Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri søger forperson og medlemmer til Danmarks 3R-Center samt til Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri søger forperson og medlemmer til Danmarks 3R-Center samt til Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

Ansøgningsfrist: 6. marts 2023

Vil du være med til at arbejde for udbredelse og implementering af de 3R’er og fremme arbejdet mod en forsøgsdyrfri fremtid? Så har du nu mulighed for at blive bestyrelsesmedlem i Danmarks 3R-Center og i Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.

Danmarks 3R-Center blev etableret i 2013, og er et samarbejde mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Dyrenes Beskyttelse, DOSO, LEO Pharma, Lundbeck og Novo Nordisk.

3R-Centeret består af en bestyrelse med syv medlemmer, inklusiv en forperson samt et sekretariat placeret i Fødevarestyrelsen. 3R-Centerets finansiering er foreløbigt sikret frem til udgangen af 2023. En afklaring af videre finansiering forventes inden udgangen af 2023.
Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer har til opgave at rådgive de kompetente myndigheder (Dyreforsøgstilsynet og Fødevarestyrelsen) og landets dyrevelfærdsorganer. Udvalget består af forperson og de seks bestyrelsesmedlemmer fra Danmarks 3R-Center.

De beskikkede personer udpeges til bestyrelsen for både Danmarks 3R-Center og for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger forperson og medlemmer for fire år ad gangen. Den nuværende bestyrelses beskikkelsesperiode udløber den 31. marts 2023. Den kommende forperson og de kommende bestyrelsesmedlemmer beskikkes således fra 1. april 2023 til 31. december 2026.

Danmarks 3R-Centers opgaver
Danmarks 3R-Centers opgave er at arbejde aktivt for at fremme udviklingen af de 3R’er. I relation til dyreforsøg tages initiativ til vidensindsamling om generelle og konkrete aktiviteter, bedste praksis og alternativer. Der arbejdes endvidere for, at opnået viden er tilgængelig for relevante brugere. Bestyrelsesmedlemmerne i Danmarks 3R-Center fastlægger på seks årlige møder centerets aktiviteter.

På forskningsområdet tager Danmarks 3R-Center initiativ til anbefaling af forskningsalliancer, kurser og undervisning, anbefaler fondes allokering af midler i forbindelse med ansøgning om støtte til konkrete forskningsprojekter samt indstiller iværksættelse af konkrete forskningsprojekter og godkender oplæg dertil.

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers opgaver
Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer arbejder for at fremme anvendelsen af principperne om Replacement, Reduction og Refinement i forbindelse med dyreforsøg. Derudover rådgiver udvalget de kompetente myndigheder og dyrevelfærdsorganer i anliggender vedrørende erhvervelse, opdræt, opstaldning, pasning og anvendelse af dyr til forsøg. Udvalget foretager samtidig udveksling af bedste praksis blandt relevante aktører.

Forperson og medlemmers kompetencer
Bestyrelsen sammensætttes så det sikres, at der er en ligelig repræsentation af medlemmer med dokumenteret høj faglig viden om og erfaring med henholdsvis Replacement, Reduction og Refinement. Der lægges vægt på viden om, praktisk erfaring med – og interesse for – minimum et af disse områder ved udpegningen. Ved sammensætningen lægges samtidig vægt på, at bestyrelsen – så vidt muligt – opnår en ligelig sammensætning af kvinder og mænd jævnfør ligestillingslovens regler om kønssammensætning i offentlige udvalg, kommissioner og lign.

Forpersonen og medlemmerne bliver udpeget på baggrund af faglige kompetencer og ekspertise samt relevant erfaring. Ved udpegning af forpersonen lægges desuden vægt på bl.a. personlige lederegenskaber.

Møder og arbejdets omfang
Der afholdes som udgangspunkt seks bestyrelses- og udvalgsmøder årligt, hvortil der kræves forberedelse af omtrent to timers varighed. Møderne afholdes på dansk. Bestyrelsesmøderne afholdes i Fødevarestyrelsen i Glostrup. Det forventes, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i enkelte andre arrangementer så som visse møder, seminarer og konferencer både indenlands og udenlands. Første møde i den nyudpegede bestyrelse forventes afholdt april 2023.

Indsendelse af ansøgning
Du søger stillingen ved, at trykke på "søg stillingen" nederst i stillingsopslaget og vedlægges ansøgning og CV.
Ansøgning skal være Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i hænde snarest muligt og senest d. 6. marts 2023. Ministeriets adresse er Holbergsgade 6, 1057 København K. Ansøgningsproceduren forventes afsluttet i slutningen af marts 2023. Alle kvalificerede opfordres til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.

Nærmere information om bestyrelsens arbejde kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder, Tom Bengtsen, Fødevarestyrelsen, på telefon: 43 23 34 96 eller mail: TOBE@fvst.dk

Yderligere information
www.3rcenter.dk
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Udvalget_for_forsoegsdyr_og_alternativer/Sider/Udvalget-for-Forsøgsdyr-og-Alternativer.aspx
Forretningsordnen for 3R-centeret fastsættes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og fremgår af følgende: https://3rcenter.dk/organisation/forretningsorden

Forretningsordenen for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer fastsættes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og fremgår af bekendtgørelse nr. 556 af 30/05/2013, se følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=151914
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan efter konkret vurdering fastsætte honorar til bestyrelsesmedlemmerne efter statens regler for særskilt vederlæggelse.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri søger forperson og medlemmer til Danmarks 3R-Center samt til Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri søger forperson og medlemmer til Danmarks 3R-Center samt til Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

Ansøgningsfrist: 6. marts 2023

Vil du være med til at arbejde for udbredelse og implementering af de 3R’er og fremme arbejdet mod en forsøgsdyrfri fremtid? Så har du nu mulighed for at blive bestyrelsesmedlem i Danmarks 3R-Center og i Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.

Danmarks 3R-Center blev etableret i 2013, og er et samarbejde mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Dyrenes Beskyttelse, DOSO, LEO Pharma, Lundbeck og Novo Nordisk.

3R-Centeret består af en bestyrelse med syv medlemmer, inklusiv en forperson samt et sekretariat placeret i Fødevarestyrelsen. 3R-Centerets finansiering er foreløbigt sikret frem til udgangen af 2023. En afklaring af videre finansiering forventes inden udgangen af 2023.
Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer har til opgave at rådgive de kompetente myndigheder (Dyreforsøgstilsynet og Fødevarestyrelsen) og landets dyrevelfærdsorganer. Udvalget består af forperson og de seks bestyrelsesmedlemmer fra Danmarks 3R-Center.

De beskikkede personer udpeges til bestyrelsen for både Danmarks 3R-Center og for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger forperson og medlemmer for fire år ad gangen. Den nuværende bestyrelses beskikkelsesperiode udløber den 31. marts 2023. Den kommende forperson og de kommende bestyrelsesmedlemmer beskikkes således fra 1. april 2023 til 31. december 2026.

Danmarks 3R-Centers opgaver
Danmarks 3R-Centers opgave er at arbejde aktivt for at fremme udviklingen af de 3R’er. I relation til dyreforsøg tages initiativ til vidensindsamling om generelle og konkrete aktiviteter, bedste praksis og alternativer. Der arbejdes endvidere for, at opnået viden er tilgængelig for relevante brugere. Bestyrelsesmedlemmerne i Danmarks 3R-Center fastlægger på seks årlige møder centerets aktiviteter.

På forskningsområdet tager Danmarks 3R-Center initiativ til anbefaling af forskningsalliancer, kurser og undervisning, anbefaler fondes allokering af midler i forbindelse med ansøgning om støtte til konkrete forskningsprojekter samt indstiller iværksættelse af konkrete forskningsprojekter og godkender oplæg dertil.

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers opgaver
Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer arbejder for at fremme anvendelsen af principperne om Replacement, Reduction og Refinement i forbindelse med dyreforsøg. Derudover rådgiver udvalget de kompetente myndigheder og dyrevelfærdsorganer i anliggender vedrørende erhvervelse, opdræt, opstaldning, pasning og anvendelse af dyr til forsøg. Udvalget foretager samtidig udveksling af bedste praksis blandt relevante aktører.

Forperson og medlemmers kompetencer
Bestyrelsen sammensætttes så det sikres, at der er en ligelig repræsentation af medlemmer med dokumenteret høj faglig viden om og erfaring med henholdsvis Replacement, Reduction og Refinement. Der lægges vægt på viden om, praktisk erfaring med – og interesse for – minimum et af disse områder ved udpegningen. Ved sammensætningen lægges samtidig vægt på, at bestyrelsen – så vidt muligt – opnår en ligelig sammensætning af kvinder og mænd jævnfør ligestillingslovens regler om kønssammensætning i offentlige udvalg, kommissioner og lign.

Forpersonen og medlemmerne bliver udpeget på baggrund af faglige kompetencer og ekspertise samt relevant erfaring. Ved udpegning af forpersonen lægges desuden vægt på bl.a. personlige lederegenskaber.

Møder og arbejdets omfang
Der afholdes som udgangspunkt seks bestyrelses- og udvalgsmøder årligt, hvortil der kræves forberedelse af omtrent to timers varighed. Møderne afholdes på dansk. Bestyrelsesmøderne afholdes i Fødevarestyrelsen i Glostrup. Det forventes, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i enkelte andre arrangementer så som visse møder, seminarer og konferencer både indenlands og udenlands. Første møde i den nyudpegede bestyrelse forventes afholdt april 2023.

Indsendelse af ansøgning
Du søger stillingen ved, at trykke på "søg stillingen" nederst i stillingsopslaget og vedlægges ansøgning og CV.
Ansøgning skal være Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i hænde snarest muligt og senest d. 6. marts 2023. Ministeriets adresse er Holbergsgade 6, 1057 København K. Ansøgningsproceduren forventes afsluttet i slutningen af marts 2023. Alle kvalificerede opfordres til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.

Nærmere information om bestyrelsens arbejde kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder, Tom Bengtsen, Fødevarestyrelsen, på telefon: 43 23 34 96 eller mail: TOBE@fvst.dk

Yderligere information
www.3rcenter.dk
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Udvalget_for_forsoegsdyr_og_alternativer/Sider/Udvalget-for-Forsøgsdyr-og-Alternativer.aspx
Forretningsordnen for 3R-centeret fastsættes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og fremgår af følgende: https://3rcenter.dk/organisation/forretningsorden

Forretningsordenen for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer fastsættes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og fremgår af bekendtgørelse nr. 556 af 30/05/2013, se følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=151914
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan efter konkret vurdering fastsætte honorar til bestyrelsesmedlemmerne efter statens regler for særskilt vederlæggelse.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.