankring, et højt teoretisk og metodisk refleksionsniveau såvel som forskningsmæssig originalitet og evne til faglig fornyelse.

Den, der ansættes, forventes løbende at deltage i afdelingens og instituttets aktiviteter og være villig til at engagere sig i tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde. Vedkommende må desuden kunne påtage sig at undervise ved faget histories generelle kurser i teoretiske såvel som metodiske og praktiske emner.

Der ønskes en medarbejder, der har evner for og interesse i at organisere kollegialt samarbejde i forbindelse med forskning, undervisning og administration. Ansøgere opfordres derfor til at redegøre for eventuelle erfaringer med samarbejde, organisering og ledelse såvel indenfor akademia som fra andre sammenhænge.

En lektor skal udover deltagelse i aktiviteter på instituttet i form af eksaminer og administration også administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter og deltage i bedømmelsesudvalg.

Kvalifikationskrav
Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt.

Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver (inklusive dertil hørende administration og formidling). Ved bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer lægges der derfor samme vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik som inden for forskning, forskningssamarbejde og forskningsorganisering. Desuden vil ansøgere med erfaringer og refleksioner over den mest effektive integration af forsknings- og undervisningsaktiviteter blive prioriteret.


Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion
 • Ansøgerens videnskabelige indsats, faglig bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer (herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk). Læs mere om fakultets uddannelsespædagogiske charter
 • Dokumenterede administrative kvalifikationer
 • Forskningsledelse
 • Deltagelse i netværk – nationale og internationale
Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.

Læs mere om kvalifikationskravene til lektorer i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter.

Endvidere henvises til Det Humanistiske Fakultets lektorkriterier.

Yderligere information om stillingen kan fås hos Professor David Bloch, e-mail: bloch@hum.ku.dk

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb.

Ansøgningen, som skal skrives på dansk eller engelsk, skal indeholde følgende bilag:
 • Ansøgningsbrev
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan, der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling, (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning). For mere information om forventningerne til indholdet i en undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets hjemmeside her.
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse i lektorater, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.
Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om rekrutteringsprocessen kan fås hos fuldmægtig Rikke Dall, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk, referer venligst til IDNR: 7151.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsubegrænset og sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist: 9. april 2018 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.
Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Institut for Statskundskab søger eksterne lektorer til holdundervisning i fagene mikroøkonomi og makroøkonomi

Institut for Statskundskab

København
Ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, vil et antal stillinger som ekstern lektor i økonomi være ledig pr. 1. september 2018. Stillingen omfatter undervisning på bacheloruddannelsen i fagene mikroøkonomi og makroøkonomi. Du skal var...
Indrykket:21. marts 2018
Udløbsdato:30. april 2018

Fast eksternt Lektorat inden for Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv

Copenhagen Business School

Frederiksberg
Fast eksternt Lektorat inden for Strategisk HRM i det moderne arbejdslivEn stilling som fast ekstern lektor inden for Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv ved institut for Ledelse, Politik og Filosofi er ledigt til besættelse pr. 1. juli 2018 Sti...
Indrykket:13. april 2018
Udløbsdato:27. april 2018

Lærer til Frederikshøj Skole

Frederikshøj Skole

Skole- og dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj er i rivende udvikling og udvider med en ny klasse. Derfor søger vi en engageret lærer til en særlig udskolingsgruppe. Frederikshøj er en skole- og dagbehandlingsinstitution i Vanløse, der netop har...
Indrykket:13. april 2018
Udløbsdato:2. maj 2018

Hørelærer til Sankt Annæ Gymnasium

Sankt Annæ Gymnasium - Sangskolen

Lærer til undervisning i hørelære på MGK og i Sangskolen Hvem er vi? Sankt Annæ Gymnasium rummer 1.200 elever fordelt på folkeskole og gymnasium. I folkeskolen undervises alle elever i sang og hørelære med henblik på at uddanne dem til sangere i Køb...
Indrykket:13. april 2018
Udløbsdato:7. maj 2018

Ved afdeling for Pædagogik på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling er et antal stillinger som ekstern lektor ledige til besættelse

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

København
Ved afdeling for Pædagogik på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling er et antal stillinger som ekstern lektor ledige til besættelse i perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. De eksterne lektorer skal selvstændigt tilrettelægge og gen...
Indrykket:13. april 2018
Udløbsdato:30. april 2018