Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Logistikbefalingsmand til Logistikcentret Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Har du lyst til at være en del af en enhed, der arbejder med spændende og alsidige nationale og internationale materiellogistiske opgaver, og derigennem være med til at sikre, at Beredskabsstyrelsens nationale og internationale opgaver løses optimalt, så har vi en stilling til dig!

Du skal naturligvis også være en del af det daglige beredskab, hvorfor du skal indgå som vagthavende i døgnvagten.


Om os

Beredskabsstyrelsen Midtjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Herning, og udgør det statslige overbygningsberedskab i Midtjylland. Primæropgaven er operativt beredskab, herunder uddannelsen af ca. 120 redningsspecialister (værnepligtige) om året, samt vedligeholdelse og udvikling af uddannelserne for ca. 125 frivillige.

Ud over uddannelsen af værnepligtige og frivillige gennemfører Beredskabsstyrelsen Midtjylland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, samt en lang række kurser for private og offentlige kunder.

Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling med indflydelse i et dynamisk miljø ved forsyningsenheden ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Forsyningsenheden hører under Logistikcenter Materiel og International Indsats. Logistikcentret er meget bredt engageret i alle dele af Beredskabsstyrelsens operative beredskab.

Der stilles store krav til forsyningsenhedens evne og vilje til at støtte op omkring Beredskabsstyrelsens nationale og internationale beredskab. Forsyningsenheden arbejder i den forbindelse endda meget tæt sammen med værkstedet, drifts- og projektenhederne under eksempelvis opbygning af materielkapaciteter, fremskaffelse og genforsyning af materiel og materiellogistisk støtte under både nationale og internationale indsatser.

Opgavernes natur betyder, at logistikcentret er kendetegnet ved et engageret og kompetent kollegateam, hvor der er en stor respekt om den enkeltes kompetencer og bidrag.

Forsyningsenheden har og vil fremadrettet være en vigtig del af Beredskabsstyrelsen Midtjyllands implementering i Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse på det materiellogistiske område. Enheden vil fremadrettet bestå af i alt tre medarbejdere – heraf én elev.

Om stillingen

Beredskabsstyrelsen er implementeret i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Der sker imidlertid en løbende tilpasning og udvikling af Beredskabsstyrelsens arbejde med og i Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse – en udvikling, der også vil have betydning for forsyningsenhedens opgaver fremadrettet.

Som udgangspunkt vil hovedparten af opgaverne i dit daglige arbejde på nuværende tidspunkt bestå af:
• Vedligeholdelse af myndighedsbeholdning i SAP/DeMars.

• Klargøring, mærkning og afsendelse af materiel ud af myndighedsbeholdningen.

• Varemodtagelse og fordeling af materiel til og i myndighedsbeholdningen.

• Fremsøgning af data i SAP til forberedelse af opgaver og missioner.

• Medvirke i projektopbygninger.

• Understøttelse vedligeholdelsesplanlæggerne i deres arbejde.

• Vejledning til afdelingens ansatte i anvendelse af SAP/DeMars.

• Uddannelse af elev i forsyningsenheden.

Udover de nævnte opgaver i forsyningsenheden skal du være indstillet på at undervise eksterne kursister både inden for og uden for almindelig arbejdstid, samt undervise frivillige aften og weekend, når der er behov for det.

Du skal indgå i døgnvagten som 2. eller 3. vagthavende samt kunne indgå i det internationale beredskab, jf. de til enhver tid fastsatte bestemmelser.Om dig

Du er seniorsergent og har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og har erfaring fra en af Beredskabsstyrelsens operative afdelinger, hvor du har indgået i døgnvagten som 2. eller 3. vagthavende.

Du kan også være en erfaren oversergent der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

For den rette ansøger vil der i stillingen være mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. Alt efter dine ambitioner og evner vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at blive indstillet til videreuddannelse, således at du også herigennem kan gøre dig klar til at varetage funktioner på et højere funktionsniveau i Beredskabsstyrelsen – meget gerne indenfor det materiellogistiske område. Stillingen kan således også søges af en erfaren sergent, der har interesse i det materielfaglige arbejde, og som besidder evner til at gennemføre den nødvendige videreuddannelse til seniorsergent.

Alt efter dine kompetencer indenfor specielt SAP/DeMars vil der i stillingen være mulighed for selvstændigt at arbejde med de materiellogistiske processer. Det vil være muligt, at begynde i stillingen uden kendskab til SAP/DeMars, men du skal i givet fald være indstillet på et intensivt uddannelses- og oplæringsforløb.

Ved internationale indsatser, hvor der udsendes meget materiel i længere tid, er det Beredskabsstyrelsen Midtjyllands ambition, at der kan ydes logistisk støtte i missionsområdet. Du skal derfor også være indstillet på, at det til tider kan blive nødvendigt at løse dine opgaver under fremmede himmelstrøg.

Som person forestiller vi os, at du:
• er hjælpsom af natur og god til at samarbejde

• er idérig og kreativ – med blik for detaljen

• har sans for kvalitet og fokus på slutbrugeren

• er omstillingsparat og klar til at anvende dine kompetencer bredt

• er selvstændig og kan tage initiativ, når det er påkrævet

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Herning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at kontakte lederen af forsyningsenheden Henrik Rønfeldt på tlf. 7285 2413 eller chef for logistikcentret Christian Rosgaard på tlf. 7285 2407, hvis du vil høre mere om stillingen.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er fredag, den 18. oktober 2020. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler umiddelbart derefter.

Stillingen er til besættelse fra 1. december 2020 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.