Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Medarbejder til overgrebsområdet i Center for Børn, Unge og Familier

Vil du være med til at styrke indsatsen overfor udsatte børn og unge i tæt samarbejde med bl.a. kommuner, departement og faglige miljøer? Trives du med at samarbejde og vil du gerne arbejde med rådgivning, projektledelse, politikimplementering og metodeudvikling?  
 
Om Center for Børn, Unge og Familier 
Center for Børn, Unge og Familier har ansvar for det samlede udsatte børn og ungeområde samt dagtilbudsområdet og beskæftiger sig bl.a. med sagsbehandling og faglig ledelse på området, forebyggelse af overgreb mod børn, tidlig indsats, kvalitet i dagtilbud, udvikling og kvalificering af tilbudsviften og ungeproblematikker som kriminalitet, bandegrupperinger, misbrug og hjemløshed.  
 
Centeret har til opgave at understøtte implementeringen af lovgivningen og kvalificere politiske beslutningsprocesser med afsæt i vores dybe viden på feltet. Vi tilbyder kommunerne konkrete rådgivningsindsatser og gennemfører en lang række projekter på feltet med en ambition om at understøtte og kvalificere kommunernes arbejde med praksis- og forskningsbaseret viden samt veldokumenterede metoder og redskaber. Centerets omkring 80 medarbejdere er fordelt på i alt seks teams, der som udgangspunkt varetager forskellige ansvarsområder, men som også arbejder på tværs. 
 
Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø præget af høj kvalitet i opgaveløsningen, kollegial sparring og en uhøjtidelig omgangsform. Du kan få mulighed for at arbejde tæt sammen med departement, styrelser og interesseorganisationer og for at udvikle den sociale praksis i samspil med kommuner og organisationer på området.  
 
Opgaverne i Team Overgreb  
Dine opgaver er placeret i Team Overgreb, hvor vi yder socialfaglig konsulentbistand og implementeringsstøtte til kommuner på overgrebsområdet, samt understøtter samarbejdet mellem kommuner, politi og børnehusene.  Team Overgreb driver også Videnscenter for Sociale indsatser til bekæmpelse af vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO), som indsamler og formidler viden på overgrebsområdet gennem konkrete undervisningssituationer og skriftlige produkter. De strategiske fokusområder for SISO i 2018 er opsporing af børn udsat for overgreb, myndighedsområdets håndtering af overgrebssager samt det tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb.  
 
En af de opgaver, som vil fylde meget i dit arbejde, er, at du sammen med dygtige kollegaer skal indgå i Indsatsteam Overgreb, som tilbyder kommuner individuelle udviklingsforløb, der har til formål at styrke den kommunale praksis på overgrebsområdet, herunder at udvikle et aktivt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.  I indsatsteamet afdækker I en kommunes praksis og udarbejder derefter en udviklingsplan i samarbejde med kommunen, der tydeliggøre hvordan kommunen kan arbejde med at skabe et professionelt beredskab. På baggrund af udviklingsplanen igangsætter Indsatsteamet relevant rådgivning, undervisning og faglige udviklingsaktiviteter. Til slut i forløbet følger indsatsteamet op på udviklingen og giver anbefalinger til kommunens videre arbejde på overgrebsområdet. 
 
Selvom du vil blive forankret i Team Overgreb, løses mange opgaver ofte på tværs af både teamene i Center for Børn, Unge og Familier og de øvrige centre i Socialstyrelsen. Du vil derfor også kunne få mulighed for at deltage i tværgående projekter alt efter, hvor dine kompetencer bedst sættes i spil. 
 
En del af teamets opgaver løses i landets kommuner, hvorfor du skal forvente nogen rejseaktivitet.   
 
Din profil
Vi forventer, at du kan genkende dig selv i det meste af nedenstående: 

 • Du har relevant faglig viden og erfaring: Du har viden om eller lyst til at arbejde med udvikling på det sociale område. Konkret kendskab til servicelovens område og overgrebsområdet samt erfaring fra kommunalt regi vil tillige være med til at placere dig i spidsen af ansøgerfeltet. 
 • Du har fundamentet i orden: Du har en relevant uddannelse, fx en professionsbachelor (socialrådgiver, pædagog eller lign.) suppleret med en relevant videreuddannelse inden for det socialfaglige område. Du kan også være en dygtig generalist med akademisk baggrund. 
 • Du kan skabe forandring i praksis og har blik for processen: Du kan drive forandringsprocesser i samspil med ledelse og medarbejdere i kommunerne. Har du kompetencer indenfor analyse, evaluering og virkningsfuld implementering er det et plus.  
 • Du har gode projektlederkompetencer: Du tager ansvar for dine opgaver og kan skabe resultater, herunder håndtere de løbende udfordringer der opstår i projektarbejde. 
 • Du trives med formidling og undervisning: Du har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner og kan formulere dig klart og præcist med overbevisning og troværdighed. Det er en fordel, hvis du har undervisningserfaring.   
 • Du er analytisk og nytænkende: Du er god til at sætte dig ind i nye områder og har blik for de politiske og faglige perspektiver.  Du arbejder systematisk og har sans for kvalitet, og kan bidrage til udvikling af viden og resultater på området. 
Desuden lægger vi vægt på, at du …  
 • kan arbejde selvstændigt, effektivt og målrettet.
 • kan identificere behov og bidrage til udviklingen af nye og effektive løsninger. 
 • kan udvikle og optimere effektive arbejdsgange. 
 • kan vidensdele samt samarbejde godt internt og eksternt. 
 • udviser engagement og motivation både fagligt og socialt. 
 • er omstillingsparat, ambitiøs og fleksibel. 
 • bidrager til egen læring og udvikling. 
 • Kan agere inden for rammerne af god embedsmandsskik. 
Løn og ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. maj 2018.  
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation.  
Stillingens ansættelsesområde er Børne- og Socialministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdssted er Socialstyrelsen i Odense, Edisonsvej 1., 5000 Odense C. 
 
Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler 
Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.socialstyrelsen.dk. Der er ansøgningsfrist den 11. marts 2018. Vi forventer at afholde første runde samtaler den 13. marts 2018. Anden runde samtaler vil foregå den 15. marts 2018, hvor der vil indgå en caseopgave.  
 
Vil du vide mere? 
Du kan få flere oplysninger om stillingen og Socialstyrelsen ved at kontakte faglig leder Mette Kierkgaard på meki@socialstyrelsen.dk, på telefon 41 74 00 37 eller på www.socialstyrelsen.dk. 


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her