Overlæge

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge - vil du være med til at præge fremtidens Gigthospital?

En stilling som overenskomstansat overlæge på Dansk Gigthospital, Sønderborg er ledig til besættelse 1. februar 2022 eller snarest muligt herefter. Stillingen omfatter funktion i både ambulatoriet og i stationær enhed.

Dit primære arbejdsområde vil være det daglige kliniske arbejde i Reumatologisk Ambulatorium med udvikling og varetagelsen af den akutte Arteritis temporalis og Polymyalgia klinik (akut GCA/PMR klinik) samt med funktion i sengeenheden, hvor du blandt andet indgår ligeværdigt med øvrige overlæger i varetagelsen af den specialiserede rehabilitering. 

Du vil indgå i: 
En lægestab, som udgøres af 7 overlæger, heraf 1 forskningsprofessor, 1 ledende overlæge, 1 uddannelsesansvarlig overlæge, 7 reservelæger, heraf 1 hoveduddannelsesstilling og 2 introduktionsstillinger, begge i intern medicin: reumatologi. 

Du indgår på lige fod med afdelingens øvrige overlæger i uddannelsen af de uddannelsessøgende læger og forventes tillige at indgå i overlægeberedskabsvagten. 

Om Gigthospitalet: 
Dansk Gigthospital ejes og drives af Gigtforeningen, og er Danmarks eneste specialhospital som udelukkende beskæftiger sig med reumatologiske sygdomme. Hospitalet er endvidere omfattet af frit sygehusvalg og modtager således reumatologiske patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant udredning og behandling.

Gigthospitalet varetager den reumatologiske funktion for Region Syddanmark, og modtager patienter med såvel inflammatoriske som ikke-inflammatoriske lidelser. 
Hospitalet har 28 senge og behandler årligt ca. 750 patienter i stationært regi og har derud over ca. 26.500 ambulante ydelser/år indbefattet biologisk behandling, DXA skanninger og ultralydsfunktion.
Hospitalet fungerer som et offentligt sygehus med både ambulante og elektive patientforløb under indlæggelse tillige med akut funktion, tilsynspligt og rådgivning. Dertil kommer de dertilhørende uddannelses-, forsknings- og kvalitetsmæssige forpligtigelser. 

Gigthospitalet har egen forskningsenhed, som er tilknyttet gennem aftaler med Region Syddanmark og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet (IRS), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU). Forskningsenheden har tilknyttet 3 professorer, hvoraf 2 er rehabiliteringsprofessorer. 

Dansk Gigthospital har en veludviklet og kvalificeret opgavedeling mellem læger og sygeplejersker. Der er desuden en mangeårig erfaring med tæt tværfagligt klinisk samarbejde i den reumatologisk rehabilitering af patienter med komplekse reumatologiske problemstillinger under indlæggelse. 

Den daglige drift af Dansk Gigthospital forestås af en hospitalsledelse bestående af en hospitalschef og en ledende overlæge. Hospitalsledelsen arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag.
Der er en omfattende erfaring med dialogbaseret ledelse og en flad ledelsesstruktur samt en stigende uddelegering af driftsledelsesansvar til tværfagligt ledelsesteam. Ovennævnte organisation giver gode muligheder for spændende udfordringer og indflydelse i et hus der er præget at korte kommandoveje, et entusiastisk engageret personale med fokus på reumatologiske sygdomme og udredning, behandling, forskning og uddannelse inden for disse.  

Kvalitet:
Gigthospitalet har en veludviklet kvalitets- og sikkerhedsorganisation og ligger med gode resultater i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (LUP) både i de ambulante og de stationære aktiviteter. Hospitalet er akkrediteret gennem Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) flere gange. Gigthospitalet har desuden en veludbygget fokus på brugerinddragelse med etableret brugerråd og med fokus på det gode patientforløb.

Vi lægger vægt på: 

 • Vores nye overlæge er speciallæge i intern medicin: reumatologi og brænder for at tage ansvar og tage aktivt del i klinikken og den faglige samt behandlingsmæssige udvikling af reumatologien. 
 • Vi lægger vægt på at, du er faglig ambitiøs, visionær og kan arbejde selvstændigt.
 • Du skal have lyst til at lede og tage ansvar og derved præge udviklingen af den akutte GCA/PMR klinik herunder bidrage til den daglige akut funktion og behandling af patienter med arteritis temporalis og polymyalgia.
 • Det forventes at du indgår i visitationsteamet sammen med teamets øvrige overlæger.
 • Det forventes, at du med samme engagement bidrager og involverer dig tværfagligt i varetagelsen af den specialiserede rehabilitering på lige fod med afdelingens øvrige overlæger.
 • Du har erfaring med reumatologisk ultralyd. 
 • Du kan dokumentere forsknings og høje faglige kvalifikationer.
 • Du er som person fleksibel og nem at samarbejde med på alle niveauer. Du er optaget af at bidrage til det gode arbejdsmiljø ved en tydelig, anerkendende og positiv tilgang til kommunikation.

Vi tilbyder:

 • en attraktiv stilling med store muligheder for at få indflydelse på hospitalets fremtidige udvikling. 
 • en personlig udviklingsplan og/eller supplerende efteruddannelse 

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FAS vedr. overenskomstansatte overlæger. 

Ansøgning:
Ansøger bedes fremsende motiveret ansøgning og med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret og systematisk til 7 lægeroller i det fremsendte ansøgningsmateriale. Som en del af ansøgningen skal du desuden udfylde skema til overlægebedømmelse og vedlægge dette sammen med den motiverede ansøgning.Se bilag.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal, telefon 7365 4000 eller mobil: 2420 5624, VRingsdal@danskgigthospital.dk eller hospitalschef Thue Boye Hvorslev, tlf. 7365 4001 eller mobil: 2441 0944, thvorslev@danskgigthospital.dk. Der henvises i øvrigt til www.danskgigthospital.dk

Funktionsbeskrivelse rekvireres ved direkte kontakt til lønkonsulent Susanne Berg Steffensen tlf. 7365 4004.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 11. oktober 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Overlæge

Overlæge - vil du være med til at præge fremtidens Gigthospital?

En stilling som overenskomstansat overlæge på Dansk Gigthospital, Sønderborg er ledig til besættelse 1. februar 2022 eller snarest muligt herefter. Stillingen omfatter funktion i både ambulatoriet og i stationær enhed.

Dit primære arbejdsområde vil være det daglige kliniske arbejde i Reumatologisk Ambulatorium med udvikling og varetagelsen af den akutte Arteritis temporalis og Polymyalgia klinik (akut GCA/PMR klinik) samt med funktion i sengeenheden, hvor du blandt andet indgår ligeværdigt med øvrige overlæger i varetagelsen af den specialiserede rehabilitering. 

Du vil indgå i: 
En lægestab, som udgøres af 7 overlæger, heraf 1 forskningsprofessor, 1 ledende overlæge, 1 uddannelsesansvarlig overlæge, 7 reservelæger, heraf 1 hoveduddannelsesstilling og 2 introduktionsstillinger, begge i intern medicin: reumatologi. 

Du indgår på lige fod med afdelingens øvrige overlæger i uddannelsen af de uddannelsessøgende læger og forventes tillige at indgå i overlægeberedskabsvagten. 

Om Gigthospitalet: 
Dansk Gigthospital ejes og drives af Gigtforeningen, og er Danmarks eneste specialhospital som udelukkende beskæftiger sig med reumatologiske sygdomme. Hospitalet er endvidere omfattet af frit sygehusvalg og modtager således reumatologiske patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant udredning og behandling.

Gigthospitalet varetager den reumatologiske funktion for Region Syddanmark, og modtager patienter med såvel inflammatoriske som ikke-inflammatoriske lidelser. 
Hospitalet har 28 senge og behandler årligt ca. 750 patienter i stationært regi og har derud over ca. 26.500 ambulante ydelser/år indbefattet biologisk behandling, DXA skanninger og ultralydsfunktion.
Hospitalet fungerer som et offentligt sygehus med både ambulante og elektive patientforløb under indlæggelse tillige med akut funktion, tilsynspligt og rådgivning. Dertil kommer de dertilhørende uddannelses-, forsknings- og kvalitetsmæssige forpligtigelser. 

Gigthospitalet har egen forskningsenhed, som er tilknyttet gennem aftaler med Region Syddanmark og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet (IRS), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU). Forskningsenheden har tilknyttet 3 professorer, hvoraf 2 er rehabiliteringsprofessorer. 

Dansk Gigthospital har en veludviklet og kvalificeret opgavedeling mellem læger og sygeplejersker. Der er desuden en mangeårig erfaring med tæt tværfagligt klinisk samarbejde i den reumatologisk rehabilitering af patienter med komplekse reumatologiske problemstillinger under indlæggelse. 

Den daglige drift af Dansk Gigthospital forestås af en hospitalsledelse bestående af en hospitalschef og en ledende overlæge. Hospitalsledelsen arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag.
Der er en omfattende erfaring med dialogbaseret ledelse og en flad ledelsesstruktur samt en stigende uddelegering af driftsledelsesansvar til tværfagligt ledelsesteam. Ovennævnte organisation giver gode muligheder for spændende udfordringer og indflydelse i et hus der er præget at korte kommandoveje, et entusiastisk engageret personale med fokus på reumatologiske sygdomme og udredning, behandling, forskning og uddannelse inden for disse.  

Kvalitet:
Gigthospitalet har en veludviklet kvalitets- og sikkerhedsorganisation og ligger med gode resultater i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (LUP) både i de ambulante og de stationære aktiviteter. Hospitalet er akkrediteret gennem Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) flere gange. Gigthospitalet har desuden en veludbygget fokus på brugerinddragelse med etableret brugerråd og med fokus på det gode patientforløb.

Vi lægger vægt på: 

 • Vores nye overlæge er speciallæge i intern medicin: reumatologi og brænder for at tage ansvar og tage aktivt del i klinikken og den faglige samt behandlingsmæssige udvikling af reumatologien. 
 • Vi lægger vægt på at, du er faglig ambitiøs, visionær og kan arbejde selvstændigt.
 • Du skal have lyst til at lede og tage ansvar og derved præge udviklingen af den akutte GCA/PMR klinik herunder bidrage til den daglige akut funktion og behandling af patienter med arteritis temporalis og polymyalgia.
 • Det forventes at du indgår i visitationsteamet sammen med teamets øvrige overlæger.
 • Det forventes, at du med samme engagement bidrager og involverer dig tværfagligt i varetagelsen af den specialiserede rehabilitering på lige fod med afdelingens øvrige overlæger.
 • Du har erfaring med reumatologisk ultralyd. 
 • Du kan dokumentere forsknings og høje faglige kvalifikationer.
 • Du er som person fleksibel og nem at samarbejde med på alle niveauer. Du er optaget af at bidrage til det gode arbejdsmiljø ved en tydelig, anerkendende og positiv tilgang til kommunikation.

Vi tilbyder:

 • en attraktiv stilling med store muligheder for at få indflydelse på hospitalets fremtidige udvikling. 
 • en personlig udviklingsplan og/eller supplerende efteruddannelse 

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FAS vedr. overenskomstansatte overlæger. 

Ansøgning:
Ansøger bedes fremsende motiveret ansøgning og med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret og systematisk til 7 lægeroller i det fremsendte ansøgningsmateriale. Som en del af ansøgningen skal du desuden udfylde skema til overlægebedømmelse og vedlægge dette sammen med den motiverede ansøgning.Se bilag.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal, telefon 7365 4000 eller mobil: 2420 5624, VRingsdal@danskgigthospital.dk eller hospitalschef Thue Boye Hvorslev, tlf. 7365 4001 eller mobil: 2441 0944, thvorslev@danskgigthospital.dk. Der henvises i øvrigt til www.danskgigthospital.dk

Funktionsbeskrivelse rekvireres ved direkte kontakt til lønkonsulent Susanne Berg Steffensen tlf. 7365 4004.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 11. oktober 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.