Middelfart Kommune søger sprog- og læsekonsulent

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Som sprog- og læsekonsulent er du en del af læringskonsulent-holdet i PPR og sætter din faglighed i spil i samarbejdet med børn, fagprofessionelle, ledere og forældre i skoler og dagtilbud.
Du får hurtigt overblik over skoler og dagtilbud og vurderer, hvordan du understøtter i de forskellige kontekster centralt og decentralt.
Der er brug for, at du kan give vejledning og igangsætte indsatser på almenområdet såvel som i specialområdet. Det er vigtigt, at du er med til at understøtte arbejdet med at finde frem til gode mellemformer og fleksible læringsmiljøer, hvor almenpædagogikken møder specialpædagogikken til hverdag, så vi sammen sikrer fællesskaber og udvikling for ALLE børn.

Så hvis du ser dig selv i rollen som den vi søger, vil vi allerede nu glæde os til at invitere dig ind i vores gode samarbejde.

Et børn- og ungeområde i udvikling
På børn- og ungeområdet blev der for to år siden vedtaget en vision under navnet ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”. Vi er derfor lige nu rigtig optagede af, at få foldet visionen for hele børn- og ungeområdet ud – i praksis. Visionen indeholder fire strategiske pejlemærker og fire tværgående bånd, som sætter retningen for, hvordan vi ønsker at danne og uddanne kommunens børn og unge til livsduelige verdensborgere. Under pejlemærket ”Attraktiv” træder hensigten om at give alle børn ”helhjertede dage” tydeligt frem og det er, som allerede nævnt, særligt her du kommer ind i billedet i forhold til at hjælpe med at få det til at ske i praksis – hver dag. ”Vi har alle med og øger chanceligheden” er navnet på det tværgående bånd, som blandt andet betyder, at vi er i gang med at analysere og udvikle kommunens inkluderende læringsmiljøer og den specialpædagogiske støtte i både skoler og dagtilbud.
Vi ved allerede nu, at der er brug for at udvikle videre på fleksible læringsmiljøer og mellemformer i de almene tilbud for at kunne give alle børn en lige chance.
Vi er langt i at opspore og kortlægge børnenes trivsel og vi arbejder helt konsekvent ved at vurdere alle børns trivsel 2 gange årligt og følge op i tværfaglige fora, som er sammensat på tværs af fagprofessionelle på tværs af afdelingerne i forvaltningen.
Inden for sprog- og læseområdet er der igangsat arbejde med en sprogstrategi og der er i det hele taget stort fokus på sproglig udvikling, som en af de vigtige ”nøgler” i forhold til at give alle børn lige chancer for at lære og trives.

Dine primære arbejdsfelter

 • Sparring til ledere, vejledere og fagprofessionelle.
 • Overblik, drift og udvikling af indsatser i forhold til svære læse- og skriftsproglige vanskeligheder - herunder ordblindeindsatser.
 • Varetage opgaver inden for arbejdet med test og evaluering inden for sprog- og læseudvikling.
 • Netværk for sprogvejledere og læsevejledere.
 • Læse, forstå og formidle lovgivning omkring sprog, læsning og dansk som andetsprog.
 • Rådgivning og vejledning om kompenserende læse- og skriveteknologier.
 • Understøtte skolerne i udvikling af inkluderende læringsmiljøer og mellemformer via dialog og samarbejde med ledelserne og de fagprofessionelle.
 • Sikre tæt samarbejde mellem kommunens PPR, specialområdet og almenområdet.
 • Kompetenceudvikling i praksis – f.eks. ved at introducere og gennemføre co-teaching eller andre relevante metoder til læring i praksis hos de fagprofessionelle, så den viden du selv har, eller en vejleder på skolen har, bliver til viden og kompetencer hos alle teammedlemmer.

Du har en relevant professionsbachelor uddannelse og videreuddannelse eller erfaring indenfor sprog og læsning.
Du har meget gerne AKT kompetencer (Adfærd, kontakt, trivsel)  eller specialpædagogiske kompetencer.

I din ansøgning vil vi gerne læse konkrete eksempler på:
 • At du kan lide at have en nøglerolle, hvor du tager ansvaret for det gode samarbejde med andre faggrupper i forvaltningen og med de fagprofessionelle i skoler eller dagtilbud.
 • At du har erfaring med, især, skoleområdet og interesse for arbejdet med at specialpædagogik og almenpædagogik mødes.
 • At du har succesfuld erfaring med sparring og vejledning i praksisfeltet inden for sprog- og læsning.
 • Hvordan du er åben og imødekommende med et ressourceorienteret menneskesyn.

Om Middelfart Kommune
Du bliver ansat som læringskonsulent i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der understøtter faglig- og trivselsmæssig udvikling hos vores børn. Der er tætte koblinger til andre teams og afdelinger i forvaltningen. Den direkte personaleledelse varetages af PPR-teamleder, som er ansat under skolechefen.

Det samlede team har en fastlagt række af forskellige mødetyper. I fællesskab holdes fast i overblik og sammenhænge for at kunne understøtte skoler og dagtilbud bedst muligt, i forhold til de igangværende tiltag. Det fælles fokus er at udvikle vores professionelle virke og bidrage til gode processer og resultater helt ude ved børnene.

Endelig bliver du del af en af Danmarks grønneste vækstkommuner, hvor klima og bæredygtighed ligger som et helt centralt fokus i alt, vi foretager os.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansøgningsfristen er mandag den 22. august 2022.
Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 25. august 2022.

Du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er fuldtid.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, kan du tage kontakt fra onsdag den 3. august 2022.
Kontakt teamleder i Skole og Dagtilbud Birgit Munk, Birgit.Munk@Middelfart.dk eller 2380 3599.
(Send gerne sms om, at du ønsker at blive ringet op vedr. stillingen).
 

Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Middelfart Kommune søger sprog- og læsekonsulent

Som sprog- og læsekonsulent er du en del af læringskonsulent-holdet i PPR og sætter din faglighed i spil i samarbejdet med børn, fagprofessionelle, ledere og forældre i skoler og dagtilbud.
Du får hurtigt overblik over skoler og dagtilbud og vurderer, hvordan du understøtter i de forskellige kontekster centralt og decentralt.
Der er brug for, at du kan give vejledning og igangsætte indsatser på almenområdet såvel som i specialområdet. Det er vigtigt, at du er med til at understøtte arbejdet med at finde frem til gode mellemformer og fleksible læringsmiljøer, hvor almenpædagogikken møder specialpædagogikken til hverdag, så vi sammen sikrer fællesskaber og udvikling for ALLE børn.

Så hvis du ser dig selv i rollen som den vi søger, vil vi allerede nu glæde os til at invitere dig ind i vores gode samarbejde.

Et børn- og ungeområde i udvikling
På børn- og ungeområdet blev der for to år siden vedtaget en vision under navnet ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”. Vi er derfor lige nu rigtig optagede af, at få foldet visionen for hele børn- og ungeområdet ud – i praksis. Visionen indeholder fire strategiske pejlemærker og fire tværgående bånd, som sætter retningen for, hvordan vi ønsker at danne og uddanne kommunens børn og unge til livsduelige verdensborgere. Under pejlemærket ”Attraktiv” træder hensigten om at give alle børn ”helhjertede dage” tydeligt frem og det er, som allerede nævnt, særligt her du kommer ind i billedet i forhold til at hjælpe med at få det til at ske i praksis – hver dag. ”Vi har alle med og øger chanceligheden” er navnet på det tværgående bånd, som blandt andet betyder, at vi er i gang med at analysere og udvikle kommunens inkluderende læringsmiljøer og den specialpædagogiske støtte i både skoler og dagtilbud.
Vi ved allerede nu, at der er brug for at udvikle videre på fleksible læringsmiljøer og mellemformer i de almene tilbud for at kunne give alle børn en lige chance.
Vi er langt i at opspore og kortlægge børnenes trivsel og vi arbejder helt konsekvent ved at vurdere alle børns trivsel 2 gange årligt og følge op i tværfaglige fora, som er sammensat på tværs af fagprofessionelle på tværs af afdelingerne i forvaltningen.
Inden for sprog- og læseområdet er der igangsat arbejde med en sprogstrategi og der er i det hele taget stort fokus på sproglig udvikling, som en af de vigtige ”nøgler” i forhold til at give alle børn lige chancer for at lære og trives.

Dine primære arbejdsfelter

 • Sparring til ledere, vejledere og fagprofessionelle.
 • Overblik, drift og udvikling af indsatser i forhold til svære læse- og skriftsproglige vanskeligheder - herunder ordblindeindsatser.
 • Varetage opgaver inden for arbejdet med test og evaluering inden for sprog- og læseudvikling.
 • Netværk for sprogvejledere og læsevejledere.
 • Læse, forstå og formidle lovgivning omkring sprog, læsning og dansk som andetsprog.
 • Rådgivning og vejledning om kompenserende læse- og skriveteknologier.
 • Understøtte skolerne i udvikling af inkluderende læringsmiljøer og mellemformer via dialog og samarbejde med ledelserne og de fagprofessionelle.
 • Sikre tæt samarbejde mellem kommunens PPR, specialområdet og almenområdet.
 • Kompetenceudvikling i praksis – f.eks. ved at introducere og gennemføre co-teaching eller andre relevante metoder til læring i praksis hos de fagprofessionelle, så den viden du selv har, eller en vejleder på skolen har, bliver til viden og kompetencer hos alle teammedlemmer.

Du har en relevant professionsbachelor uddannelse og videreuddannelse eller erfaring indenfor sprog og læsning.
Du har meget gerne AKT kompetencer (Adfærd, kontakt, trivsel)  eller specialpædagogiske kompetencer.

I din ansøgning vil vi gerne læse konkrete eksempler på:
 • At du kan lide at have en nøglerolle, hvor du tager ansvaret for det gode samarbejde med andre faggrupper i forvaltningen og med de fagprofessionelle i skoler eller dagtilbud.
 • At du har erfaring med, især, skoleområdet og interesse for arbejdet med at specialpædagogik og almenpædagogik mødes.
 • At du har succesfuld erfaring med sparring og vejledning i praksisfeltet inden for sprog- og læsning.
 • Hvordan du er åben og imødekommende med et ressourceorienteret menneskesyn.

Om Middelfart Kommune
Du bliver ansat som læringskonsulent i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der understøtter faglig- og trivselsmæssig udvikling hos vores børn. Der er tætte koblinger til andre teams og afdelinger i forvaltningen. Den direkte personaleledelse varetages af PPR-teamleder, som er ansat under skolechefen.

Det samlede team har en fastlagt række af forskellige mødetyper. I fællesskab holdes fast i overblik og sammenhænge for at kunne understøtte skoler og dagtilbud bedst muligt, i forhold til de igangværende tiltag. Det fælles fokus er at udvikle vores professionelle virke og bidrage til gode processer og resultater helt ude ved børnene.

Endelig bliver du del af en af Danmarks grønneste vækstkommuner, hvor klima og bæredygtighed ligger som et helt centralt fokus i alt, vi foretager os.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansøgningsfristen er mandag den 22. august 2022.
Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 25. august 2022.

Du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er fuldtid.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, kan du tage kontakt fra onsdag den 3. august 2022.
Kontakt teamleder i Skole og Dagtilbud Birgit Munk, Birgit.Munk@Middelfart.dk eller 2380 3599.
(Send gerne sms om, at du ønsker at blive ringet op vedr. stillingen).
 

Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.