Officer til Bemandingselementet ved Søværnets Center for Administration, Afdeling Frederikshavn (Genopslag)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Brænder du for at gøre en forskel for Søværnets operative opgaveløsning? Har du mod på at være omdrejningspunktet, der støtter enhedernes bemandingsmæssige behov? Ønsker du at udvide dine kompetencer med HR generelt? I så fald har vi stillingen for dig! Søværnets Center for Administration søger en kaptajnløjtnant til stillingen som souschef/daglig leder af bemandingselementet ved vores lokale afdeling i Frederikshavn.

Om os

Søværnets Center for Administration (SCA) servicerer Søværnets myndigheder og skibe indenfor det samlede administrative område, herunder også personel og bemanding. SCA er placeret lokalt på de to flådestationer i Frederikshavn og Korsør og består sammenlagt af 40 medarbejdere.

SCA er opdelt i fire elementer, administration, personel, tidsstyring og bemanding. SCA indgår organisatorisk i Søværnskommandoens Kapacitetsdivision.

Om stillingen

Bemandingselementet i SCA er repræsenteret på begge Flådestationer med tre medarbejdere hvert sted. Du bliver souschef i SCA samlede bemandingselement samtidig med, at du varetager den daglige ledelse af bemandingselements medarbejdere i Frederikshavn, som foruden dig, udgøres af en chefsergent og en seniorsergent.

Lokalt udgør i et dynamisk team, der aktivt støtter hinanden i opgaveløsningen, samtidig med at I støtter og modtager støtte fra jeres kollegaer i Korsør. I Frederikshavn varetages bemandingsrelaterede opgaver med relation til 1. og 3. eskadre, samt de af Søværnets myndigheder der er tilknyttet Garnison Frederikshavn.

Kollegaerne i Korsør varetager tilsvarende opgaver relateret til 2. Eskadre samt de af Søværnets myndigheder der har base på Sjælland.

Dine primære opgaver vil være at varetage ansvaret for ansættelser af militære og civile medarbejdere, hvor du personligt håndterer ansættelser af officerer.

Du kan forvente at komme til at spille en aktiv rolle i ansættelsesprocessen, hvor du bl.a. vil få mulighed for at støtte vores kunder med vurdering af kandidater, afklaring af ansættelsesmæssige forhold mv. Du vil således udvikle dig til at være vores kunders ressourceperson i forbindelse med ansættelsesforløb på M3XX-niveau.

Du vil varetage ansvaret for inddækning af vakancer ved personelmangler ved uopsætteligt behov. Inddækning af vakancer iværksættes på vegne af Søværnskommandoen og udmøntes under anvendelse af SCA interne forretningsprocesser struktureret og ensartet, med henblik på at de bedste betingelser for inddækning, hvor du undervejs prioriterer vakancer i forhold til hvor ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt.

Du får gennem dit arbejde en stor kontaktflade med det ledelsesmæssige niveau på både vores operative enheder, stabe og centre.

Vi kan tilbyde en alsidig stilling med mulighed for udvikling, hvor samarbejde, struktur og nytænkning udgør omdrejningspunktet. Du får i høj grad mulighed for at sætte dit præg på element såvel som afdeling. Sammen med centerchefen og de øvrige elementledere udgør du den lokale ledelse i afdeling Frederikshavn.

Du vil få indflydelse på planlægning af egen arbejdstid, tilstedeværelse og prioritering af arbejdsopgaver. Vi tilbyder god sparring vedrørende din opgaveløsning, hvor der f.eks. er etableret ugentlige bemandingsmøder med henblik på prioritering og afklaring på eskadreniveau samt på tværs af hele Søværnet.

Stillingen vil give dig mulighed for personlig udvikling, og vil ved gode resultater være medvirkende til, at du bliver en kendt profil i Søværnet.

Om dig

Du har det komfortabelt med at arbejde med skiftende opgaver, uden at opgaver falder imellem to stole. Du er i stand til at prioritere, arbejde systematisk og struktureret, og lægger stor vægt på faglighed og professionalisme i alt hvad du foretager dig.

Det falder dig naturligt at kommunikere på alle ledelsesmæssige niveauer, skriftligt såvel som mundtligt. Du har godt indblik i de enkelte funktioner ombord på vores operative enheder.

Kendskab til personelforvaltning og HR-systemet er en fordel, men det er ikke et ufravigeligt krav, da du vil befinde dig blandt gode sparringspartnere. Det er derimod et krav at du har lyst til at være en del af en arbejdsplads i bevægelse, og har lyst til at sætte dit præg på vores fremtidige udvikling og opgaveløsning.

Da du skal arbejde sammen med mange forskellige personelgrupper, er det vigtigt, at du er god til at skabe relationer, forstår værdien af et godt samarbejde og den gode konstruktive dialog. Du skal være klar til, at håndtere uforudsete opgaver, som du selv skal prioritere med udgangspunkt i din fleksible, pragmatiske tilgang til arbejdsopgaverne. Du formår at sætte retning og koordinere indsatsen, så resultaterne nås til rette tid.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommende centerchef Frederikshavn, KL Bårdur Sandå, tlf. 728 57551, mail SCA-BEM10@MIL.DK eller chefen for SCA KK Henrik Petræus, tlf. 728 57501, mail SCA-CH@MIL.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. december 2021.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Officer til Bemandingselementet ved Søværnets Center for Administration, Afdeling Frederikshavn (Genopslag)

Brænder du for at gøre en forskel for Søværnets operative opgaveløsning? Har du mod på at være omdrejningspunktet, der støtter enhedernes bemandingsmæssige behov? Ønsker du at udvide dine kompetencer med HR generelt? I så fald har vi stillingen for dig! Søværnets Center for Administration søger en kaptajnløjtnant til stillingen som souschef/daglig leder af bemandingselementet ved vores lokale afdeling i Frederikshavn.

Om os

Søværnets Center for Administration (SCA) servicerer Søværnets myndigheder og skibe indenfor det samlede administrative område, herunder også personel og bemanding. SCA er placeret lokalt på de to flådestationer i Frederikshavn og Korsør og består sammenlagt af 40 medarbejdere.

SCA er opdelt i fire elementer, administration, personel, tidsstyring og bemanding. SCA indgår organisatorisk i Søværnskommandoens Kapacitetsdivision.

Om stillingen

Bemandingselementet i SCA er repræsenteret på begge Flådestationer med tre medarbejdere hvert sted. Du bliver souschef i SCA samlede bemandingselement samtidig med, at du varetager den daglige ledelse af bemandingselements medarbejdere i Frederikshavn, som foruden dig, udgøres af en chefsergent og en seniorsergent.

Lokalt udgør i et dynamisk team, der aktivt støtter hinanden i opgaveløsningen, samtidig med at I støtter og modtager støtte fra jeres kollegaer i Korsør. I Frederikshavn varetages bemandingsrelaterede opgaver med relation til 1. og 3. eskadre, samt de af Søværnets myndigheder der er tilknyttet Garnison Frederikshavn.

Kollegaerne i Korsør varetager tilsvarende opgaver relateret til 2. Eskadre samt de af Søværnets myndigheder der har base på Sjælland.

Dine primære opgaver vil være at varetage ansvaret for ansættelser af militære og civile medarbejdere, hvor du personligt håndterer ansættelser af officerer.

Du kan forvente at komme til at spille en aktiv rolle i ansættelsesprocessen, hvor du bl.a. vil få mulighed for at støtte vores kunder med vurdering af kandidater, afklaring af ansættelsesmæssige forhold mv. Du vil således udvikle dig til at være vores kunders ressourceperson i forbindelse med ansættelsesforløb på M3XX-niveau.

Du vil varetage ansvaret for inddækning af vakancer ved personelmangler ved uopsætteligt behov. Inddækning af vakancer iværksættes på vegne af Søværnskommandoen og udmøntes under anvendelse af SCA interne forretningsprocesser struktureret og ensartet, med henblik på at de bedste betingelser for inddækning, hvor du undervejs prioriterer vakancer i forhold til hvor ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt.

Du får gennem dit arbejde en stor kontaktflade med det ledelsesmæssige niveau på både vores operative enheder, stabe og centre.

Vi kan tilbyde en alsidig stilling med mulighed for udvikling, hvor samarbejde, struktur og nytænkning udgør omdrejningspunktet. Du får i høj grad mulighed for at sætte dit præg på element såvel som afdeling. Sammen med centerchefen og de øvrige elementledere udgør du den lokale ledelse i afdeling Frederikshavn.

Du vil få indflydelse på planlægning af egen arbejdstid, tilstedeværelse og prioritering af arbejdsopgaver. Vi tilbyder god sparring vedrørende din opgaveløsning, hvor der f.eks. er etableret ugentlige bemandingsmøder med henblik på prioritering og afklaring på eskadreniveau samt på tværs af hele Søværnet.

Stillingen vil give dig mulighed for personlig udvikling, og vil ved gode resultater være medvirkende til, at du bliver en kendt profil i Søværnet.

Om dig

Du har det komfortabelt med at arbejde med skiftende opgaver, uden at opgaver falder imellem to stole. Du er i stand til at prioritere, arbejde systematisk og struktureret, og lægger stor vægt på faglighed og professionalisme i alt hvad du foretager dig.

Det falder dig naturligt at kommunikere på alle ledelsesmæssige niveauer, skriftligt såvel som mundtligt. Du har godt indblik i de enkelte funktioner ombord på vores operative enheder.

Kendskab til personelforvaltning og HR-systemet er en fordel, men det er ikke et ufravigeligt krav, da du vil befinde dig blandt gode sparringspartnere. Det er derimod et krav at du har lyst til at være en del af en arbejdsplads i bevægelse, og har lyst til at sætte dit præg på vores fremtidige udvikling og opgaveløsning.

Da du skal arbejde sammen med mange forskellige personelgrupper, er det vigtigt, at du er god til at skabe relationer, forstår værdien af et godt samarbejde og den gode konstruktive dialog. Du skal være klar til, at håndtere uforudsete opgaver, som du selv skal prioritere med udgangspunkt i din fleksible, pragmatiske tilgang til arbejdsopgaverne. Du formår at sætte retning og koordinere indsatsen, så resultaterne nås til rette tid.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommende centerchef Frederikshavn, KL Bårdur Sandå, tlf. 728 57551, mail SCA-BEM10@MIL.DK eller chefen for SCA KK Henrik Petræus, tlf. 728 57501, mail SCA-CH@MIL.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. december 2021.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.




Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.