Nærværende og dygtig Plejecenterleder til Plejecenter Højmarken/Engparken i Haderslev Kommune

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du sætte dit fingeraftryk på en ny og udviklende måde at arbejde med pleje, hvor respekten for beboerne er i højsædet og hvor du får medarbejderne til at blomstre?

I Haderslev Kommunes ældrepleje arbejder vi målrettet med skabelse af en værdifuld hverdag for vores ca. 1.200 borgere. Det gør vi ved at samarbejde, tænke nyt og prioritere den nære ledelse. Med strategien Værdifuld Hverdag har vi givet borgerne et løfte: vi vil hjælpe dig med det, der er mest værdifuldt i din hverdag – hver dag. Det er et løfte, vi tager seriøst, og vi har brug for dig til at bedrive god og nærværende ledelse, så vores løfte kan indfris. Vi ved, at medarbejdere i trivsel skaber den største værdi for borgerne, derfor prioriterer vi nærværende og relationsskabende ledelse.

Vores tidligere plejecenterleder har valgt at søge nyt job internt i vores organisation. Vi glæder os derfor til at byde velkommen til en ny dygtig Plejecenterleder, som brænder for at gøre en forskel i en afvekslende hverdag.

Meningsfyldt samskabelse
Plejecenter Højmarken/Engparken er et plejecenter i Gram fordelt på to matrikler med plads til 26 og 18 beboere. Nærhed og tryghed er centrale værdier. Vi er en del af det lokale miljø i Gram og har dermed mulighed for at tilbyde forskellige aktiviteter, som inddrager frivillige til glæde for beboerne. Sammen skaber vi rammen om et leveværdigt liv for beboerne, et godt uddannelsessted og en god arbejdsplads.

Spændende hverdag med stor mangfoldighed
I forbindelse med at Haderslev kommune i løbet af de næste 2 år udbygger Plejecenter Højmarken og samler Plejecenter Højmarken og Plejecenter Engparken, ønsker vi allerede nu at styrke samarbejde, faglighed og samdrift på de to plejecentre frem mod ét nyt Plejecenter Højmarken.

Som centerleder for plejecentrene Højmarken og Engparken i Haderslev Kommune er dine opgaver mangeartede, og omfatter bl.a.:

 • Oversættelse og implementering af strategien: Værdifuld Hverdag. Strategien lægger op til, at vi som fagpersoner møder mennesker med respekt og er nysgerrige på beboerens individuelle behov og livshistorie. At vi er sammen om at løse opgaverne omkring de mennesker vi hjælper og, at det vi gør, virker efter hensigten
 • At understøtte og styrke det tværfaglige samarbejde i organisationen og at sætte holdet ud fra beboerens behov og livssituation
 • Afholdelse af personalemøder, MUS, omsorgssamtaler ol.
 • At skabe sammenhængskraft i personalegruppen
 • Styring af økonomien inden for den fastlagte ramme
 • Udarbejdelse af APV og overholdelse af indsatskataloget
 • At styrke beboerindsatsen ved at sikre trivsel blandt medarbejderne
 • At finde nye løsninger og muligheder til glæde for både beboere, pårørende og medarbejdere
 • At skabe og indgå i samarbejdsmuligheder på tværs, som gavner beboerne
 • At understøtte og styrke samarbejdet med de faglige organisationer
Din vigtigste opgave er personaleledelse, hvor du ser og løfter både individ og gruppe til glæde for beboerne. Som udgangspunkt bliver du plejecenterleder for ca. 50 medarbejdere, og du understøttes af en teamleder og en koordinator.

Om dig
Din faglige baggrund er ikke det vigtigste så længe du, via din sundhedsfaglige uddannelse og flerårige erfaring fra ældreplejen, kan yde faglig sparring og retning for medarbejderne. Det er en fordel, hvis du er uddannet leder, men har du ikke en lederuddannelse vil Haderslev Kommune tilbyde dig en, som skal være afsluttet indenfor 4 år fra ansættelsestidspunktet.

Hvem du er som person er derimod vigtigt for os. Du brænder for udvikling af plejen, og er udviklingsorienteret på en måde, hvor strategien Værdifuld Hverdag bliver en naturlig del af din daglige drift. Du formår derfor at omsætte Værdifuld Hverdag til konkrete hverdagshandlinger – både for dig selv og dine medarbejdere og har fokus på at veksle mellem udviklings- og driftsopgaver.
Det kan du selvfølgelig ikke gøre alene, og det er derfor naturligt for dig at inddrage medarbejderne, bruge ledergruppen og indtænke beboeren, deres nære og nærmiljøet som en del af løsningen. Det betyder, at du er god til at skabe relationer og at du møder mennesker med respekt og nysgerrighed. Det er naturligt for dig at finde løsninger sammen med andre og du har fokus på, at det du gør, virker.

Sæt dit eget aftryk
Vi tilbyder en spændende lederstilling, hvor du i høj grad kommer til at få indflydelse på andre menneskers liv – både beboernes og medarbejdernes. Samtidig får du stor frihed til at udføre værdibaseret ledelse, hvor bureaukrati og hierarki holdes på et minimum, så dine idéer og kompetencer kan udfoldes og bringes i spil. Du bliver en del af en ledergruppe, hvor vi vil hinanden. Vi søger sparring og taler åbent om både succeser og udfordringer, og vi hygger os i hinandens selskab. Derudover tilbyder vi dig en lederstilling, hvor du får engagerede og dygtige medarbejdere, som står sammen på tværs af fagligheder og har fokus på at skabe størst mulig værdi for borgerne.

Interesseret i jobbet?
Hvis du er interesseret, kan du læse mere om strategien 'Værdifuld Hverdag' her.???????


Har vi vakt din nysgerrighed, og har du yderligere spørgsmål, så kontakt endelig Linda Thisgaard, afdelingsleder i Senior og Rehabilitering på telefon 40 93 53 85 eller på mail lithi@haderslev.dk

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV samt bilag senest den 15. november 2021.

Første ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 17. november 2021.
I forbindelse med anden samtale den 22. november 2021 vil der indgå personlighedsprofil og case.

Om Haderslev Kommune
Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Haderslev Kommune har røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Nærværende og dygtig Plejecenterleder til Plejecenter Højmarken/Engparken i Haderslev Kommune

Vil du sætte dit fingeraftryk på en ny og udviklende måde at arbejde med pleje, hvor respekten for beboerne er i højsædet og hvor du får medarbejderne til at blomstre?

I Haderslev Kommunes ældrepleje arbejder vi målrettet med skabelse af en værdifuld hverdag for vores ca. 1.200 borgere. Det gør vi ved at samarbejde, tænke nyt og prioritere den nære ledelse. Med strategien Værdifuld Hverdag har vi givet borgerne et løfte: vi vil hjælpe dig med det, der er mest værdifuldt i din hverdag – hver dag. Det er et løfte, vi tager seriøst, og vi har brug for dig til at bedrive god og nærværende ledelse, så vores løfte kan indfris. Vi ved, at medarbejdere i trivsel skaber den største værdi for borgerne, derfor prioriterer vi nærværende og relationsskabende ledelse.

Vores tidligere plejecenterleder har valgt at søge nyt job internt i vores organisation. Vi glæder os derfor til at byde velkommen til en ny dygtig Plejecenterleder, som brænder for at gøre en forskel i en afvekslende hverdag.

Meningsfyldt samskabelse
Plejecenter Højmarken/Engparken er et plejecenter i Gram fordelt på to matrikler med plads til 26 og 18 beboere. Nærhed og tryghed er centrale værdier. Vi er en del af det lokale miljø i Gram og har dermed mulighed for at tilbyde forskellige aktiviteter, som inddrager frivillige til glæde for beboerne. Sammen skaber vi rammen om et leveværdigt liv for beboerne, et godt uddannelsessted og en god arbejdsplads.

Spændende hverdag med stor mangfoldighed
I forbindelse med at Haderslev kommune i løbet af de næste 2 år udbygger Plejecenter Højmarken og samler Plejecenter Højmarken og Plejecenter Engparken, ønsker vi allerede nu at styrke samarbejde, faglighed og samdrift på de to plejecentre frem mod ét nyt Plejecenter Højmarken.

Som centerleder for plejecentrene Højmarken og Engparken i Haderslev Kommune er dine opgaver mangeartede, og omfatter bl.a.:

 • Oversættelse og implementering af strategien: Værdifuld Hverdag. Strategien lægger op til, at vi som fagpersoner møder mennesker med respekt og er nysgerrige på beboerens individuelle behov og livshistorie. At vi er sammen om at løse opgaverne omkring de mennesker vi hjælper og, at det vi gør, virker efter hensigten
 • At understøtte og styrke det tværfaglige samarbejde i organisationen og at sætte holdet ud fra beboerens behov og livssituation
 • Afholdelse af personalemøder, MUS, omsorgssamtaler ol.
 • At skabe sammenhængskraft i personalegruppen
 • Styring af økonomien inden for den fastlagte ramme
 • Udarbejdelse af APV og overholdelse af indsatskataloget
 • At styrke beboerindsatsen ved at sikre trivsel blandt medarbejderne
 • At finde nye løsninger og muligheder til glæde for både beboere, pårørende og medarbejdere
 • At skabe og indgå i samarbejdsmuligheder på tværs, som gavner beboerne
 • At understøtte og styrke samarbejdet med de faglige organisationer
Din vigtigste opgave er personaleledelse, hvor du ser og løfter både individ og gruppe til glæde for beboerne. Som udgangspunkt bliver du plejecenterleder for ca. 50 medarbejdere, og du understøttes af en teamleder og en koordinator.

Om dig
Din faglige baggrund er ikke det vigtigste så længe du, via din sundhedsfaglige uddannelse og flerårige erfaring fra ældreplejen, kan yde faglig sparring og retning for medarbejderne. Det er en fordel, hvis du er uddannet leder, men har du ikke en lederuddannelse vil Haderslev Kommune tilbyde dig en, som skal være afsluttet indenfor 4 år fra ansættelsestidspunktet.

Hvem du er som person er derimod vigtigt for os. Du brænder for udvikling af plejen, og er udviklingsorienteret på en måde, hvor strategien Værdifuld Hverdag bliver en naturlig del af din daglige drift. Du formår derfor at omsætte Værdifuld Hverdag til konkrete hverdagshandlinger – både for dig selv og dine medarbejdere og har fokus på at veksle mellem udviklings- og driftsopgaver.
Det kan du selvfølgelig ikke gøre alene, og det er derfor naturligt for dig at inddrage medarbejderne, bruge ledergruppen og indtænke beboeren, deres nære og nærmiljøet som en del af løsningen. Det betyder, at du er god til at skabe relationer og at du møder mennesker med respekt og nysgerrighed. Det er naturligt for dig at finde løsninger sammen med andre og du har fokus på, at det du gør, virker.

Sæt dit eget aftryk
Vi tilbyder en spændende lederstilling, hvor du i høj grad kommer til at få indflydelse på andre menneskers liv – både beboernes og medarbejdernes. Samtidig får du stor frihed til at udføre værdibaseret ledelse, hvor bureaukrati og hierarki holdes på et minimum, så dine idéer og kompetencer kan udfoldes og bringes i spil. Du bliver en del af en ledergruppe, hvor vi vil hinanden. Vi søger sparring og taler åbent om både succeser og udfordringer, og vi hygger os i hinandens selskab. Derudover tilbyder vi dig en lederstilling, hvor du får engagerede og dygtige medarbejdere, som står sammen på tværs af fagligheder og har fokus på at skabe størst mulig værdi for borgerne.

Interesseret i jobbet?
Hvis du er interesseret, kan du læse mere om strategien 'Værdifuld Hverdag' her.???????


Har vi vakt din nysgerrighed, og har du yderligere spørgsmål, så kontakt endelig Linda Thisgaard, afdelingsleder i Senior og Rehabilitering på telefon 40 93 53 85 eller på mail lithi@haderslev.dk

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV samt bilag senest den 15. november 2021.

Første ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 17. november 2021.
I forbindelse med anden samtale den 22. november 2021 vil der indgå personlighedsprofil og case.

Om Haderslev Kommune
Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Haderslev Kommune har røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.