Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Områdeleder for HR & økonomi

Vil du være med til at udvikle et specialområde i konstant bevægelse med din stærke viden om økonomi, ledelse og tværfaglig tænkning? Har du lyst til at varetage det overordnede ansvar for specialområdets driftsklynger i forhold til økonomi og HR? Har du fokus på at kombinere optimering med motivation og udvikling af metoder og kompetencer? Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Stillingen
Vores dygtige områdeleder for HR & økonomi har valgt at gå på efterløn, og vi skal derfor have fundet en efterfølger, der har lyst til at indtage pladsen og være med til at skabe stillingen fremadrettet. Der er tale om et job i en organisation, der er karakteriseret ved udvikling – eller med den afgående områdeleders ord: "SUA er en proaktiv organisation, der konstant er i udvikling, hvilket gør jobbet som områdeleder enormt spændende."
Som områdeleder indgår du i områdeledelsen for SUA. Du har sammen med dit ledelsesteam det overordnede driftsansvar for specialområdets driftsklynger samt ledelsesansvar for sekretariatets administrative medarbejdere.

Du er blandt andet ansvarlig for:

 • At varetage centrale indkøbs- og leverandøraftaler.
 • At skabe rammer for HR, ledelse og personaleaftaler i driftsklyngerne.
 • Overordnede driftsmæssige og økonomiske rammer, modeller og redskaber til styring og opfølgning på økonomi og drift.
Du har samtidig en særlig ledelsesopgave i forhold til gruppen af funktionsledere inden for HR/økonomi, ansvar for den løbende videndeling og benchmarking på tværs af driftsklyngerne samt for den faglige udvikling og personlige motivation i funktionsledergruppen.

Følgende giver dig indblik i opgaver, du vil møde i hverdagen:
 • Vejledning og behandling af indstillinger fra funktionslederne vedrørende opslag og ansættelse af medarbejdere i afdelingerne
 • Sikring af effektiv og hensigtsmæssig udnyttelse af driftsklyngernes ressourcer og drift
 • Sparring med, vejledning og rådgivning af funktionsledere omkring driftsmæssige spørgsmål
 • Overordnet personaleledelse for funktionslederne
 • Deltagelse i møder i områdeledelsen
 • Deltagelse ad hoc i driftsklyngernes personalemøder
 • Opgaver i forhold til boligselskaber
 • Udvikling af ledelsesinformationer, herunder økonomiprognoser
 • Afholdelse af møder i funktionsledernetværkene, med særligt ansvar for netværket for HR & økonomi
 • Afholdelse af møder i administrationen
 • Evaluering og udvikling af arbejdsgange
 • Udvikling af fælles værktøjer til budgetlægning, budgetopfølgning og økonomistyring
 • Ansvarlig for fastholdelse og fremmøde (fremmøde og sygefravær)
 • Ansvarlig for gennemførelse af tjenstlige samtaler med medarbejdere sammen med funktionslederne
 • Ansvarlig for de decentrale arbejdstidsaftaler og lokalaftaler
 • Ansvarlig for lønforhandlinger i forhold til basispersonalet i afdelingerne i samarbejde med faglig områdeleder
 • Overordnet personaleansvar i forbindelse med rekruttering, omplacering og afsked
Det er vigtigt at understrege, at driftsopgaven til stadighed er forbundet med udvikling. Den afgående områdeleder beskriver opgaven således: "I forhold til SUA’s udvikling har vi et konstant dobbeltfokus indadtil og udadtil. Vi forbedrer løbende det eksisterende med et samtidigt fokus på forandringer i vores omverdenen – både politisk, organisatorisk og hos anbringende myndigheder. Vores tilbud skal matche de krav, forventninger og behov, der er derude. Det er et krav, at vi tænker nye tanker, og vi hviler aldrig på laurbærrene."

Du vil i hverdagen have berøring med mange interessenter, hvoraf de væsentligste samarbejdspartnere er:
 • Kommuner m.fl.
 • Ledelsen ved Socialområdet i Region Midtjylland
 • Socialstaben
 • Funktionsledergruppen i specialområdet
 • Områdechef og områdeleder for faglighed og sikkerhed
Hvad vi forventer – kvalifikationer og kompetencer
Vi forventer, at du har en "tung" profil, hvor din viden og erfaring giver dig et solidt fundament for at varetage stillingen som områdeleder.

Faglige kvalifikationer
 • Væsentlig ledelseserfaring inden for det specialiserede socialområde.
 • Erfaring med arbejdet indenfor det specialiserede socialområde.
 • Erfaring med og relevant uddannelse i forhold til faglig og organisatorisk udvikling
Yderligere er det påkrævet, at du har kørekort og mulighed for at benytte egen bil.

Personlige kompetencer
Også som person har du et stærkt kompetencesæt, der kan støtte og bidrage til Specialområdets fortsatte drift og udvikling.
 • Evner og vilje til at samarbejde og motivere en tværfagligt sammensat personalegruppe i henhold til Regionens værdier, herunder Specialområdets vision, mission og værdistjerne
 • Gode evner inden for kommunikation overfor medarbejdere såvel som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Gennemslagskraft og synlighed
 • Lederegenskaber og evner til samarbejde, både internt og i forhold til en bred kreds af eksterne samarbejdspartnere
Ansvar & reference
Du refererer til områdechefen for Specialområde udviklingshæmning og ADHD, og udgør sammen med denne og områdelederen for faglighed, sikkerhed og arbejdsmiljø, områdeledelsen for specialområdet.

Hvad vi tilbyder
En spændende og omskiftelig hverdag, hvor mennesker og samarbejde er i fokus. Den afgående områdeleder beskriver hverdagen som følger: "I et specialområde er det særligt vigtigt, at vi altid har de rette kompetencer til rådighed. Dette gælder på alle niveauer af SUA, og vi har derfor også gode muligheder for at udvikle os." Og fortsætter om arbejdsmiljøet: "Vi har et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor der altid er plads til latter og en god diskussion."

Du kan forvente:
 • Tiltrædelse – hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat
 • Løn og pension i henhold til gældende overenskomst på området
Stillingen er tilknyttet Specialområdets sekretariat, men du kommer til at opleve, at en stor del af arbejdet foregår i samarbejde med Specialområdets driftsklynger.
Gennem hele Specialområdets indsats arbejdes målrettet med borgernes muligheder for selv- og medbestemmelse.
Alle matrikler under Psykiatri og Social er røgfrie, hvilket indebærer at, du ikke ryger i arbejdstiden.

Om Specialområdet
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) tilbyder specialiserede indsatser til borgere med komplekse problemstillinger, som med udgangspunkt i borgerens ressourcer skal skabe udvikling mod øget selvstændighed.

Specialområdet består af en række større og mindre enheder geografisk spredt over regionen. Der er i alt ca. 140 borgere i de forskellige botilbud. Der er ansat ca. 500 medarbejdere i alt, hvoraf ca. 300 er fastansatte. Der er tale om en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af både pædagogisk og sundhedsfagligt personale, under ledelse af 12 funktionsledere og områdeledelsen. Derudover består specialområdet af et sekretariat med administrative og akademiske medarbejdere samt faglige konsulenter. Sekretariat understøtter SUAs drift og udvikling.

Hele specialområdet arbejder med udgangspunkt i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik (KRAP) samt neuropædagogik. SUA har etableret en ledelsesstruktur med fagligt baserede funktionsledere, der danner lederteams i de enkelte driftsklynger.

For at sikre, at medarbejderne kan møde borgerne med de fornødne kompetencer og faglighed, og for fortsat at kunne være et specialiseret socialområde, deltager alle medarbejdere inklusiv ledere i SUA i et særligt uddannelsesforløb kaldet fagpiloten. SUA fagpilot er et særligt tilrettelagt kompetenceforløb, som skal klæde medarbejderne på til at arbejde i SUA - og til at arbejde med mennesker med udviklingshæmning med udgangspunkt i SUAs vision, mission og værdigrundlag.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Stillingen besættes i samarbejde med Damkjær-Bruun, og har du spørgsmål til jobbet eller Specialområdet, er du velkommen til at kontakte Allan Bruun. Se kontaktoplysninger her i annoncen.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.