Nattevagt (uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent) til Botilbuddet Sundbygårdsvej, Botilbuddet Sundbygårdsvej | Ofir.dk
header background shadow
Botilbuddet Sundbygårdsvej

Nattevagt (uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent) til Botilbuddet Sundbygårdsvej

Botilbuddet Sundbygårdsvej

Botilbuddet Sundbygårdsvej består af 49 botilbudslejligheder. Vi er et socialpsykiatrisk botilbud efter almenlovens § 105 og er sammen med fire øvrige botilbud en del af centerfællesskabet Center Amager. Beboerne kan være mellem 18-85 år, men er som hovedregel over 30 år. Beboerne har alle en sindslidelse, og flere har tilstødende somatiske udfordringer eller misbrugsproblematikker. 
 
Stillingen er på 56 timer hver anden uge i ulige uger – med syv nætters arbejde og syv dage fri. Det forventes, at du deltager i personalemøde med den øvrige personalegruppe ca. hver 6. uge. I er to i hver nattevagt, som kører i faste nattevagtshold. Ved kurser, ferie og fridage dækkes nattevagten af det øvrige personale.  
 
Nattevagtens funktion er at varetage faste og akutte sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver i løbet af natten. Der er tale om en vågen nattevagtsfunktion.
 
Nattevagternes overordnede opgaver er at sikre høj kvalitet i den sundhedsfaglige og pædagogiske støtte, der kan være behov for om natten. At støtte den enkelte til en god og sammenhængende nattesøvn samt håndtere de opgaver, som planlagt og akut kan opstå i et botilbud.  
 
Vi arbejder med pædagogiske planer/sundhedsplaner, fokusområder og effektmålingsredskabet Forandringskompasset i CSC Social samt medicin i CSC Medicin. Vi ser dokumentation som et væsentligt værktøj til at kunne give borgeren en sammenhængende indsats. Ligeledes arbejder vi med skærpede sikkerhedsforanstaltninger og BVC. 
 
Vi forventer, at du: 
 • er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent 
 • har lyst til – og gerne erfaring med – at arbejde i nattetimerne med borgere, som har psykiatriske og somatiske udfordringer 
 • har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde tæt sammen med en fast makker 
 • er ansvarsfuld, stabil og fleksibel  
 • forstår, at dokumentation og kvalitetssikring af dit arbejde er en nødvendig og en kvalificerende del af den socialpsykiatriske indsats 
 • sætter sunde grænser i et respektfuldt sprog.  
Vi tilbyder: 
 • Et struktureret og grundigt introduktionsforløb  
 • Et godt arbejds- og læringsmiljø 
 • Tværfagligt sammensat personale, bestående af bl.a. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og ergoterapeuter  
 • Løbende kompetenceudvikling  
 • Sagssupervision  
 • Årlige temadage med fordybelse i faglige temaer 
 • Et botilbud, hvor et godt psykisk arbejdsmiljø, samarbejde, medindflydelse, faglige ambitioner og engagement er grundlæggende værdier og mål 
 • En beboergruppe, som giver mulighed for at øge viden og kompetence indenfor socialpsykiatrien  
Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse den 1. september 2017 eller efter aftale.
Sundbygårdsvej og Center Amager anvender referencer som en del af rekrutteringsprocessen.
 
Yderligere information 
Sundbygårdsvej er en del af SOF Borgercenter Voksen, Center Amager. Der er mulighed for at benytte Center Amagers veludstyrede træningscenter. Værdigrundlag, stillings- og funktionsbeskrivelse og yderligere information kan findes på vores hjemmeside www.centeramager.kk.dk
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte botilbudsleder Pia B. Pedersen på 3317 8308 eller afdelingsleder Rikke B. Jensen på 3317 8309.
 
Ansøgningen skal vedlægges cv samt uddannelsesbevis og autorisation. 
  
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 23. juli 2017. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 31 og 32.
 
 

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
30-06-2017
Udløbsdato
23-07-2017
Job-ID
329748532
Jobbets adresse

Botilbuddet Sundbygårdsvej

Sundbygårdsvej 31

2300København S

Danmark

Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden