Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Officer i Beredskabsstyrelsen Nordjylland

En stilling som officer ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland er ledig til besættelse.

Vil du være med at til at videreudvikle vores Logistikcenter?
Er du initiativrig, systematisk og målrettet med ledelseserfaring fra tidligere beskæftigelse? Er du god til at motivere dine medarbejdere og fremme et godt samarbejde?

Hvis du kan svare ja, er du allerede godt på vej til at blive den nye næstkommanderende for Logistikcentret ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland fra den 1. januar 2021 eller snarest derefter.


Om os

Logistikcentret er en afdeling under Beredskabsstyrelsen Nordjylland, der består af Logistikcenter Åndedræt, centrets værksted samt depot- og øvelsespladsvirksomhed. Derudover koordinerer logistikcentret den indtægtsdækkede virksomhed ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland.

Ved logistikcentret er der ansat 2 officerer (chef og næstkommanderende), 12 medarbejdere fra stampersonelgruppen samt 6 civile medarbejdere. Chefen for logistikcentret er overodnet ansvarlig for ledelse og drift.


Om stillingen

Som næstkommanderende ved logistikcentret har du det daglige personale- og ledelsesansvar for logistikcentrets medarbejdere, herunder planlægning og tilrettelæggelse af den daglige drift.

Du varetager i chefens fravær ledelsen af logistikcentret, herunder økonomiske dispositioner.

Du arbejder målrettet og systematisk og sikrer, at opgaver indenfor ansvarsområdet udføres på en måde, der medvirker til et godt samarbejde med tjenestestedets øvrige personale, Beredskabsstyrelsens centrale og decentrale enheder samt eksterne samarbejdspartnere. Du bidrager til at sikre fleksible, udviklende og effektive opgaveløsninger til gavn for beredskabscentrets ansatte, værnepligtige og frivillige.

Du deltager i interne arbejdsgrupper, der har relation til arbejdsområderet og endvidere særligt sikrer støtte til og samarbejdet imellem logistikcentrets enheder. Du deltager i møde- og rejsevirksomhed, herunder indgår i samarbejde og erfaringsudveksling med eksterne samarbejdspartnere.

Det er en forudsætning, at du kan indgå i det nationale beredskab som vagthavende i centrets daglige beredskab og som aktiv part i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde.


Om dig

Du har:

En videregående uddannelse på minimum bachelorniveau/diplomniveau.

Solid beredskabsfaglig uddannelse og operativ erfaring, der sætter dig i stand til at varetage virket som officer i Beredskabsstyrelsen og 1. vagthavende befalingsmand.

Kendskab til SAP og evt. erfaring med DeMars, herunder lager- og projektstyring.

Kendskab til budgetstyring.

Viden om og erfaring med ledelse af en forskelligartet medarbejdergruppe.

Gode kommunikative evner – såvel i tale som på skrift – gerne også på tysk og på engelsk

Du:

Trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor pludselige ændringer er dagligdag
Kan se og forstå helheder og sammenhænge
Fokuserer på resultater
Viser initiativ og tager udfordringer op med et positivt udgangspunkt
Har en god fysik og en stærk psyke
Er villig til at gennemføre relevant efteruddannelse – herunder i SAP – DeMars, beredskabsfaglige kurser mv.


Ansættelsesvilkår

Vi tilbyder en spændende stilling med mulighed for at videreudvikle dine lederkompetencer. Beredskabsstyrelsen Nordjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Thisted og udgør det statslige overbygningsberedskab i Nordjylland, herunder uddannelsen af ca. 125 redningsspecialister (værnepligtige) årligt.

Interesseret?
Du er meget velkommen til at kontakte brigadechef Lennart Kvist Sørensen på tlf. 72 85 22 28 eller sektionschef Lars Enevoldsen på tlf. 72 85 23 11. Læs mere om Beredskabsstyrelsen
Nordjylland på https://brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-nordjylland/.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på følgende mailadresse fps-ba-bs206@mil.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Som officer bliver du ansat som sektionsleder efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Er du i forvejen tjenestemand fortsætter denne ansættelsesform med mindre andet ønskes.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsleder. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvarsministeriet.

Stillingen kan besættes af en korpsmester med et godt udviklingspotentiale. Såfremt du er korpsmester, ansættes du med en uddannelsesaftale, og du vil du i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen på funktionsvilkår.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket "søg stillingen" nederst på denne side.

Ansøgningsfristen er den 29. november 2020. Vi forventer at gennemføre samtaler snarest derefter.

Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.