Odsherred Kommune søger to nye kolleger til Naturteamet i Center for Miljø og Teknik.

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Odsherred Kommune har en enestående natur, som kan blive din fremtidige arbejdsplads. Kommunen skal værne om naturen og har besluttet sig for at styrke indsatsen for at beskytte biodiversiteten og for at sikre mere og bedre natur til gavn for kommunens truede arter såvel som for borgere og turister. Det skal gøres både som lodsejer, som myndighed og ikke mindst via samarbejde med foreninger og private.

I Naturteamet arbejder vi særligt med myndigheds-, drifts- og projektopgaver. Du kan fx se frem til at gå på besigtigelse med lodsejere, at udarbejde plejeplaner, at træffe afgørelser efter naturbeskyttelsesloven og at tilrettelægge forskellige indsatser. Det kan fx være at arbejde for at realisere de mål, kommunen har opsat i Naturkvalitetsplanen, og de indsatser, som en kommende Naturpolitik for Odsherred kommune vil opstille.

Vi søger derfor to medarbejdere med et godt kendskab til naturområdet. Er du fx biolog, erfaren natursagsbehandler, landskabsingeniør eller lignende, som har mod på en travl og udfordrende hverdag, er du muligvis en af vores to nye kolleger i Naturteamet i Center for Miljø og Teknik. I Naturteamet har vi mange forskelligartede opgaver og vores nye kollegaer kan derfor have en meget forskellig profil, hvor den ene evt. har praktisk erfaring med pleje- og driftsopgaver, og den anden har en større teoretisk viden om fx naturtyper, arter og lovgrundlaget.

Begge stillinger er fastansættelser til 37 timer/uge og begge stillinger er med start fra 1. december 2021.

Hvem er vi?

Naturteamet er en faglig og social stærk enhed på 5 personer i Afdelingen for Natur og Vand. I Center for Miljø og Teknik, der består af 5 afdelinger, er vi 35 medarbejdere der arbejder med drifts- og myndighedsopgaver. Vi sætter pris på åbenhed, godt humør og saglighed. Vi arbejder med fokus på styrket borgerkontakt og den gode kommunikation med borgere og virksomheder. Vores kvalitetsledelse er ISO-certificeret og bliver brugt i den daglige sagsbehandling.

Vi arbejder med et fælles afsæt i kerneopgaven formuleret som: ”At borgere, virksomheder og turister oplever, at de er oplyst, guidet og inddraget, så vi i fællesskab tager ansvar for det fysiske miljø”.

Hvad vi laver

Naturteamet varetager al myndighedsbehandling efter naturbeskyttelsesloven, vurderer planer og projekters indvirkning på Natura 2000 og bilag IV-arter. Vi behandler landzonetilladelser til etablering af søer, udarbejder Natura-2000 handleplaner på private arealer, udarbejder plejeplaner for egne arealer og for fredede arealer, ligesom vi udfører naturpleje, samt formidler naturen til borgere og politikere.

Naturteamet indgår kontrakter med entreprenører om konkrete opgaver og laver aftaler med lodsejere om fx græsning af naturområder. Vi sørger for pleje af gravhøje, reparationer og vedligeholdelse af en lang række ting i naturen fx hegn, broer og stier, og vi aftaler indsatser med foreninger og andre om at sikre eller udvikle naturen i bestemte områder.

Vi skal se til at bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven overholdes og skal udføre tilsynsopgaver og udarbejde påbud. Naturteamet træffer afgørelse om dispensation fra fx fortidsmindebeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og § 3. Herudover laver kommunen botaniske undersøgelser af arealer og bestemmer om de er omfattet af naturbeskyttelsesloven, ligesom kommunen laver afgørelser om adgang til naturen og om skiltning i naturen mv.

Lidt om dig

Vi forventer, at du har en uddannelse som biolog, skov- og landskabsingeniør, forstkandidat, miljøplanlægger, landskabsforvalter eller lignende. Du vil komme til at løse arbejdsopgaver som afspejler dine kvalifikationer og interesser, så vi som team løfter opgaverne bedst muligt. Dine samarbejdsevner og personlighed skal sikre et fortsat godt team. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at udarbejde naturplejeplaner, administration af naturbeskyttelsesloven, botanisk registrering samt vurdering og drift af naturområder. Erfaring med projekt-økonomi, borgerinddragelse og naturformidling er en klar fordel.

Vi forventer, at du

 • kan skabe en god og konstruktiv dialog med borgere, lodsejere m.fl.
 • evner at fokusere på det væsentligste i opgaveløsningen inden for den fastsatte lovgivning
 • evner hurtigt at sætte sig ind i nye og komplekse problemstillinger, herunder ny lovgivning, it-systemer mv.
 • kan arbejde selvstændigt og i teams, samt bevare overblikket i pressede situationer
 • har et godt humør og er en god kollega
 • forstår at bidrage konstruktivt til at støtte op om teamets opgaver og udvikling generelt
 • har erfaring med MapInfo eller tilsvarende GIS-system og,
 • har kørekort.

Vi kan tilbyde:

 • Et udfordrende job i et uformelt miljø med engagerede kolleger.
 • et godt socialt og fagligt arbejdsmiljø
 • Fri om fredagen, da vi har 4-dages arbejdsuge i vores forsøgsperiode
 • uddelegering af ansvar og frihed til at planlægge og løse egne opgaver
 • et stort fagligt engagement blandt kolleger med gode muligheder for sparring
 • flekstid, mulighed for hjemmearbejde og muligheder for efteruddannelse.

Som den første kommune i Danmark søsatte vi i efteråret 2019 en 3-årig forsøgsperiode med en 4-dages arbejdsuge. Det betyder, at du har weekend fredag, lørdag og søndag! Fuldtidsstillinger (37 timer) tilrettelægges, så du arbejder 35 timer om ugen på de 4 første dage, og at du derudover har 2 kompetencetimer, som du selv beslutter, hvornår placeres. Derudover vil der være mulighed for hjemmearbejde. Du har derfor, sammen med dine kolleger og leder, mulighed for at tilrettelægge din 4-dages arbejdsuge meget fleksibelt. Bor du fx i Aarhus eller København, bør du derfor stadig overveje, om ikke jobbet er noget for dig.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ansøgningsfristen er torsdag 14. oktober 2021, kl. 8.00

Jobsøgning sker elektronisk via kommunens hjemmeside: https://www.odsherred.dk/job/ledige-job Send din ansøgning og dit CV. Øvrige dokumenter, som eksamensbeviser eller lignende, behøver du først medbringe til en eventuel ansættelsessamtale.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 20. oktober, på Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby.

Arbejdsadressen er Nyvej 22 på Odsherred Kommunes rådhus i Højby – ca. 45 minutters kørsel fra Roskilde.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingsleder Michael K. Bay på 59 66 60 85.

Du kan læse mere om Odsherred Kommune på www.odsherred.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Odsherred Kommune søger to nye kolleger til Naturteamet i Center for Miljø og Teknik.

Odsherred Kommune har en enestående natur, som kan blive din fremtidige arbejdsplads. Kommunen skal værne om naturen og har besluttet sig for at styrke indsatsen for at beskytte biodiversiteten og for at sikre mere og bedre natur til gavn for kommunens truede arter såvel som for borgere og turister. Det skal gøres både som lodsejer, som myndighed og ikke mindst via samarbejde med foreninger og private.

I Naturteamet arbejder vi særligt med myndigheds-, drifts- og projektopgaver. Du kan fx se frem til at gå på besigtigelse med lodsejere, at udarbejde plejeplaner, at træffe afgørelser efter naturbeskyttelsesloven og at tilrettelægge forskellige indsatser. Det kan fx være at arbejde for at realisere de mål, kommunen har opsat i Naturkvalitetsplanen, og de indsatser, som en kommende Naturpolitik for Odsherred kommune vil opstille.

Vi søger derfor to medarbejdere med et godt kendskab til naturområdet. Er du fx biolog, erfaren natursagsbehandler, landskabsingeniør eller lignende, som har mod på en travl og udfordrende hverdag, er du muligvis en af vores to nye kolleger i Naturteamet i Center for Miljø og Teknik. I Naturteamet har vi mange forskelligartede opgaver og vores nye kollegaer kan derfor have en meget forskellig profil, hvor den ene evt. har praktisk erfaring med pleje- og driftsopgaver, og den anden har en større teoretisk viden om fx naturtyper, arter og lovgrundlaget.

Begge stillinger er fastansættelser til 37 timer/uge og begge stillinger er med start fra 1. december 2021.

Hvem er vi?

Naturteamet er en faglig og social stærk enhed på 5 personer i Afdelingen for Natur og Vand. I Center for Miljø og Teknik, der består af 5 afdelinger, er vi 35 medarbejdere der arbejder med drifts- og myndighedsopgaver. Vi sætter pris på åbenhed, godt humør og saglighed. Vi arbejder med fokus på styrket borgerkontakt og den gode kommunikation med borgere og virksomheder. Vores kvalitetsledelse er ISO-certificeret og bliver brugt i den daglige sagsbehandling.

Vi arbejder med et fælles afsæt i kerneopgaven formuleret som: ”At borgere, virksomheder og turister oplever, at de er oplyst, guidet og inddraget, så vi i fællesskab tager ansvar for det fysiske miljø”.

Hvad vi laver

Naturteamet varetager al myndighedsbehandling efter naturbeskyttelsesloven, vurderer planer og projekters indvirkning på Natura 2000 og bilag IV-arter. Vi behandler landzonetilladelser til etablering af søer, udarbejder Natura-2000 handleplaner på private arealer, udarbejder plejeplaner for egne arealer og for fredede arealer, ligesom vi udfører naturpleje, samt formidler naturen til borgere og politikere.

Naturteamet indgår kontrakter med entreprenører om konkrete opgaver og laver aftaler med lodsejere om fx græsning af naturområder. Vi sørger for pleje af gravhøje, reparationer og vedligeholdelse af en lang række ting i naturen fx hegn, broer og stier, og vi aftaler indsatser med foreninger og andre om at sikre eller udvikle naturen i bestemte områder.

Vi skal se til at bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven overholdes og skal udføre tilsynsopgaver og udarbejde påbud. Naturteamet træffer afgørelse om dispensation fra fx fortidsmindebeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og § 3. Herudover laver kommunen botaniske undersøgelser af arealer og bestemmer om de er omfattet af naturbeskyttelsesloven, ligesom kommunen laver afgørelser om adgang til naturen og om skiltning i naturen mv.

Lidt om dig

Vi forventer, at du har en uddannelse som biolog, skov- og landskabsingeniør, forstkandidat, miljøplanlægger, landskabsforvalter eller lignende. Du vil komme til at løse arbejdsopgaver som afspejler dine kvalifikationer og interesser, så vi som team løfter opgaverne bedst muligt. Dine samarbejdsevner og personlighed skal sikre et fortsat godt team. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at udarbejde naturplejeplaner, administration af naturbeskyttelsesloven, botanisk registrering samt vurdering og drift af naturområder. Erfaring med projekt-økonomi, borgerinddragelse og naturformidling er en klar fordel.

Vi forventer, at du

 • kan skabe en god og konstruktiv dialog med borgere, lodsejere m.fl.
 • evner at fokusere på det væsentligste i opgaveløsningen inden for den fastsatte lovgivning
 • evner hurtigt at sætte sig ind i nye og komplekse problemstillinger, herunder ny lovgivning, it-systemer mv.
 • kan arbejde selvstændigt og i teams, samt bevare overblikket i pressede situationer
 • har et godt humør og er en god kollega
 • forstår at bidrage konstruktivt til at støtte op om teamets opgaver og udvikling generelt
 • har erfaring med MapInfo eller tilsvarende GIS-system og,
 • har kørekort.

Vi kan tilbyde:

 • Et udfordrende job i et uformelt miljø med engagerede kolleger.
 • et godt socialt og fagligt arbejdsmiljø
 • Fri om fredagen, da vi har 4-dages arbejdsuge i vores forsøgsperiode
 • uddelegering af ansvar og frihed til at planlægge og løse egne opgaver
 • et stort fagligt engagement blandt kolleger med gode muligheder for sparring
 • flekstid, mulighed for hjemmearbejde og muligheder for efteruddannelse.

Som den første kommune i Danmark søsatte vi i efteråret 2019 en 3-årig forsøgsperiode med en 4-dages arbejdsuge. Det betyder, at du har weekend fredag, lørdag og søndag! Fuldtidsstillinger (37 timer) tilrettelægges, så du arbejder 35 timer om ugen på de 4 første dage, og at du derudover har 2 kompetencetimer, som du selv beslutter, hvornår placeres. Derudover vil der være mulighed for hjemmearbejde. Du har derfor, sammen med dine kolleger og leder, mulighed for at tilrettelægge din 4-dages arbejdsuge meget fleksibelt. Bor du fx i Aarhus eller København, bør du derfor stadig overveje, om ikke jobbet er noget for dig.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ansøgningsfristen er torsdag 14. oktober 2021, kl. 8.00

Jobsøgning sker elektronisk via kommunens hjemmeside: https://www.odsherred.dk/job/ledige-job Send din ansøgning og dit CV. Øvrige dokumenter, som eksamensbeviser eller lignende, behøver du først medbringe til en eventuel ansættelsessamtale.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 20. oktober, på Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby.

Arbejdsadressen er Nyvej 22 på Odsherred Kommunes rådhus i Højby – ca. 45 minutters kørsel fra Roskilde.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingsleder Michael K. Bay på 59 66 60 85.

Du kan læse mere om Odsherred Kommune på www.odsherred.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.