Operationsofficer (OPO) søges til fregatten PETER WILLEMOES

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du taktisk officer? Ønsker du at tage det næste skridt i din karriere? Vil du have et job i den operative ende, hvor ledelse, helhedsforståelse, professionalisme og udvikling er i højsædet?

Fregatten PETER WILLEMOES søger lige nu en ny operationsofficer til at overtage en indsatsklar operationsdivision.

Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer.

Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

I 2022 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver, idet vi for nuværende er i gang med en indsættelse i den stående NATO styrke (SNMG-1). I andet halvår forventes en indsættelse i en amerikansk Carrier Strike Group.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en enhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og søværnet kan.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt uden for basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Om stillingen

Som operationsofficer er du divisionsofficer og leder for skibets operationsdivision, der består af broen, operationsrummet og radioen. Under dig har du ca. 35 medarbejdere fordelt på både officerer, sergenter og menige.

Din primære opgave er at lede og drive operationsdivisionen på vegne af chefen for fregatten PETER WILLEMOES og løbende sikre, at skibets operative opgaver løses tilfredsstillende. Dette gøres i løbende samarbejde med skibets øvrige divisioner, der støtter op om skibets eksterne opgaveløsning.

Nøglen til at løse skibets operative opgaver effektivt og hensigtsmæssigt er at uddelegere og anvende dit underlagte personel korrekt. Som operationsofficer skal du være det overordnede samlende led, der sætter retningen og prioriteterne, så dine medarbejdere forstår opgaven og kan løse den optimalt.

Som operationsofficer har du ansvaret for, at de brede administrative forudsætninger for driften af divisionen er på plads. Dette indbefatter at skabe rammer for kursusaktivitet og efteruddannelse, rekruttering af nye medarbejdere og kvalitetskontrol af tjenesteplanlægning.

Du indgår som operationsofficer i skibsledelsen, der foruden dig består af chefen, næstkommanderende, logistikofficeren, teknikofficeren, våbenelektronikofficeren samt banjermesteren. Sammen tegner I det samlede ledelsesbillede udadtil og sætter den overordnede retning for skibets opgaveløsning.

Stillingen som operationsofficer indbefatter et til tider højt tempo, såvel som periodevis høj arbejdsbelastning. Til gengæld er der tale om en stilling, hvor du varetager et stort ansvar og en bred vifte af spændende opgaver. Stillingen vil i høj grad udvikle både bredden og dybden i både din operative profil og din ledelsesprofil og vil gøre dig attraktiv til en række andre stillinger videre i din karriere.

Operationsdivisionen på PETER WILLEMOES er en sammentømret og professionel gruppe af medarbejdere, der har en stærk operativ selvforståelse og identitet. Som beredskabsenhed har vi stor fokus på at holde os klar til at løse søværnets operative opgaver – også med kort varsel. Du vil som operationsofficer komme til at stå i spidsen for en motiveret og dygtig medarbejdergruppe, der til gengæld også stiller krav til integriteten af din faglighed, synlighed og ledelse.

Om dig

Du er udnævnt kaptajnløjtnant (M321) og er uddannet taktisk officer fra søværnet med solid erfaring som både vagtchef og taktisk officer fra søværnets store kampenheder. Du har en udvidet forståelse for både de enkelte krigsdomæner, som kampenhederne beskæftiger sig med, men også for deres sammenspil og synergi.

Du har en grundlæggende forståelse for, hvordan en stor kampenhed fungerer organisatorisk – både internt i forhold til skibets divisioner, men også ekstern i forhold til de forskellige styrkesammensætninger og indsættelser, som kampenhederne kan indgå i.
Det er ønskeligt, at du har erfaring som taktisk officer fra internationale operationer og større øvelser med en stor kampenhed.

Du skal kunne befinde dig godt i at stille dig forrest og sætte rammerne for operationsdivisionens opgaveløsning i koncert med skibets øvrige opgaver. Du har gerne forudgående erfaring med praktisk ledelse fra sejlende tjeneste, gerne som skibschef på en mindre enhed.

Det forventes, at du besidder gode samarbejdsevner, at du har flair for ledelse samt, at du forstår at prioritere og sætte den rigtige dagsorden.

På PETER WILLEMOES stiller vi høje krav til vores medarbejdere, og vores medarbejdere sætter omvendt høje krav til vores ledelse. Som divisionsleder skal du være klar på at indgå i skibsledelsen og støtte op om de konsoliderede ledelsesbeslutninger fra chefen og nedefter. Du skal samtidig være i stand til loyalt at fremføre bekymringer og udfordringer fra dit underlagte personel opadtil.

Jobbet som OPO er til tider både intenst og omskifteligt. Du skal være klar på periodevist lange arbejdsdage og stort arbejdspres. Du skal kunne håndtere mange bolde i luften på samme tid, samt levere produkter af høj kvalitet – også når tiden er presset. Division 21 stiller høje krav til kvaliteten af den operative opgaveløsning.

Du har som minimum følgende kurser/uddannelse:

- Taktisk officer fra Søværnets Officersskole
- Taktisk Officerskursus TAC 671, TAC 672 og TAC 673
- Våbenlederkurserne VBC 671 og VBC 672

Det er ønskeligt, hvis du har følgende kurser/uddannelse:

- Udenlandsk ASW-kursus, hvis du har en baggrund i Sea Combat
- Udenlandsk AWO-kursus, hvis du har en baggrund i Air Defence
- Udtjekket vagtchef fra IVER-kl. eller ABSL-kl.
- VUK Seapower
- VUK Sagsbehandler og Forvaltningsjura

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef på PETER WILLEMOES, OK Anders Bay Nissen, på 2e-wilm-nk@mil.dk, eller nuværende operationsofficer, KL Mads Aleksander Bovbjerg, på 2e-wilm-opo@mil.dk eller tlf. 30169433.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Sandra Bengtson Heede, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 7.august 2022 og vi forventer at holde samtaler i uge 32.

Stillingen ønskes besat 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested vil være Slagelse/Flådestation Korsør.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Operationsofficer (OPO) søges til fregatten PETER WILLEMOES

Er du taktisk officer? Ønsker du at tage det næste skridt i din karriere? Vil du have et job i den operative ende, hvor ledelse, helhedsforståelse, professionalisme og udvikling er i højsædet?

Fregatten PETER WILLEMOES søger lige nu en ny operationsofficer til at overtage en indsatsklar operationsdivision.

Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer.

Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

I 2022 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver, idet vi for nuværende er i gang med en indsættelse i den stående NATO styrke (SNMG-1). I andet halvår forventes en indsættelse i en amerikansk Carrier Strike Group.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en enhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og søværnet kan.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt uden for basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Om stillingen

Som operationsofficer er du divisionsofficer og leder for skibets operationsdivision, der består af broen, operationsrummet og radioen. Under dig har du ca. 35 medarbejdere fordelt på både officerer, sergenter og menige.

Din primære opgave er at lede og drive operationsdivisionen på vegne af chefen for fregatten PETER WILLEMOES og løbende sikre, at skibets operative opgaver løses tilfredsstillende. Dette gøres i løbende samarbejde med skibets øvrige divisioner, der støtter op om skibets eksterne opgaveløsning.

Nøglen til at løse skibets operative opgaver effektivt og hensigtsmæssigt er at uddelegere og anvende dit underlagte personel korrekt. Som operationsofficer skal du være det overordnede samlende led, der sætter retningen og prioriteterne, så dine medarbejdere forstår opgaven og kan løse den optimalt.

Som operationsofficer har du ansvaret for, at de brede administrative forudsætninger for driften af divisionen er på plads. Dette indbefatter at skabe rammer for kursusaktivitet og efteruddannelse, rekruttering af nye medarbejdere og kvalitetskontrol af tjenesteplanlægning.

Du indgår som operationsofficer i skibsledelsen, der foruden dig består af chefen, næstkommanderende, logistikofficeren, teknikofficeren, våbenelektronikofficeren samt banjermesteren. Sammen tegner I det samlede ledelsesbillede udadtil og sætter den overordnede retning for skibets opgaveløsning.

Stillingen som operationsofficer indbefatter et til tider højt tempo, såvel som periodevis høj arbejdsbelastning. Til gengæld er der tale om en stilling, hvor du varetager et stort ansvar og en bred vifte af spændende opgaver. Stillingen vil i høj grad udvikle både bredden og dybden i både din operative profil og din ledelsesprofil og vil gøre dig attraktiv til en række andre stillinger videre i din karriere.

Operationsdivisionen på PETER WILLEMOES er en sammentømret og professionel gruppe af medarbejdere, der har en stærk operativ selvforståelse og identitet. Som beredskabsenhed har vi stor fokus på at holde os klar til at løse søværnets operative opgaver – også med kort varsel. Du vil som operationsofficer komme til at stå i spidsen for en motiveret og dygtig medarbejdergruppe, der til gengæld også stiller krav til integriteten af din faglighed, synlighed og ledelse.

Om dig

Du er udnævnt kaptajnløjtnant (M321) og er uddannet taktisk officer fra søværnet med solid erfaring som både vagtchef og taktisk officer fra søværnets store kampenheder. Du har en udvidet forståelse for både de enkelte krigsdomæner, som kampenhederne beskæftiger sig med, men også for deres sammenspil og synergi.

Du har en grundlæggende forståelse for, hvordan en stor kampenhed fungerer organisatorisk – både internt i forhold til skibets divisioner, men også ekstern i forhold til de forskellige styrkesammensætninger og indsættelser, som kampenhederne kan indgå i.
Det er ønskeligt, at du har erfaring som taktisk officer fra internationale operationer og større øvelser med en stor kampenhed.

Du skal kunne befinde dig godt i at stille dig forrest og sætte rammerne for operationsdivisionens opgaveløsning i koncert med skibets øvrige opgaver. Du har gerne forudgående erfaring med praktisk ledelse fra sejlende tjeneste, gerne som skibschef på en mindre enhed.

Det forventes, at du besidder gode samarbejdsevner, at du har flair for ledelse samt, at du forstår at prioritere og sætte den rigtige dagsorden.

På PETER WILLEMOES stiller vi høje krav til vores medarbejdere, og vores medarbejdere sætter omvendt høje krav til vores ledelse. Som divisionsleder skal du være klar på at indgå i skibsledelsen og støtte op om de konsoliderede ledelsesbeslutninger fra chefen og nedefter. Du skal samtidig være i stand til loyalt at fremføre bekymringer og udfordringer fra dit underlagte personel opadtil.

Jobbet som OPO er til tider både intenst og omskifteligt. Du skal være klar på periodevist lange arbejdsdage og stort arbejdspres. Du skal kunne håndtere mange bolde i luften på samme tid, samt levere produkter af høj kvalitet – også når tiden er presset. Division 21 stiller høje krav til kvaliteten af den operative opgaveløsning.

Du har som minimum følgende kurser/uddannelse:

- Taktisk officer fra Søværnets Officersskole
- Taktisk Officerskursus TAC 671, TAC 672 og TAC 673
- Våbenlederkurserne VBC 671 og VBC 672

Det er ønskeligt, hvis du har følgende kurser/uddannelse:

- Udenlandsk ASW-kursus, hvis du har en baggrund i Sea Combat
- Udenlandsk AWO-kursus, hvis du har en baggrund i Air Defence
- Udtjekket vagtchef fra IVER-kl. eller ABSL-kl.
- VUK Seapower
- VUK Sagsbehandler og Forvaltningsjura

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef på PETER WILLEMOES, OK Anders Bay Nissen, på 2e-wilm-nk@mil.dk, eller nuværende operationsofficer, KL Mads Aleksander Bovbjerg, på 2e-wilm-opo@mil.dk eller tlf. 30169433.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Sandra Bengtson Heede, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 7.august 2022 og vi forventer at holde samtaler i uge 32.

Stillingen ønskes besat 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested vil være Slagelse/Flådestation Korsør.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.