Mekaniker til Frømandskorpset

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Frømandskorpset mangler dig, hvis du kan skrue på biler.

Om os

Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne
samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel
som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

Om stillingen

Nogle af de områder du kommer til at beskæftige dig med, er bl.a. eftersyn, reparationer, periodisk syn af personvogne, lastvogne, motorcykler, special- og indsatskøretøjer samt øvrigt materiel, som Frømandskorpset råder over.

Vi sætter i fokus, at fagligt virke i specialoperationsstyrkemiljøet stiller krav til egenskaber som eksempelvis fleksibilitet, kreativitet, ansvar og tillid, da en stor del af opgaverne skal løses selvstændigt
af den enkelte mekaniker, som er på stedet.

Herudover løses transportopgaver ifm. FKP forskellige aktiviteter - både nationalt og internationalt.

Vi har en stille og rolig, men også direkte omgangstone i hverdagen og helst med fokus på at have godt humør til mødet med den meget hurtige omstilling, det kræver at arbejde som specialstyrke.

Frømandskorpset vedligeholdelsessektion hvori stillingen er, er en enhed i kontinuerlig drift, hvor der altid sker noget. Det giver blandt andet en særlig følelse af, at alle medarbejdere er med til at gøre en forskel - hver dag.Om dig

Det er ønskeligt at du har forrettet flere års tilfredsstillende tjeneste som mekaniker. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere udsendelser og gerne i funktionen som mekaniker.

Det er et krav, at du er uddannet automekaniker og helst lastvognsmekaniker. Du har de fleste af de til funktionen hørende kurser og du har oparbejdet en vis rutine indenfor de gængse køretøjstyper. Vi
håber at du har fulgt med udviklingen og behersker CANBUS og øvrige styrende kredsløb i biler og lastbiler.

Det er ønskeligt at du kan håndtere vedligeholdelsesmeddelser og målebilag i SAP/PM. Endvidere skal du være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B og C og ønskeligt til kategori A, D og E. Det er
endvidere ønskeligt, at du behersker engelsk på rimeligt niveau.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt med pålagte opgaver, og du har en personlighed, der gør, at du 'kemimæssigt' passer ind i fællesskabet, og er i stand til at fungere i forskellige teamkonstellationer.
Du er omstillingsparat, da arbejdsdagene i Frømandskorpset sjældent er ens, ligesom opgaverne ikke altid er kendte på forhånd. Endvidere er du god til at kommunikere med dine kollegaer, ligesom du
gerne deler dine erfaringer, kvalifikationer samt din viden og færdigheder med øvrige medarbejdere i FKP.
Du evner at se muligheder frem for begrænsninger, og det er vigtigt, at du har den rette holdning til arbejdet i den faglige verden..
Du er klar til en dynamisk hverdag, hvor der er fokus på opgaven. Du trives med ansvar og de deraf afledte krav til dig som medarbejder og person.

Vi skal henlede opmærksomheden på, at de fysiske udfordringer i et operativt miljø kan være krævende, så det er vigtig at du er i god form.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte MJ J.S. Munk på
FKP-CSS-01@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.


Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mekaniker til Frømandskorpset

Frømandskorpset mangler dig, hvis du kan skrue på biler.

Om os

Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne
samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel
som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

Om stillingen

Nogle af de områder du kommer til at beskæftige dig med, er bl.a. eftersyn, reparationer, periodisk syn af personvogne, lastvogne, motorcykler, special- og indsatskøretøjer samt øvrigt materiel, som Frømandskorpset råder over.

Vi sætter i fokus, at fagligt virke i specialoperationsstyrkemiljøet stiller krav til egenskaber som eksempelvis fleksibilitet, kreativitet, ansvar og tillid, da en stor del af opgaverne skal løses selvstændigt
af den enkelte mekaniker, som er på stedet.

Herudover løses transportopgaver ifm. FKP forskellige aktiviteter - både nationalt og internationalt.

Vi har en stille og rolig, men også direkte omgangstone i hverdagen og helst med fokus på at have godt humør til mødet med den meget hurtige omstilling, det kræver at arbejde som specialstyrke.

Frømandskorpset vedligeholdelsessektion hvori stillingen er, er en enhed i kontinuerlig drift, hvor der altid sker noget. Det giver blandt andet en særlig følelse af, at alle medarbejdere er med til at gøre en forskel - hver dag.Om dig

Det er ønskeligt at du har forrettet flere års tilfredsstillende tjeneste som mekaniker. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere udsendelser og gerne i funktionen som mekaniker.

Det er et krav, at du er uddannet automekaniker og helst lastvognsmekaniker. Du har de fleste af de til funktionen hørende kurser og du har oparbejdet en vis rutine indenfor de gængse køretøjstyper. Vi
håber at du har fulgt med udviklingen og behersker CANBUS og øvrige styrende kredsløb i biler og lastbiler.

Det er ønskeligt at du kan håndtere vedligeholdelsesmeddelser og målebilag i SAP/PM. Endvidere skal du være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B og C og ønskeligt til kategori A, D og E. Det er
endvidere ønskeligt, at du behersker engelsk på rimeligt niveau.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt med pålagte opgaver, og du har en personlighed, der gør, at du 'kemimæssigt' passer ind i fællesskabet, og er i stand til at fungere i forskellige teamkonstellationer.
Du er omstillingsparat, da arbejdsdagene i Frømandskorpset sjældent er ens, ligesom opgaverne ikke altid er kendte på forhånd. Endvidere er du god til at kommunikere med dine kollegaer, ligesom du
gerne deler dine erfaringer, kvalifikationer samt din viden og færdigheder med øvrige medarbejdere i FKP.
Du evner at se muligheder frem for begrænsninger, og det er vigtigt, at du har den rette holdning til arbejdet i den faglige verden..
Du er klar til en dynamisk hverdag, hvor der er fokus på opgaven. Du trives med ansvar og de deraf afledte krav til dig som medarbejder og person.

Vi skal henlede opmærksomheden på, at de fysiske udfordringer i et operativt miljø kan være krævende, så det er vigtig at du er i god form.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte MJ J.S. Munk på
FKP-CSS-01@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.


Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.