Næstkommanderende i All Source Intelligence Cell ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du mod på, at tage nye udfordringer op og bringe dine militære kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste?
Vil du være med til udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet i 1. brigade?
Så er jobbet som næstkommanderende for All Source Intelligence Cell måske lige dig.

Om os

All Source Intelligence Cell (ASIC) er en del af 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen består af en stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, ASIC og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en tilgået opklaringseskadron fra GHR.

Enhederne er fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia samt Bornholm. Bataljonens stab og ASIC er garnisoneret i Varde ved Efterretningsregimentet.

ASIC er bataljonens centrale analysekapacitet, og består af tolv efterretningsmedarbejdere, fra korporal til major, der i fællesskab løser de efterretningsmæssige opgaver for bataljonen og brigaden.

Vi er kendetegnet ved en meget flad struktur og uformel omgangstone. Ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og kunnen, og ikke nødvendigvis rang. Der er højt til loftet, plads og tilskyndelse til initiativ, selvstændighed og kreativitet.

ASIC primære opgave er, på baggrund af informationer fra bataljonens indhentningsmidler, at opdatere og vurdere det efterretningsmæssige situationsbillede for brigadens igangværende operation. Derudover gennemfører vi efterretningsmæssig analyse i forhold til brigadens kommende operationer, med hovedvægten lagt på modstanderens organisation, doktriner og kapaciteter. Herunder støtter vi bataljonens indhentningsmidler med vurdering af trusler mod dem.
Som led i den daglige drift deltager ASIC i planlægning og gennemførelse af uddannelsen i den taktiske efterretningstjeneste for brigadens efterretningspersonel.

Tjenesten omfatter kontorarbejde, funktions- og enhedsuddannelse samt øvelsesaktivitet i ind- og udland.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed, mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling, og du vil komme helt tæt på og deltage i det operative stabsarbejde og føringen, der sker på brigadeniveauet.

I perioder vil arbejdspresset være højt, mens der i andre perioder er rigtigt gode muligheder for en fleksibel arbejdsdag og skabelse af rum til personlig videreuddannelse.
Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb. Sådan et forløb kan omfatte gennemgang af kurser, nationale såvel som internationale.

Om stillingen

Næstkommanderende i ASIC leder, under operativ indsættelse, den ene halvdel af ASIC og samarbejder her tæt sammen med bataljonens operationssektion og brigadestaben under planlægning og føring af operationer.

I den daglige drift medvirker du i planlægningen og gennemførelsen af enhedens løbende interne uddannelse eller i udfærdigelse af produkter, der understøtter arbejdet i brigadens efterretningsstruktur. Derudover fungerer som instruktør på de kurser bataljonen afholder for eksterne myndigheder på vegne af Efterretningsregimentet.

Opgaveløsningens karakter bærer kraftigt præg af det til enhver tid gældende operationsmiljø.

Bataljonen er en forholdsvis nyoprettet enhed. Der pågår derfor stadig udviklingsarbejde om hvorledes organisationen og de efterretningsmæssige kapaciteter og arbejdsgange skal finde deres plads. Stillingen indebærer derfor også opgaver i relation til udvikling af all source kapaciteten i bataljonen og hvorledes denne spiller op mod resten af brigaden.

Om dig

Du er kaptajn og har gennemgået VUT-I/L eller Føringskursus.
Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, der i gang med FØK eller forventes at gennemgå dette snarest med henblik på udnævnelse. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du favner komplekse operationsmiljøer i rammen af stabiliseringsoperationer, såvel som mere konventionelle operationer i rammen af kampoperationer foruden de hybride former, der måtte forefindes mellem disse to yderpunkter.

Du har overbevisende analytiske anlæg og besidder en god forståelse for taktik. Du har gode kommunikative evner, herunder behersker du engelsk i skrift og tale. Du har veludviklede IT-færdigheder. En generel viden indenfor materielkendskab vil være en fordel.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer, tjeneste fra stab i eksempelvis en kampbataljon og tjeneste indenfor efterretningsindhentning og/eller analyse.

De vigtigste fokuskompetencer er kommunikation, analytisk tænkning og helhedsorientering.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for All-Source Intelligence Cell, major Jens Have på telefon 72 82 96 29/ 91 33 45 72 eller FIIN EFR-1B-100A.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er d. 7. august 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer på det taktiske niveau på kampladsen. Informationerne danner grundlag for Hærens opgaveløsning i relation til militære operationer. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.
Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 275 faste medarbejdere, fordelt på en garnisonsstøtteenhed og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. Brigade og har ca. 260 fastansatte.

Tilflytterservice i Varde og Esbjerg.
Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner vedrørende bl.a. tilflyt-terservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job. Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.
Tilflyttere med ansættelse, samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Næstkommanderende i All Source Intelligence Cell ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon

Har du mod på, at tage nye udfordringer op og bringe dine militære kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste?
Vil du være med til udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet i 1. brigade?
Så er jobbet som næstkommanderende for All Source Intelligence Cell måske lige dig.

Om os

All Source Intelligence Cell (ASIC) er en del af 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen består af en stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, ASIC og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en tilgået opklaringseskadron fra GHR.

Enhederne er fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia samt Bornholm. Bataljonens stab og ASIC er garnisoneret i Varde ved Efterretningsregimentet.

ASIC er bataljonens centrale analysekapacitet, og består af tolv efterretningsmedarbejdere, fra korporal til major, der i fællesskab løser de efterretningsmæssige opgaver for bataljonen og brigaden.

Vi er kendetegnet ved en meget flad struktur og uformel omgangstone. Ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og kunnen, og ikke nødvendigvis rang. Der er højt til loftet, plads og tilskyndelse til initiativ, selvstændighed og kreativitet.

ASIC primære opgave er, på baggrund af informationer fra bataljonens indhentningsmidler, at opdatere og vurdere det efterretningsmæssige situationsbillede for brigadens igangværende operation. Derudover gennemfører vi efterretningsmæssig analyse i forhold til brigadens kommende operationer, med hovedvægten lagt på modstanderens organisation, doktriner og kapaciteter. Herunder støtter vi bataljonens indhentningsmidler med vurdering af trusler mod dem.
Som led i den daglige drift deltager ASIC i planlægning og gennemførelse af uddannelsen i den taktiske efterretningstjeneste for brigadens efterretningspersonel.

Tjenesten omfatter kontorarbejde, funktions- og enhedsuddannelse samt øvelsesaktivitet i ind- og udland.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed, mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling, og du vil komme helt tæt på og deltage i det operative stabsarbejde og føringen, der sker på brigadeniveauet.

I perioder vil arbejdspresset være højt, mens der i andre perioder er rigtigt gode muligheder for en fleksibel arbejdsdag og skabelse af rum til personlig videreuddannelse.
Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb. Sådan et forløb kan omfatte gennemgang af kurser, nationale såvel som internationale.

Om stillingen

Næstkommanderende i ASIC leder, under operativ indsættelse, den ene halvdel af ASIC og samarbejder her tæt sammen med bataljonens operationssektion og brigadestaben under planlægning og føring af operationer.

I den daglige drift medvirker du i planlægningen og gennemførelsen af enhedens løbende interne uddannelse eller i udfærdigelse af produkter, der understøtter arbejdet i brigadens efterretningsstruktur. Derudover fungerer som instruktør på de kurser bataljonen afholder for eksterne myndigheder på vegne af Efterretningsregimentet.

Opgaveløsningens karakter bærer kraftigt præg af det til enhver tid gældende operationsmiljø.

Bataljonen er en forholdsvis nyoprettet enhed. Der pågår derfor stadig udviklingsarbejde om hvorledes organisationen og de efterretningsmæssige kapaciteter og arbejdsgange skal finde deres plads. Stillingen indebærer derfor også opgaver i relation til udvikling af all source kapaciteten i bataljonen og hvorledes denne spiller op mod resten af brigaden.

Om dig

Du er kaptajn og har gennemgået VUT-I/L eller Føringskursus.
Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, der i gang med FØK eller forventes at gennemgå dette snarest med henblik på udnævnelse. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du favner komplekse operationsmiljøer i rammen af stabiliseringsoperationer, såvel som mere konventionelle operationer i rammen af kampoperationer foruden de hybride former, der måtte forefindes mellem disse to yderpunkter.

Du har overbevisende analytiske anlæg og besidder en god forståelse for taktik. Du har gode kommunikative evner, herunder behersker du engelsk i skrift og tale. Du har veludviklede IT-færdigheder. En generel viden indenfor materielkendskab vil være en fordel.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer, tjeneste fra stab i eksempelvis en kampbataljon og tjeneste indenfor efterretningsindhentning og/eller analyse.

De vigtigste fokuskompetencer er kommunikation, analytisk tænkning og helhedsorientering.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for All-Source Intelligence Cell, major Jens Have på telefon 72 82 96 29/ 91 33 45 72 eller FIIN EFR-1B-100A.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er d. 7. august 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer på det taktiske niveau på kampladsen. Informationerne danner grundlag for Hærens opgaveløsning i relation til militære operationer. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.
Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 275 faste medarbejdere, fordelt på en garnisonsstøtteenhed og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. Brigade og har ca. 260 fastansatte.

Tilflytterservice i Varde og Esbjerg.
Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner vedrørende bl.a. tilflyt-terservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job. Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.
Tilflyttere med ansættelse, samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.