Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

METODESTÆRK EKSTERN LEKTOR TIL "POLITIK OG FORVALTNING"

Vil du bidrage til at understøtte og udfolde vores studerendes akademiske niveau ved at undervise i teoretiske og metodiske aspekter inden for politik og forvaltning koblet til problemorienterede og praksisnære analyser? Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet søger en eller flere metodestærke eksterne lektorer (deltidsstilling) til at indgå i undervisningen navnlig på uddannelsen Politik og Forvaltning.

Opgaver
Vi har behov for undervisningskræfter, som via projektvejledning og evt. kursusundervisning styrker vores studerendes akademiske og praksisnære kompetencer. Vi lægger vægt på, at du er metodestærk – styrker inden for kvantitative metoder vil blive fortrukket – og at du på overbevisende måde forstår at bringe samfundsvidenskabelige fagligheder i spil i din undervisning. Foruden projektvejledning og kursusundervisning bidrager vores eksterne lektorer også som intern censor, deltager i rettearbejde mm.

Ansvar
Som ekstern lektor skal du selvstændigt kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb (inklusive eksaminationer) i henhold til universitetets uddannelsesmodel og -regler. Kursusforløb vil altid blive tilrettelagt sammen med fastansatte forskere.

Kvalifikationer
Du skal have en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller tilsvarende. Derudover kræves relevant praksiserfaring på højt niveau (som ikke er opnået gennem en universitær ansættelse), eller at du har en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Vi forventer som sagt, at du er metodisk stærk og vi lægger vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse
I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på

 • ansøgernes faglige kvalifikationer
 • erfaringer fra praksis
 • selvstændighed i opgavevaretagelsen
 • indholdet af en kort redegørelse for ansøgers undervisningsrefleksioner
 • erfaring med undervisning på universitetsniveau og/eller undervisning af voksne på et højt fagligt niveau på dansk (gerne også på engelsk),
 • lyst til at arbejde med problemorienteret projektlæring (PPL), jf. RUC uddannelsesmodel. Læs om PPL-undervisningsmodellen her.
 • erfaring med digitale undervisningsværktøjer, sparring og feedback i undervisningssituationen og/eller pædagogisk/didaktisk (efter)uddannelse

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt prodekan Bodil Damgaard på (+45) 4674-2251 eller studieleder Carina Saxlund Bischoff på (+45) 4674-3388.

Ansættelsesvilkår
Stilingen er en deltidsstilling tidsbegrænset til tre år og forventes påbegyndt 1.2.2021.Timetallet aftales fra semester til semester; vi forventer et timetal for det kommende semester på ca. 250 timer. Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Du vil i stillingen referere til prodekan Bodil Damgaard.

Bemærk at Roskilde Universitet kræver, at alle nyansatte gennemgår to kurser om hhv. universitetets pædagogiske model (to timer) og projektvejledning (3 timer). Kursusdeltagelsen aflønnes.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde:
 1. Motiveret ansøgning
 2. CV
 3. Dokumentation for uddannelse
 4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)
 5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 27. november 2020.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Vi uddanner kompetente tværfaglige kandidater og skaber videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem åbenhed, involvering og videndeling.
Roskilde Universitet har 9000 studerende, 880 ansatte og 740 mio. kr. i årlig omsætning.

 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.