Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Naturstyrelsen søger en teamleder til arealplanteamet ved styrelsens hovedkontor i Randbøl

Har du lyst til at prøve kræfter med rollen som teamleder for Naturstyrelsens driftsplanenhed? Har du en naturvidenskabelig baggrund og lyst til at sætte dit præg på retningen for Naturstyrelsens arealdrift, så er du måske vores ny teamleder i arealplanteamet.

Opgaver og organisering
Naturstyrelsen har til formål effektivt og balanceret at sikre en bæredygtig drift der understøtter friluftslivet og naturen på de godt 210.000 ha statslige skove og lysåbne naturområder, som Naturstyrelsen forvalter.

Naturstyrelsen søger en teamleder til at koordinere indsatsen for vores arealplanteam, som pt. består af 11 medarbejdere. Teamlederen skal varetage den daglige opgavefordeling og være med til at sætte faglig retning for teamets arbejde og sikre at den ønskede retning gennemføres gennem den daglige indsats. Udover rollen som teamleder for teamets medarbejdere, får teamlederen for arealplanteamet også en selvstændig opgaveportefølje.

Organisatorisk er arealplanteamet en del af NATUR enheden, som består af én chef og 22 medarbejdere. NATUR enheden omfatter desuden et friluftsteam og et biodiversitetsteam. Teamlederen for arealplanteamet refererer til chefen for NATUR enheden, som har personaleledelsen for medarbejderne i arealplanteamet, herunder ansvar for lønforhandling, personalesamtaler mv.

Arealplanteamet, som du bliver ansat i, er ansvarlig for en bred vifte af opgaver der definerer driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter. Teamet har således – sammen med enhedens to andre teams - til opgave at udvikle interne politiker og retningslinjer for driften af arealerne. Det er en væsentlig opgave for teamet at forstå de politiske ønsker til Naturstyrelsen således, at retningslinjerne understøtter den ønskede politiske retning. Teamet har bl.a. ansvar for handlingsplan for naturnær skovdrift, implementeringsplan for naturpakken fra 2016, styrelsens økologiske retningslinjer, og mange andre.

Teamet har desuden ansvaret for at styrelsen kan leve op til de krav der stilles i de tre certificeringsordninger, som styrelsens arealforvaltning er en del af. En meget væsentlig opgave for teamet er at sikre, at de mange interne politikker og retningslinjer omsættes i konkrete driftsplaner for styrelsens 18 lokale enheder, hvor der er særlig fokus på at finde den rette balance mellem de mange forskellige interesser, så det sikres at styrelsens forvaltning kan gennemføres inden for de rammer – herunder økonomiske – som styrelsen har til rådighed. Teamlederen vil have den overordnede koordinerende rolle på driftsplanlægningen.

Du vil ud over teamet have et tæt samarbejde med enhedens to andre teamledere og chefen for NATUR enheden. Da der er tale om et ret stort team med mange forskelligartede opgaver vil du og chefen have et tæt samarbejde, men også en opgavefordeling hvor du har et stort og selvstændigt ansvar for en række driftsopgaver mens du ikke nødvendigvis vil have mulighed for at være tæt inde over alle teamets politisk tunge opgaver.

Dine vigtigste opgaver i teamet er:

 • At sikre den daglige ressourcekoordinering
 • At sparre med kolleger og sikre faglig videndeling og sidemandsoplæring
 • At fordele indkomne opgaver i teamet og sikre at opgaverne besvares til tiden
 • At være koordinator for driftsplanarbejdet
 • At understøtte den administrative ledelse af teamet fx i form af arbejdsprogrammer og opfølgning på at disse gennemføres
 • At understøtte enhedens personaleledelse
 • At bidrage til, at der er et godt arbejdsmiljø og trivsel i arealplanteamet

Din profil
Uddannelsesmæssigt forudsætter vi, at du har en naturvidenskabelig akademisk baggrund. Vi lægger desuden vægt på, at du har en solid erfaring fra den offentlige sektor – gerne fra et ministerium, hvor du har arbejdet med minister- og folketingsbetjening og samtidig gerne et kendskab til driftsplanlægning. Kendskab til Naturstyrelsen er en fordel, men ikke en betingelse.

Vi lægger også vægt på, at du:
 • Har lyst til at arbejde med ledelse og skabe resultater sammen med og gennem de andre medarbejdere i teamet
 • Kan videreudvikle teamet og sammen med chefen sætte faglige mål for dig selv og teamet
 • Har en strategisk og driftssikker tilgang til opgaveløsningen med fokus på, at indsatserne skaber værdi og effekt
 • Har gode samarbejdsevner, herunder en god forståelse af hvornår andre dele af organisationen skal være en del af beslutningerne
 • Har en god forståelse for processer, har gennemslagskraft og bevarer overblikket i en kompleks hverdag

Vi tilbyder
Et alsidigt job med stor selvstændighed, faglig spændvidde og mulighed for at arbejde med ledelse. Du vil sammen med dine kolleger i teamet komme til at løse opgaver i et arbejdsmiljø præget af høj faglig kompetence, og med en fri og uhøjtidelig omgangstone.

Gennem en bred kontakt til chefer og medarbejdere i hele styrelsen får du gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling i en spændende geografisk organisation med 19 lokale enheder.

Løn- og ansættelsesvilkår som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Yderligere oplysninger?
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Mads Jensen på tlf. 41 28 14 06.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen ved at trykke på "søg stillingen" til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger samt ansøgning og CV skal vi have senest den 28. februar 2018. Der forventes afholdelse af samtaler den 5. marts 2018.

Ansøgere skal være indstillet på, at der kan indgå en personlighedstest i forløbet.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329760863Phoenix-15230e3712018-02-13T17:04:26.603Naturstyrelsen søger en teamleder til arealplanteamet ved styrelsens hovedkontor i RandbølHar du lyst til at prøve kræfter med rollen som teamleder for Naturstyrelsens driftsplanenhed? Har du en naturvidenskabelig baggrund og lyst til at sætte dit præg på retningen for Naturstyrelsens arealdrift, så er du måske vores ny teamleder i arealplanteamet.

Opgaver og organisering
Naturstyrelsen har til formål effektivt og balanceret at sikre en bæredygtig drift der understøtter friluftslivet og naturen på de godt 210.000 ha statslige skove og lysåbne naturområder, som Naturstyrelsen forvalter.

Naturstyrelsen søger en teamleder til at koordinere indsatsen for vores arealplanteam, som pt. består af 11 medarbejdere. Teamlederen skal varetage den daglige opgavefordeling og være med til at sætte faglig retning for teamets arbejde og sikre at den ønskede retning gennemføres gennem den daglige indsats. Udover rollen som teamleder for teamets medarbejdere, får teamlederen for arealplanteamet også en selvstændig opgaveportefølje.

Organisatorisk er arealplanteamet en del af NATUR enheden, som består af én chef og 22 medarbejdere. NATUR enheden omfatter desuden et friluftsteam og et biodiversitetsteam. Teamlederen for arealplanteamet refererer til chefen for NATUR enheden, som har personaleledelsen for medarbejderne i arealplanteamet, herunder ansvar for lønforhandling, personalesamtaler mv.

Arealplanteamet, som du bliver ansat i, er ansvarlig for en bred vifte af opgaver der definerer driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter. Teamet har således – sammen med enhedens to andre teams - til opgave at udvikle interne politiker og retningslinjer for driften af arealerne. Det er en væsentlig opgave for teamet at forstå de politiske ønsker til Naturstyrelsen således, at retningslinjerne understøtter den ønskede politiske retning. Teamet har bl.a. ansvar for handlingsplan for naturnær skovdrift, implementeringsplan for naturpakken fra 2016, styrelsens økologiske retningslinjer, og mange andre.

Teamet har desuden ansvaret for at styrelsen kan leve op til de krav der stilles i de tre certificeringsordninger, som styrelsens arealforvaltning er en del af. En meget væsentlig opgave for teamet er at sikre, at de mange interne politikker og retningslinjer omsættes i konkrete driftsplaner for styrelsens 18 lokale enheder, hvor der er særlig fokus på at finde den rette balance mellem de mange forskellige interesser, så det sikres at styrelsens forvaltning kan gennemføres inden for de rammer – herunder økonomiske – som styrelsen har til rådighed. Teamlederen vil have den overordnede koordinerende rolle på driftsplanlægningen.

Du vil ud over teamet have et tæt samarbejde med enhedens to andre teamledere og chefen for NATUR enheden. Da der er tale om et ret stort team med mange forskelligartede opgaver vil du og chefen have et tæt samarbejde, men også en opgavefordeling hvor du har et stort og selvstændigt ansvar for en række driftsopgaver mens du ikke nødvendigvis vil have mulighed for at være tæt inde over alle teamets politisk tunge opgaver.

Dine vigtigste opgaver i teamet er:
 • At sikre den daglige ressourcekoordinering
 • At sparre med kolleger og sikre faglig videndeling og sidemandsoplæring
 • At fordele indkomne opgaver i teamet og sikre at opgaverne besvares til tiden
 • At være koordinator for driftsplanarbejdet
 • At understøtte den administrative ledelse af teamet fx i form af arbejdsprogrammer og opfølgning på at disse gennemføres
 • At understøtte enhedens personaleledelse
 • At bidrage til, at der er et godt arbejdsmiljø og trivsel i arealplanteamet

Din profil
Uddannelsesmæssigt forudsætter vi, at du har en naturvidenskabelig akademisk baggrund. Vi lægger desuden vægt på, at du har en solid erfaring fra den offentlige sektor – gerne fra et ministerium, hvor du har arbejdet med minister- og folketingsbetjening og samtidig gerne et kendskab til driftsplanlægning. Kendskab til Naturstyrelsen er en fordel, men ikke en betingelse.

Vi lægger også vægt på, at du:
 • Har lyst til at arbejde med ledelse og skabe resultater sammen med og gennem de andre medarbejdere i teamet
 • Kan videreudvikle teamet og sammen med chefen sætte faglige mål for dig selv og teamet
 • Har en strategisk og driftssikker tilgang til opgaveløsningen med fokus på, at indsatserne skaber værdi og effekt
 • Har gode samarbejdsevner, herunder en god forståelse af hvornår andre dele af organisationen skal være en del af beslutningerne
 • Har en god forståelse for processer, har gennemslagskraft og bevarer overblikket i en kompleks hverdag

Vi tilbyder
Et alsidigt job med stor selvstændighed, faglig spændvidde og mulighed for at arbejde med ledelse. Du vil sammen med dine kolleger i teamet komme til at løse opgaver i et arbejdsmiljø præget af høj faglig kompetence, og med en fri og uhøjtidelig omgangstone.

Gennem en bred kontakt til chefer og medarbejdere i hele styrelsen får du gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling i en spændende geografisk organisation med 19 lokale enheder.

Løn- og ansættelsesvilkår som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Yderligere oplysninger?
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Mads Jensen på tlf. 41 28 14 06.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen ved at trykke på "søg stillingen" til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger samt ansøgning og CV skal vi have senest den 28. februar 2018. Der forventes afholdelse af samtaler den 5. marts 2018.

Ansøgere skal være indstillet på, at der kan indgå en personlighedstest i forløbet.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.
2018-03-01T01:02:47.663 Har du lyst til at prøve kræfter med rollen som teamleder for Naturstyrelsens driftsplanenhed? Har du en naturvidenskabelig baggrund og lyst til at sætte dit præg på retningen for Naturstyrelsens arealdrift, så er du måske vores ny teamleder i arealplanteamet.Opgaver og organisering Naturstyrelsen har til formål effektivt og balanceret at sikre en bæredygtig drift der understøtter friluftslivet og naturen på de godt 210.000 ha statslige skove og lysåbne naturområder, som Naturstyrelsen forvalter.Naturstyrelsen søger en teamleder til at koordinere indsatsen for vores arealplanteam, som pt. består af 11 medarbejdere. Teamlederen skal varetage den daglige opgavefordeling og være med til at sætte faglig retning for teamets arbejde og sikre at den ønskede retning gennemføres gennem den daglige indsats. Udover rollen som teamleder for teamets medarbejdere, får teamlederen for arealplanteamet også en selvstændig opgaveportefølje.Organisatorisk er arealplanteamet en del af NATUR enheden, som består af én chef og 22 medarbejdere. NATUR enheden omfatter desuden et friluftsteam og et biodiversitetsteam. Teamlederen for arealplanteamet refererer til chefen for NATUR enheden, som har personaleledelsen for medarbejderne i arealplanteamet, herunder ansvar for lønforhandling, personalesamtaler mv.Arealplanteamet, som du bliver ansat i, er ansvarlig for en bred vifte af opgaver der definerer driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter. Teamet har således sammen med enhedens to andre teams - til opgave at udvikle interne politiker og retningslinjer for driften af arealerne. Det er en væsentlig opgave for teamet at forstå de politiske ønsker til Naturstyrelsen således, at retningslinjerne understøtter den ønskede politiske retning. Teamet har bl.a. ansvar for handlingsplan for naturnær skovdrift, implementeringsplan for naturpakken fra 2016, styrelsens økologiske retningslinjer, og mange andre.Teamet har desuden ansvaret for at styrelsen kan leve op til de krav der stilles i de tre certificeringsordninger, som styrelsens arealforvaltning er en del af. En meget væsentlig opgave for teamet er at sikre, at de mange interne politikker og retningslinjer omsættes i konkrete driftsplaner for styrelsens 18 lokale enheder, hvor der er særlig fokus på at finde den rette balance mellem de mange forskellige interesser, så det sikres at styrelsens forvaltning kan gennemføres inden for de rammer herunder økonomiske som styrelsen har til rådighed. Teamlederen vil have den overordnede koordinerende rolle på driftsplanlægningen.Du vil ud over teamet have et tæt samarbejde med enhedens to andre teamledere og chefen for NATUR enheden. Da der er tale om et ret stort team med mange forskelligartede opgaver vil du og chefen have et tæt samarbejde, men også en opgavefordeling hvor du har et stort og selvstændigt ansvar for en række driftsopgaver mens du ikke nødvendigvis vil have mulighed for at være tæt inde over alle teamets politisk tunge opgaver.Dine vigtigste opgaver i teamet er: At sikre den daglige ressourcekoordinering At sparre med kolleger og sikre faglig videndeling og sidemandsoplæring At fordele indkomne opgaver i teamet og sikre at opgaverne besvares til tiden At være koordinator for driftsplanarbejdet At understøtte den administrative ledelse af teamet fx i form af arbejdsprogrammer og opfølgning på at disse gennemføres At understøtte enhedens personaleledelse At bidrage til, at der er et godt arbejdsmiljø og trivsel i arealplanteamet Din profil Uddannelsesmæssigt forudsætter vi, at du har en naturvidenskabelig akademisk baggrund. Vi lægger desuden vægt på, at du har en solid erfaring fra den offentlige sektor gerne fra et ministerium, hvor du har arbejdet med minister- og folketingsbetjening og samtidig gerne et kendskab til driftsplanlægning. Kendskab til Naturstyrelsen er en fordel, men ikke en betingelse.Vi lægger også vægt på, at du: Har lyst til at arbejde med ledelse og skabe resultater sammen med og gennem de andre medarbejdere i teamet Kan videreudvikle teamet og sammen med chefen sætte faglige mål for dig selv og teamet Har en strategisk og driftssikker tilgang til opgaveløsningen med fokus på, at indsatserne skaber værdi og effekt Har gode samarbejdsevner, herunder en god forståelse af hvornår andre dele af organisationen skal være en del af beslutningerne Har en god forståelse for processer, har gennemslagskraft og bevarer overblikket i en kompleks hverdag Vi tilbyder Et alsidigt job med stor selvstændighed, faglig spændvidde og mulighed for at arbejde med ledelse. Du vil sammen med dine kolleger i teamet komme til at løse opgaver i et arbejdsmiljø præget af høj faglig kompetence, og med en fri og uhøjtidelig omgangstone. Gennem en bred kontakt til chefer og medarbejdere i hele styrelsen får du gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling i en spændende geografisk organisation med 19 lokale enheder.Løn- og ansættelsesvilkår som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.Yderligere oplysninger? Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Mads Jensen på tlf. 41 28 14 06.Sådan søger du stillingen Du søger stillingen ved at trykke på søg stillingen til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger samt ansøgning og CV skal vi have senest den 28. februar 2018. Der forventes afholdelse af samtaler den 5. marts 2018.Ansøgere skal være indstillet på, at der kan indgå en personlighedstest i forløbet. Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.11Jobnet15230e37100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-28T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=110860&DepartmentId=6163&MediaId=2151&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkJyllandSyd- og SønderjyllandVejle3111066Naturstyrelsen11Førstballevej 27183Randbøl72543000DKDanmark155.707593009.27524500
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent525859JobNet47721521000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=15230e37https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=15230e37https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=15230e37&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=15230e37&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/7.jpgØnsker du et spændende job med varierende arbejdsopgaver? Hos Naturstyrelsen er dette netop hvad du bliver mødt af.12008001Dansk3Læse/ tale277Kontorleder6Ledelse353021829importimport_15230e37DKDanmarkDKDanmarkda-DK