Movement Planner til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du en handlekraftig og initiativrig seniorsergent, der kan bevare overblikket i en til tider hektisk værnsfælles hverdag - så er jobbet som ’Movement Planner’ og sagsbehandler ved JMTO lige noget for dig.

Om os

I JMTO PLANS gennemfører vi den samlede planlægning og drift af Forsvarets strategiske transporter til understøttelse af øvelser i udlandet, internationale operationer (INTOPS), samt større transportopgaver i Danmark.

Sektionen består af 8 officerer, 5 stregbefalingsmænd og en civil speditør. Vi arbejder tæt sammen på tværs af organisationen for at løse de mange opgaver.

Vi er værnsfælles og alle tre værn er repræsenteret i vores sektion, hvilket for os, opgaven og hele JMTO er en styrke.

Trivsel står højt på dagsordenen i JMTO. Vi har jævnligt forskellige aktiviteter, der styrker samarbejdet og korpsånden.

Om stillingen

De primære arbejdsopgaver vil bestå af planlægning og tilrettelæggelse af deployeringer, genforsyning og redeployering af danske enheder som anmoder om transportstøtte til INTOPS og øvelsesaktivitet.

Planlægningen sker i et tæt samarbejde med den enhed eller myndighed, der har anmodet om støtte. Arbejdet gennemføres ofte i projektgrupper, hvor du som planner er ansvarlig for at lede projektarbejdet.

Opgaverne som planner er meget forskelligartede, men du vil bl.a. kunne blive udpeget som mission manager, og dermed få ansvaret for de transportmæssige rammer for din mission. Det gør blandt andet, at udover at opbygge et detaljeret kendskab til rammer, vilkår og kapaciteter i det pågældende missions område, så har du et stort ansvar i koordinationen mellem JMTO, Operationsstaben, værnskommandoerne samt enhederne.

Endvidere vil du kunne blive udpeget som forbindelsesofficerer til én af de mange myndigheder under Forsvarsministeriet. Du skal sikre et opdateret billede af eksisterende og kommende indsættelser, både øvelser og missioner ved den pågældende myndighed.

Forudgående kendskab til logistik er ikke et krav - har du viljen og lysten, så skal vi nok lære dig det.

Du vil få tildelt en mentor, og herigennem blive oplært som ’Movement Planner’. Vi gør meget ud af et introforløb, der hurtigt sætter dig i stand til at løse opgaverne.

På sigt vil du kunne blive udpeget til, at skulle deltage i forskellige nationale og internationale arbejds- og planlægningsgrupper i relation til ’Movement and Transportation’ området

Om dig

Du er udnævnt seniorsergent. Alternativt er du en erfaren oversergent, der har færdiggjort, er i gang med eller er vurderet egnet til videreuddannelse og efterfølgende udnævnelse.

Vi søger en kollega, hvor lysten og viljen til at være en del af missionen fra start til slut er drivkraften. I en enhed, der løser mange forskellige opgaver i en dynamisk hverdag vil du blive udfordret og effekten af din planlægning vil være en del af din udvikling som planner.

Da funktionen som planner skal dække et meget bredt sagsområde, er det essentielt at du har viljen og lysten til at kunne sagsbehandle selvstændigt, men samtidig også være en del af det tværfaglige arbejde, som gør JMTO til vores spændende arbejdsplads.

Du skal have evnen til at analysere opgaven, skabe strukturen og gennem din kommunikation sikre at opgaven er klar og forståelig.

Da JMTO ofte samarbejder med både nationale samt udenlandske specialister og enheder, er det en nødvendighed at du i skrift såvel som i tale kan arbejde både på dansk og engelsk.

Din ansvarsfølelse og din vilje til at blive ved indtil opgaven er løst, kommer til udtryk i din person gennem adfærd og handlinger.

Vi prioriterer medarbejderen højt, hvor gensidigt kendskab og respekt, konstant har vores fokus i udviklingen af den enkelte medarbejders kompetencer.

Du er indstillet på, at deltage i rejse- og mødeaktiviteter i op til ca. 30 dage om året, afhængig af sagsområde.

Det er en fordel, at du har stabserfaring fra Niveau III eller højere stabe, samt et godt kendskab til eget værns kernekapaciteter og en generel forståelse for det værnsfælles område.
Det er en ligeledes en fordel, at du har international erfaring.

JMTO bemander for nærværende ikke fast en stilling i INTOPS, men vi bidrager til enkeltmandsudsendelser. Her kan der blive mulighed for en udsendelse.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Arno Tage på telefon 41 73 25 46 eller på mail JMTO-P-CH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt uge 44/45. Stillingen er til besættelse 1. januar 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Movement Planner til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization

Er du en handlekraftig og initiativrig seniorsergent, der kan bevare overblikket i en til tider hektisk værnsfælles hverdag - så er jobbet som ’Movement Planner’ og sagsbehandler ved JMTO lige noget for dig.

Om os

I JMTO PLANS gennemfører vi den samlede planlægning og drift af Forsvarets strategiske transporter til understøttelse af øvelser i udlandet, internationale operationer (INTOPS), samt større transportopgaver i Danmark.

Sektionen består af 8 officerer, 5 stregbefalingsmænd og en civil speditør. Vi arbejder tæt sammen på tværs af organisationen for at løse de mange opgaver.

Vi er værnsfælles og alle tre værn er repræsenteret i vores sektion, hvilket for os, opgaven og hele JMTO er en styrke.

Trivsel står højt på dagsordenen i JMTO. Vi har jævnligt forskellige aktiviteter, der styrker samarbejdet og korpsånden.

Om stillingen

De primære arbejdsopgaver vil bestå af planlægning og tilrettelæggelse af deployeringer, genforsyning og redeployering af danske enheder som anmoder om transportstøtte til INTOPS og øvelsesaktivitet.

Planlægningen sker i et tæt samarbejde med den enhed eller myndighed, der har anmodet om støtte. Arbejdet gennemføres ofte i projektgrupper, hvor du som planner er ansvarlig for at lede projektarbejdet.

Opgaverne som planner er meget forskelligartede, men du vil bl.a. kunne blive udpeget som mission manager, og dermed få ansvaret for de transportmæssige rammer for din mission. Det gør blandt andet, at udover at opbygge et detaljeret kendskab til rammer, vilkår og kapaciteter i det pågældende missions område, så har du et stort ansvar i koordinationen mellem JMTO, Operationsstaben, værnskommandoerne samt enhederne.

Endvidere vil du kunne blive udpeget som forbindelsesofficerer til én af de mange myndigheder under Forsvarsministeriet. Du skal sikre et opdateret billede af eksisterende og kommende indsættelser, både øvelser og missioner ved den pågældende myndighed.

Forudgående kendskab til logistik er ikke et krav - har du viljen og lysten, så skal vi nok lære dig det.

Du vil få tildelt en mentor, og herigennem blive oplært som ’Movement Planner’. Vi gør meget ud af et introforløb, der hurtigt sætter dig i stand til at løse opgaverne.

På sigt vil du kunne blive udpeget til, at skulle deltage i forskellige nationale og internationale arbejds- og planlægningsgrupper i relation til ’Movement and Transportation’ området

Om dig

Du er udnævnt seniorsergent. Alternativt er du en erfaren oversergent, der har færdiggjort, er i gang med eller er vurderet egnet til videreuddannelse og efterfølgende udnævnelse.

Vi søger en kollega, hvor lysten og viljen til at være en del af missionen fra start til slut er drivkraften. I en enhed, der løser mange forskellige opgaver i en dynamisk hverdag vil du blive udfordret og effekten af din planlægning vil være en del af din udvikling som planner.

Da funktionen som planner skal dække et meget bredt sagsområde, er det essentielt at du har viljen og lysten til at kunne sagsbehandle selvstændigt, men samtidig også være en del af det tværfaglige arbejde, som gør JMTO til vores spændende arbejdsplads.

Du skal have evnen til at analysere opgaven, skabe strukturen og gennem din kommunikation sikre at opgaven er klar og forståelig.

Da JMTO ofte samarbejder med både nationale samt udenlandske specialister og enheder, er det en nødvendighed at du i skrift såvel som i tale kan arbejde både på dansk og engelsk.

Din ansvarsfølelse og din vilje til at blive ved indtil opgaven er løst, kommer til udtryk i din person gennem adfærd og handlinger.

Vi prioriterer medarbejderen højt, hvor gensidigt kendskab og respekt, konstant har vores fokus i udviklingen af den enkelte medarbejders kompetencer.

Du er indstillet på, at deltage i rejse- og mødeaktiviteter i op til ca. 30 dage om året, afhængig af sagsområde.

Det er en fordel, at du har stabserfaring fra Niveau III eller højere stabe, samt et godt kendskab til eget værns kernekapaciteter og en generel forståelse for det værnsfælles område.
Det er en ligeledes en fordel, at du har international erfaring.

JMTO bemander for nærværende ikke fast en stilling i INTOPS, men vi bidrager til enkeltmandsudsendelser. Her kan der blive mulighed for en udsendelse.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Arno Tage på telefon 41 73 25 46 eller på mail JMTO-P-CH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt uge 44/45. Stillingen er til besættelse 1. januar 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.