Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Mulighed for psykiatrisk erfaring i uklassificeret stilling

Venter du på KBU, I-stilling eller H-stilling? Eller har du blot lyst til at prøve et psykiatrisk vikariat for at lære mere om specialet? Så har Psykiatrisk Center Amager pr. 1/3-2018 eller snarest derefter 2 uklassificerede reservelægestillinger. 
 
Om stillingen:
Vi har pr. 1/2-18 ændret vagtforhold, så vi udvider forvagtslaget med nye læger. Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en lægegruppe med fokus på faglig udvikling, undervisning og mulighed for forskning. Som reservelæge på Psykiatrisk Center Amager kommer du til at varetage forvagtsarbejde. Vagterne vil være i akutmodtagelsen, hvis du ikke har ret til selvstændigt virke, og i Akut Psykiatrisk Hjælp (APH) i dag- og aftentid og akutmodtagelsen om natten, hvis du har ret til selvstændigt virke. Som forvagt er du derfor ikke alene på vagt – der er altid to reservelæger i vagten. Herudover er der Speciallæge i Front fra 15:30 til 20:00 samt en døgndækkende bagvagt. 
 
Vi har desuden et studenterhold, der dækker dagvagter i akutmodtagelsen. 
 
APH fungerer som en skadestue uden vægge og er et udgående og akut udrednings- og behandlingstilbud til patienterne. Du vil som forvagt sammen med medarbejderne fra teamet efter telefontriage varetage udgående funktion med besøg og lægelig indledende vurdering af patienterne i deres eget hjem. Du vil også kunne varetage opfølgninger og medicinjusteringer i samarbejde med teamets læge – dette foregår oftest i dagvagter. APH er derfor en unik platform for læring og kompetenceudvikling. APH-teamet består af erfarne sygeplejersker, psykologer, en lægesekretær, en afdelingssygeplejerske, en overlæge og af et forvagtslag.  
 
Som reservelæge i akutmodtagelsen varetager man traditionelt skadestuearbejde med akutte vurderinger og indæggelser. 
I vagten dækkes 9 døgnafsnit, heraf 4 intensive afsnit. Psykiatrisk Center Amager har i gennemsnit 7-8 indlæggelser og ca. 11 henvendelser i skadestuen i døgnet. 
 
Vi forventer, at du: 
• Er yngre læge med lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale 
• Er åben, dynamisk og nysgerrig 
• Har interesse for tværfagligt samarbejde  
 
Vi tilbyder: 
• Et godt kollegialt netværk i lægegruppen  
• En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast lægefaglig og tværfaglig undervisning 
• En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder 
• Vejleder (alle reservelæger har vejleder) 
 
Psykiatrisk Center Amager er en undervisningsafdeling med stillinger klassificeret til specialuddannelse i psykiatri, almen medicin og klinisk basisuddannelse. Centeret har i perioder uddannelsessøgende læger og psykologer under specialuddannelse samt psykologpraktikanter.  
 
Psykiatrisk Center Amager lægger vægt på sammenhæng mellem klinikken og forskning, blandt andet gennem et udbygget internt undervisningsprogram. Centeret har et godt professionelt miljø med erfarne medarbejdere med engagement, humor og god interkollegial vekselvirken. Vi kan tilbyde en ansættelse i et dynamisk psykiatrihus, hvor patienten er i centrum, hvor der er et vedvarende ønske om at dygtiggøre sig, og om at forbedre behandlingstilbuddene for vores patienter.  
 
Psykiatrisk Center Amagers døgnafsnit er beliggende på Digevej 110 på Amager. Centeret er kendetegnet ved en subspecialiseret psykiatri. Der er fire åbne døgnafsnit for henholdsvis affektive sygdomme, debuterende psykoser, skizofreni og ældrepsykiatri og fire intensive døgnafsnit. Akutmodtagelsen har døgndækkende funktion og består udover modtagelse af et akut, udgående psykiatrisk team (APH-team). 
 
Den ambulante psykiatri består af Psykoterapeutisk Ambulatorium, der bl.a. har regionsfunktion for patienter med personlighedsforstyrrelser. Herudover botilbudsteam. Der er psykiatrisk ambulatorium (distriktspsykiatri) på Hans Bogbinders Allé (det tidligere Sct. Elisabeths Hospital), som er organiseret i to subspecialiserede teams, et OP-teams samt OPUS. På Gl. Kongevej forefindes udover OP-team, et distriktspsykiatrisk team samt et gadeplansteam. 
 
Psykiatrisk Center Amager har desuden et Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse. 
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Stillingen er vagtbærende, som ovenfor beskrevet. Stillingen er 37 timer ugentligt i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til René Sjælland, klinikchef, på mail rene.sjaelland@regionh.dk eller telefon 21729501. 
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 26. februar 2018. 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk.
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium, Ældrepsykiatrisk ambulatorium og Botilbudsteam, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU (klinisk basis uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her
 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329751882Phoenix-03bb666112018-01-31T19:57:05.447Mulighed for psykiatrisk erfaring i uklassificeret stillingVenter du på KBU, I-stilling eller H-stilling? Eller har du blot lyst til at prøve et psykiatrisk vikariat for at lære mere om specialet? Så har Psykiatrisk Center Amager pr. 1/3-2018 eller snarest derefter 2 uklassificerede reservelægestillinger. 
 
Om stillingen:
Vi har pr. 1/2-18 ændret vagtforhold, så vi udvider forvagtslaget med nye læger. Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en lægegruppe med fokus på faglig udvikling, undervisning og mulighed for forskning. Som reservelæge på Psykiatrisk Center Amager kommer du til at varetage forvagtsarbejde. Vagterne vil være i akutmodtagelsen, hvis du ikke har ret til selvstændigt virke, og i Akut Psykiatrisk Hjælp (APH) i dag- og aftentid og akutmodtagelsen om natten, hvis du har ret til selvstændigt virke. Som forvagt er du derfor ikke alene på vagt – der er altid to reservelæger i vagten. Herudover er der Speciallæge i Front fra 15:30 til 20:00 samt en døgndækkende bagvagt. 
 
Vi har desuden et studenterhold, der dækker dagvagter i akutmodtagelsen. 
 
APH fungerer som en skadestue uden vægge og er et udgående og akut udrednings- og behandlingstilbud til patienterne. Du vil som forvagt sammen med medarbejderne fra teamet efter telefontriage varetage udgående funktion med besøg og lægelig indledende vurdering af patienterne i deres eget hjem. Du vil også kunne varetage opfølgninger og medicinjusteringer i samarbejde med teamets læge – dette foregår oftest i dagvagter. APH er derfor en unik platform for læring og kompetenceudvikling. APH-teamet består af erfarne sygeplejersker, psykologer, en lægesekretær, en afdelingssygeplejerske, en overlæge og af et forvagtslag.  
 
Som reservelæge i akutmodtagelsen varetager man traditionelt skadestuearbejde med akutte vurderinger og indæggelser. 
I vagten dækkes 9 døgnafsnit, heraf 4 intensive afsnit. Psykiatrisk Center Amager har i gennemsnit 7-8 indlæggelser og ca. 11 henvendelser i skadestuen i døgnet. 
 
Vi forventer, at du: 
• Er yngre læge med lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale 
• Er åben, dynamisk og nysgerrig 
• Har interesse for tværfagligt samarbejde  
 
Vi tilbyder: 
• Et godt kollegialt netværk i lægegruppen  
• En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast lægefaglig og tværfaglig undervisning 
• En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder 
• Vejleder (alle reservelæger har vejleder) 
 
Psykiatrisk Center Amager er en undervisningsafdeling med stillinger klassificeret til specialuddannelse i psykiatri, almen medicin og klinisk basisuddannelse. Centeret har i perioder uddannelsessøgende læger og psykologer under specialuddannelse samt psykologpraktikanter.  
 
Psykiatrisk Center Amager lægger vægt på sammenhæng mellem klinikken og forskning, blandt andet gennem et udbygget internt undervisningsprogram. Centeret har et godt professionelt miljø med erfarne medarbejdere med engagement, humor og god interkollegial vekselvirken. Vi kan tilbyde en ansættelse i et dynamisk psykiatrihus, hvor patienten er i centrum, hvor der er et vedvarende ønske om at dygtiggøre sig, og om at forbedre behandlingstilbuddene for vores patienter.  
 
Psykiatrisk Center Amagers døgnafsnit er beliggende på Digevej 110 på Amager. Centeret er kendetegnet ved en subspecialiseret psykiatri. Der er fire åbne døgnafsnit for henholdsvis affektive sygdomme, debuterende psykoser, skizofreni og ældrepsykiatri og fire intensive døgnafsnit. Akutmodtagelsen har døgndækkende funktion og består udover modtagelse af et akut, udgående psykiatrisk team (APH-team). 
 
Den ambulante psykiatri består af Psykoterapeutisk Ambulatorium, der bl.a. har regionsfunktion for patienter med personlighedsforstyrrelser. Herudover botilbudsteam. Der er psykiatrisk ambulatorium (distriktspsykiatri) på Hans Bogbinders Allé (det tidligere Sct. Elisabeths Hospital), som er organiseret i to subspecialiserede teams, et OP-teams samt OPUS. På Gl. Kongevej forefindes udover OP-team, et distriktspsykiatrisk team samt et gadeplansteam. 
 
Psykiatrisk Center Amager har desuden et Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse. 
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Stillingen er vagtbærende, som ovenfor beskrevet. Stillingen er 37 timer ugentligt i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til René Sjælland, klinikchef, på mail rene.sjaelland@regionh.dk eller telefon 21729501. 
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 26. februar 2018. 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk.
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium, Ældrepsykiatrisk ambulatorium og Botilbudsteam, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU (klinisk basis uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her
 
2018-02-27T01:50:11.807 Venter du på KBU, I-stilling eller H-stilling? Eller har du blot lyst til at prøve et psykiatrisk vikariat for at lære mere om specialet? Så har Psykiatrisk Center Amager pr. 1 3-2018 eller snarest derefter 2 uklassificerede reservelægestillinger. Om stillingen: Vi har pr. 1 2-18 ændret vagtforhold, så vi udvider forvagtslaget med nye læger. Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en lægegruppe med fokus på faglig udvikling, undervisning og mulighed for forskning. Som reservelæge på Psykiatrisk Center Amager kommer du til at varetage forvagtsarbejde. Vagterne vil være i akutmodtagelsen, hvis du ikke har ret til selvstændigt virke, og i Akut Psykiatrisk Hjælp (APH) i dag- og aftentid og akutmodtagelsen om natten, hvis du har ret til selvstændigt virke. Som forvagt er du derfor ikke alene på vagt der er altid to reservelæger i vagten. Herudover er der Speciallæge i Front fra 15:30 til 20:00 samt en døgndækkende bagvagt. Vi har desuden et studenterhold, der dækker dagvagter i akutmodtagelsen. APH fungerer som en skadestue uden vægge og er et udgående og akut udrednings- og behandlingstilbud til patienterne. Du vil som forvagt sammen med medarbejderne fra teamet efter telefontriage varetage udgående funktion med besøg og lægelig indledende vurdering af patienterne i deres eget hjem. Du vil også kunne varetage opfølgninger og medicinjusteringer i samarbejde med teamets læge dette foregår oftest i dagvagter. APH er derfor en unik platform for læring og kompetenceudvikling. APH-teamet består af erfarne sygeplejersker, psykologer, en lægesekretær, en afdelingssygeplejerske, en overlæge og af et forvagtslag. Som reservelæge i akutmodtagelsen varetager man traditionelt skadestuearbejde med akutte vurderinger og indæggelser. I vagten dækkes 9 døgnafsnit, heraf 4 intensive afsnit. Psykiatrisk Center Amager har i gennemsnit 7-8 indlæggelser og ca. 11 henvendelser i skadestuen i døgnet. Vi forventer, at du: • Er yngre læge med lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale • Er åben, dynamisk og nysgerrig • Har interesse for tværfagligt samarbejde Vi tilbyder: • Et godt kollegialt netværk i lægegruppen • En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast lægefaglig og tværfaglig undervisning • En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder • Vejleder (alle reservelæger har vejleder) Psykiatrisk Center Amager er en undervisningsafdeling med stillinger klassificeret til specialuddannelse i psykiatri, almen medicin og klinisk basisuddannelse. Centeret har i perioder uddannelsessøgende læger og psykologer under specialuddannelse samt psykologpraktikanter. Psykiatrisk Center Amager lægger vægt på sammenhæng mellem klinikken og forskning, blandt andet gennem et udbygget internt undervisningsprogram. Centeret har et godt professionelt miljø med erfarne medarbejdere med engagement, humor og god interkollegial vekselvirken. Vi kan tilbyde en ansættelse i et dynamisk psykiatrihus, hvor patienten er i centrum, hvor der er et vedvarende ønske om at dygtiggøre sig, og om at forbedre behandlingstilbuddene for vores patienter. Psykiatrisk Center Amagers døgnafsnit er beliggende på Digevej 110 på Amager. Centeret er kendetegnet ved en subspecialiseret psykiatri. Der er fire åbne døgnafsnit for henholdsvis affektive sygdomme, debuterende psykoser, skizofreni og ældrepsykiatri og fire intensive døgnafsnit. Akutmodtagelsen har døgndækkende funktion og består udover modtagelse af et akut, udgående psykiatrisk team (APH-team). Den ambulante psykiatri består af Psykoterapeutisk Ambulatorium, der bl.a. har regionsfunktion for patienter med personlighedsforstyrrelser. Herudover botilbudsteam. Der er psykiatrisk ambulatorium (distriktspsykiatri) på Hans Bogbinders Allé (det tidligere Sct. Elisabeths Hospital), som er organiseret i to subspecialiserede teams, et OP-teams samt OPUS. På Gl. Kongevej forefindes udover OP-team, et distriktspsykiatrisk team samt et gadeplansteam. Psykiatrisk Center Amager har desuden et Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse. Løn og ansættelsesforhold: Stillingen er vagtbærende, som ovenfor beskrevet. Stillingen er 37 timer ugentligt i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsprocedure: Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til René Sjælland, klinikchef, på mail rene.sjaelland@regionh.dk eller telefon 21729501. Ansøgningsfrist: Mandag den 26. februar 2018. Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her Om Psykiatrisk Center Amager: Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium, Ældrepsykiatrisk ambulatorium og Botilbudsteam, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU (klinisk basis uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. Du kan læse mere om centret her11Jobnet03bb6661100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-26T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=209921&DepartmentId=12209&MediaId=4946&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnTårnbyEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3095253Psykiatrisk Center Amager11Digevej 1102300København SDKDanmark0
DKDanmarkAdvertiser
8Fuldtid46Permanent516730JobNet47530671000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=03bb6661https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=03bb6661https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=03bb6661&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=03bb6661&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed352657457importimport_03bb6661AdvertiserAdvertiserda-DK