Nyuddannet projektleder til digitaliseringsprojekter - gerne med miljøfaglig baggrund

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kunne du tænke dig at arbejde med drift og udvikling af brugervenlige digitale løsninger på miljøområdet? Har du lyst til at være bindeleddet imellem forretningens behov og it-afdelingen? Vil du indgå i et fagligt fællesskab og tage ansvar for opgaver og processer i tæt samarbejde med andre?

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og dansk myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 550 medarbejdere har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

I enheden Erhverv er det vores mission at arbejde for mindre forurening fra produktion, forbrug og transport og samtidigt skabe rammer for grøn vækst i dansk erhvervsliv. Vi dækker derfor en bred palette af virksomhedstyper i byerne, på land og på havet, og vi benytter en vifte af virkemidler, såsom regulering, tilladelser, vejledning, tilsyn, partnerskaber, digital selvbetjening og tilskud, der til sammen giver mulighed for at udvikle sammenhængende løsninger til fremme af den grønne omstilling.

Miljøstyrelsen har en governancestruktur, hvorefter systemejerskab ligger i forretningen. Det er derfor også forretningen, der i vidt omfang leder udviklingsprojekter, understøttet af styrelsens IT-afdeling. Denne stilling er således placeret i forretningen, nemlig i Erhvervs Digitaliserings-team.

Stillingen
I Erhvervs Digitaliseringsteam har vi ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af erhvervsrettede digitale løsninger som fx selvbetjeningsløsninger, platforme til udstilling af store mængder data og sagsunderstøttende værktøjer, så som systemerne Digital Miljøadministration, Byg og Miljø (industrimiljødelen), Husdyrgodkendelse.dk og Maris (Råstofindberetning). Teamet har fokus på at bruge nye teknologier og dataanalyse, som grundlag for at varetage vores forskellige forvaltningsopgaver, herunder ved at sikre at de data, vi modtager, er af høj kvalitet og lever op til regler om databeskyttelse mm.

Afhængig af dine kompetencer og interesser vil du bl.a. skulle arbejde med følgende opgaver:

 • Videreudvikling af brugervenlige, digitale værktøjer til forvaltning af erhvervsrettet regulering, fx ansøgning om miljøgodkendelse, offentliggørelse af miljøoplysninger, effektiv administration etc.
 • Bidrage til udvikling af datadreven myndighedsudøvelse og være med til at udvikle brugen af nye teknologiske muligheder, som fx kunstig intelligens mv.
 • Ansvarlig for drift, vedligehold og udvikling af digitale løsninger på industriområdet.

Det vil være din rolle at forstå forretningens behov og være bindeled til vores IT-afdeling og til de eksterne leverandører, der udformer vores digitale løsninger, så det sikres, at leverandørerne efterkommer forretningens behov. Du kommer til at arbejde tæt sammen med kollegaer med både juridisk, samfundsvidenskabelig, it- eller miljøfaglig baggrund. Opgaverne løses i tæt samarbejde med omverdenen, dvs. primært erhvervet og kommunerne, men også med andre enheder i Miljøministeriet, eksterne organisationer, og andre relevante myndig-heder, herunder også EU-institutioner.

Din profil
Vi forventer, at du:
 • Har en akademisk baggrund, som cand.it eller lign.
 • Interesserer dig for ledelse af projekter, evt. suppleret med en projektlederuddannelse.
 • Er innovativ og har interesse for udvikling af brugervenlige digitale løsninger og gerne kendskab til agile digitaliseringsprocesser, herunder udarbejdelse af kravsspecifikation, gennemførelse af udbud og styring af økonomi og leverandører.
 • Har forståelse for brugernes behov og for samspillet mellem regler og digitalisering.
 • Tager ansvar for opgaverne, arbejder løsningsorienteret og kommunikerer klart både i skrift og tale.
 • Har gode skriftlige og mundtlige engelskkundskaber.
 • Er udadvendt med et positivt sind og har lyst til at bidrage til vores fællesskab.
 • Har et stort drive og trives med brede samarbejdsflader, hvor du selv bidrager til løsningen.

Det vil være en fordel – men ikke et krav – at du har viden om miljøregulering og virksom-heders miljøforhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Derudover tilbyder vi gode fleksible arbejdsvilkår.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet vil være i Odense C, vores hovedadresse er på Tolderlundsvej 5.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Bettine Aundrup på tlf. 22 84 46 75 eller funktionsleder Irene Edelgaard på tlf. 61 71 35 70.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 17. oktober 2021.

Vi forventer at holde samtaler den 25. eller 26. oktober 2021.

Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 950 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Nyuddannet projektleder til digitaliseringsprojekter - gerne med miljøfaglig baggrund

Kunne du tænke dig at arbejde med drift og udvikling af brugervenlige digitale løsninger på miljøområdet? Har du lyst til at være bindeleddet imellem forretningens behov og it-afdelingen? Vil du indgå i et fagligt fællesskab og tage ansvar for opgaver og processer i tæt samarbejde med andre?

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og dansk myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 550 medarbejdere har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

I enheden Erhverv er det vores mission at arbejde for mindre forurening fra produktion, forbrug og transport og samtidigt skabe rammer for grøn vækst i dansk erhvervsliv. Vi dækker derfor en bred palette af virksomhedstyper i byerne, på land og på havet, og vi benytter en vifte af virkemidler, såsom regulering, tilladelser, vejledning, tilsyn, partnerskaber, digital selvbetjening og tilskud, der til sammen giver mulighed for at udvikle sammenhængende løsninger til fremme af den grønne omstilling.

Miljøstyrelsen har en governancestruktur, hvorefter systemejerskab ligger i forretningen. Det er derfor også forretningen, der i vidt omfang leder udviklingsprojekter, understøttet af styrelsens IT-afdeling. Denne stilling er således placeret i forretningen, nemlig i Erhvervs Digitaliserings-team.

Stillingen
I Erhvervs Digitaliseringsteam har vi ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af erhvervsrettede digitale løsninger som fx selvbetjeningsløsninger, platforme til udstilling af store mængder data og sagsunderstøttende værktøjer, så som systemerne Digital Miljøadministration, Byg og Miljø (industrimiljødelen), Husdyrgodkendelse.dk og Maris (Råstofindberetning). Teamet har fokus på at bruge nye teknologier og dataanalyse, som grundlag for at varetage vores forskellige forvaltningsopgaver, herunder ved at sikre at de data, vi modtager, er af høj kvalitet og lever op til regler om databeskyttelse mm.

Afhængig af dine kompetencer og interesser vil du bl.a. skulle arbejde med følgende opgaver:

 • Videreudvikling af brugervenlige, digitale værktøjer til forvaltning af erhvervsrettet regulering, fx ansøgning om miljøgodkendelse, offentliggørelse af miljøoplysninger, effektiv administration etc.
 • Bidrage til udvikling af datadreven myndighedsudøvelse og være med til at udvikle brugen af nye teknologiske muligheder, som fx kunstig intelligens mv.
 • Ansvarlig for drift, vedligehold og udvikling af digitale løsninger på industriområdet.

Det vil være din rolle at forstå forretningens behov og være bindeled til vores IT-afdeling og til de eksterne leverandører, der udformer vores digitale løsninger, så det sikres, at leverandørerne efterkommer forretningens behov. Du kommer til at arbejde tæt sammen med kollegaer med både juridisk, samfundsvidenskabelig, it- eller miljøfaglig baggrund. Opgaverne løses i tæt samarbejde med omverdenen, dvs. primært erhvervet og kommunerne, men også med andre enheder i Miljøministeriet, eksterne organisationer, og andre relevante myndig-heder, herunder også EU-institutioner.

Din profil
Vi forventer, at du:
 • Har en akademisk baggrund, som cand.it eller lign.
 • Interesserer dig for ledelse af projekter, evt. suppleret med en projektlederuddannelse.
 • Er innovativ og har interesse for udvikling af brugervenlige digitale løsninger og gerne kendskab til agile digitaliseringsprocesser, herunder udarbejdelse af kravsspecifikation, gennemførelse af udbud og styring af økonomi og leverandører.
 • Har forståelse for brugernes behov og for samspillet mellem regler og digitalisering.
 • Tager ansvar for opgaverne, arbejder løsningsorienteret og kommunikerer klart både i skrift og tale.
 • Har gode skriftlige og mundtlige engelskkundskaber.
 • Er udadvendt med et positivt sind og har lyst til at bidrage til vores fællesskab.
 • Har et stort drive og trives med brede samarbejdsflader, hvor du selv bidrager til løsningen.

Det vil være en fordel – men ikke et krav – at du har viden om miljøregulering og virksom-heders miljøforhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Derudover tilbyder vi gode fleksible arbejdsvilkår.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet vil være i Odense C, vores hovedadresse er på Tolderlundsvej 5.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Bettine Aundrup på tlf. 22 84 46 75 eller funktionsleder Irene Edelgaard på tlf. 61 71 35 70.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 17. oktober 2021.

Vi forventer at holde samtaler den 25. eller 26. oktober 2021.

Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 950 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.