Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Områdeleder til nyoprettet enhed for Compliance i Uddannelses- og Forskningsministeriets departement

Vil du påtage dig en afgørende rolle i at forme og udvikle Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med compliance – og særligt tilsynet med de interne finansielle kontroller? Har du erfaring med risikostyring og evaluering af kontrolmiljøer? Og vil du bidrage til en sund kultur i ministeriet for håndtering af risici gennem sparring og rådgivning? Så er du måske den nye områdeleder for koncernens nye Complianceenhed.

Vi skaber fundamentet for fremtiden
Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

Om den nye enhed for Compliance
Som et led i ønsket om at udvikle på det interne kontrolsystem i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern er det besluttet at oprette en enhed for Compliance. Enheden skal føre tilsyn med koncernens compliance inden for grundlæggende normer og regler i de interne forretningsgange, herunder f.eks. ”Kodeks VII” og ”GDPR”.

Der er høj ledelsesmæssig bevågenhed på området, og enheden rapporterer direkte til den øverste ledelse i ministeriets koncern, hvilket bl.a. skal ske gennem faste afrapporteringer. Enheden er sammen med koncernens databeskyttelsesrådgiver (DPO) organisatorisk forankret i koncernens departement. Enheden vil bestå af en områdeleder og 1-2 medarbejdere.

I første omgang skal enhedens tilsyn primært rette sig mod den interne kontrol af departementets og styrelsens finansielle processer. De finansielle processer kan f.eks. omfatte ministeriets drifts- og tilskudsbevillinger, puljetilskud, lønudbetalinger og køb af varer og tjenester. Omdrejningspunktet for enhedens tilsyn skal være, at de interne kontroller tager afsæt i fagligt anerkendte standarder eller begrebsrammer for intern kontrol og risikostyring. Enheden skal på den baggrund føre tilsyn med, at der sker opfølgning på identificerede forretnings- og forvaltningsmæssige risici.

En sund adfærd i ministeriet for håndtering af risici handler i høj grad om kultur. Enheden får derfor en meget vigtig rolle som rådgiver og sparringspartner for departementets og styrelsens centre og kontorer. Enhedens arbejde vil derfor være meget udadrettet. Rådgivningen skal rette sig mod de interne kontroller, herunder hvilke tiltag der mest effektivt vil kunne imødegå identificerede risici, f.eks. designet og omfanget af kontrollerne.

Om stillingen –Du har en naturlig autoritet og er god til at samarbejde
Som områdeleder vil du referere direkte til departementets direktør, og en væsentlig del af dit arbejde er at rådgive koncernens øverste ledelse om compliance. Det er derfor en forudsætning, at du har en naturlig autoritet, overblik og en selvstændig tilgang til din opgavevaretagelse.

Du får personaleansvar for enhedens øvrige medarbejdere, og det forventes, at du er eksponent for en faglig ambitiøs kultur, hvor det er naturligt at være nysgerrig, nytænkende og bringe forskellige fagligheder i spil i opgaveløsningen. Du skal derfor være god til at samarbejde.

Enheden skal kunne rådgive og sparre om komplekse emner og forhold, hvilket stiller store krav til din lyst til at udvikle dine kompetencer og viden inden for forretningsmæssige og forvaltningsmæssige risici og håndteringen heraf. Det vil derfor være en naturlig del af dit arbejde at deltage på kurser, konferencer mv., som sammen med dit øvrige arbejde kan understøtte din konstante kompetenceudvikling.

Er du vores nye kollega?
Du bliver en del af et miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt. Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse (f.eks. cand.polit., cand.oecon., cand.merc., cand.scient.pol. eller lignende). Du skal have lyst til personaleledelse, og vi lægger vægt på, at du har en samlende og motiverende ledelsesstil. Du vil indgå i en politisk organisation præget af højt fagligt niveau og arbejdstempo.

Vi lægger vægt på, at du:

  • kan kommunikere klart og præcist
  • har naturlig autoritet og gennemslagskraft
  • har erfaring med risikostyring og evaluering af kontrolmiljøer
  • har indsigt i bevillings-, regnskabs- og forvaltningsregler
  • har kendskab til roller og ansvar i forhold til intern finansiel kontrol i statslige institutioner
  • har erfaring med opbygning af administrative processer, herunder identifikation af risici og iværksættelse af kompenserende kontroller
  • kan skabe overblik over risici – ikke kun ud fra en økonomisk dimension men også ud fra en forvaltningsretlig og politisk dimension
  • kan skabe velfungerende og tillidsfulde relationer på tværs af koncernen
  • har en nysgerrig tilgang til dit arbejde og opsøger mere viden hos kollegaer såvel internt og eksternt
  • har fokus på din egen og dine medarbejderes udvikling
En ambitiøs og social arbejdsplads
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Du kan læse mere om Uddannelses- og Forskningsministeriet her: www.ufm.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern som chefkonsulent med personaleansvar efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Der er ligeledes tilknyttet resultatløn til stillingen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Jonas Zielke Schaarup på telefonnummer 7231 8118 eller på e-mail jzs@ufm.dk.

Søg stillingen
Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Din ansøgning, CV og eksamenspapirer skal være uploadet senest søndag den 14. januar 2021 kl 12:00.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde i uge 3 samt anden samtalerunde i uge 4. I forbindelse med første samtale kan der forekomme en faglig opgave. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres en personlighedstest af udvalgte kandidater.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

Om Uddannelses- og Forskningsministeriets departement
I departementet bistår vi ministeren og regeringen med at udvikle landets uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik. Vi klæder ministeren på til at træffe beslutninger baseret på fakta og den nyeste viden i tæt dialog med vores styrelse. Derudover står vi for at udvikle koncernen og løse de opgaver, der går på tværs af ministeriet inden for kommunikation, jura, økonomi og HR.
Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.