Operatør til Maritime Assistance Service ved Søværnets Operationscenter, Nationalt Maritimt Operationscenter (genopslag)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Nationalt Maritimt Operationscenter er et operativt tjenestested, med en engageret og højt speciali-seret besætning på 93. Vi kan, som dit måske nye fremtidige tjenested bl.a. tilbyde dig følgende:
- En arbejdsdag, dag eller nat med spændende og alsidige operative opgaver.
- Stor indflydelse på din egen arbejdstidsplanlægning.
- Højeste grad af frihed under ansvar.
- En god blanding af unge og ældre kollegaer M/K.
Så kan du med udgangspunkt i ovenstående, se dig selv som en fremtidig kollega og kunne du tæn-ke dig, sammen med den øvrige besætning, at være med til at videreudvikle på den ”måske bedste arbejdsplads” i forsvaret. Så er du måske vores nye kollega.


Om os

Nationalt Maritimt Operationscenter er organisatorisk en del af Søværnskommandoen og beliggende på Flyvestation Karup. Operationscentret løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter.
Maritim suverænitetshævdelse, Redningscentral med ansvar for sø- og flyredning i Danmark, Maritim Assistance Service som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande, samt Lyngby Radio som har ansvaret for lyttevagten på de maritime nødkanaler og kommunikationen med skibe til søs.
Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.
Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.


Om stillingen

Maritim Assistance Service udfører mange forskelligartede opgaver som bl.a. inkluderer: Overvåg-ning af, og støtte til den maritime handelstrafik i Danmark, bekæmpelse af forurening til søs, kontakt og koordination med maritime myndigheder i ind og udland, samt støtte til resten af operationscentrets opgaver.
Som operatør ved Maritime Assistance Service assisterer man primært den vagthavende skibsfører. Som del af et team på tre, er man som MAS assistent en vigtig brik i opretholdelse af det nødvendi-ge situationsbillede i hele det danske ansvarsområde.
Stillingen er en vagtstilling i fast tørn af 12 timers varighed 24/7, 365 dage om året. Uanset baggrund kræver stillingens indhold, efterfølgende oplæring og efteruddannelse.


Om dig

Det forventes, at du efter en grundig oplæring via kurser og sidemandsoplæring kan løse dine opga-ver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til operations-centerets opgaveløsning. Du skal ligeledes kunne samarbejde, dele og modtage informationer. Vi forventer, at du er nysgerrig, har gå-på-mod, er initiativrig og fagligt professionel.
Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i vagt. Du skal derfor have gode sociale og kommuni-kative evner samt være god til at samarbejde. Du skal aktivt bruge dine evner til at motivere, skabe forståelse for opgaven og derved medvirke til at få alle til at trække i samme retning.
Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det at du af natur har tillid til folk og vægter gensidig respekt, loyalitet og har professionel tilgang til opgaveløsningen.
Kvalifikationer:
Krav:
Skal kunne godkendes til HEMMELIGT
Skal kunne helbredsgodkendes.
Skal kunne bestå forsvarets fysiske basiskrav.
Skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.

Ideelt har du følgende kvalifikationer:
Søværnets basisuddannelse.
Gode IT færdigheder.

Stillingen kan søges af konstabler af andre værn, da den personlige motivation og kvalifikationer vægtes højst i forbindelse med udvælgelse af den rette medarbejder til stillingen.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Daglig VHL MAS, Jens Evald Pedersen, tlf. +45 24 46 31 71, e-mail: fko-sv-mcl02@mil.dk, eller Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, tlf. +45 7284 0260, e-mail: fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. august 2022, der forventes at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er ledig pr. 1. oktober og ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Operatør til Maritime Assistance Service ved Søværnets Operationscenter, Nationalt Maritimt Operationscenter (genopslag)

Nationalt Maritimt Operationscenter er et operativt tjenestested, med en engageret og højt speciali-seret besætning på 93. Vi kan, som dit måske nye fremtidige tjenested bl.a. tilbyde dig følgende:
- En arbejdsdag, dag eller nat med spændende og alsidige operative opgaver.
- Stor indflydelse på din egen arbejdstidsplanlægning.
- Højeste grad af frihed under ansvar.
- En god blanding af unge og ældre kollegaer M/K.
Så kan du med udgangspunkt i ovenstående, se dig selv som en fremtidig kollega og kunne du tæn-ke dig, sammen med den øvrige besætning, at være med til at videreudvikle på den ”måske bedste arbejdsplads” i forsvaret. Så er du måske vores nye kollega.


Om os

Nationalt Maritimt Operationscenter er organisatorisk en del af Søværnskommandoen og beliggende på Flyvestation Karup. Operationscentret løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter.
Maritim suverænitetshævdelse, Redningscentral med ansvar for sø- og flyredning i Danmark, Maritim Assistance Service som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande, samt Lyngby Radio som har ansvaret for lyttevagten på de maritime nødkanaler og kommunikationen med skibe til søs.
Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.
Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.


Om stillingen

Maritim Assistance Service udfører mange forskelligartede opgaver som bl.a. inkluderer: Overvåg-ning af, og støtte til den maritime handelstrafik i Danmark, bekæmpelse af forurening til søs, kontakt og koordination med maritime myndigheder i ind og udland, samt støtte til resten af operationscentrets opgaver.
Som operatør ved Maritime Assistance Service assisterer man primært den vagthavende skibsfører. Som del af et team på tre, er man som MAS assistent en vigtig brik i opretholdelse af det nødvendi-ge situationsbillede i hele det danske ansvarsområde.
Stillingen er en vagtstilling i fast tørn af 12 timers varighed 24/7, 365 dage om året. Uanset baggrund kræver stillingens indhold, efterfølgende oplæring og efteruddannelse.


Om dig

Det forventes, at du efter en grundig oplæring via kurser og sidemandsoplæring kan løse dine opga-ver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til operations-centerets opgaveløsning. Du skal ligeledes kunne samarbejde, dele og modtage informationer. Vi forventer, at du er nysgerrig, har gå-på-mod, er initiativrig og fagligt professionel.
Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i vagt. Du skal derfor have gode sociale og kommuni-kative evner samt være god til at samarbejde. Du skal aktivt bruge dine evner til at motivere, skabe forståelse for opgaven og derved medvirke til at få alle til at trække i samme retning.
Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det at du af natur har tillid til folk og vægter gensidig respekt, loyalitet og har professionel tilgang til opgaveløsningen.
Kvalifikationer:
Krav:
Skal kunne godkendes til HEMMELIGT
Skal kunne helbredsgodkendes.
Skal kunne bestå forsvarets fysiske basiskrav.
Skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.

Ideelt har du følgende kvalifikationer:
Søværnets basisuddannelse.
Gode IT færdigheder.

Stillingen kan søges af konstabler af andre værn, da den personlige motivation og kvalifikationer vægtes højst i forbindelse med udvælgelse af den rette medarbejder til stillingen.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Daglig VHL MAS, Jens Evald Pedersen, tlf. +45 24 46 31 71, e-mail: fko-sv-mcl02@mil.dk, eller Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, tlf. +45 7284 0260, e-mail: fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. august 2022, der forventes at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er ledig pr. 1. oktober og ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.