Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Lektorater i retsvidenskab

Lektorater i retsvidenskab

Ved Juridisk Institut, SDU opslås et antal lektorater.

Stillingerne er ledige til besættelse den 1. august 2019 eller snarest muligt efter aftale.

Instituttet søger lektorer inden for retsvidenskab, herunder særligt

 • Det privatretlige område. Vedkommende skal bidrage til at udvikle en stærk forskningsgruppe i privatret i overensstemmelse med instituttets strategi og skal kunne undervise og vejlede inden for det privatretlige fagområde. Ansøgere skal have en faglig profil inden for obligationsret, køberet, erstatningsret, aftaleret, pante-/tingsret, konkursret, arbejdsret, selskabsret eller krydsfeltet mellem formueret og økonomi.
 • Det skatteretlige område. Vedkommende skal bidrage til at styrke og udvikle instituttets skatteretlige forskning i overensstemmelse med instituttets strategi og skal kunne undervise og vejlede inden for det skatteretlige fagområde. Ansøgere skal have en faglig profil inden for selskabsbeskatning, personbeskatning eller international beskatning.
 • Det kriminalretlige område. Vedkommende skal bidrage til at styrke og udvikle instituttets kriminalretlige forskning i overensstemmelse med instituttets strateg, og skal kunne undervise og vejlede inden for det kriminalretlige fagområde. Ansøgere skal have en faglig profil inden for strafferet, straffeproces, politiret eller kriminologi.
 • Retshistorie. Vedkommende skal bidrage til at styrke og udvikle instituttets retshistoriske forskning i overensstemmelse med instituttets strategi og i regi af forskningsgruppen ”Retten i samfundet”. Vedkommende skal kunne undervise og vejlede inden for de almene juridiske fag. Ansøgere skal have en faglig profil inden for retshistorie eller retsteori.

Opgaver
Foruden ovennævnte skal man som lektor generelt varetage følgende opgaver:
 • Forske inden for et (eller flere) af ovennævnte fagområder, herunder publicere videnskabelige resultater både nationalt som internationalt.
 • Varetage forskningsbaseret undervisning og udvikle kursusfag – såvel fagligt som pædagogisk. Med henblik herpå skal vedkommende løbende vedligeholde og udvikle sine forskningsmæssige og pædagogiske kompetencer.
 • Varetage administrative opgaver i tilknytning til forskning og undervisning.
 • Vejlede bachelor- og specialestuderende.
 • Stille sig selv og sin viden til rådighed ved at engagere sig i diverse videnudvekslingsaktiviteter.
 • Engagere sig i arbejdet med ansøgning om eksterne midler.
 • Varetage visse forskningsledelsesopgaver, herunder ph.d.-vejledning, deltagelse i fagligt bedømmelsesarbejde og redaktionsarbejde.
 • Bidrage til instituttets løbende drift ved fx at indgå i diverse udvalg, påtage sig uddannelsesudviklingsopgaver eller ansvaret for andre konkrete opgaver efter instituttets bestemmelser.
Kvalifikationskrav
For at være kvalificeret til stillingen skal ansøgere opfylde Juridisk Instituts meriteringskriterier, der kan findes her. Denne vurdering foretages af et, til lejligheden, nedsat bedømmelsesudvalg.

For at blive ansat i stillingen, skal ansøgere tillige udgøre et match ift. instituttets aktuelle behov, instituttets strategi og de, med stillingen, forbundne opgaver. Denne vurdering foretages af et, til lejligheden, nedsat ansættelsesudvalg og sker bl.a. på baggrund af ansøgers forsknings- og undervisningsmæssige profil, karakteren af bedømmelsen, ansøgers forskningsplan, ansøgers forventede bidrag til instituttets udvikling samt informationerne og indtrykkene fra en eventuel ansættelsessamtale.

Den/de, der ansættes, forventes at udvise engagement og synlighed i forhold til instituttet og at bidrage positivt til instituttets arbejdsmiljø, dagligdag og løbende drift.

Ansøgere skal kunne undervise på dansk og/eller engelsk.

Nærmere oplysninger om instituttet og dets strategi og aktiviteter kan findes på instituttets hjemmeside. 

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC.


Ansøgningen skal indeholde følgende:
 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser 
 • Fyldestgørende publikationsliste med angivelse af de publikationer, der vedhæftes.
 • Undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for ansøgers undervisningskvalifikationer og en redegørelse for ansøgers læringssyn og refleksioner over undervisningsmetoder og udvikling heraf. Formkrav og krav til undervisningsportefølje findes her.
 • Forskningsplan indeholdende oplysninger om planlagte forskningsaktiviteter, publiceringsplaner og evt. planer for ansøgning om eksterne midler.
 • Op til 5 videnskabelige publikationer, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation.
  • Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring med angivelse af ansøgers bidrag som en del af den pågældende pdf-fil. 
  • Såfremt ansøgers ph.d.-afhandling fremsendes som en af de påberåbte publikationer, skal den skriftlige bedømmelse heraf tillige medsendes.
Dokumenter, der ikke er på dansk, norsk eller svensk, skal oversættes til engelsk. Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan universitetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel.

Ansøgningsprocedure
Ved ansøgningsfristens udløb udvælges et antal ansøgere (min. 5) til faglig bedømmelse (short-listing) ud fra en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der ift. deres forsknings- og undervisningsprofil bedst matcher stillingsopslaget og instituttets rekrutteringsbehov.

Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører vedkommende selv. Udvalgte ansøgere inviteres til en ansættelsessamtale.

Ifølge SDU’s interne retningslinjer skal der til en opslået videnskabelig stilling være mindst 3 kvalificerede ansøgere, før denne kan besættes.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online" senest 22.04.2019. Uploadede filer skal være i Adobe PDF (ulåst) eller Word format.

Læs vejledning til ansøgere.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.


Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til institutleder Camilla Hørby Jensen (email: chj@sam.sdu.dk, tlf.: 6550 2198).
_______________________________________________________________________________________
Juridisk Institut er en de af det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der består af i alt 6 institutter. Instituttet har ca. 50 fastansatte medarbejdere fordelt på fire forskningsgrupper (Privatret, Erhvervsforvaltningsret, International ret og Retten i samfundet) og et sekretariat. Hertil kommer en række deltidsansatte undervisere. Instituttet arbejder for at sikre høj kvalitet og samfundsmæssig relevans inden for retsvidenskabelig forskning, uddannelse og videnudveksling. Juridisk Institut udbyder den traditionelle jurauddannelse samt kombinationsuddannelsen HA (jur.)/cand.merc.(jur.). Instituttet varetager endvidere undervisningen i de øvrige juridiske fag, der udbydes på SDU.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329982827Phoenix-542dc47f12019-03-22T00:00:00Lektorater i retsvidenskabLektorater i retsvidenskab

Ved Juridisk Institut, SDU opslås et antal lektorater.

Stillingerne er ledige til besættelse den 1. august 2019 eller snarest muligt efter aftale.

Instituttet søger lektorer inden for retsvidenskab, herunder særligt
 • Det privatretlige område. Vedkommende skal bidrage til at udvikle en stærk forskningsgruppe i privatret i overensstemmelse med instituttets strategi og skal kunne undervise og vejlede inden for det privatretlige fagområde. Ansøgere skal have en faglig profil inden for obligationsret, køberet, erstatningsret, aftaleret, pante-/tingsret, konkursret, arbejdsret, selskabsret eller krydsfeltet mellem formueret og økonomi.
 • Det skatteretlige område. Vedkommende skal bidrage til at styrke og udvikle instituttets skatteretlige forskning i overensstemmelse med instituttets strategi og skal kunne undervise og vejlede inden for det skatteretlige fagområde. Ansøgere skal have en faglig profil inden for selskabsbeskatning, personbeskatning eller international beskatning.
 • Det kriminalretlige område. Vedkommende skal bidrage til at styrke og udvikle instituttets kriminalretlige forskning i overensstemmelse med instituttets strateg, og skal kunne undervise og vejlede inden for det kriminalretlige fagområde. Ansøgere skal have en faglig profil inden for strafferet, straffeproces, politiret eller kriminologi.
 • Retshistorie. Vedkommende skal bidrage til at styrke og udvikle instituttets retshistoriske forskning i overensstemmelse med instituttets strategi og i regi af forskningsgruppen ”Retten i samfundet”. Vedkommende skal kunne undervise og vejlede inden for de almene juridiske fag. Ansøgere skal have en faglig profil inden for retshistorie eller retsteori.

Opgaver
Foruden ovennævnte skal man som lektor generelt varetage følgende opgaver:
 • Forske inden for et (eller flere) af ovennævnte fagområder, herunder publicere videnskabelige resultater både nationalt som internationalt.
 • Varetage forskningsbaseret undervisning og udvikle kursusfag – såvel fagligt som pædagogisk. Med henblik herpå skal vedkommende løbende vedligeholde og udvikle sine forskningsmæssige og pædagogiske kompetencer.
 • Varetage administrative opgaver i tilknytning til forskning og undervisning.
 • Vejlede bachelor- og specialestuderende.
 • Stille sig selv og sin viden til rådighed ved at engagere sig i diverse videnudvekslingsaktiviteter.
 • Engagere sig i arbejdet med ansøgning om eksterne midler.
 • Varetage visse forskningsledelsesopgaver, herunder ph.d.-vejledning, deltagelse i fagligt bedømmelsesarbejde og redaktionsarbejde.
 • Bidrage til instituttets løbende drift ved fx at indgå i diverse udvalg, påtage sig uddannelsesudviklingsopgaver eller ansvaret for andre konkrete opgaver efter instituttets bestemmelser.
Kvalifikationskrav
For at være kvalificeret til stillingen skal ansøgere opfylde Juridisk Instituts meriteringskriterier, der kan findes her. Denne vurdering foretages af et, til lejligheden, nedsat bedømmelsesudvalg.

For at blive ansat i stillingen, skal ansøgere tillige udgøre et match ift. instituttets aktuelle behov, instituttets strategi og de, med stillingen, forbundne opgaver. Denne vurdering foretages af et, til lejligheden, nedsat ansættelsesudvalg og sker bl.a. på baggrund af ansøgers forsknings- og undervisningsmæssige profil, karakteren af bedømmelsen, ansøgers forskningsplan, ansøgers forventede bidrag til instituttets udvikling samt informationerne og indtrykkene fra en eventuel ansættelsessamtale.

Den/de, der ansættes, forventes at udvise engagement og synlighed i forhold til instituttet og at bidrage positivt til instituttets arbejdsmiljø, dagligdag og løbende drift.

Ansøgere skal kunne undervise på dansk og/eller engelsk.

Nærmere oplysninger om instituttet og dets strategi og aktiviteter kan findes på instituttets hjemmeside. 

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC.


Ansøgningen skal indeholde følgende:
 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser 
 • Fyldestgørende publikationsliste med angivelse af de publikationer, der vedhæftes.
 • Undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for ansøgers undervisningskvalifikationer og en redegørelse for ansøgers læringssyn og refleksioner over undervisningsmetoder og udvikling heraf. Formkrav og krav til undervisningsportefølje findes her.
 • Forskningsplan indeholdende oplysninger om planlagte forskningsaktiviteter, publiceringsplaner og evt. planer for ansøgning om eksterne midler.
 • Op til 5 videnskabelige publikationer, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation.
  • Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring med angivelse af ansøgers bidrag som en del af den pågældende pdf-fil. 
  • Såfremt ansøgers ph.d.-afhandling fremsendes som en af de påberåbte publikationer, skal den skriftlige bedømmelse heraf tillige medsendes.
Dokumenter, der ikke er på dansk, norsk eller svensk, skal oversættes til engelsk. Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan universitetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel.

Ansøgningsprocedure
Ved ansøgningsfristens udløb udvælges et antal ansøgere (min. 5) til faglig bedømmelse (short-listing) ud fra en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der ift. deres forsknings- og undervisningsprofil bedst matcher stillingsopslaget og instituttets rekrutteringsbehov.

Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører vedkommende selv. Udvalgte ansøgere inviteres til en ansættelsessamtale.

Ifølge SDU’s interne retningslinjer skal der til en opslået videnskabelig stilling være mindst 3 kvalificerede ansøgere, før denne kan besættes.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online" senest 22.04.2019. Uploadede filer skal være i Adobe PDF (ulåst) eller Word format.

Læs vejledning til ansøgere.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.


Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til institutleder Camilla Hørby Jensen (email: chj@sam.sdu.dk, tlf.: 6550 2198).
_______________________________________________________________________________________
Juridisk Institut er en de af det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der består af i alt 6 institutter. Instituttet har ca. 50 fastansatte medarbejdere fordelt på fire forskningsgrupper (Privatret, Erhvervsforvaltningsret, International ret og Retten i samfundet) og et sekretariat. Hertil kommer en række deltidsansatte undervisere. Instituttet arbejder for at sikre høj kvalitet og samfundsmæssig relevans inden for retsvidenskabelig forskning, uddannelse og videnudveksling. Juridisk Institut udbyder den traditionelle jurauddannelse samt kombinationsuddannelsen HA (jur.)/cand.merc.(jur.). Instituttet varetager endvidere undervisningen i de øvrige juridiske fag, der udbydes på SDU.

2019-04-23T00:50:15.707 Lektorater i retsvidenskabVed Juridisk Institut, SDU opslås et antal lektorater.Stillingerne er ledige til besættelse den 1. august 2019 eller snarest muligt efter aftale. Instituttet søger lektorer inden for retsvidenskab, herunder særligt Det privatretlige område. Vedkommende skal bidrage til at udvikle en stærk forskningsgruppe i privatret i overensstemmelse med instituttets strategi og skal kunne undervise og vejlede inden for det privatretlige fagområde. Ansøgere skal have en faglig profil inden for obligationsret, køberet, erstatningsret, aftaleret, pante- tingsret, konkursret, arbejdsret, selskabsret eller krydsfeltet mellem formueret og økonomi. Det skatteretlige område. Vedkommende skal bidrage til at styrke og udvikle instituttets skatteretlige forskning i overensstemmelse med instituttets strategi og skal kunne undervise og vejlede inden for det skatteretlige fagområde. Ansøgere skal have en faglig profil inden for selskabsbeskatning, personbeskatning eller international beskatning. Det kriminalretlige område. Vedkommende skal bidrage til at styrke og udvikle instituttets kriminalretlige forskning i overensstemmelse med instituttets strateg, og skal kunne undervise og vejlede inden for det kriminalretlige fagområde. Ansøgere skal have en faglig profil inden for strafferet, straffeproces, politiret eller kriminologi. Retshistorie. Vedkommende skal bidrage til at styrke og udvikle instituttets retshistoriske forskning i overensstemmelse med instituttets strategi og i regi af forskningsgruppen Retten i samfundet . Vedkommende skal kunne undervise og vejlede inden for de almene juridiske fag. Ansøgere skal have en faglig profil inden for retshistorie eller retsteori. OpgaverForuden ovennævnte skal man som lektor generelt varetage følgende opgaver: Forske inden for et (eller flere) af ovennævnte fagområder, herunder publicere videnskabelige resultater både nationalt som internationalt. Varetage forskningsbaseret undervisning og udvikle kursusfag såvel fagligt som pædagogisk. Med henblik herpå skal vedkommende løbende vedligeholde og udvikle sine forskningsmæssige og pædagogiske kompetencer. Varetage administrative opgaver i tilknytning til forskning og undervisning. Vejlede bachelor- og specialestuderende. Stille sig selv og sin viden til rådighed ved at engagere sig i diverse videnudvekslingsaktiviteter. Engagere sig i arbejdet med ansøgning om eksterne midler. Varetage visse forskningsledelsesopgaver, herunder ph.d.-vejledning, deltagelse i fagligt bedømmelsesarbejde og redaktionsarbejde. Bidrage til instituttets løbende drift ved fx at indgå i diverse udvalg, påtage sig uddannelsesudviklingsopgaver eller ansvaret for andre konkrete opgaver efter instituttets bestemmelser. Kvalifikationskrav For at være kvalificeret til stillingen skal ansøgere opfylde Juridisk Instituts meriteringskriterier, der kan findes her. Denne vurdering foretages af et, til lejligheden, nedsat bedømmelsesudvalg.For at blive ansat i stillingen, skal ansøgere tillige udgøre et match ift. instituttets aktuelle behov, instituttets strategi og de, med stillingen, forbundne opgaver. Denne vurdering foretages af et, til lejligheden, nedsat ansættelsesudvalg og sker bl.a. på baggrund af ansøgers forsknings- og undervisningsmæssige profil, karakteren af bedømmelsen, ansøgers forskningsplan, ansøgers forventede bidrag til instituttets udvikling samt informationerne og indtrykkene fra en eventuel ansættelsessamtale.Den de, der ansættes, forventes at udvise engagement og synlighed i forhold til instituttet og at bidrage positivt til instituttets arbejdsmiljø, dagligdag og løbende drift.Ansøgere skal kunne undervise på dansk og eller engelsk.Nærmere oplysninger om instituttet og dets strategi og aktiviteter kan findes på instituttets hjemmeside. Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Ansøgningen skal indeholde følgende: Motiveret ansøgning CV Eksamensbeviser Fyldestgørende publikationsliste med angivelse af de publikationer, der vedhæftes. Undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for ansøgers undervisningskvalifikationer og en redegørelse for ansøgers læringssyn og refleksioner over undervisningsmetoder og udvikling heraf. Formkrav og krav til undervisningsportefølje findes her. Forskningsplan indeholdende oplysninger om planlagte forskningsaktiviteter, publiceringsplaner og evt. planer for ansøgning om eksterne midler. Op til 5 videnskabelige publikationer, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring med angivelse af ansøgers bidrag som en del af den pågældende pdf-fil. Såfremt ansøgers ph.d.-afhandling fremsendes som en af de påberåbte publikationer, skal den skriftlige bedømmelse heraf tillige medsendes. Dokumenter, der ikke er på dansk, norsk eller svensk, skal oversættes til engelsk. Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan universitetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. AnsøgningsprocedureVed ansøgningsfristens udløb udvælges et antal ansøgere (min. 5) til faglig bedømmelse (short-listing) ud fra en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der ift. deres forsknings- og undervisningsprofil bedst matcher stillingsopslaget og instituttets rekrutteringsbehov. Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører vedkommende selv. Udvalgte ansøgere inviteres til en ansættelsessamtale.Ifølge SDU s interne retningslinjer skal der til en opslået videnskabelig stilling være mindst 3 kvalificerede ansøgere, før denne kan besættes.Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket Ansøg online senest 22.04.2019. Uploadede filer skal være i Adobe PDF (ulåst) eller Word format. Læs vejledning til ansøgere. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb. Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til institutleder Camilla Hørby Jensen (email: chj@sam.sdu.dk, tlf.: 6550 2198). _______________________________________________________________________________________Juridisk Institut er en de af det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der består af i alt 6 institutter. Instituttet har ca. 50 fastansatte medarbejdere fordelt på fire forskningsgrupper (Privatret, Erhvervsforvaltningsret, International ret og Retten i samfundet) og et sekretariat. Hertil kommer en række deltidsansatte undervisere. Instituttet arbejder for at sikre høj kvalitet og samfundsmæssig relevans inden for retsvidenskabelig forskning, uddannelse og videnudveksling. Juridisk Institut udbyder den traditionelle jurauddannelse samt kombinationsuddannelsen HA (jur.) cand.merc.(jur.). Instituttet varetager endvidere undervisningen i de øvrige juridiske fag, der udbydes på SDU.11jobnet542dc47f100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-04-22T00:00:000000http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?CustomerCode=syd1&PortalID=3797&VacatureID=10343650EuropaDanmarkFyn & Sydfynske øerFynOdense3492039Syddansk Universitet11Campusvej 555230Odense MDKDanmark0
boa@sam.sdu.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent732374JobNet4964022496402210022-03-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=542dc47fhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=542dc47fhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=542dc47f&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=542dc47f&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/10.jpgEr Undervisning og pædagogik noget for dig? Søg jobbet som Lektor i dag.12008011Dansk3Læse/ tale231005Lektor9Undervisning og pædagogik361128184Bodil Kjærboa@sam.sdu.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK