Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Miljø- og Fødevareministeriet søger en afdelingschef

Vil du være med til at fremme et grønt Danmark og samtidig udvikle nogle af de erhverv, der skaber vækst og arbejdspladser? Og er du en analytisk knivskarp og erfaren leder med gode samarbejdsevner? Så kan det være dig, der skal have jobbet.

Organiseringen af Miljø- og Fødevareministeriets departement bliver i løbet af april 2018 ændret, som led i udvidelsen af departementet med ca. 150 medarbejdere fra Miljøstyrelsen. Departementet vil hermed bestå af ca. 370 medarbejdere. I den forbindelse oprettes en ny afdeling for Fødevarer og Erhverv, hvortil ministeriet søger en afdelingschef.

Afdelingschefen får ansvar for 3 kontorer: Fødevarer og Veterinær, Erhvervsregulering samt EU og Internationalt. Afdelingschefen får samtidig personalelederansvar for i alt 4 kontorchefer.

I den nye organisering af departementet vil der være i alt 4 afdelinger: Koncern, Land og Natur, Miljø samt Fødevarer og Erhverv, som tilsammen dækker over 15 kontorer.

Stillingen er med reference til departementschefen. Afdelingschefen vil sammen med de 3 nuværende afdelingschefer samt departementschefen udgøre departementets øverste ledelsesgruppe. Du vil samtidig indgå i ministeriets koncernledelse, som udover departementets ledelse består af direktørerne for de 4 styrelser på ministerområdet.

Ansvar og opgaver
Afdelingschefen skal i samarbejde med departementets øvrige ledelse stå i spidsen for, at det nye departement fra start bliver en velfungerende organisation – såvel eksternt som internt – og i forhold til ministeriets styrelser.

Afdelingschefen får det overordnede ansvar for opgaver inden for bl.a. fødevarer, ernæring, gastronomi, madspild, dyresundhed, dyrevelfærd samt veterinærmedicin. Desuden får afdelingschefen ansvar for erhvervsrettet miljøregulering, herunder regulering af husdyr og akvakultur, samt EU og internationale forhold på miljø-, landbrugs- og fødevareområdet.

Afdelingschefen har en central rolle i betjeningen af miljø- og fødevareministeren og et stort ansvar for at bidrage til, at det samlede ministerium leverer solid rådgivning, som understøtter regeringens politiske linje. Afdelingschefen har ligeledes en væsentlig funktion i forhold til at opbygge og fastholde stærke relationer til andre ministerier, myndigheder og interessenter. En stor del af ministeriets opgaver udspringer af EU-regler, og den internationale konkurrenceevne er afgørende for det danske fødevare- og landbrugserhverv. Internationalt udsyn er derfor centralt på posten.

Kvalifikationer
Som afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriets departement forventes du at være en dygtig og synlig leder med mod på at tage et stort ansvar, og du skal kunne håndtere et stort arbejdspres.

Du skal kunne sætte strategisk- og ledelsesmæssig retning og omsætte idéer og visioner til konkrete handlinger. Du skal sikre, at ministerens beslutningsgrundlag er fagligt solide, og du skal bidrage til, at ministeriet gennemfører de beslutninger, ministeren træffer.

Du skal have lyst og evne til at agere i en ambitiøs organisation i udvikling, herunder få skabt effektive sagsgange og klarhed omkring snitflader mellem styrelser og departement. Ikke mindst skal du have blik for at arbejde med integration og skabelse af en fælles kultur i en ny organisation.

Vi forventer, at du

  • har en stærk lederprofil og solid erfaring som leder fra en politisk ledet organisation
  • er faglig velfunderet, strategisk tænkende, handlekraftig og resultatorienteret
  • har lyst til at sætte dig ind i ofte meget komplekse, faglige problemstillinger
  • er dygtig til at kommunikere, samarbejdsorienteret samt god til at skabe tillidsfulde relationer i og uden for landets grænser
  • har en relevant akademisk uddannelse

Det er samtidig en fordel, hvis du
  • har kendskab til Miljø- og Fødevareministeriets ressort
  • har erfaring med både nationale- og internationale forhandlinger og beslutningsprocesser
  • har erfaring med ledelse af ledere

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 3 på 843.267 kr. i aktuelt niveau. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 39. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg og pensionsordning samt engangsvederlag efter indsats og resultater.

Ansættelsesområdet for kontraktansatte er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner og afhænger i øvrigt af ansættelsesformen. Tjenestestedet er Miljø- og Fødevareministeriets departement, København.

Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2018.

Vil du vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Departementschef Henrik Studsgaard på telefon 72546043 eller Afdelingschef David Fjord Nielsen på telefon 22101760. Vedr. spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold kan du kontakte Koncern HR Chef Katrine Barnkob Lindgreen på telefon 41932325.

Du kan læse mere om Miljø- og Fødevareministeriet på http://www.mfvm.dk

Sådan søger du
Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenskarakter) sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nederst i stillingsannoncen senest søndag den 4. marts 2018. Vi forventer at afholde 1. samtale tirsdag den 13. marts 2018.
Hvis du i forvejen er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.
Der indgår test i ansættelsesforløbet for kandidater, der går videre efter 1. samtale.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her