Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet/Glostrup søger afdelingslæge med ansættelse pr. 1. april 2018.

Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet/Glostrup søger afdelingslæge med ansættelse pr. 1. april 2018 eller efter aftale.  
 
Vi søger speciallæge i anæstesiologi. Ansættelsen vil være placeret i Neuroanæstesiologisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet/Glostrup med primær tjeneste på Blegdamsvej matrikel.   
Er du indstillet på at arbejde som anæstesiolog/intensivlæge i en spændende klinik i god udvikling og med store fremtidige personlige og organisatoriske udviklingsmuligheder samt høje faglige ambitioner centreret omkring højtspecialiserede funktioner på to matrikler, kunne denne stilling være noget for dig. 
 
Om Neuroanæstesiologisk klinik: 
Glostrup Hospital og Rigshospitalet fusionerede primo januar 2015. Neuroanæstesiologisk Klinik har nu funktioner på to matrikler, Blegdamsvej og Glostrup (Nordre Ringvej). Den samlede klinik varetager alle anæstesiologiske ydelser til de højtspecialiserede funktioner inden for neurospecialerne samt øjensygdomme og degenerative rygsygdomme. Videreudvikling af disse funktioner er godt i gang med visionen om sammenhængende patientforløb som den styrende faktor. 
 
Vi er en stor travl klinik præget af et godt humør i en uformel atmosfære, med en række dygtige og fagligt ambitiøse læger. Der er et rigtig godt samarbejde mellem afdelingslæger/overlæger og vores mange hoveduddannelseslæger samt med vores nærmeste samarbejdspartnere. 
 
Afdelingen har løbende speciallæger på SSAI uddannelserne i børneanæstesi og intensiv terapi samt Perioperative Medicine and Management. 
Alle læger i klinikken varetager egne ansvarsområder i samarbejde med ledelsen og bidrager til den faglige og organisatoriske udvikling. 
 
På Blegdamsvej varetages anæstesi til neurokirurgiske indgreb på 5 operationslejer, heraf ca. 300 børn om året. Særligt området omkring epilepsi – og Parkinsonkirurgi er under udvikling. Herudover ydes anæstesi til ca. 500 neuroradiologiske interventioner og omkring 700 MR scanninger med anæstesideltagelse pr år fortrinsvis børn, samt til ECT-behandlinger. 
 
Et højt specialiseret opvågningsafsnit med 9 pladser ligger i tilknytning til intensivt afsnit og varetager omkring 3500 opvågningsforløb/år.  
 
Neurointensivt afsnit er landets største og huser 17 neurointensive sengepladser. På Neurointensivafsnittet behandles børn og voksne med CNS-sygdomme og behov for intensivbehandling fortrinsvis traumatisk hjerneskade, intrakranielle blødninger og tumorer, høje rygmarvslæsioner, status epilepticus og Guillain-Barré syndrom. 
 
I de akutte forløb udmærker klinikken sig ved stor kontinuitet i patientbehandlingen, idet patienterne fra neurointensiv terapiafsnit varetages både i forbindelse med operation og diverse neuroradiologiske undersøgelser og interventioner. 
 
På Nordre Ringvej varetages anæstesi til øjen- og rygkirurgi på 7-9 daglige lejer. Der bedøves ca. 300 børn over 2 år til øjenoperationer. Herudover bedøves patienter til gynækologi, ECT, endoskopi – og tandlægeprocedurer samt billeddiagnostiske procedurer. Der ydes anæstesiassistance til den øvrige matrikel. En stor del af øjenoperationerne foregår i et velfungerende dagkirurgisk regi.  
 
Matriklen har 5 intensivpladser og 2 intermediærpladser til trombolyse (disse flyttets til Blegdamsvej i april 2018). Intensivafsnittet varetager intensiv behandling af medicinske og neurologiske patienter på Glostrup matriklen og er under udvikling til også at kunne varetage højtspecialiseret tidlig neurorehabilitering. 
 
Respirationscenter Øst (RCØ) varetager den højtspecialiserede behandling af patienter med kronisk respirationshandicap i Østdanmark. Der er 5 faste speciallæger tilknyttet RCØ i dagtiden. Vagtfunktionen varetages af det øvrige anæstesiologiske vagtberedskab. 
 
Tværfagligt Smertecenter har funktioner på begge matrikler. 
 
Klinikken har herudover et neuroanæstesiologisk professorat. Begge klinikkens matrikler er præget af stor forskningsaktivitet både internt og eksternt i tæt samarbejde med andre specialer.  
 
Ansøgerprofil 
Vi søger en speciallæge i anæstesiologi med interesse for både anæstesi og intensiv terapi herunder neuroanæstesiologi. Ansøger forventes at være klar til at se udviklingsmuligheder i den nye klinik og være indstillet på at give sit bidrag til udviklingen i Neuroanæstesiologisk Klinik og Neurocentret.  
 
Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med den gældende overenskomst. 
 
Om stillingen 
Ansættelsen placeres i Neuroanæstesiologisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet/Glostrup med tjeneste på begge matrikler, og med primær tjeneste på Blegdamsvej matrikel. 
 
På Blegdamsvej er der to speciallæger i tilstedeværelsesvagt samt en uddannelsessøgende læge i vagt til 20.45 alle ugens dage. 
 
På Glostrup er der en speciallæge i tilstedeværelsesvagt samt en reservelæge i vagt til kl. 18:00 alle ugens dage. 
 
Særlige interesseområder kan aftales i forbindelse med ansættelsen. 
 
Ansøgningen skal udformes således at dine kompetencer indenfor de 7 lægeroller fremgår, jf. Sundhedsstyrelsens publikation ”De syv lægeroller” (http://www.sst.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf). 
 
Yderligere oplysninger, inklusiv stillingsbeskrivelse, kan fås hos 
 
Klinikchef Kim Garde, telefon 35458067/50900407 eller kim.garde@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist onsdag den 9. marts kl. 12. 
 
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 11. 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:18. januar 2018
Udløbsdato:7. marts 2018

Speciallæge i psykiatri til Retspsykiatrisk Klinik

Rigsadvokaten, statsadvokaterne og Retspsykiatrisk Klinik

Retspsykiatrisk Klinik søger pr. 1. april 2018 eller snarest derefter en speciallæge i psykiatri. Opgaven Retspsykiatrisk Kliniks kerneopgave er at udarbejde mentalerklæringer for anklagemyndigheden til brug i straffesager. Dig Vi søger en speciallæ...
Indrykket:19. januar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Vikar for reservelæge til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Vi søger en reservelæge til et 6 måneders vikariat ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Frederiksberg matrikel. Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme har et stort, aktivt reumatologisk ambul...
Indrykket:30. januar 2018
Udløbsdato:21. februar 2018

Afdelingslæge til Thoraxanæstesiologisk Klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet

Thoraxanæstesiologisk Klinik

Ved Thoraxanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet, er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter. Stillingen indebærer funktion på både Thoraxkirurgisk operationsgang og Thoraxkirurgisk Intensiv Afsnit. ...
Indrykket:31. januar 2018
Udløbsdato:5. marts 2018

Afdelingslæge inden for det rygkirurgiske område ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet Glostrup.

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme er 1 stilling som rygkirurgisk afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. maj 2018. Vi mangler 1 ryginteresseret speciallæge, som har lyst til at gå ind i rygkirurgien, eller som allerede har nogen erfar...
Indrykket:31. januar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Mulighed for psykiatrisk erfaring i uklassificeret stilling

Psykiatrisk Center Amager

Venter du på KBU, I-stilling eller H-stilling? Eller har du blot lyst til at prøve et psykiatrisk vikariat for at lære mere om specialet? Så har Psykiatrisk Center Amager pr. 1 3-2018 eller snarest derefter 2 uklassificerede reservelægestillinger. O...