Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri søger retschef med tiltrædelse snarest muligt

Vil du stå i spidsen for vores nye Retskontor? Vil du være ministeriets primus motor ift. dannelsen af en ny og bedre forvaltningskultur? Formår du at komme ud over rampen i din kommunikation af det, der er fagligt svært for ikke-jurister? Har du politisk tæft og et sikkert jugement? Er din juridiske værktøjskasse i orden og har du et indre juridisk kompas, du altid kan styre efter? Er du indstillet på at designe og lede det bedste Retskontor på Slotsholmen i tæt samarbejde med direktion og medarbejdere? Og er du samtidig handlekraftig og løsningsorienteret - så er du måske den retschef, vi søger til vores nye ministerium.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er i fuld gang med at bygge det nye departement og ministerium op.
Retskontoret spiller en helt central rolle i den proces og i opbygningen af en ny og god forvaltningskultur.

Som kontorchef for Retskontoret bliver du omdrejningspunktet i forhold til at sikre, at de beslutninger og afgørelser, der træffes af ministeriet, hviler på gældende ret og således holdes inden for lovgivningens rammer.

Du bliver ministeriets øverste ansvarlige juridiske rådgiver, og du skal sikre, at Retskontoret leverer juridisk rådgivning på et højt fagligt niveau i alle væsentlige sager i ministeriet, herunder også i forhold til at håndtere bl.a. EU-retssager.

Du bliver driveren bag fire hovedopgaver:

  • Du bliver pennefører af tegningen af det nye Retskontor, og hvor vores ambition er at få skabt Slotsholmens bedste juridiske kontor.
  • Du bliver garanten for, at al politikudvikling og -udmøntning på ministeriets område sker i overensstemmelse med gældende ret.
  • Du bliver primus motor i skabelsen af ministeriets nye forvaltningskultur.
  • Du bliver ansvarlig for tilrettelæggelse af nye rammer for ministeriets lovarbejde, herunder koordinering med ministeriets styrelser og departementets fagkontorer.

Ledelsesansvar
Retskontoret består af dig og 5 medarbejdere med juridisk baggrund samt en studentermedhjælper.

Samarbejdspartnere
Som de nærmeste samarbejdspartnere får du departementschefen, ministerens særlig rådgiver, afdelingscheferne og departementets øvrige kontorchefer.
Du vil som kontorchef i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement blive en del af en stærk ledelsesgruppe, der er i fuld gang med at udvikle det nye selvstændige ministerium med henblik på at skabe de bedst mulige løsninger til gavn for samfundet.

Referenceforhold
Retskontoret er organisatorisk forankret under departementets direktion, og du vil derfor få direkte reference til departementschefen.

Faglig og personlig kompetenceprofil
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.jur. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling, fx som lovchef, chefjurist eller som advokat fra et større advokathus. Du er hurtigt opfattende, skarpsindig og dygtig til at skære sagerne til og formidle den juridiske vurdering på klar og tydelig vis.

Du har indgående kendskab til juridiske problemstillinger inden for offentlig forvaltning. Du kender det politiske system og de politiske processer, Kodex VII og har meget gerne erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation.

Du mener, at problemstillinger er til for at blive løst og ser dem altid som udfordringer frem for forhindringer, og så har du en høj integritet og arbejdskapacitet.

Du har erfaring med eller lyst til personaleledelse.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til ministerområdet, men det er ikke et krav.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 2. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 38. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater.

Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner.

Sker ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Arbejdsstedet er departementet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K.

Stillingen ønskes besat med tiltrædelse snarest muligt.

Vil du vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår, kan fås ved henvendelse til Koncern HR chef Anne Braad på telefon 23 25 47 89.

Du kan læse mere om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på www.fvm.dk og på de tilhørende styrelsers respektive hjemmesider.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamensbevis) senest søndag den 14. februar 2021.

Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 7.

Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen.

Departementet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.