Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Områdeleder for område Hestkøb

Om jobbet

Tag ikke fejl: Som områdeleder har du konstant fokus på kerneydelsen: Børnenes læring og trivsel og den daglige praksis med at sikre højkvalitets dagtilbud. Samtidig har du indflydelse på udmøntningen af visioner og rammer for hele dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune. Drømmejobbet?

Den afgående områdeleder går på pension efter at have varetaget områdelederjobbet i over 10 år. Der ønskes en ny områdeleder, der også planlægger at blive i stillingen i en længere årrække. Du kan derfor blive en central skikkelse i områdets næste kapitel.

Rudersdal Kommune er kommet langt med en positiv udvikling på dagtilbudsområdet: Der er faglig gnist, engagement, og ledere, der kan og vil; der arbejdes videns- og evidensbaseret med brug af data; Der er fokus på at skabe pædagogisk kvalitet ved hjælp af aktionslæring; tværfaglighed står centralt i fællesskabet og forældreinddragelsen er systematisk. Du kommer fremadrettet til at bidrage til tilrettelæggelsen af aktiviteter, der sammen med udmøntningen af vores masterplan for bygninger skal give den nationale dagtilbudsreform kød og blod i kommunens børnehuse og dagpleje.

På www.rudersdal.dk kan du få uddybende viden om kommunen, dagtilbudsområdet samt de politiske og administrative rammer.

Rammer og ansvarsområder

Den politiske ramme om Rudersdal Kommunes indsats for børn sættes af Børne- og Skoleudvalget. Børne- og Ungepolitikken sætter visionære pejlemærker for læring, sundhed og trivsel for kommunens 0-18 årige. Ambitionsniveauet for børns læring og trivsel er høj.

Rudersdal Kommune er administrativt organiseret i tolv driftsområder, herunder Dagtilbudsområdet, ledet af dagtilbudschefen. Dagtilbudsområdet er kendetegnet ved høj faglig kvalitet kombineret med store pædagogiske ambitioner. Der er et tæt ledelsessamarbejde og et tæt samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Dagtilbudsområdet består centralt af tre organisatoriske enheder: Det kommunale dagtilbudsområde, herunder syv selvejende institutioner, den pædagogiske konsulentfunktion samt den administrative gruppe.

Dagtilbudsområdet er geografisk struktureret i hhv. fire kommunale områdeinstitutioner (herunder Hestkøb), en selvejende områdeinstitution samt seks selvejende institutioner.

Områdeledergruppen har faste møder. Hver enkelt områdeleder mødes herudover typisk med dagtilbudschefen en gang om måneden. Det faglige og ledelsesmæssige fællesskab mellem de fire områdeledere understøttes af netop ibrugtaget fælles kontorfaciliteter i Birkerød.

Områdeinstitutionerne er i Rudersdal Kommune et fagligt og ledelsesmæssigt fællesskab, præget af visionerne om en stærk videns- og evidens baseret praksis, nysgerrighed, brug af aktionslæring og forældreinddragelse. Områdestrukturen i Rudersdal Kommune har fungeret i ca. 10 år og er velfungerende i sin nuværende form. Der arbejdes udviklingsorienteret, med fokus på kvalitet og med aktionslæring som fælles metode til kontinuerlig udvikling af den pædagogiske kvalitet. Den nuværende struktur understøtter bl.a. en hensigtsmæssig samarbejdsstruktur med folkeskolerne. Hestkøb arbejder primært sammen med Bistrupskolen og Birkerød Skole.

Områdeinstitution Hestkøb består af seks børnehuse. Området har to produktionskøkkener, der sørger for daglig frokost og mellemmåltider til børnene. Området har brugsret til et tidligere skovarbejderhus i Bistrup. Området har i alt 700 pladser. Der er fælles forældrebestyrelse for de seks børnehuse. Dagplejen forventes overflyttet til området pr. 1. januar 2019.

Områdelederen har overfor dagtilbudschefen ansvaret for drift og udvikling i Hestkøb områdeinstitution i forhold til pædagogisk kvalitet, budget, økonomi- og ressourcestyring, strategisk udvikling, samspil med de to forældrebestyrelser, ledelse af ledelsesteamet med de syv lokale ledere samt samarbejdet inden for den lokale MED-struktur. Synlighed og tilgængelighed ”rundt i området” prioriteres og værdsættes.

Områdelederen indgår i dagtilbudsområdets fælles ledergruppe, og hermed i et tæt, forpligtende ledelsesmæssigt samarbejde om hele dagtilbudsområdets resultatskabelse og fælles udvikling. Områdelederen leder op ad til dagtilbudschefen og er aktiv i både den fælles centrale ledergruppe og i forhold til forældrene og deres repræsentanter.

Områdelederen sikrer lederes og medarbejderes fokus på kerneopgave og pædagogisk praksis. Områdelederen går foran og kommunikerer tydeligt mål, retning og forventninger. Områdelederen leder og styrer området i overensstemmelse med lovgivning, politisk og administrative værdier, målsætninger og retningslinjer, budgetter og aftaler. Områdelederen har det overblik, der sikrer økonomisk og faglig stabil styring, herunder i forhold til kapacitet og behov.

Områdelederen har kontinuerligt fokus på at drive og udvikle et læringsfællesskab, præget af faglig kvalitet, refleksion og høj social kapital. Områdelederen placerer eget område inden for det større fællesskab og tager gerne initiativer, der går på tværs ligesom vilje og evne til at lære af andre er i høj kurs.

Områdelederen baserer en stor del af sit ledelsesmæssige virke på samspillet med de lokale daglige ledere og deres huse, og resultaterne skabes i høj grad i samarbejde med det lokale ledelsesteam. Områdelederen er typisk formidleren af politiske/topledelsens beslutninger. Områdelederen har ansvaret for at rekruttere, udvikle og fastholde de lokale ledere, ligesom kompetenceudvikling blandt alle områdets ansatte er et væsentligt fokusområde.

Samspillet med forældrebestyrelserne er tæt og inddragende. Nye former for inddragelse og samarbejde hilses velkommen. Samarbejdet med områdets skoler er højt-prioriteret, bl.a. med henblik på, at overgangen sker i et børneperspektiv.

Fokusområder

Områdelederen har fra starten en række særligt prioriterede fokusområder:

 • På samme tid dels holde fast i det bedste fra ti års udvikling af områdeledelse på dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune, dels være Hestkøb-omdrejningspunktet for en ny tids fornyelser

 • Sikre orden i økonomien, også med voksende børnetal

 • Bidrage aktivt til implementering af den nationale dagtilbudsreform

 • Afstemme forældrenes forventninger med det mulige

 • Lede dagplejen med sans for dens særlige karakteristika

 • Fortsætte arbejdet med udvikling af læringsmiljøer af høj kvalitet – i tæt samspil med de lokale ledere, medarbejderne og forældrene

 • Indhøste erfaringer med datadrevet ledelse og datadrevet pædagogik – bl.a. med nysgerrighed og konstruktiv kritik som drivkraft

 • Fastholde og forstærke samspillet med folkeskolerne

 • Udvikle Hestkøbs identitet gennem visionært og rammesættende lederskab

 • Holde øje med udviklingen i medarbejdernes motivation og trivsel – og handle på udfordringer og sammenhænge i forhold til rekruttering og fastholdelse

Din profil

Du har opdateret pædagogisk indsigt og ledererfaring med indsatsen på dagtilbudsområdet eller tilsvarende. Du har skabt resultater gennem nysgerrighed, motivation, tydelig dialog, godt samarbejde og tillidsbaserede relationer. Du har en pædagogisk eller tilsvarende uddannelse og gerne en lederuddannelse på diplom eller masterniveau. Du har et godt kendskab til den politisk ledede organisation og erfaring med samspillet med politikere, borgere og forældre.

Det forventes, at du leder ud fra en række kompetencer:

Lederfærdigheder

 • Du har strategisk sans og overblik - sætter tydeligt mål og retning og får det formidlet

 • Du besidder personlig integritet, dømmekraft, ordentlighed, ansvarlighed, loyalitet, mod og troværdighed - udstråler naturlig autoritet gennem ro, tillid og tilgængelighed; evne til at inspirere samt skabe trivsel og resultater, gerne med et smittende godt humør og selvindsigt

 • Du kan både udfordre, skære igennem og bakke op – med flair for præcision, effekt, timing, koordinering, struktur, stringens og proportioner – med evne til proaktivt at kunne håndtere store informationsmængder, kompleksitet og fortrolighed

 • Du har vilje og evne til at motivere, lede og skabe resultater gennem andre ledere og i samarbejde med andre

 • Du praktiserer en nærværende, reflekterende, anerkendende, sparrende og uformel ledelsesstil, men er samtidig beslutningsdygtig, resultatsøgende og fokuserende – sparrer gennem dialog og giver råderum, men skaber ikke tvivl om forventninger, beslutninger og deadlines

 • Du er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling, herunder i samvirket med beslutningstagere og medier, og behersker at performe i både små og store rum

 • Dine analytiske evner er stærke, bl.a. i kombination med prioriterings- og afslutningsevne samt forståelse for struktur og systematik

 • Du har og vedligeholder relevante netværk i og omkring børn og den kommunale sektor

Faglig og organisatorisk indsigt

 • Du har opdateret indsigt i praksis på børne- og dagtilbudsområdet, herunder erfaring med relevant forvaltning, styring og drift i offentligt regi, herunder i forhold til økonomi og digitalisering

 • Du er trænet i samspil og samarbejde, hvor du repræsenterer faglighed og ansvar, gerne i forhold til partnerskaber med borgerne o.a.

 • Du har udsyn og udviklingsorientering samt gerne erfaring med velfærdsudvikling og –innovation på børneområdet eller andet relevant fagområde

 • Du har næse for og erfaring med design af udviklingsprocessers forløb og timing, så handling følger ord og skibene kommer i havn

 • Du må gerne have indsigt i det tværkommunale og tværfaglige perspektiv, gerne med talent for helhedsorienterede løsninger

Navigationsevne

 • Du besidder politisk tæft og respekterer vores demokrati

 • Du har gedigne relationelle kompetencer og er trænet i at anvende dem

 • Du evner samspillene i en politisk ledet organisation både på strategisk, taktisk og operationelt niveau

 • Du udviser evne og vilje til resultatskabelse inden for MED-systemet

 • Du er nysgerrig og har drive og handlekraft, er risikovillig og tør gå nye veje; men er også lydhør, empatisk, fleksibel og rummelig – en stærk samarbejdsprofil med den nødvendige tålmodighed og høj stresstærskel

Ansættelsesvilkår

Jobbet er med start den 1. august 2018

Ansættelse sker efter gældende overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne.

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen ”Søg stillingen” nedenfor.

Vedhæft venligst relevante uddannelsesdokumenter. Du kan finde relevante dokumenter om kommunen ved at gå ind på vores hjemmeside under punktet daginstitutioner.

Samtaler: 1. samtaler holdes den 29. maj 2018 kl. 10.30-16.00. 2. samtaler holdes den 14. juni 2018 kl. 9.30-12.30. Ved 2. samtale indgår en case. Ansøgere må man påregne at kunne møde på disse to dage og tider.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329791400Phoenix-2d236df912018-04-11T13:02:24.270Områdeleder for område HestkøbOm jobbet

Tag ikke fejl: Som områdeleder har du konstant fokus på kerneydelsen: Børnenes læring og trivsel og den daglige praksis med at sikre højkvalitets dagtilbud. Samtidig har du indflydelse på udmøntningen af visioner og rammer for hele dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune. Drømmejobbet?

Den afgående områdeleder går på pension efter at have varetaget områdelederjobbet i over 10 år. Der ønskes en ny områdeleder, der også planlægger at blive i stillingen i en længere årrække. Du kan derfor blive en central skikkelse i områdets næste kapitel.

Rudersdal Kommune er kommet langt med en positiv udvikling på dagtilbudsområdet: Der er faglig gnist, engagement, og ledere, der kan og vil; der arbejdes videns- og evidensbaseret med brug af data; Der er fokus på at skabe pædagogisk kvalitet ved hjælp af aktionslæring; tværfaglighed står centralt i fællesskabet og forældreinddragelsen er systematisk. Du kommer fremadrettet til at bidrage til tilrettelæggelsen af aktiviteter, der sammen med udmøntningen af vores masterplan for bygninger skal give den nationale dagtilbudsreform kød og blod i kommunens børnehuse og dagpleje.

På www.rudersdal.dk kan du få uddybende viden om kommunen, dagtilbudsområdet samt de politiske og administrative rammer.

Rammer og ansvarsområder

Den politiske ramme om Rudersdal Kommunes indsats for børn sættes af Børne- og Skoleudvalget. Børne- og Ungepolitikken sætter visionære pejlemærker for læring, sundhed og trivsel for kommunens 0-18 årige. Ambitionsniveauet for børns læring og trivsel er høj.

Rudersdal Kommune er administrativt organiseret i tolv driftsområder, herunder Dagtilbudsområdet, ledet af dagtilbudschefen. Dagtilbudsområdet er kendetegnet ved høj faglig kvalitet kombineret med store pædagogiske ambitioner. Der er et tæt ledelsessamarbejde og et tæt samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Dagtilbudsområdet består centralt af tre organisatoriske enheder: Det kommunale dagtilbudsområde, herunder syv selvejende institutioner, den pædagogiske konsulentfunktion samt den administrative gruppe.

Dagtilbudsområdet er geografisk struktureret i hhv. fire kommunale områdeinstitutioner (herunder Hestkøb), en selvejende områdeinstitution samt seks selvejende institutioner.

Områdeledergruppen har faste møder. Hver enkelt områdeleder mødes herudover typisk med dagtilbudschefen en gang om måneden. Det faglige og ledelsesmæssige fællesskab mellem de fire områdeledere understøttes af netop ibrugtaget fælles kontorfaciliteter i Birkerød.

Områdeinstitutionerne er i Rudersdal Kommune et fagligt og ledelsesmæssigt fællesskab, præget af visionerne om en stærk videns- og evidens baseret praksis, nysgerrighed, brug af aktionslæring og forældreinddragelse. Områdestrukturen i Rudersdal Kommune har fungeret i ca. 10 år og er velfungerende i sin nuværende form. Der arbejdes udviklingsorienteret, med fokus på kvalitet og med aktionslæring som fælles metode til kontinuerlig udvikling af den pædagogiske kvalitet. Den nuværende struktur understøtter bl.a. en hensigtsmæssig samarbejdsstruktur med folkeskolerne. Hestkøb arbejder primært sammen med Bistrupskolen og Birkerød Skole.

Områdeinstitution Hestkøb består af seks børnehuse. Området har to produktionskøkkener, der sørger for daglig frokost og mellemmåltider til børnene. Området har brugsret til et tidligere skovarbejderhus i Bistrup. Området har i alt 700 pladser. Der er fælles forældrebestyrelse for de seks børnehuse. Dagplejen forventes overflyttet til området pr. 1. januar 2019.

Områdelederen har overfor dagtilbudschefen ansvaret for drift og udvikling i Hestkøb områdeinstitution i forhold til pædagogisk kvalitet, budget, økonomi- og ressourcestyring, strategisk udvikling, samspil med de to forældrebestyrelser, ledelse af ledelsesteamet med de syv lokale ledere samt samarbejdet inden for den lokale MED-struktur. Synlighed og tilgængelighed ”rundt i området” prioriteres og værdsættes.

Områdelederen indgår i dagtilbudsområdets fælles ledergruppe, og hermed i et tæt, forpligtende ledelsesmæssigt samarbejde om hele dagtilbudsområdets resultatskabelse og fælles udvikling. Områdelederen leder op ad til dagtilbudschefen og er aktiv i både den fælles centrale ledergruppe og i forhold til forældrene og deres repræsentanter.

Områdelederen sikrer lederes og medarbejderes fokus på kerneopgave og pædagogisk praksis. Områdelederen går foran og kommunikerer tydeligt mål, retning og forventninger. Områdelederen leder og styrer området i overensstemmelse med lovgivning, politisk og administrative værdier, målsætninger og retningslinjer, budgetter og aftaler. Områdelederen har det overblik, der sikrer økonomisk og faglig stabil styring, herunder i forhold til kapacitet og behov.

Områdelederen har kontinuerligt fokus på at drive og udvikle et læringsfællesskab, præget af faglig kvalitet, refleksion og høj social kapital. Områdelederen placerer eget område inden for det større fællesskab og tager gerne initiativer, der går på tværs ligesom vilje og evne til at lære af andre er i høj kurs.

Områdelederen baserer en stor del af sit ledelsesmæssige virke på samspillet med de lokale daglige ledere og deres huse, og resultaterne skabes i høj grad i samarbejde med det lokale ledelsesteam. Områdelederen er typisk formidleren af politiske/topledelsens beslutninger. Områdelederen har ansvaret for at rekruttere, udvikle og fastholde de lokale ledere, ligesom kompetenceudvikling blandt alle områdets ansatte er et væsentligt fokusområde.

Samspillet med forældrebestyrelserne er tæt og inddragende. Nye former for inddragelse og samarbejde hilses velkommen. Samarbejdet med områdets skoler er højt-prioriteret, bl.a. med henblik på, at overgangen sker i et børneperspektiv.

Fokusområder

Områdelederen har fra starten en række særligt prioriterede fokusområder:

 • På samme tid dels holde fast i det bedste fra ti års udvikling af områdeledelse på dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune, dels være Hestkøb-omdrejningspunktet for en ny tids fornyelser

 • Sikre orden i økonomien, også med voksende børnetal

 • Bidrage aktivt til implementering af den nationale dagtilbudsreform

 • Afstemme forældrenes forventninger med det mulige

 • Lede dagplejen med sans for dens særlige karakteristika

 • Fortsætte arbejdet med udvikling af læringsmiljøer af høj kvalitet – i tæt samspil med de lokale ledere, medarbejderne og forældrene

 • Indhøste erfaringer med datadrevet ledelse og datadrevet pædagogik – bl.a. med nysgerrighed og konstruktiv kritik som drivkraft

 • Fastholde og forstærke samspillet med folkeskolerne

 • Udvikle Hestkøbs identitet gennem visionært og rammesættende lederskab

 • Holde øje med udviklingen i medarbejdernes motivation og trivsel – og handle på udfordringer og sammenhænge i forhold til rekruttering og fastholdelse

Din profil

Du har opdateret pædagogisk indsigt og ledererfaring med indsatsen på dagtilbudsområdet eller tilsvarende. Du har skabt resultater gennem nysgerrighed, motivation, tydelig dialog, godt samarbejde og tillidsbaserede relationer. Du har en pædagogisk eller tilsvarende uddannelse og gerne en lederuddannelse på diplom eller masterniveau. Du har et godt kendskab til den politisk ledede organisation og erfaring med samspillet med politikere, borgere og forældre.

Det forventes, at du leder ud fra en række kompetencer:

Lederfærdigheder

 • Du har strategisk sans og overblik - sætter tydeligt mål og retning og får det formidlet

 • Du besidder personlig integritet, dømmekraft, ordentlighed, ansvarlighed, loyalitet, mod og troværdighed - udstråler naturlig autoritet gennem ro, tillid og tilgængelighed; evne til at inspirere samt skabe trivsel og resultater, gerne med et smittende godt humør og selvindsigt

 • Du kan både udfordre, skære igennem og bakke op – med flair for præcision, effekt, timing, koordinering, struktur, stringens og proportioner – med evne til proaktivt at kunne håndtere store informationsmængder, kompleksitet og fortrolighed

 • Du har vilje og evne til at motivere, lede og skabe resultater gennem andre ledere og i samarbejde med andre

 • Du praktiserer en nærværende, reflekterende, anerkendende, sparrende og uformel ledelsesstil, men er samtidig beslutningsdygtig, resultatsøgende og fokuserende – sparrer gennem dialog og giver råderum, men skaber ikke tvivl om forventninger, beslutninger og deadlines

 • Du er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling, herunder i samvirket med beslutningstagere og medier, og behersker at performe i både små og store rum

 • Dine analytiske evner er stærke, bl.a. i kombination med prioriterings- og afslutningsevne samt forståelse for struktur og systematik

 • Du har og vedligeholder relevante netværk i og omkring børn og den kommunale sektor

Faglig og organisatorisk indsigt

 • Du har opdateret indsigt i praksis på børne- og dagtilbudsområdet, herunder erfaring med relevant forvaltning, styring og drift i offentligt regi, herunder i forhold til økonomi og digitalisering

 • Du er trænet i samspil og samarbejde, hvor du repræsenterer faglighed og ansvar, gerne i forhold til partnerskaber med borgerne o.a.

 • Du har udsyn og udviklingsorientering samt gerne erfaring med velfærdsudvikling og –innovation på børneområdet eller andet relevant fagområde

 • Du har næse for og erfaring med design af udviklingsprocessers forløb og timing, så handling følger ord og skibene kommer i havn

 • Du må gerne have indsigt i det tværkommunale og tværfaglige perspektiv, gerne med talent for helhedsorienterede løsninger

Navigationsevne

 • Du besidder politisk tæft og respekterer vores demokrati

 • Du har gedigne relationelle kompetencer og er trænet i at anvende dem

 • Du evner samspillene i en politisk ledet organisation både på strategisk, taktisk og operationelt niveau

 • Du udviser evne og vilje til resultatskabelse inden for MED-systemet

 • Du er nysgerrig og har drive og handlekraft, er risikovillig og tør gå nye veje; men er også lydhør, empatisk, fleksibel og rummelig – en stærk samarbejdsprofil med den nødvendige tålmodighed og høj stresstærskel

Ansættelsesvilkår

Jobbet er med start den 1. august 2018

Ansættelse sker efter gældende overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne.

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen ”Søg stillingen” nedenfor.

Vedhæft venligst relevante uddannelsesdokumenter. Du kan finde relevante dokumenter om kommunen ved at gå ind på vores hjemmeside under punktet daginstitutioner.

Samtaler: 1. samtaler holdes den 29. maj 2018 kl. 10.30-16.00. 2. samtaler holdes den 14. juni 2018 kl. 9.30-12.30. Ved 2. samtale indgår en case. Ansøgere må man påregne at kunne møde på disse to dage og tider.

2018-04-17T14:56:19.213 Om jobbet Tag ikke fejl: Som områdeleder har du konstant fokus på kerneydelsen: Børnenes læring og trivsel og den daglige praksis med at sikre højkvalitets dagtilbud. Samtidig har du indflydelse på udmøntningen af visioner og rammer for hele dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune. Drømmejobbet? Den afgående områdeleder går på pension efter at have varetaget områdelederjobbet i over 10 år. Der ønskes en ny områdeleder, der også planlægger at blive i stillingen i en længere årrække. Du kan derfor blive en central skikkelse i områdets næste kapitel. Rudersdal Kommune er kommet langt med en positiv udvikling på dagtilbudsområdet: Der er faglig gnist, engagement, og ledere, der kan og vil der arbejdes videns- og evidensbaseret med brug af data Der er fokus på at skabe pædagogisk kvalitet ved hjælp af aktionslæring tværfaglighed står centralt i fællesskabet og forældreinddragelsen er systematisk. Du kommer fremadrettet til at bidrage til tilrettelæggelsen af aktiviteter, der sammen med udmøntningen af vores masterplan for bygninger skal give den nationale dagtilbudsreform kød og blod i kommunens børnehuse og dagpleje. På www.rudersdal.dk kan du få uddybende viden om kommunen, dagtilbudsområdet samt de politiske og administrative rammer. Rammer og ansvarsområder Den politiske ramme om Rudersdal Kommunes indsats for børn sættes af Børne- og Skoleudvalget. Børne- og Ungepolitikken sætter visionære pejlemærker for læring, sundhed og trivsel for kommunens 0-18 årige. Ambitionsniveauet for børns læring og trivsel er høj. Rudersdal Kommune er administrativt organiseret i tolv driftsområder, herunder Dagtilbudsområdet, ledet af dagtilbudschefen. Dagtilbudsområdet er kendetegnet ved høj faglig kvalitet kombineret med store pædagogiske ambitioner. Der er et tæt ledelsessamarbejde og et tæt samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner. Dagtilbudsområdet består centralt af tre organisatoriske enheder: Det kommunale dagtilbudsområde, herunder syv selvejende institutioner, den pædagogiske konsulentfunktion samt den administrative gruppe. Dagtilbudsområdet er geografisk struktureret i hhv. fire kommunale områdeinstitutioner (herunder Hestkøb), en selvejende områdeinstitution samt seks selvejende institutioner. Områdeledergruppen har faste møder. Hver enkelt områdeleder mødes herudover typisk med dagtilbudschefen en gang om måneden. Det faglige og ledelsesmæssige fællesskab mellem de fire områdeledere understøttes af netop ibrugtaget fælles kontorfaciliteter i Birkerød. Områdeinstitutionerne er i Rudersdal Kommune et fagligt og ledelsesmæssigt fællesskab, præget af visionerne om en stærk videns- og evidens baseret praksis, nysgerrighed, brug af aktionslæring og forældreinddragelse. Områdestrukturen i Rudersdal Kommune har fungeret i ca. 10 år og er velfungerende i sin nuværende form. Der arbejdes udviklingsorienteret, med fokus på kvalitet og med aktionslæring som fælles metode til kontinuerlig udvikling af den pædagogiske kvalitet. Den nuværende struktur understøtter bl.a. en hensigtsmæssig samarbejdsstruktur med folkeskolerne. Hestkøb arbejder primært sammen med Bistrupskolen og Birkerød Skole. Områdeinstitution Hestkøb består af seks børnehuse. Området har to produktionskøkkener, der sørger for daglig frokost og mellemmåltider til børnene. Området har brugsret til et tidligere skovarbejderhus i Bistrup. Området har i alt 700 pladser. Der er fælles forældrebestyrelse for de seks børnehuse. Dagplejen forventes overflyttet til området pr. 1. januar 2019. Områdelederen har overfor dagtilbudschefen ansvaret for drift og udvikling i Hestkøb områdeinstitution i forhold til pædagogisk kvalitet, budget, økonomi- og ressourcestyring, strategisk udvikling, samspil med de to forældrebestyrelser, ledelse af ledelsesteamet med de syv lokale ledere samt samarbejdet inden for den lokale MED-struktur. Synlighed og tilgængelighed rundt i området prioriteres og værdsættes. Områdelederen indgår i dagtilbudsområdets fælles ledergruppe, og hermed i et tæt, forpligtende ledelsesmæssigt samarbejde om hele dagtilbudsområdets resultatskabelse og fælles udvikling. Områdelederen leder op ad til dagtilbudschefen og er aktiv i både den fælles centrale ledergruppe og i forhold til forældrene og deres repræsentanter. Områdelederen sikrer lederes og medarbejderes fokus på kerneopgave og pædagogisk praksis. Områdelederen går foran og kommunikerer tydeligt mål, retning og forventninger. Områdelederen leder og styrer området i overensstemmelse med lovgivning, politisk og administrative værdier, målsætninger og retningslinjer, budgetter og aftaler. Områdelederen har det overblik, der sikrer økonomisk og faglig stabil styring, herunder i forhold til kapacitet og behov. Områdelederen har kontinuerligt fokus på at drive og udvikle et læringsfællesskab, præget af faglig kvalitet, refleksion og høj social kapital. Områdelederen placerer eget område inden for det større fællesskab og tager gerne initiativer, der går på tværs ligesom vilje og evne til at lære af andre er i høj kurs. Områdelederen baserer en stor del af sit ledelsesmæssige virke på samspillet med de lokale daglige ledere og deres huse, og resultaterne skabes i høj grad i samarbejde med det lokale ledelsesteam. Områdelederen er typisk formidleren af politiske topledelsens beslutninger. Områdelederen har ansvaret for at rekruttere, udvikle og fastholde de lokale ledere, ligesom kompetenceudvikling blandt alle områdets ansatte er et væsentligt fokusområde. Samspillet med forældrebestyrelserne er tæt og inddragende. Nye former for inddragelse og samarbejde hilses velkommen. Samarbejdet med områdets skoler er højt-prioriteret, bl.a. med henblik på, at overgangen sker i et børneperspektiv. Fokusområder Områdelederen har fra starten en række særligt prioriterede fokusområder: På samme tid dels holde fast i det bedste fra ti års udvikling af områdeledelse på dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune, dels være Hestkøb-omdrejningspunktet for en ny tids fornyelser Sikre orden i økonomien, også med voksende børnetal Bidrage aktivt til implementering af den nationale dagtilbudsreform Afstemme forældrenes forventninger med det mulige Lede dagplejen med sans for dens særlige karakteristika Fortsætte arbejdet med udvikling af læringsmiljøer af høj kvalitet i tæt samspil med de lokale ledere, medarbejderne og forældrene Indhøste erfaringer med datadrevet ledelse og datadrevet pædagogik bl.a. med nysgerrighed og konstruktiv kritik som drivkraft Fastholde og forstærke samspillet med folkeskolerne Udvikle Hestkøbs identitet gennem visionært og rammesættende lederskab Holde øje med udviklingen i medarbejdernes motivation og trivsel og handle på udfordringer og sammenhænge i forhold til rekruttering og fastholdelse Din profil Du har opdateret pædagogisk indsigt og ledererfaring med indsatsen på dagtilbudsområdet eller tilsvarende. Du har skabt resultater gennem nysgerrighed, motivation, tydelig dialog, godt samarbejde og tillidsbaserede relationer. Du har en pædagogisk eller tilsvarende uddannelse og gerne en lederuddannelse på diplom eller masterniveau. Du har et godt kendskab til den politisk ledede organisation og erfaring med samspillet med politikere, borgere og forældre. Det forventes, at du leder ud fra en række kompetencer: Lederfærdigheder Du har strategisk sans og overblik - sætter tydeligt mål og retning og får det formidlet Du besidder personlig integritet, dømmekraft, ordentlighed, ansvarlighed, loyalitet, mod og troværdighed - udstråler naturlig autoritet gennem ro, tillid og tilgængelighed evne til at inspirere samt skabe trivsel og resultater, gerne med et smittende godt humør og selvindsigt Du kan både udfordre, skære igennem og bakke op med flair for præcision, effekt, timing, koordinering, struktur, stringens og proportioner med evne til proaktivt at kunne håndtere store informationsmængder, kompleksitet og fortrolighed Du har vilje og evne til at motivere, lede og skabe resultater gennem andre ledere og i samarbejde med andre Du praktiserer en nærværende, reflekterende, anerkendende, sparrende og uformel ledelsesstil, men er samtidig beslutningsdygtig, resultatsøgende og fokuserende sparrer gennem dialog og giver råderum, men skaber ikke tvivl om forventninger, beslutninger og deadlines Du er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling, herunder i samvirket med beslutningstagere og medier, og behersker at performe i både små og store rum Dine analytiske evner er stærke, bl.a. i kombination med prioriterings- og afslutningsevne samt forståelse for struktur og systematik Du har og vedligeholder relevante netværk i og omkring børn og den kommunale sektor Faglig og organisatorisk indsigt Du har opdateret indsigt i praksis på børne- og dagtilbudsområdet, herunder erfaring med relevant forvaltning, styring og drift i offentligt regi, herunder i forhold til økonomi og digitalisering Du er trænet i samspil og samarbejde, hvor du repræsenterer faglighed og ansvar, gerne i forhold til partnerskaber med borgerne o.a. Du har udsyn og udviklingsorientering samt gerne erfaring med velfærdsudvikling og innovation på børneområdet eller andet relevant fagområde Du har næse for og erfaring med design af udviklingsprocessers forløb og timing, så handling følger ord og skibene kommer i havn Du må gerne have indsigt i det tværkommunale og tværfaglige perspektiv, gerne med talent for helhedsorienterede løsninger Navigationsevne Du besidder politisk tæft og respekterer vores demokrati Du har gedigne relationelle kompetencer og er trænet i at anvende dem Du evner samspillene i en politisk ledet organisation både på strategisk, taktisk og operationelt niveau Du udviser evne og vilje til resultatskabelse inden for MED-systemet Du er nysgerrig og har drive og handlekraft, er risikovillig og tør gå nye veje men er også lydhør, empatisk, fleksibel og rummelig en stærk samarbejdsprofil med den nødvendige tålmodighed og høj stresstærskel Ansættelsesvilkår Jobbet er med start den 1. august 2018 Ansættelse sker efter gældende overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne. Ansøgning, samtale og kontakt Du søger jobbet ved at klikke på knappen Søg stillingen nedenfor. Vedhæft venligst relevante uddannelsesdokumenter. Du kan finde relevante dokumenter om kommunen ved at gå ind på vores hjemmeside under punktet daginstitutioner. Samtaler: 1. samtaler holdes den 29. maj 2018 kl. 10.30-16.00. 2. samtaler holdes den 14. juni 2018 kl. 9.30-12.30. Ved 2. samtale indgår en case. Ansøgere må man påregne at kunne møde på disse to dage og tider.11Jobnet2d236df9100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-05-14T00:00:000000https://www.rudersdal.dk/job?hr=show-job/280640EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnLyngby-Taarbæk3212431Rudersdal Kommune11Øverødvej 22840HolteDKDanmark0
st@thorupskontor.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent553205JobNet48074221000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2d236df9https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=2d236df9https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2d236df9&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2d236df9&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/13.jpgBrænder du for at blive Institutionsleder?12008001Dansk3Læse/ tale253Institutionsleder9Undervisning og pædagogik354293532Sørenst@thorupskontor.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK