Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Områdeleder til dagtilbudsområdet

Områdeleder til dagtilbudsområdet

Thisted Kommune søger områdeleder til dagtilbudsområdet med tiltrædelse snarest muligt.


Rammen for Dagtilbudsområdet er Thisted Kommunes Kvalitetsstrategi for Dagtilbud 2016-2020.

Dagtilbudsafdelingen i Thisted Kommune søger en kompetent områdeleder som kan sætte sig ind i området og fortsætte arbejdet med at videreudvikle og kvalitetssikre kommunens dagtilbud i samarbejde med den øvrige ledelse på området.


Kvalitetsstrategien indeholder en beskrivelse af de politiske og organisatoriske forhold, der danner rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene og den udvikling, der kontinuerligt skal kvalificere dagtilbuddene i Thisted Kommune.


Som områdeleder bliver du en del af en politisk styret organisation og medlem af et team af områdeledere, og leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der i tæt samarbejde med dagtilbudschefen er med til at definere Thisted Kommunes dagtilbud, hvad angår såvel indhold som drift og organisering og den fortsatte udvikling af området. Områdelederne er fysisk placerede i forvaltningen sammen med Thisted Kommunes pladsanvisning og fælles administration.


Din opgave

• Ledelse og koordinering af opgaver udlagt til området, jf. aftaler med forvaltningen, lovgivning, overenskomster og Thisted Kommunes politikker

• Medvirke til strategisk udvikling af det samlede dagtilbudsområde i Thisted Kommune

• Ansvar for strategisk udnyttelse af den samlede budgetramme for området

• Ansvarlig for intern kommunikation til personale, forældre og områdeforældrebestyrelse samt ekstern kommunikation til øvrige samarbejdspartnere, lokalsamfundet og hjemmeside

• Deltagelse i eksterne aktiviteter med udviklingsmæssigt og/eller strategiske formål, herunder møder med forvaltningen, fælles ledermøder, udviklingsprojekter m.v.

• Ansvar for administrative opgaver, herunder lønadministration og budgetstyring

• Udnytte, udvikle og kvalificere de faglige, administrative og økonomiske ressourcer på tværs af institutionerne

• Overordnet ansvar for at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø

• Udvikling af samarbejdet i ledelsesteamet, herunder tilbagevendende drøftelser af de pædagogiske lederes opgaver, ansvar og roller

• Ledelse af pædagogiske ledere, herunder vejledning, guidning, støtte og instruktion i forhold til den konkrete opgaveløsning

• Overordnet ansvar for at sikre høj forældretilfredshed og læringsmiljøer i alle institutionerSom områdeleder har du pædagogisk uddannelse og praksiserfaring, herunder erfaring med administration, økonomi og personaleledelse. Endvidere vil efter- og videreuddannelse inden for fagområdet samt ledelse blive vægtet.


Du har ligeledes evne til at lede, understøtte og skabe rammerne for kvalitet, samarbejde og udvikling af områdeinstitutionen. I det ligger implicit, at du har lyst til og kan mestre en overordnet ledelsesopgave.


Som områdeleder skal du have gode formidlings- og samarbejdsevner, og have særligt fokus på det overordnede samarbejde med institutionernes eksterne samarbejdspartnere.


Der er i forbindelse med ansættelsesprocessen udarbejdet en job- og kravprofil: https://www.jobindex.dk/img/pdf/Omraadeleder_job-_og_personprofil.pdf, hvor en mere uddybende beskrivelse af stillingen fremgår.


Generelt op rekrutteringsprocessen

Ansættelsesforløbet

Ansøgningsfrist: 19. februar 2018 kl. 8:00

Udvælgelse af ansøgere til 1. interview 19. februar 2018

1. interview: 20. februar 2018

Test: Uge 8/9 2018

2. interview: 27. februar 2018

Beslutning om ansættelse: Senest den 28. februar 2018

Tiltræden: 1. april 2018
Kontakt vedr. stillingen

For yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan Chef for Dagtilbud og PPR, Asyl og Integration Martin Kondrup Knudsen kontaktes på tlf. 99 17 42 40/50 87 75 90 eller områdeleder Susanne Damgaard tlf. 99 17 20 74/24 76 28 62.


Alle henvendelser behandles fortroligt.
Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.


Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer/uge.


Kørekort og egen bil er et krav og der må forventes skiftende arbejdstider grundet aftenmøder m.v.


Ansøgere må påregne at blive anmodet om indhentelse af børneattest.


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her