Mulighed for psykiatrisk erfaring i uklassificeret stilling

Venter du på KBU, I-stilling eller H-stilling? Eller har du blot lyst til at prøve et psykiatrisk vikariat for at lære mere om specialet? Så har Psykiatrisk Center Amager pr. 1/3-2018 eller snarest derefter 2 uklassificerede reservelægestillinger. 
 
Om stillingen:
Vi har pr. 1/2-18 ændret vagtforhold, så vi udvider forvagtslaget med nye læger. Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en lægegruppe med fokus på faglig udvikling, undervisning og mulighed for forskning. Som reservelæge på Psykiatrisk Center Amager kommer du til at varetage forvagtsarbejde. Vagterne vil være i akutmodtagelsen, hvis du ikke har ret til selvstændigt virke, og i Akut Psykiatrisk Hjælp (APH) i dag- og aftentid og akutmodtagelsen om natten, hvis du har ret til selvstændigt virke. Som forvagt er du derfor ikke alene på vagt – der er altid to reservelæger i vagten. Herudover er der Speciallæge i Front fra 15:30 til 20:00 samt en døgndækkende bagvagt. 
 
Vi har desuden et studenterhold, der dækker dagvagter i akutmodtagelsen. 
 
APH fungerer som en skadestue uden vægge og er et udgående og akut udrednings- og behandlingstilbud til patienterne. Du vil som forvagt sammen med medarbejderne fra teamet efter telefontriage varetage udgående funktion med besøg og lægelig indledende vurdering af patienterne i deres eget hjem. Du vil også kunne varetage opfølgninger og medicinjusteringer i samarbejde med teamets læge – dette foregår oftest i dagvagter. APH er derfor en unik platform for læring og kompetenceudvikling. APH-teamet består af erfarne sygeplejersker, psykologer, en lægesekretær, en afdelingssygeplejerske, en overlæge og af et forvagtslag.  
 
Som reservelæge i akutmodtagelsen varetager man traditionelt skadestuearbejde med akutte vurderinger og indæggelser. 
I vagten dækkes 9 døgnafsnit, heraf 4 intensive afsnit. Psykiatrisk Center Amager har i gennemsnit 7-8 indlæggelser og ca. 11 henvendelser i skadestuen i døgnet. 
 
Vi forventer, at du: 
• Er yngre læge med lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale 
• Er åben, dynamisk og nysgerrig 
• Har interesse for tværfagligt samarbejde  
 
Vi tilbyder: 
• Et godt kollegialt netværk i lægegruppen  
• En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast lægefaglig og tværfaglig undervisning 
• En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder 
• Vejleder (alle reservelæger har vejleder) 
 
Psykiatrisk Center Amager er en undervisningsafdeling med stillinger klassificeret til specialuddannelse i psykiatri, almen medicin og klinisk basisuddannelse. Centeret har i perioder uddannelsessøgende læger og psykologer under specialuddannelse samt psykologpraktikanter.  
 
Psykiatrisk Center Amager lægger vægt på sammenhæng mellem klinikken og forskning, blandt andet gennem et udbygget internt undervisningsprogram. Centeret har et godt professionelt miljø med erfarne medarbejdere med engagement, humor og god interkollegial vekselvirken. Vi kan tilbyde en ansættelse i et dynamisk psykiatrihus, hvor patienten er i centrum, hvor der er et vedvarende ønske om at dygtiggøre sig, og om at forbedre behandlingstilbuddene for vores patienter.  
 
Psykiatrisk Center Amagers døgnafsnit er beliggende på Digevej 110 på Amager. Centeret er kendetegnet ved en subspecialiseret psykiatri. Der er fire åbne døgnafsnit for henholdsvis affektive sygdomme, debuterende psykoser, skizofreni og ældrepsykiatri og fire intensive døgnafsnit. Akutmodtagelsen har døgndækkende funktion og består udover modtagelse af et akut, udgående psykiatrisk team (APH-team). 
 
Den ambulante psykiatri består af Psykoterapeutisk Ambulatorium, der bl.a. har regionsfunktion for patienter med personlighedsforstyrrelser. Herudover botilbudsteam. Der er psykiatrisk ambulatorium (distriktspsykiatri) på Hans Bogbinders Allé (det tidligere Sct. Elisabeths Hospital), som er organiseret i to subspecialiserede teams, et OP-teams samt OPUS. På Gl. Kongevej forefindes udover OP-team, et distriktspsykiatrisk team samt et gadeplansteam. 
 
Psykiatrisk Center Amager har desuden et Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse. 
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Stillingen er vagtbærende, som ovenfor beskrevet. Stillingen er 37 timer ugentligt i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til René Sjælland, klinikchef, på mail rene.sjaelland@regionh.dk eller telefon 21729501. 
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 26. februar 2018. 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk.
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium, Ældrepsykiatrisk ambulatorium og Botilbudsteam, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU (klinisk basis uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her
 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:18. januar 2018
Udløbsdato:7. marts 2018

Speciallæge i psykiatri til Retspsykiatrisk Klinik

Rigsadvokaten, statsadvokaterne og Retspsykiatrisk Klinik

Retspsykiatrisk Klinik søger pr. 1. april 2018 eller snarest derefter en speciallæge i psykiatri. Opgaven Retspsykiatrisk Kliniks kerneopgave er at udarbejde mentalerklæringer for anklagemyndigheden til brug i straffesager. Dig Vi søger en speciallæ...
Indrykket:19. januar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Vikar for reservelæge til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Vi søger en reservelæge til et 6 måneders vikariat ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Frederiksberg matrikel. Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme har et stort, aktivt reumatologisk ambul...
Indrykket:19. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

Afdelingslæge til lukket sengeafsnit på Psykiatrisk Center København, Afd. RH (Rigshospitalsmatriklen)

Psykiatrisk Center København

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i psykiatri, og stillingen er ledig til besættelse d. 1. april 2018 eller snarest derefter. Vi tilbyder En udfordrende arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder på et højt fagligt niveau. Vi tilbyder et at...
Indrykket:25. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

Reservelæge til Psykoterapeutisk klinik, Psykiatrisk Center København

Psykiatrisk Center København

Ved Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center København (PCK) er en 37 timers stilling som reservelæge på Psykoterapeutisk Klinik ledig til besættelse 01.03.2018 eller snarest derefter. Udgangspunktet er 1 års ansættelse i en uklassificeret ...
Indrykket:29. januar 2018
Udløbsdato:28. februar 2018

Afdelingslæge ved Region Hovedstadens Socialmedicinske Center, Frederiksberg Hospital, 01.04.18

Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling AMED

Ved Socialmedicinsk Center (SMC), Frederiksberg hospital, er 2 afdelingslægestillinger til besættelse pr. 01.04. 2018 eller efter nærmere aftale. Afdelingen har brede socialmedicinske funktioner med særlig fokus på udredning af funktions- og arbejds...