Gem job

Nynormeret stilling som uddannelsesansvarlig overlæge til geriatrisk funktion, Medicin 2, Holbæk Sygehus

En nynormeret stilling som uddannelsesansvarlig overlæge søges til geriatrisk funktion, Medicin 2, Holbæk Sygehus

Medicin 2 ønsker at styrke geriatrien og den lægelige videreuddannelse ved at opnormere med en uddannelsesansvarlig overlæge i geriatri, der vil få et tæt samarbejde med den anden uddannelsesansvarlige overlæge i afdelingen, og med de øvrige uddannelsesansvarlige overlæger i medicin 1.

Geriatrien i Holbæk har et sengeafsnit med 20 senge og et geriatrisk ambulatorium. Det geriatriske sengeafsnit modtager patienter overvejende fra Akutafdelingen med geriatriske problemstillinger. Afsnittet har et godt tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter og diætist, der fast kommer i afsnittet og varetager udvidede opgaver. Afsnittet lægger vægt på et godt, gensidigt respektfuldt arbejds- og læringsmiljø for både de fastansatte og for de mange studerende fra mange studieretninger.

Geriatrisk ambulatorium har regionsfunktion i fald, hvor der efter udredning i hovedfunktion i geriatri er mistanke om vestibulær og/eller autonom dysfunktion. Desuden varetages udredning af geriatriske problemstillinger samt opfølgninger efter indlæggelse. Ambulatoriet udfører vippelejeundersøgelser og udreder for vestibulær dysfunktion med vHIT og VNG. Ambulatoriet har en Rotundom stol til udredning af kompliceret BBPV. I regionsfunktionen afholdes der to gange pr måned MDT-konference med kardiologisk afsnit omkring synkope-patienter. En gang pr måned afholdes MDT-konference om vertigo med deltagelse af neurolog, øre-næse-hals-læge og kardiolog.

Geriatrien er en del af den nydannede Medicinsk afdeling 2, som udover geriatrien også rummer specialerne reumatologi, medicinsk gastroenterologi og apopleksi-rehabilitering.

Medicin 2 har 70 senge, og eget forvagts-og bagvagtslag.

Der er i det medicinske område på Holbæk Sygehus et godt tværspecialiseret samarbejde, hvor der er god mulighed for at inddrage de andre specialer i udredning og behandling af de geriatriske patienter, ligesom det sikrer et smidigt samarbejder og god kollegial sparring ved behov for viden og kompetencer uden for eget grenspeciale. Geriatrisk afsnit varetager vigtige og specifikke opgaver som led i den akutte intern medicinske indsats.

Afdelingen vægter høj faglighed og der er 2 gange ugentlig undervisning for alle læger og en gang ugentligt i eget grenspeciale.

Ansøgerprofil
Til at varetage opgaven som uddannelsesansvarlig overlæge for geriatrien på Holbæk Sygehus søger vi en speciallæge i geriatri med interesse for uddannelse af læger.

I geriatrien har vi tilknyttet introduktionslæger samt hoveduddannelseslæger i geriatri, common trunk i de intern medicinske specialer samt almen praksis og akut medicin. Desuden har vi medicinstuderende på 3. og 8. semester.

Der er i medicin 2 et tæt samarbejde mellem de uddannelsesansvarlige overlæger fra de øvrige medicinske specialer i Medicin 1& 2, der sammen med UKYL indgår i det medicinske uddannelsesråd. Uddannelsesansvarlige overlæger og alle vejleder deltager i faste månedlige møde for alle vejledere i afdelingen, for at sikre gode uddannelsesforløb, på tværs af afsnittene og i vagten. Der vil være mulighed for at blive certificeret til at coache 360 graders evalueringer.

Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er et lokalt forankret akutsygehus for områdets borgere. Sygehuset har egen sygehusledelse og indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Sygehusets vision
Vores vision er at tilbyde patienterne sammenhængende og relevante forløb med høj patientoplevet kvalitet. Vi ser os selv som et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling, der gerne vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme.

Forskning
Holbæk Sygehus satser på velfungerende forskningsmiljøer inden for disse områder og sygehuset har netop indviet Forskningens Hus.

Vi har fokus på at fastholde Holbæk Sygehus som en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads og et eftertragtet uddannelsessted, der tiltrækker de rigtige medarbejdere. Det er her vi imødeser din aktive indsats.

Lidt om afdelingen
Medicin2 varetager intern medicinske grenspecialer i medicinsk gastroenterologi, reumatologi, geriatri og apopleksi-rehabilitering, og afdelingen råder over en række specialespecifikke ambulatorier herunder et ambulatorie med regionsfunktion (geriatri) og en regional fællesvisitation (geriatri).
Medicin 2 varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på bachelor og kandidat-delen. Medicin 2 har et fællesmedicinsk ambulatorium, der varetager behandlingen af patienter med behov for udredning i samarbejde mellem flere specialer.

Stillingsfunktion og kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med speciallæge med speciale i geriatri eller geriatri:intern medicin med interesse for lægelig videreuddannelse.

Vi forventer at du

  • Har interesse og dokumenteret erfaring som vejleder, Ukyl eller uddannelsesansvarlig overlæge
  • Er engageret og udviklingsorienteret
  • Har gode evner til samarbejde og se nye muligheder
  • Har interesse for den akutte geriatri


Vi lægger vægt på, at du får lejlighed til at fortsætte din faglige udvikling inden for et eller flere ressortområder, som du har særlig interesse for. Lægestaben i den geriatriske sektion er normeret til en specialeansvarlig overlæge, 6 speciallæger samt 3-4 yngre læger i introduktion eller hoveduddannelsesforløb.


Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er ledig til besættelse efter aftale.

Stillingen indgår i det 15 skiftede bagvagtslag fra hjemmet.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til
Cheflæge Sanne Dam-Larsen 24 90 40 86 eller ledende overlæge i Geriatri Solvejg Henneberg Pedersen 24 92 08 82

Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.
Ansøgere bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på internettet her.

Ansøgningsfrist
18.08.2022.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


ellerGem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Specialistläkare i akutsjukvård sökes till Holbæk ...

Region Sjælland

Sorø
Vi søger dygtige, svensk uddannede akutlæger til vores team af speciallæger. Løn svarende til cirka 1.4 mio svenske kroner per år, hjælp til bolig og fleksibilitet i arbejdstiderne. Holbæk Sygehus ligger kun 50 min kørsel fra øresundsbron. Om vores a...
3. august 2022

Abdominalradiolog til Billeddiagnostisk Afdeling, ...

Region Sjælland

Sorø
Abdominalradiolog til Billeddiagnostisk Afdeling, SUH, Slagelse Til vores afsnit i Slagelse søger vi en overlæge, som skal være med til at videreudvikle og fastholde et højt fagligt niveau i vores abdominalteam. Vi har en bred vifte af patienter og d...
21. juli 2022

Overlæge eller afdelingslæge geriatri / almen medi...

Region Sjælland

Sorø
Geriater eller almen praktiserende læge til ældrepsykiatrisk afsnit SL6 som overlæge eller afdelingslæge Vil du være en del af en moderne psykiatriorganisation, der har ambitioner om høj faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb? Vi har et seng...
25. juli 2022

Nynormeret stilling som uddannelsesansvarlig overlæge til geriatrisk funktion, Medicin 2, Holbæk Sygehus

En nynormeret stilling som uddannelsesansvarlig overlæge søges til geriatrisk funktion, Medicin 2, Holbæk Sygehus

Medicin 2 ønsker at styrke geriatrien og den lægelige videreuddannelse ved at opnormere med en uddannelsesansvarlig overlæge i geriatri, der vil få et tæt samarbejde med den anden uddannelsesansvarlige overlæge i afdelingen, og med de øvrige uddannelsesansvarlige overlæger i medicin 1.

Geriatrien i Holbæk har et sengeafsnit med 20 senge og et geriatrisk ambulatorium. Det geriatriske sengeafsnit modtager patienter overvejende fra Akutafdelingen med geriatriske problemstillinger. Afsnittet har et godt tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter og diætist, der fast kommer i afsnittet og varetager udvidede opgaver. Afsnittet lægger vægt på et godt, gensidigt respektfuldt arbejds- og læringsmiljø for både de fastansatte og for de mange studerende fra mange studieretninger.

Geriatrisk ambulatorium har regionsfunktion i fald, hvor der efter udredning i hovedfunktion i geriatri er mistanke om vestibulær og/eller autonom dysfunktion. Desuden varetages udredning af geriatriske problemstillinger samt opfølgninger efter indlæggelse. Ambulatoriet udfører vippelejeundersøgelser og udreder for vestibulær dysfunktion med vHIT og VNG. Ambulatoriet har en Rotundom stol til udredning af kompliceret BBPV. I regionsfunktionen afholdes der to gange pr måned MDT-konference med kardiologisk afsnit omkring synkope-patienter. En gang pr måned afholdes MDT-konference om vertigo med deltagelse af neurolog, øre-næse-hals-læge og kardiolog.

Geriatrien er en del af den nydannede Medicinsk afdeling 2, som udover geriatrien også rummer specialerne reumatologi, medicinsk gastroenterologi og apopleksi-rehabilitering.

Medicin 2 har 70 senge, og eget forvagts-og bagvagtslag.

Der er i det medicinske område på Holbæk Sygehus et godt tværspecialiseret samarbejde, hvor der er god mulighed for at inddrage de andre specialer i udredning og behandling af de geriatriske patienter, ligesom det sikrer et smidigt samarbejder og god kollegial sparring ved behov for viden og kompetencer uden for eget grenspeciale. Geriatrisk afsnit varetager vigtige og specifikke opgaver som led i den akutte intern medicinske indsats.

Afdelingen vægter høj faglighed og der er 2 gange ugentlig undervisning for alle læger og en gang ugentligt i eget grenspeciale.

Ansøgerprofil
Til at varetage opgaven som uddannelsesansvarlig overlæge for geriatrien på Holbæk Sygehus søger vi en speciallæge i geriatri med interesse for uddannelse af læger.

I geriatrien har vi tilknyttet introduktionslæger samt hoveduddannelseslæger i geriatri, common trunk i de intern medicinske specialer samt almen praksis og akut medicin. Desuden har vi medicinstuderende på 3. og 8. semester.

Der er i medicin 2 et tæt samarbejde mellem de uddannelsesansvarlige overlæger fra de øvrige medicinske specialer i Medicin 1& 2, der sammen med UKYL indgår i det medicinske uddannelsesråd. Uddannelsesansvarlige overlæger og alle vejleder deltager i faste månedlige møde for alle vejledere i afdelingen, for at sikre gode uddannelsesforløb, på tværs af afsnittene og i vagten. Der vil være mulighed for at blive certificeret til at coache 360 graders evalueringer.

Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er et lokalt forankret akutsygehus for områdets borgere. Sygehuset har egen sygehusledelse og indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Sygehusets vision
Vores vision er at tilbyde patienterne sammenhængende og relevante forløb med høj patientoplevet kvalitet. Vi ser os selv som et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling, der gerne vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme.

Forskning
Holbæk Sygehus satser på velfungerende forskningsmiljøer inden for disse områder og sygehuset har netop indviet Forskningens Hus.

Vi har fokus på at fastholde Holbæk Sygehus som en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads og et eftertragtet uddannelsessted, der tiltrækker de rigtige medarbejdere. Det er her vi imødeser din aktive indsats.

Lidt om afdelingen
Medicin2 varetager intern medicinske grenspecialer i medicinsk gastroenterologi, reumatologi, geriatri og apopleksi-rehabilitering, og afdelingen råder over en række specialespecifikke ambulatorier herunder et ambulatorie med regionsfunktion (geriatri) og en regional fællesvisitation (geriatri).
Medicin 2 varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på bachelor og kandidat-delen. Medicin 2 har et fællesmedicinsk ambulatorium, der varetager behandlingen af patienter med behov for udredning i samarbejde mellem flere specialer.

Stillingsfunktion og kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med speciallæge med speciale i geriatri eller geriatri:intern medicin med interesse for lægelig videreuddannelse.

Vi forventer at du

  • Har interesse og dokumenteret erfaring som vejleder, Ukyl eller uddannelsesansvarlig overlæge
  • Er engageret og udviklingsorienteret
  • Har gode evner til samarbejde og se nye muligheder
  • Har interesse for den akutte geriatri


Vi lægger vægt på, at du får lejlighed til at fortsætte din faglige udvikling inden for et eller flere ressortområder, som du har særlig interesse for. Lægestaben i den geriatriske sektion er normeret til en specialeansvarlig overlæge, 6 speciallæger samt 3-4 yngre læger i introduktion eller hoveduddannelsesforløb.


Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er ledig til besættelse efter aftale.

Stillingen indgår i det 15 skiftede bagvagtslag fra hjemmet.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til
Cheflæge Sanne Dam-Larsen 24 90 40 86 eller ledende overlæge i Geriatri Solvejg Henneberg Pedersen 24 92 08 82

Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.
Ansøgere bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på internettet her.

Ansøgningsfrist
18.08.2022.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+
Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Specialistläkare i akutsjukvård sökes till Holbæk ...

Region Sjælland

Sorø
Vi søger dygtige, svensk uddannede akutlæger til vores team af speciallæger. Løn svarende til cirka 1.4 mio svenske kroner per år, hjælp til bolig og fleksibilitet i arbejdstiderne. Holbæk Sygehus ligger kun 50 min kørsel fra øresundsbron. Om vores a...
3. august 2022

Abdominalradiolog til Billeddiagnostisk Afdeling, ...

Region Sjælland

Sorø
Abdominalradiolog til Billeddiagnostisk Afdeling, SUH, Slagelse Til vores afsnit i Slagelse søger vi en overlæge, som skal være med til at videreudvikle og fastholde et højt fagligt niveau i vores abdominalteam. Vi har en bred vifte af patienter og d...
21. juli 2022

Overlæge eller afdelingslæge geriatri / almen medi...

Region Sjælland

Sorø
Geriater eller almen praktiserende læge til ældrepsykiatrisk afsnit SL6 som overlæge eller afdelingslæge Vil du være en del af en moderne psykiatriorganisation, der har ambitioner om høj faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb? Vi har et seng...
25. juli 2022