Området voksne udviklingshæmmede i Albertslund Kommune søger grundet opnormering med en stilling, en hjemmevejleder/pædagog 37 timer ved Bofællesskabet Humlehusene, der har erfaring i at arbejde med autisme

Området voksne udviklingshæmmede er en del af det samlede område for voksne med særlige behov i Albertslund Kommune. 

Vi søger  specifikt en ny kollega til Bofællesskabet Humlehusene, der har praktisk og teoretisk erfaring i at arbejde med autisme, som har lyst til at arbejde i et levende bofællesskab for 8 voksne udviklingshæmmede borgere som pt. er i alderen 27 til 57 år.

Vi er en personalegruppe på 5 hjemmevejledere, der nu skal opnormeres til 6. Vi bidrager til at skabe en hjemlig og tryg atmosfære, hvor borgerens ønsker og behov er i centrum. 

Borgerne bor i egen lejlighed efter Boliglovens § 105 med §85 støtte. Lejlighederne er centreret omkring fælles stue og køkken. Borgerne er selvhjulpne og er i dagtimerne beskæftiget på diverse arbejdspladser. 

I samspil med borgeren skaber og understøtter vi, at bofællesskabet er borgernes hjem. Derfor deltager borgerrepræsentanter i ansættelsessamtalerne.

Den enkelte borger oplever en høj grad af selvbestemmelse og støtte i at være et værdifuldt menneske, der kan noget og bidrager til fællesskabet. Den pædagogiske tilgang er forankret i en fælles teoretisk viden om betydningen af den tidlige tilknytning, primært anvendt forsvar, positiv reformulering og neuropsykologi, der udmøntes i praksis.

De pædagogiske opgaver er blandt andet koncentreret om følgende: 

 • At afholde hjemmedage og støtte og planlægge en overskuelig hverdag for borgeren herunder støtte borgeren med økonomi, madlavning, indkøb, rengøring, hygiejne etc.
 • At støtte borgeren til accept og erkendelse af egen livssituation. 
 • At støtte og vejlede i konfliktløsning med fokus på den enkelte borger, men også mulige konflikter der kan opstå mellem borgerne i bofællesskabet eller i andre sammenhænge.  
 • Samarbejde med andre offentlige myndigheder omkring borgeren. Herunder hjemmeplejen, sagsbehandler, beskyttede værksteder, tandplejen, læger og øvrige sundhedssystemer. 
 • Løbende sikre en konstruktiv dialog og samarbejde med borgerens pårørende.
 • At yde omsorg i sammenhænge, hvor borgeren ikke er i stand til at praktisere egen omsorg. 
 • At være opmærksomme på den enkelte borgers signaler både verbale og nonverbale og hjælpe borgeren ud fra borgerens egne forudsætninger og normer.  
Vi stiller høje krav til os selv om at arbejde med kontaktfuldhed og nærvær i relationen med vores borgere. Det er betydningsfuldt at sikre kontinuitet i borgernes liv. Derfor er vores nøgleord ansvar og faglighed.  

Supervision bruger vi som et vigtigt redskab til at arbejde i dybden med fagpersonlige problemstillinger og udvikling og belysning af arbejdshypoteser – ud fra veldefinerede teoriske rammer. 

Skriftlig dokumentation og formidling er en vigtig del af vores dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du er stærk både mundtligt og skriftligt og har gode it-kundskaber. 

Vi har skiftende arbejdstider, dag, aften og hver 4. weekend i en fast 4-ugers plan. 

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med høj faglighed og engagement, hvor teori og praksis er i fokus, og hvor vi udfordrer hinanden fagligt, hvor du har mulighed for at have indflydelse på den fælles fortsatte udvikling.
 • Høj grad af indflydelse på planlægningen af dagligdagens opgaver. 
 • Et arbejdsmiljø hvor det gode humør er i fokus og hvor vi har stor omsorg for hinandens trivsel. 
 • En synlig og tydelig ledelse, der understøtter, samt prioriterer medarbejdernes faglighed og sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø. Derudover er der en faglig koordinator tilknyttet bofællesskabet.  
 • Ekstern supervision. 
Vi forventer: 
 • At du er uddannet pædagog og brænder for det pædagogiske arbejde, hvor det er et krav, at du har erfaring i at arbejde med autisme, gerne med erfaring i anvendelsen af kommunikationsteknologiske hjælpemidler.
 • At du evner både at samarbejde og agere selvstændigt, da der forekommer alene-arbejde.
 • At du kan strukturere din dag og ændre kurs, hvis det er påkrævet, være vedholdende og undersøgende i forhold til at finde den bedst mulige tilgang til borgeren.
 • At du selvstændigt kan udarbejde pædagogiske handleplaner. 
 • At du har erfaring med at støtte til at opbygge en struktureret hverdag, samt erfaring med udarbejdelse af boardmaker-skemaer.  
 • At du har en god kontakt til egne indre tilstande og kan bruge denne indsigt til at aflæse, afstemme, regulere og kommunikere med borgeren, og have en klar oplevelse af egne og andres grænser, samt kunne forvalte både humor og alvor i tilgangen til borgerne.
 • At du har et højt fagligt ambitionsniveau, er selvstændig og ansvarsbevidst.

Nyansat kollega udtaler: 
”Fleksibel arbejdsplads”
”Rummelig og åben ledelse”
”Velfungerende kollegialt samarbejde”
”En anerkendende ressourceorienteret tilgang”
”Hjemlig atmosfære”

Stillingen skal gerne besættes pr. 1.6.2019. Vi tager hensyn til planlagt ferie og opsigelsesvarsel.

Er du blevet tændt i dit faglige engagement, så send os din ansøgning med fokus på din faglige tilgang og hvad du ønsker at bidrage med. 

Har du lyst til at møde os og se bostedet, er du velkommen d. 9.5. 2019  kl. 16-16.45. Tilmelding er nødvendig på tlf. 43456787.  

Ansøgningsfrist: d. 14/5-2019 kl. 12
Samtaler afholdes d. 21 /5- 2019. 

Har du behov for yderligere information vedr. stillingen, kan du kontakte faglig koordinator Camilla Rømer Dinesen

Bofællesskabet Humlehusene 5
2620 Albertslund 
Tlf. 43456787

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst under principperne for Ny løn, hvor der kan forhandles med udgangspunkt i erfaringer og kompetencer. Det er en del af vores ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330011781Phoenix-2e1a0be512019-04-26T14:02:10.847Området voksne udviklingshæmmede i Albertslund Kommune søger grundet opnormering med en stilling, en hjemmevejleder/pædagog 37 timer ved Bofællesskabet Humlehusene, der har erfaring i at arbejde med autismeOmrådet voksne udviklingshæmmede er en del af det samlede område for voksne med særlige behov i Albertslund Kommune. 

Vi søger  specifikt en ny kollega til Bofællesskabet Humlehusene, der har praktisk og teoretisk erfaring i at arbejde med autisme, som har lyst til at arbejde i et levende bofællesskab for 8 voksne udviklingshæmmede borgere som pt. er i alderen 27 til 57 år.

Vi er en personalegruppe på 5 hjemmevejledere, der nu skal opnormeres til 6. Vi bidrager til at skabe en hjemlig og tryg atmosfære, hvor borgerens ønsker og behov er i centrum. 

Borgerne bor i egen lejlighed efter Boliglovens § 105 med §85 støtte. Lejlighederne er centreret omkring fælles stue og køkken. Borgerne er selvhjulpne og er i dagtimerne beskæftiget på diverse arbejdspladser. 

I samspil med borgeren skaber og understøtter vi, at bofællesskabet er borgernes hjem. Derfor deltager borgerrepræsentanter i ansættelsessamtalerne.

Den enkelte borger oplever en høj grad af selvbestemmelse og støtte i at være et værdifuldt menneske, der kan noget og bidrager til fællesskabet. Den pædagogiske tilgang er forankret i en fælles teoretisk viden om betydningen af den tidlige tilknytning, primært anvendt forsvar, positiv reformulering og neuropsykologi, der udmøntes i praksis.

De pædagogiske opgaver er blandt andet koncentreret om følgende: 
 • At afholde hjemmedage og støtte og planlægge en overskuelig hverdag for borgeren herunder støtte borgeren med økonomi, madlavning, indkøb, rengøring, hygiejne etc.
 • At støtte borgeren til accept og erkendelse af egen livssituation. 
 • At støtte og vejlede i konfliktløsning med fokus på den enkelte borger, men også mulige konflikter der kan opstå mellem borgerne i bofællesskabet eller i andre sammenhænge.  
 • Samarbejde med andre offentlige myndigheder omkring borgeren. Herunder hjemmeplejen, sagsbehandler, beskyttede værksteder, tandplejen, læger og øvrige sundhedssystemer. 
 • Løbende sikre en konstruktiv dialog og samarbejde med borgerens pårørende.
 • At yde omsorg i sammenhænge, hvor borgeren ikke er i stand til at praktisere egen omsorg. 
 • At være opmærksomme på den enkelte borgers signaler både verbale og nonverbale og hjælpe borgeren ud fra borgerens egne forudsætninger og normer.  
Vi stiller høje krav til os selv om at arbejde med kontaktfuldhed og nærvær i relationen med vores borgere. Det er betydningsfuldt at sikre kontinuitet i borgernes liv. Derfor er vores nøgleord ansvar og faglighed.  

Supervision bruger vi som et vigtigt redskab til at arbejde i dybden med fagpersonlige problemstillinger og udvikling og belysning af arbejdshypoteser – ud fra veldefinerede teoriske rammer. 

Skriftlig dokumentation og formidling er en vigtig del af vores dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du er stærk både mundtligt og skriftligt og har gode it-kundskaber. 

Vi har skiftende arbejdstider, dag, aften og hver 4. weekend i en fast 4-ugers plan. 

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med høj faglighed og engagement, hvor teori og praksis er i fokus, og hvor vi udfordrer hinanden fagligt, hvor du har mulighed for at have indflydelse på den fælles fortsatte udvikling.
 • Høj grad af indflydelse på planlægningen af dagligdagens opgaver. 
 • Et arbejdsmiljø hvor det gode humør er i fokus og hvor vi har stor omsorg for hinandens trivsel. 
 • En synlig og tydelig ledelse, der understøtter, samt prioriterer medarbejdernes faglighed og sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø. Derudover er der en faglig koordinator tilknyttet bofællesskabet.  
 • Ekstern supervision. 
Vi forventer: 
 • At du er uddannet pædagog og brænder for det pædagogiske arbejde, hvor det er et krav, at du har erfaring i at arbejde med autisme, gerne med erfaring i anvendelsen af kommunikationsteknologiske hjælpemidler.
 • At du evner både at samarbejde og agere selvstændigt, da der forekommer alene-arbejde.
 • At du kan strukturere din dag og ændre kurs, hvis det er påkrævet, være vedholdende og undersøgende i forhold til at finde den bedst mulige tilgang til borgeren.
 • At du selvstændigt kan udarbejde pædagogiske handleplaner. 
 • At du har erfaring med at støtte til at opbygge en struktureret hverdag, samt erfaring med udarbejdelse af boardmaker-skemaer.  
 • At du har en god kontakt til egne indre tilstande og kan bruge denne indsigt til at aflæse, afstemme, regulere og kommunikere med borgeren, og have en klar oplevelse af egne og andres grænser, samt kunne forvalte både humor og alvor i tilgangen til borgerne.
 • At du har et højt fagligt ambitionsniveau, er selvstændig og ansvarsbevidst.

Nyansat kollega udtaler: 
”Fleksibel arbejdsplads”
”Rummelig og åben ledelse”
”Velfungerende kollegialt samarbejde”
”En anerkendende ressourceorienteret tilgang”
”Hjemlig atmosfære”

Stillingen skal gerne besættes pr. 1.6.2019. Vi tager hensyn til planlagt ferie og opsigelsesvarsel.

Er du blevet tændt i dit faglige engagement, så send os din ansøgning med fokus på din faglige tilgang og hvad du ønsker at bidrage med. 

Har du lyst til at møde os og se bostedet, er du velkommen d. 9.5. 2019  kl. 16-16.45. Tilmelding er nødvendig på tlf. 43456787.  

Ansøgningsfrist: d. 14/5-2019 kl. 12
Samtaler afholdes d. 21 /5- 2019. 

Har du behov for yderligere information vedr. stillingen, kan du kontakte faglig koordinator Camilla Rømer Dinesen

Bofællesskabet Humlehusene 5
2620 Albertslund 
Tlf. 43456787

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst under principperne for Ny løn, hvor der kan forhandles med udgangspunkt i erfaringer og kompetencer. Det er en del af vores ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling

 

Området voksne udviklingshæmmede er en del af det samlede område for voksne med særlige behov i Albertslund Kommune. Vi søger specifikt en ny kollega til Bofællesskabet Humlehusene, der har praktisk og teoretisk erfaring i at arbejde med autisme, som har lyst til at arbejde i et levende bofællesskab for 8 voksne udviklingshæmmede borgere som pt. er i alderen 27 til 57 år.Vi er en personalegruppe på 5 hjemmevejledere, der nu skal opnormeres til 6. Vi bidrager til at skabe en hjemlig og tryg atmosfære, hvor borgerens ønsker og behov er i centrum. Borgerne bor i egen lejlighed efter Boliglovens 105 med 85 støtte. Lejlighederne er centreret omkring fælles stue og køkken. Borgerne er selvhjulpne og er i dagtimerne beskæftiget på diverse arbejdspladser. I samspil med borgeren skaber og understøtter vi, at bofællesskabet er borgernes hjem. Derfor deltager borgerrepræsentanter i ansættelsessamtalerne.Den enkelte borger oplever en høj grad af selvbestemmelse og støtte i at være et værdifuldt menneske, der kan noget og bidrager til fællesskabet. Den pædagogiske tilgang er forankret i en fælles teoretisk viden om betydningen af den tidlige tilknytning, primært anvendt forsvar, positiv reformulering og neuropsykologi, der udmøntes i praksis.De pædagogiske opgaver er blandt andet koncentreret om følgende: At afholde hjemmedage og støtte og planlægge en overskuelig hverdag for borgeren herunder støtte borgeren med økonomi, madlavning, indkøb, rengøring, hygiejne etc. At støtte borgeren til accept og erkendelse af egen livssituation. At støtte og vejlede i konfliktløsning med fokus på den enkelte borger, men også mulige konflikter der kan opstå mellem borgerne i bofællesskabet eller i andre sammenhænge. Samarbejde med andre offentlige myndigheder omkring borgeren. Herunder hjemmeplejen, sagsbehandler, beskyttede værksteder, tandplejen, læger og øvrige sundhedssystemer. Løbende sikre en konstruktiv dialog og samarbejde med borgerens pårørende. At yde omsorg i sammenhænge, hvor borgeren ikke er i stand til at praktisere egen omsorg. At være opmærksomme på den enkelte borgers signaler både verbale og nonverbale og hjælpe borgeren ud fra borgerens egne forudsætninger og normer. Vi stiller høje krav til os selv om at arbejde med kontaktfuldhed og nærvær i relationen med vores borgere. Det er betydningsfuldt at sikre kontinuitet i borgernes liv. Derfor er vores nøgleord ansvar og faglighed. Supervision bruger vi som et vigtigt redskab til at arbejde i dybden med fagpersonlige problemstillinger og udvikling og belysning af arbejdshypoteser ud fra veldefinerede teoriske rammer. Skriftlig dokumentation og formidling er en vigtig del af vores dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du er stærk både mundtligt og skriftligt og har gode it-kundskaber. Vi har skiftende arbejdstider, dag, aften og hver 4. weekend i en fast 4-ugers plan. Vi tilbyder: En arbejdsplads med høj faglighed og engagement, hvor teori og praksis er i fokus, og hvor vi udfordrer hinanden fagligt, hvor du har mulighed for at have indflydelse på den fælles fortsatte udvikling. Høj grad af indflydelse på planlægningen af dagligdagens opgaver. Et arbejdsmiljø hvor det gode humør er i fokus og hvor vi har stor omsorg for hinandens trivsel. En synlig og tydelig ledelse, der understøtter, samt prioriterer medarbejdernes faglighed og sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø. Derudover er der en faglig koordinator tilknyttet bofællesskabet. Ekstern supervision. Vi forventer: At du er uddannet pædagog og brænder for det pædagogiske arbejde, hvor det er et krav, at du har erfaring i at arbejde med autisme, gerne med erfaring i anvendelsen af kommunikationsteknologiske hjælpemidler. At du evner både at samarbejde og agere selvstændigt, da der forekommer alene-arbejde. At du kan strukturere din dag og ændre kurs, hvis det er påkrævet, være vedholdende og undersøgende i forhold til at finde den bedst mulige tilgang til borgeren. At du selvstændigt kan udarbejde pædagogiske handleplaner. At du har erfaring med at støtte til at opbygge en struktureret hverdag, samt erfaring med udarbejdelse af boardmaker-skemaer. At du har en god kontakt til egne indre tilstande og kan bruge denne indsigt til at aflæse, afstemme, regulere og kommunikere med borgeren, og have en klar oplevelse af egne og andres grænser, samt kunne forvalte både humor og alvor i tilgangen til borgerne. At du har et højt fagligt ambitionsniveau, er selvstændig og ansvarsbevidst. Nyansat kollega udtaler: Fleksibel arbejdsplads Rummelig og åben ledelse Velfungerende kollegialt samarbejde En anerkendende ressourceorienteret tilgang Hjemlig atmosfære Stillingen skal gerne besættes pr. 1.6.2019. Vi tager hensyn til planlagt ferie og opsigelsesvarsel.Er du blevet tændt i dit faglige engagement, så send os din ansøgning med fokus på din faglige tilgang og hvad du ønsker at bidrage med. Har du lyst til at møde os og se bostedet, er du velkommen d. 9.5. 2019 kl. 16-16.45. Tilmelding er nødvendig på tlf. 43456787. Ansøgningsfrist: d. 14 5-2019 kl. 12Samtaler afholdes d. 21 5- 2019. Har du behov for yderligere information vedr. stillingen, kan du kontakte faglig koordinator Camilla Rømer DinesenBofællesskabet Humlehusene 52620 Albertslund Tlf. 43456787Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst under principperne for Ny løn, hvor der kan forhandles med udgangspunkt i erfaringer og kompetencer. Det er en del af vores ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling10Phoenix2e1a0be5101000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-06-01T00:00:000010https://albertslund.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=7b474c9f-99e9-40c2-a721-a657185a63cb0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnBrøndbyEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnAlbertslund3513928Ældreboligerne Humlehusene11Nordmarks Alle 12620AlbertslundDKDanmarkORS/2e1a0be5_logo.gifORS/Small/2e1a0be5_logo.gif0lih@albertslund.dkDKDanmarkDanmark8Fuldtid46Permanent749764EmplyMinimum pakken - 35 dage80b4495d-d688-4e76-b028-39fb9851fe31_343000026-04-20191https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2e1a0be5https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=2e1a0be5https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2e1a0be5&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2e1a0be5&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/18.jpgSøger du nye udfordringer indenfor Undervisning og pædagogik?12008001Dansk3Læse/ tale332003Pædagog9Undervisning og pædagogik361575275Lisa B Høyerlih@albertslund.dkDanmarkDanmark330018749Specialgruppen Søstjernerne i BHU DamgårdenBasic Vores kollega har fået sit ønskejob pr 1 6 så vi skal have en ny medarbejder til vores specialgruppe.Vi er lige pt. En gruppe på 6 børn som har behov for særligt skærmet rammer, vores børn har udfordringer inden for autisme spekteret og kræver derfor en struktureret hverdag og genkendelige rammer at færdes i, børnenes hverdag er bygget op omkring det enkelte barns behov , de har dagsskemaer som er understøttet af piktogrammer, det er vigtigt for os at du som pædagog trives med en stor grad af forudsigelighed og ensartet adfærd tilgang til opgaven.Gruppen har eksisteret siden 2015 og er placeret i en almen inst. Børnegruppen har egne lokaler og egen indgang, 2 grupperum samt adgang til stort motorikrum som ligger i direkte forlængelse af grupperummene. Fra grupperummene er der udgang til legepladsen.Vi har brug for at: Du har viden, erfaring og meget gerne noget efteruddannelse i forhold til småbørn med autisme eller autismelignende og kommunikative vanskeligheder. Du er en tydelig voksen med stærke kommunikative kompetencer, såvel skriftligt som verbalt og nonverbalt. Du er motiveret og fagligt funderet i forhold til at skabe og arbejde med en struktureret og forudsigelig hverdag Du i forhold til kollegaer åben og inviterende og i stand til at reflektere over egen og andres specialpædagogiske praksis. Du har forståelse for kontekstens betydning for det enkelte barns trivsel og udvikling. Du kan arbejde med både enkelte børn og gruppen ud fra en autismespecifik ramme. Du pædagogisk kan arbejde både forebyggende, forgribende og intervenerende, samt arbejde aktivt med det enkelte barns nærmeste udviklingszone Du kan bidrage aktivt og kontinuerligt til et udvidet forældresamarbejde. Gruppen betjenes af både PPR og andre fagpersoner, så du skal have lyst til at samarbejde, sparre og reflektere aktivt sammen med psykolog, pædagogisk vejleder, tale-hørekonsulent , ergo- og fysioterapeut m fl. Ansøgningsfrist. 24 maj kl. 12.00Ansættelsessamtaler i uge 22. Vil du vide mere så ring til leder Jeannette Gronemann på tlf. 23 31 18 45Vores kollega har fået sit ønskejob pr 1/6 så vi skal have en ny medarbejder til vores specialgruppe.
Vi er lige pt. En gruppe på 6 børn som har behov for særligt skærmet rammer, vores børn har udfordringer inden for autisme spekteret og kræver derfor en struktureret hverdag og genkendelige rammer at færdes i, børnenes hverdag er bygget op omkring det enkelte barns behov , de har dagsskemaer som er understøttet af piktogrammer, det er vigtigt for os at du som pædagog trives med en stor grad af forudsigelighed og ensartet adfærd/tilgang til opgaven.
Gruppen har eksisteret siden 2015 og er placeret i en almen inst. Børnegruppen har egne lokaler og egen indgang, 2 grupperum samt adgang til stort motorikrum som ligger i direkte forlængelse af grupperummene. Fra grupperummene er der udgang til legepladsen.

Vi har brug for at:
 • Du har viden, erfaring og meget gerne noget efteruddannelse i forhold til småbørn med autisme eller autismelignende og kommunikative vanskeligheder.
 • Du er en tydelig voksen med stærke kommunikative kompetencer, såvel skriftligt som verbalt og nonverbalt.
 • Du er motiveret og fagligt funderet i forhold til at skabe og arbejde med en struktureret og forudsigelig hverdag
 • Du i forhold til kollegaer åben og inviterende og i stand til at reflektere over egen og andres specialpædagogiske praksis.
 • Du har forståelse for kontekstens betydning for det enkelte barns trivsel og udvikling.
 • Du kan arbejde med både enkelte børn og gruppen ud fra en autismespecifik ramme.
 • Du pædagogisk kan arbejde både forebyggende, forgribende og intervenerende, samt  arbejde aktivt med det enkelte barns nærmeste udviklingszone
 • Du kan bidrage aktivt og kontinuerligt til et udvidet forældresamarbejde.
 • Gruppen betjenes af både PPR og andre fagpersoner, så du skal have lyst til at samarbejde, sparre og reflektere aktivt sammen med psykolog, pædagogisk vejleder, tale-hørekonsulent , ergo- og fysioterapeut m fl.
Ansøgningsfrist. 24 maj kl. 12.00
Ansættelsessamtaler i uge 22.
 
Vil du vide mere så ring til leder Jeannette Gronemann på tlf. 23 31 18 45
 
 
 

ORS/Small/71c5aed1_logo.gifBørnehuset DamgårdenAlbertslund2019-05-07T15:01:42.7302019-05-24T00:00:00
330019374PædagogerBasic Er du en dygtig pædagog så er det dig vi mangler.Elsker du arbejdet som pædagog og trænger du til nye udfordringer, så kunne Globen være det helt rigtige sted for dig.Vi søger 1 pædagog på 37 timer med tiltrædelse hurtigst muligt. Vi arbejder i teams med to stuer i hvert team.KOM OG BESØG OSVi er afgjort et besøg værd og vi vil være glade for, at vise dig rundt og fortælle om os selv. Vi holder til i et rigtig dejligt hus som snart kan fejre 7 års fødselsdag. Huset rummer mange gode muligheder for at organisere sig i mindre grupper og udfolde sig både fysisk og kreativt, om det så er i spontane aktiviteter eller i mere tilrettelagt projekter.Nok har vi ikke verdens største legeplads, men vi har dog vores helt egen mini skov med en dejlig stor bålhytte. Når vi får brug for at se noget andet, eller bare at komme lidt ud i det blå, cykler vi glad og gerne afsted med ladcyklerne fyldt med glade børn.FAMILIEGRUPPER OG DET S RLIGE VED OSGlobens børne- og forældregruppe afspejler området, vi bor i med mangfoldigheden som største fællesnævner. Vi har organiseret vores hus i familiegrupper hvilket vil sige, at børnene går på den samme stue i hele deres institutionsliv og er sammen med andre børn fra 0-5 år. Vi oplever at dette giver rigtig gode forudsætninger for et langt og tæt samarbejde med vores familier samt nogle muligheder for, at børnene kan udvikle sig i eget tempo, mens de spejler sig i andre børn som matcher dem godt, uden de nødvendigvis er helt alderssvarende.DINE KOMMENDE KOLLEGAERPersonalegruppen består af ca. 20 medarbejdere samt vikarer, køkken- og rengøringspersoner. Foruden familiegrupperne i Globen, rummer huset også Ballerup kommunes specialgruppe for børn med forskellige udviklingsforstyrrelser ligesom også indslusningsgruppe Sesam, som er Ballerup kommunes tilbud for nytilkomne flygtninge og indvandre, bor i huset. Vi spænder vidt både alders- og erfaringsmæssigt, hvilket giver en god dynamik, fagligt og socialt.STOR OG DYNAMISK ARBEJDSPLADSAlt i alt er vi er stor og dynamisk arbejdsplads hvor det er vigtigt løbende at have fokus på vores indbyrdes kommunikation, rummelighed og fleksibilitet samt at vi møder hinanden med en god portion humor for at sikre det gode arbejdsmiljø og at der altid er de bedste forudsætninger for, at både børn og voksne trives og er glade for, at komme hver eneste dag.Vi tager os selv alvorligt i vores arbejde med børnene, og hvem vi end samarbejder med om dem. Vi arbejder gerne tværfagligt og har kontakt til PPR samt de pædagogiske konsulenter, og vi ser dette som et godt supplement til vores egen faglighed.I vores praksis tager vi udgangspunkt i Ballerup kommunes Børne- og ungestrategi og det systemiske børnesyn, der ligger i heri.VI SØGER EN KOLLEGA MED FØLGENDE KOMPETENCER OG KVALIFIKATIONER Du er tydelig og autentisk i samværet med børn og voksne Du kan træde i karakter og tage selvstændigt ansvar for planlægning af møder, samtaler og aktiviteter, samt står for udførelsen af dette Du evner og har lyst til, at reflektere over egen og fælles praksis Du er loyal over for beslutninger og aftaler i både dit team, huset og i distriktet Du har lyst til og evner at indgå i vores udvidede forældresamarbejde, hvor vi ofte kommer tæt på hele familien Du er en empatisk person, der møder børn og forældre på en ligeværdig og anerkendende måde. Ligeledes har du lyst og mod på at arbejde med børn i vanskeligheder Du har taget stilling til, at det er en stor institution med de fordele og udfordringer det medfører Har indsigt i eller erfaring med sprog arbejde. Det er en fordel hvis du har kendskab til Dialogisk læsning, da vi bruger dette som metode i hele distriktet. OM DISTRIKTETGloben er en del af distrikt Hedegården. Distriktet består af 4 afdelinger, der hver har deres særpræg og fordeling af børnegrupper. Vi oplever, at det er en styrke at være et fælles distrikt med ca. 80 ansatte og fælles ledelse. Vi profiterer af, at kunne holde kurser på tværs af afdelingerne, holde fælles p-møder, sociale arrangementer, skovuger for alle de kommende skolebørn og mange flere spændende aktiviteter, hvor der er fokus på udvikling, faglighed og vidensdeling, men der er også mulighed for, at hygge sig og mødes med de kollegaer, man ikke ser til dagligt.Vores pædagoger er i efteråret 2018 påbegyndt en række spændende kursusforløb i BAL (Ballerups analyse af læringsmiljøer). Kursusforløbet løber over de kommende 2 år og der er god mulighed for at hoppe på vognen og få del i det spændende udviklingsforløb.LØN- OG ANS TTELSESVILKÅRLøn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. YDERLIGERE OPLYSNINGERDer indhentes referencer og børneattester på personer, der ansættes i dagtilbud.For yderligere oplysninger kontakt pædagogiske ledere Dorte på telefon 4477 3838 eller Christel på telefon 4477 1639.Vi opfordrer til at du kommer forbi og ser institutionen. Ring og lav en aftale. Vigtigt: Vi gør opmærksom på at vi er en røgfri arbejdsplads. ANSØGNINGSFRIST: 24. MAJ - KL. 12.00Der vil blive afholdt samtaler i uge 22 og 23.Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på send ansøgning og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.Er du en dygtig pædagog – så er det dig vi mangler.

Elsker du arbejdet som pædagog og trænger du til nye udfordringer, så kunne Globen være det helt rigtige sted for dig.

Vi søger 1 pædagog på 37 timer med tiltrædelse hurtigst muligt. Vi arbejder i teams med to stuer i hvert team.

KOM OG BESØG OS
Vi er afgjort et besøg værd og vi vil være glade for, at vise dig rundt og fortælle om os selv. Vi holder til i et rigtig dejligt hus som snart kan fejre 7 års fødselsdag. Huset rummer mange gode muligheder for at organisere sig i mindre grupper og udfolde sig både fysisk og kreativt, om det så er i spontane aktiviteter eller i mere tilrettelagt projekter.

Nok har vi ikke verdens største legeplads, men vi har dog vores helt egen mini skov med en dejlig stor bålhytte. Når vi får brug for at se noget andet, eller bare at komme lidt ud i det blå, cykler vi glad og gerne afsted med ladcyklerne fyldt med glade børn.

FAMILIEGRUPPER OG DET SÆRLIGE VED OS
Globens børne- og forældregruppe afspejler området, vi bor i med mangfoldigheden som største fællesnævner. Vi har organiseret vores hus i familiegrupper hvilket vil sige, at børnene går på den samme stue i hele deres institutionsliv og er sammen med andre børn fra 0-5 år. Vi oplever at dette giver rigtig gode forudsætninger for et langt og tæt samarbejde med vores familier samt nogle muligheder for, at børnene kan udvikle sig i eget tempo, mens de spejler sig i andre børn som matcher dem godt, uden de nødvendigvis er helt alderssvarende.

DINE KOMMENDE KOLLEGAER
Personalegruppen består af ca. 20 medarbejdere samt vikarer, køkken- og rengøringspersoner. Foruden familiegrupperne i Globen, rummer huset også Ballerup kommunes specialgruppe for børn med forskellige udviklingsforstyrrelser ligesom også indslusningsgruppe Sesam, som er Ballerup kommunes tilbud for nytilkomne flygtninge og indvandre, bor i huset. Vi spænder vidt både alders- og erfaringsmæssigt, hvilket giver en god dynamik, fagligt og socialt.

STOR OG DYNAMISK ARBEJDSPLADS
Alt i alt er vi er stor og dynamisk arbejdsplads hvor det er vigtigt løbende at have fokus på vores indbyrdes kommunikation, rummelighed og fleksibilitet samt at vi møder hinanden med en god portion humor for at sikre det gode arbejdsmiljø og at der altid er de bedste forudsætninger for, at både børn og voksne trives og er glade for, at komme hver eneste dag.

Vi tager os selv alvorligt i vores arbejde med børnene, og hvem vi end samarbejder med om dem. Vi arbejder gerne tværfagligt og har kontakt til PPR samt de pædagogiske konsulenter, og vi ser dette som et godt supplement til vores egen faglighed.

I vores praksis tager vi udgangspunkt i Ballerup kommunes Børne- og ungestrategi og det systemiske børnesyn, der ligger i heri.

VI SØGER EN KOLLEGA MED FØLGENDE KOMPETENCER OG KVALIFIKATIONER
 • Du er tydelig og autentisk i samværet med børn og voksne
 • Du kan træde i karakter og tage selvstændigt ansvar for planlægning af møder, samtaler og aktiviteter, samt står for udførelsen af dette
 • Du evner og har lyst til, at reflektere over egen og fælles praksis
 • Du er loyal over for beslutninger og aftaler i både dit team, huset og i distriktet
 • Du har lyst til og evner at indgå i vores udvidede forældresamarbejde, hvor vi ofte kommer tæt på hele familien
 • Du er en empatisk person, der møder børn og forældre på en ligeværdig og anerkendende måde. Ligeledes har du lyst og mod på at arbejde med børn i vanskeligheder
 • Du har taget stilling til, at det er en stor institution med de fordele og udfordringer det medfører
 • Har indsigt i eller erfaring med sprog arbejde. Det er en fordel hvis du har kendskab til Dialogisk læsning, da vi bruger dette som metode i hele distriktet.

OM DISTRIKTET
Globen er en del af distrikt Hedegården. Distriktet består af 4 afdelinger, der hver har deres særpræg og fordeling af børnegrupper. Vi oplever, at det er en styrke at være et fælles distrikt med ca. 80 ansatte og fælles ledelse. Vi profiterer af, at kunne holde kurser på tværs af afdelingerne, holde fælles p-møder, sociale arrangementer, skovuger for alle de kommende skolebørn og mange flere spændende aktiviteter, hvor der er fokus på udvikling, faglighed og vidensdeling, men der er også mulighed for, at hygge sig og mødes med de kollegaer, man ikke ser til dagligt.

Vores pædagoger er i efteråret 2018 påbegyndt en række spændende kursusforløb i BAL (Ballerups analyse af læringsmiljøer). Kursusforløbet løber over de kommende 2 år og der er god mulighed for at hoppe på vognen og få del i det spændende udviklingsforløb.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Der indhentes referencer og børneattester på personer, der ansættes i dagtilbud.

For yderligere oplysninger kontakt pædagogiske ledere Dorte på telefon 4477 3838 eller Christel på telefon 4477 1639.

Vi opfordrer til at du kommer forbi og ser institutionen. Ring og lav en aftale.
 
Vigtigt: Vi gør opmærksom på at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
ANSØGNINGSFRIST: 24. MAJ - KL. 12.00
Der vil blive afholdt samtaler i uge 22 og 23.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.
 

ORS/BK-Byvaaben_small.pngBørnehuset GlobenBallerup2019-05-08T10:00:51.7572019-05-24T00:00:00
330024720Pædagog til vuggestuenBasic Børnehuset Kornblomsten søger snarest muligt, dog senest den 1. august, en uddannet pædagog 31 timer pr. uge, til institutionens vuggestueafdeling, som pt. er opdelt på fire separate stuer. (Planlagt ferie respekteres naturligvis).OM DISTRIKT BALTORPI Distrikt Baltorp er beliggende 6 børnehuse, hvoraf Kornblomsten er den ene. De øvrige børnehuse hedder Kristinevang, Stjernehuset, Askelunden, Grantoften og Bispevangen.Vi er et stort distrikt med i alt ca. 140 medarbejdere og ca. 660 børn.Hvert børnehus har pædagogiske ledere tæt på kerneopgaven.Derforuden er der ansat en distriktsleder, som i samarbejde med de pædagogiske ledere varetager ledelsen i distriktet.OM KORNBLOMSTENVi har en dejlig integreret institution med plads til 44 vuggestuebørn og ca. 63 børnehavebørn.Kom og vær en del af vores Børnehus og få en unik mulighed for at være med til at skabe en perfekt ramme for fællesskaber og læring.Vi er en multikulturel institution, som modtager børn og familier med mange forskellige nationaliteter, derfor er sprogarbejde en naturlig del af den daglige pædagogiske praksis.VI SØGER EN KOLLEGA SOM Er rummelig i sin tilgang til børn og familier Er bevidst omkring sit arbejde med inklusion Bruger anerkendelse som et bevidst arbejdsredskab Har lyst til, at skabe gode og befordrende læringsmiljøer Har vuggestue erfaring Er god til, at bevare overblikket også i pressede situationer Har kendskab til sprogarbejde med vuggestuebørn, evt. erfaring med dialogisk læsning Er god til at formulere sig både mundtligt og skriftligt, idet vi har en del skriveopgaver samt deltager i tværfaglige netværksmøder Er aktivt deltagende og bidragende i faglige dialoger Er bevidst om sine egne faglige holdninger, og gerne bidrager til fællesskabet ved, at invitere til dialog Tager aktiv del i forældresamarbejdet At du har en imødekommende personlighed, der indbyder til samarbejde Du har humor og let til smil. LØN- OG ANS TTELSESVILKÅRLøn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.Der indhentes reference og børneattest på personer, der ansættes i dagtilbudYDERLIGERE OPLYSNINGERVi håber meget, at du har lyst til at besøge os, inden du sender din ansøgning.Hvis du har yderligere spørgsmål, eller du ønsker at lave en aftale for besøg,kan du kontakte Pædagogisk leder, Claus Aarre på hverdage mellem kl. 8.00 16.00på telefon 2157 3027.ANSØGNINGSFRIST: 29. MAJ 2019 - KL. 12.00Vi forventer at afholde samtaler i dagtimerne i uge 23.Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på send ansøgning og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.Børnehuset Kornblomsten søger snarest muligt, dog senest den 1. august, en uddannet pædagog 31 timer pr. uge, til institutionens vuggestueafdeling, som pt. er opdelt på fire separate stuer. (Planlagt ferie respekteres naturligvis).

OM DISTRIKT BALTORP
I Distrikt Baltorp er beliggende 6 børnehuse, hvoraf Kornblomsten er den ene. De øvrige børnehuse hedder Kristinevang, Stjernehuset, Askelunden, Grantoften og Bispevangen.

Vi er et stort distrikt med i alt ca. 140 medarbejdere og ca. 660 børn.
Hvert børnehus har pædagogiske ledere tæt på kerneopgaven.

Derforuden er der ansat en distriktsleder, som i samarbejde med de pædagogiske ledere varetager ledelsen i distriktet.

OM KORNBLOMSTEN
Vi har en dejlig integreret institution med plads til 44 vuggestuebørn og ca. 63 børnehavebørn.

Kom og vær en del af vores Børnehus og få en unik mulighed for at være med til at skabe en perfekt ramme for fællesskaber og læring.

Vi er en multikulturel institution, som modtager børn og familier med mange forskellige nationaliteter, derfor er sprogarbejde en naturlig del af den daglige pædagogiske praksis.

VI SØGER EN KOLLEGA SOM
 • Er rummelig i sin tilgang til børn og familier
 • Er bevidst omkring sit arbejde med inklusion
 • Bruger anerkendelse som et bevidst arbejdsredskab
 • Har lyst til, at skabe gode og befordrende læringsmiljøer
 • Har vuggestue erfaring
 • Er god til, at bevare overblikket også i pressede situationer
 • Har kendskab til sprogarbejde med vuggestuebørn, evt. erfaring med dialogisk læsning
 • Er god til at formulere sig både mundtligt og skriftligt, idet vi har en del skriveopgaver samt deltager i tværfaglige netværksmøder
 • Er aktivt deltagende og bidragende i faglige dialoger
 • Er bevidst om sine egne faglige holdninger, og gerne bidrager til fællesskabet ved, at invitere til dialog
 • Tager aktiv del i forældresamarbejdet
 • At du har en imødekommende personlighed, der indbyder til samarbejde
 • Du har humor og let til smil.
LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Der indhentes reference og børneattest på personer, der ansættes i dagtilbud

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vi håber meget, at du har lyst til at besøge os, inden du sender din ansøgning.

Hvis du har yderligere spørgsmål, eller du ønsker at lave en aftale for besøg,
kan du kontakte Pædagogisk leder, Claus Aarre på hverdage mellem kl. 8.00 – 16.00
på telefon 2157 3027.

ANSØGNINGSFRIST: 29. MAJ 2019 - KL. 12.00
Vi forventer at afholde samtaler i dagtimerne i uge 23.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.
 

ORS/BK-Byvaaben_small.pngBørnehuset Kornblomsten 1Ballerup2019-05-15T14:01:26.3602019-05-29T00:00:00
330025502Børnehuset Lindegården søger faglig kompetent FamiliepædagogBasic Familiepædagogstillingen er på 32-37 timer (kan forhandles) og ønskes besat d. 1.8 2019 Vi søger en robust rummelig Familiepædagog, med solid pædagogisk viden og erfaring med børn og familier i udsatte positioner. Vi ser gerne at du har en relevant efteruddannelse.I Børnehuset Lindegården har vi et udvidet forældresamarbejde. Familietilbuddet er en tidlig og forebyggende indsats for alle børn og forældre i Lindegården, men særligt for 4 familier, der i en periode af deres liv kan have brug for noget ekstra.I Familietilbuddet er der ansat 2 familiepædagoger. Familiepædagogerne arbejder hvor børnene og personalet er, og skemalægger deres arbejdstid efter, hvad der giver mening i forhold til aktuelle behov, indsatser og opgaver.Familiepædagogernes opgaver er mange, men særligt er der fokus på tidlig opsporing, vejledning og guidning af forældre, særlig pædagogisk indsats med børnene, praksisvejledende og superviserende ift. personalet, observationer i dagligdagen, udarbejdelse af handleplaner, praksisfortællinger, indstillinger og underretninger, forældresamtaler, forældrerådgivning, dækning på stuerne, tværfagligt samarbejde, udvikling af nye metoder osv.Vi søger en helt specifik profil - så genkender du dig selv i nedenstående, og i øvrigt kan se dig selv i vores værdier, menneskesyn og børnesyn - så send os din ansøgning.Vi forventer at du: Er uddannet pædagog og har en relevant efteruddannelse, eller er indstillet på at tage en Har lyst, mod kompetencerne til at vejlede forældre i deres forældrerolle Er god til at netværke, bygge bro og skabe forbindelser mellem mennesker Er en habil mødeleder, facilitator og referent Er skriftlig og formidlingsmæssig kompetent Er initiativrig, tør gå forrest og tage lederskab og medansvar Har humor, tør være fjollet og tør fejle Er positiv, løsningsorienteret og handlekraftig Er selvrefleksiv og kan se dig selv udefra, samt din egen andel i de interaktioner du indgår i Arbejder inkluderende, ressourceorienteret og anerkendende Er rummelig og forstående overfor andre sandheder end din egen Er mødestabil og fleksibel i forhold til periodevis eftermiddags - og aftenarbejde Har læst om os og familietilbuddet på vores hjemmeside Lindegården er et mangfoldigt børnehus med et stærkt socialt og fagligt fællesskab på tværs af alder, etnicitet, social status, kultur og religion. Hos os handler livet om være sammen, - om at være nærværende, omsorgsfulde og anerkendende medmennesker der ønsker at udvikle, lære og skabe noget sammen.Vi tilbyder: engageret ledelse og personale, hvor høj faglighed, livsglæde, åbenhed og humor er rammerne for et godt og stærkt arbejdsfællesskab både fagligt og socialt faglig meget kompetent familiepædagog som kollega inkluderende, anerkendende og ressourceorienteret pædagogisk arbejdsmiljø mangfoldig og flerkulturel børnegruppe med tilsvarende mangfoldigt forældresamarbejde gode muligheder for ansvar, medledelse, medindflydelse og kompetenceudvikling tværfagligt og udvidet samarbejde med bl.a. sundhedsplejen, PPR og familieafdelingen omsorgsfulde, imødekommende og fagligt dygtige kollegaer RundvisningVi anbefaler dig, at komme til vores rundvisning tirsdag den 28 maj kl. 16.30. Her vil vores Familiepædagog, Marie Leder, Lena fortælle mere om stillingen og Lindegården.Løn og ansættelsesvilkårEfter gældende overenskomst og principperne for Ny løn. Det er kommunensAnsættelsespolitik, at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Yderligere oplysninger vedrørende stillingenfås ved henvendelse til institutionsleder Lena Kristoffersen 43 68 73 82 eller Familiepædagog Marie Hoff på telefon 43 68 73 91. AnsøgningDeadline for ansøgning er tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 12.00Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag d. 11. juni kl. 14-18 onsdag d. 12. juni kl. 14- 18. Ved ansættelse vil der blive indhentet straffeattest og børneattest. Læs, se og hør mere om Lindegården på vores hjemmeside www.lindegaarden.albertslund.dkFamiliepædagogstillingen er på 32-37 timer (kan forhandles) og ønskes besat d. 1.8 2019

Vi søger en robust & rummelig Familiepædagog, med solid pædagogisk viden og erfaring med børn og familier i udsatte positioner. Vi ser gerne at du har en relevant efteruddannelse.

I Børnehuset Lindegården har vi et udvidet forældresamarbejde. Familietilbuddet er en tidlig og forebyggende indsats for alle børn og forældre i Lindegården, men særligt for 4 familier, der i en periode af deres liv kan have brug for noget ekstra.

I Familietilbuddet er der ansat 2 familiepædagoger. Familiepædagogerne arbejder hvor børnene og personalet er, og skemalægger deres arbejdstid efter, hvad der giver mening i forhold til aktuelle behov, indsatser og opgaver.

Familiepædagogernes opgaver er mange, – men særligt er der fokus på tidlig opsporing, vejledning og guidning af forældre, særlig pædagogisk indsats med børnene, praksisvejledende og superviserende ift. personalet, observationer i dagligdagen, udarbejdelse af handleplaner, praksisfortællinger, indstillinger og underretninger,  forældresamtaler, forældrerådgivning, dækning på stuerne, tværfagligt samarbejde, udvikling af nye metoder osv.

Vi søger en helt specifik profil - så genkender du dig selv i nedenstående, og i øvrigt kan se dig selv i vores værdier, menneskesyn og børnesyn - så send os din ansøgning.

Vi forventer at du:
 • Er uddannet pædagog og har en relevant efteruddannelse, eller er indstillet på at tage en
 • Har lyst, mod & kompetencerne til at vejlede forældre i deres forældrerolle
 • Er god til at netværke, bygge bro og skabe forbindelser mellem mennesker
 • Er en habil mødeleder, facilitator og referent
 • Er skriftlig og formidlingsmæssig kompetent
 • Er initiativrig, tør gå forrest og tage lederskab og medansvar
 • Har humor, tør være fjollet og tør fejle
 • Er positiv, løsningsorienteret og handlekraftig
 • Er selvrefleksiv og kan se dig selv udefra, samt din egen andel i de interaktioner du indgår i
 • Arbejder inkluderende, ressourceorienteret og anerkendende
 • Er rummelig og forstående overfor andre sandheder end din egen
 • Er mødestabil og fleksibel i forhold til periodevis eftermiddags - og aftenarbejde
 • Har læst om os og familietilbuddet på vores hjemmeside
 
Lindegården er et mangfoldigt børnehus med et stærkt socialt og fagligt fællesskab på tværs af alder, etnicitet, social status, kultur og religion. Hos os handler livet om være sammen, - om at være nærværende, omsorgsfulde og anerkendende medmennesker der ønsker at udvikle, lære og skabe noget sammen.

Vi tilbyder:
 • engageret ledelse og personale, hvor høj faglighed, livsglæde, åbenhed og humor er rammerne for et godt  og stærkt arbejdsfællesskab – både fagligt og socialt
 • faglig meget kompetent familiepædagog som kollega
 • inkluderende, anerkendende og ressourceorienteret pædagogisk arbejdsmiljø
 • mangfoldig og flerkulturel børnegruppe med tilsvarende mangfoldigt forældresamarbejde
 • gode muligheder for ansvar, medledelse, medindflydelse og kompetenceudvikling
 • tværfagligt og udvidet samarbejde med bl.a. sundhedsplejen, PPR og familieafdelingen
 • omsorgsfulde, imødekommende og fagligt dygtige kollegaer
 
Rundvisning
Vi anbefaler dig, at komme til vores rundvisning tirsdag den 28 maj kl. 16.30. Her vil vores Familiepædagog, Marie & Leder, Lena fortælle mere om stillingen og Lindegården.

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn. Det er kommunens
Ansættelsespolitik, at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.
 
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
fås ved henvendelse til institutionsleder Lena Kristoffersen 43 68 73 82 eller Familiepædagog Marie Hoff på telefon 43 68 73 91.
 
Ansøgning
Deadline for ansøgning er tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 12.00
Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag d. 11. juni kl. 14-18 & onsdag d. 12. juni kl. 14- 18. 
 
Ved ansættelse vil der blive indhentet straffeattest og børneattest.
 
Læs, se og hør mere om Lindegården på vores hjemmeside www.lindegaarden.albertslund.dk
 
 

ORS/Small/196c22be_logo.gifBørnehuset LindegårdenAlbertslund2019-05-16T11:00:39.2572019-06-04T00:00:00
330025995Pædagoger til ValnøddenBasic Vi søger to nye pædagoger med lyst til at arbejde med børn i alderen 0-6 år, og du skal være indstillet på at blive ansat i et hus, hvor alle er fleksible og har øje for hele huset. Valnødden søger en ny pædagog på 20-25 timer ugentlig til vores vuggestueafdeling. Og vi søger en pædagog til et barselsvikariat i vores vuggestue 37 på timer ugentlig fra den 1. juli 2019. Om Idrætsinstitutionen Valnødden Institutionen er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år fordelt på tre vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Vi er en del af klynge VVKB med ca. 2100 børn og 300 medarbejdere. I vores hus har vi fokus på det brede samarbejde med fælles opgaveløsning. Vuggestuen arbejder med fælles aktiviteter på tværs af grupperne hver formiddag. Så du skal kunne se dig selv som ansat med tilknytning til en stue og en del af et større team. Vi er en certificeret idrætsinstitution med særligt fokus på aktiviteter, som støtter og tilgodeser mange fysiske og motoriske udfordringer i hverdagen. Vi udvikler glade og selvhjulpne børn, som har energi og rum til at lege og indgå i de sociale fællesskaber, der er i institutionen. Vi er en personalegruppe, der lægger vægt på forskellighed, og vi ser muligheder hver dag for et godt grin og humor i hverdagens opgaver. Vi vil gerne have en kollega, som har lyst til og interesse i at indgå i vores fælles faglige profil og mod til at stille spørgsmål, være faglig og bidrage til den fælles kultur. Det er fint, hvis du har erfaring med vuggestuearbejdet. Du kan læse mere om os på http: valnoedden.kbhbarn.kk.dk FrontEnd.aspx?id 1168506 hvor du også finder vores årsplan. Ansættelsesvilkår Vi har åbent alle ugens dage helligdage i tidsrummet kl. 06.30-16.45. Mandag fra kl. 06.30-16.45, fredag kl. 06.30-16.30, lørdag og søndag kl. 06.30-16.45. Børne- og Ungdomsforvaltningen indhenter straffe- og børneattester i forbindelse med en ansættelse. Mere information Hvis du er interesseret i yderligere oplysninger, kan du kontakte pædagogisk leder Anette Marie Larsen på 2162 4204. Kom også gerne forbi, hvis du er interesseret i at se institutionen. Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis. Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 5. juni 2019 Vi holder samtaler onsdag den 12. juni 2019 og mandag den 17. juni 2019.
Vi søger to nye pædagoger med lyst til at arbejde med børn i alderen 0-6 år, og du skal være indstillet på at blive ansat i et hus, hvor alle er fleksible og har øje for hele huset.  
 
Valnødden søger en ny pædagog på 20-25 timer ugentlig til vores vuggestueafdeling. Og vi søger en pædagog til et barselsvikariat i vores vuggestue 37 på timer ugentlig fra den 1. juli 2019.  
 
Om Idrætsinstitutionen Valnødden
Institutionen er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år fordelt på tre vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Vi er en del af klynge VVKB med ca. 2100 børn og 300 medarbejdere.  
 
I vores hus har vi fokus på det brede samarbejde med fælles opgaveløsning. Vuggestuen arbejder med fælles aktiviteter på tværs af grupperne hver formiddag. Så du skal kunne se dig selv som ansat med tilknytning til en stue og en del af et større team.  
 
Vi er en certificeret idrætsinstitution med særligt fokus på aktiviteter, som støtter og tilgodeser mange fysiske og motoriske udfordringer i hverdagen. Vi udvikler glade og selvhjulpne børn, som har energi og rum til at lege og indgå i de sociale fællesskaber, der er i institutionen.  
 
Vi er en personalegruppe, der lægger vægt på forskellighed, og vi ser muligheder hver dag for et godt grin og humor i hverdagens opgaver. Vi vil gerne have en kollega, som har lyst til og interesse i at indgå i vores fælles faglige profil og mod til at stille spørgsmål, være faglig og bidrage til den fælles kultur. Det er fint, hvis du har erfaring med vuggestuearbejdet.  
 
Du kan læse mere om os på http://valnoedden.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=1168506 hvor du også finder vores årsplan. 
 
Ansættelsesvilkår
Vi har åbent alle ugens dage/helligdage i tidsrummet kl. 06.30-16.45. Mandag fra kl. 06.30-16.45, fredag kl. 06.30-16.30, lørdag og søndag kl. 06.30-16.45.  
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen indhenter straffe- og børneattester i forbindelse med en ansættelse.   
 
Mere information
Hvis du er interesseret i yderligere oplysninger, kan du kontakte pædagogisk leder Anette Marie Larsen på 2162 4204. Kom også gerne forbi, hvis du er interesseret i at se institutionen.  
 
Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis. 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 5. juni 2019
Vi holder samtaler onsdag den 12. juni 2019 og mandag den 17. juni 2019.

ORS/Small/fd6c8faf_logo.pngValnøddenHvidovre2019-05-16T16:00:51.3372019-06-05T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Specialgruppen Søstjernerne i BHU Damgården

Børnehuset Damgården

Albertslund
Vores kollega har fået sit ønskejob pr 1 6 så vi skal have en ny medarbejder til vores specialgruppe.Vi er lige pt. En gruppe på 6 børn som har behov for særligt skærmet rammer, vores børn har udfordringer inden for autisme spekteret og kræver derfo...
Indrykket:7. maj 2019
Udløbsdato:24. maj 2019

Pædagoger

Børnehuset Globen

Ballerup
Er du en dygtig pædagog så er det dig vi mangler.Elsker du arbejdet som pædagog og trænger du til nye udfordringer, så kunne Globen være det helt rigtige sted for dig.Vi søger 1 pædagog på 37 timer med tiltrædelse hurtigst muligt. Vi arbejder i team...
Indrykket:8. maj 2019
Udløbsdato:24. maj 2019

Pædagog til vuggestuen

Børnehuset Kornblomsten 1

Ballerup
Børnehuset Kornblomsten søger snarest muligt, dog senest den 1. august, en uddannet pædagog 31 timer pr. uge, til institutionens vuggestueafdeling, som pt. er opdelt på fire separate stuer. (Planlagt ferie respekteres naturligvis).OM DISTRIKT BALTOR...
Indrykket:15. maj 2019
Udløbsdato:29. maj 2019

Børnehuset Lindegården søger faglig kompetent Familiepædagog

Børnehuset Lindegården

Albertslund
Familiepædagogstillingen er på 32-37 timer (kan forhandles) og ønskes besat d. 1.8 2019 Vi søger en robust rummelig Familiepædagog, med solid pædagogisk viden og erfaring med børn og familier i udsatte positioner. Vi ser gerne at du har en relevant ...
Indrykket:16. maj 2019
Udløbsdato:4. juni 2019

Pædagoger til Valnødden

Valnødden

Hvidovre
Vi søger to nye pædagoger med lyst til at arbejde med børn i alderen 0-6 år, og du skal være indstillet på at blive ansat i et hus, hvor alle er fleksible og har øje for hele huset. Valnødden søger en ny pædagog på 20-25 timer ugentlig til vores vug...
Indrykket:16. maj 2019
Udløbsdato:5. juni 2019