Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge Akut-og Traumecenter, Aalborg Universitetshospital

Overlæge
Akut- og Traumecenteret,
Aalborg Universitetshospital
 
 
En stilling som overenskomstansat overlæge ved Akut- og Traumecenteret er ledig til besættelse 1. marts 2018 – eller efter aftale.
 
Der er endvidere mulighed for funktion som forskningsansvarlig overlæge afhængigt af kvalifikationer.
 
Akut- og Traumecentret (ATC)
er den fælles akutmodtagelse ved Aalborg Sygehus og består af fire afsnit: akutmodtagelse (skadestue/modtagelse), diagnostisk sengeafsnit, traumecenter og eget ambulatorium.
 
I akutmodtagelsen under ATC modtages alle akutte patienter visiteret til indlæggelse på Aalborg Sygehus Syd, ligesom der er modtagelse af patienter indbragt via 112-kørsel samt visiteret skadestue. Patienter med tidskritiske behandlingsopgaver, der ikke kan løses i ATC, eksempelvist patienter til PCI-behandling eller trombolyse, passerer igennem ATC; men modtages som hovedregel i stedet direkte i det relevante speciale til undersøgelse/behandling.
ATC har to diagnostiske sengeafsnit i nær tilknytning akutmodtagelsen med i alt 36 sengepladser, hvor akut indlagte kirurgiske og medicinske patienter opholder sig i op til 48 timer.
Traumecenteret modtager traumepatienter på højt specialserett niveau fra hele region Nordjylland
Ambulatoriet i ATC modtager fra primærsektoren patienter henvist med problemstillinger, hvor alternativet er akut indlæggelse. Samtidigt ses i ambulatoriet patienter udskrevet fra ATC til kontrol og/eller svar på undersøgelser foretaget via ATC.
 
Der er i ATC akutlæge tilstedeværelse alle dage til kl 18 incl. weekends.
Det er på sigt forventningen, at ATC får et døgndækkende akutlæge-vagtlag til varetagelse af primær vurdering og stabilisering af kritisk syge patienter. Vagtformen bliver tilstedeværelsesvagter, Der vil afhængigt af antallet af speciallæger ansat i ATC være en overgangsperiode, hvor ATC dækker en andel af tilstedeværelsesvagterne - eksempeltvist en vagt hver 7. døgn.
ATC er aktuelt bemandet med en ledende overlæge og fire overlæger. Der er desuden tilknyttet 10 KBU-læge- og 4 AP-lægespor. Fra 2018 deltager ATC i enkelte hoveduddannelsesforløb i lungemedicin og på sigt ligeledes i geriatri.
 
Kvalifikationer
Speciallæge i speciale med relevans for arbejdet i fælles akutmodtagelsen. Der forudsættes bred klinisk erfaring indenfor modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter samt

   • Fagområde anerkendelse i akutmedicin. Ansøgere uden denne forventes at indgå i uddannelsesforløb med henblik på erhvervelse heraf. Uddannelsen finansieres i givet fald af Region Nordjylland
   • Erfaring i tværfagligt teamarbejde og samarbejde med flere specialer.
   • Evne til at samarbejde på tværs af specialer og faggrupper
   • Evne til at fungere i et meget omskifteligt og travlt arbejdsmiljø
 
 
Arbejdsområder
Overlægen deltager i alle kliniske opgaver i afdelingen samt superviserer og vejleder aktivt yngre kolleger.
Hovedopgaven er at forestå overordnet koordinering og prioritering af patientforløbene i ATC i en tværfaglig teamstruktur. Ved modtagelse af kritisk syge patienter er  overlægen teamleder ved modtagelsen og stabiliseringen af disse patienter ligesom overlægen deltager i behandling og udredning af patienterne i de diagnostiske sengeafsnit og i ambulatoriet.
 
Det forventes, at overlægen
   • aktivt medvirker til den fortsatte udvikling i ATC
   • er forskningsaktiv
   • har gode kommunikative evner
   • fungerer som rollemodel for yngre kolleger
   • påtager sig vejlederfunktioner
   • deltager i den almindelige undervisning af læger, studenter og plejepersonale i området
   • efter nærmere aftale påtager sig et eller flere ansvarsområder
 
Stillingen indebærer fra 1. september tilstedeværelse til kl 18 på hverdage og til kl 18 på søgne- helligdage. Når antallet af speciallæger i afdelingen tillader det, vil der på sigt på skift blandt afdelingens speciallæger være deltagelse i en ugentlig tilstedeværelsesvagt og på lang sigt deltagelse i døgndækkende tilstedeværelsesvagt alle ugens dage, når speciallægevagtlaget er fuldt udbygget.
Ved ansættelser i Region Nordjylland indhentes reference på den ansøger, der ønskes ansat.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger.
 
Ansøgningen bedes udformet iht. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.
 
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Sygehus har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: http://www.kompetenceskema.rn.dk.
 
Ansøgningsfrist den 11. februar 2018
 
 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til ledende overlæge Jørn Munkhof Møller, tlf. 9766 0100; e-mail jmm@rn.dk eller sekretær Maiken Ørskou Bols, tlf. 9966 4329; e-mail maibo@rn.dk


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329750545Phoenix-6611826312018-01-31T13:56:16.207Overlæge Akut-og Traumecenter, Aalborg UniversitetshospitalOverlæge
Akut- og Traumecenteret,
Aalborg Universitetshospital
 
 
En stilling som overenskomstansat overlæge ved Akut- og Traumecenteret er ledig til besættelse 1. marts 2018 – eller efter aftale.
 
Der er endvidere mulighed for funktion som forskningsansvarlig overlæge afhængigt af kvalifikationer.
 
Akut- og Traumecentret (ATC)
er den fælles akutmodtagelse ved Aalborg Sygehus og består af fire afsnit: akutmodtagelse (skadestue/modtagelse), diagnostisk sengeafsnit, traumecenter og eget ambulatorium.
 
I akutmodtagelsen under ATC modtages alle akutte patienter visiteret til indlæggelse på Aalborg Sygehus Syd, ligesom der er modtagelse af patienter indbragt via 112-kørsel samt visiteret skadestue. Patienter med tidskritiske behandlingsopgaver, der ikke kan løses i ATC, eksempelvist patienter til PCI-behandling eller trombolyse, passerer igennem ATC; men modtages som hovedregel i stedet direkte i det relevante speciale til undersøgelse/behandling.
ATC har to diagnostiske sengeafsnit i nær tilknytning akutmodtagelsen med i alt 36 sengepladser, hvor akut indlagte kirurgiske og medicinske patienter opholder sig i op til 48 timer.
Traumecenteret modtager traumepatienter på højt specialserett niveau fra hele region Nordjylland
Ambulatoriet i ATC modtager fra primærsektoren patienter henvist med problemstillinger, hvor alternativet er akut indlæggelse. Samtidigt ses i ambulatoriet patienter udskrevet fra ATC til kontrol og/eller svar på undersøgelser foretaget via ATC.
 
Der er i ATC akutlæge tilstedeværelse alle dage til kl 18 incl. weekends.
Det er på sigt forventningen, at ATC får et døgndækkende akutlæge-vagtlag til varetagelse af primær vurdering og stabilisering af kritisk syge patienter. Vagtformen bliver tilstedeværelsesvagter, Der vil afhængigt af antallet af speciallæger ansat i ATC være en overgangsperiode, hvor ATC dækker en andel af tilstedeværelsesvagterne - eksempeltvist en vagt hver 7. døgn.
ATC er aktuelt bemandet med en ledende overlæge og fire overlæger. Der er desuden tilknyttet 10 KBU-læge- og 4 AP-lægespor. Fra 2018 deltager ATC i enkelte hoveduddannelsesforløb i lungemedicin og på sigt ligeledes i geriatri.
 
Kvalifikationer
Speciallæge i speciale med relevans for arbejdet i fælles akutmodtagelsen. Der forudsættes bred klinisk erfaring indenfor modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter samt

   • Fagområde anerkendelse i akutmedicin. Ansøgere uden denne forventes at indgå i uddannelsesforløb med henblik på erhvervelse heraf. Uddannelsen finansieres i givet fald af Region Nordjylland
   • Erfaring i tværfagligt teamarbejde og samarbejde med flere specialer.
   • Evne til at samarbejde på tværs af specialer og faggrupper
   • Evne til at fungere i et meget omskifteligt og travlt arbejdsmiljø
 
 
Arbejdsområder
Overlægen deltager i alle kliniske opgaver i afdelingen samt superviserer og vejleder aktivt yngre kolleger.
Hovedopgaven er at forestå overordnet koordinering og prioritering af patientforløbene i ATC i en tværfaglig teamstruktur. Ved modtagelse af kritisk syge patienter er  overlægen teamleder ved modtagelsen og stabiliseringen af disse patienter ligesom overlægen deltager i behandling og udredning af patienterne i de diagnostiske sengeafsnit og i ambulatoriet.
 
Det forventes, at overlægen
   • aktivt medvirker til den fortsatte udvikling i ATC
   • er forskningsaktiv
   • har gode kommunikative evner
   • fungerer som rollemodel for yngre kolleger
   • påtager sig vejlederfunktioner
   • deltager i den almindelige undervisning af læger, studenter og plejepersonale i området
   • efter nærmere aftale påtager sig et eller flere ansvarsområder
 
Stillingen indebærer fra 1. september tilstedeværelse til kl 18 på hverdage og til kl 18 på søgne- helligdage. Når antallet af speciallæger i afdelingen tillader det, vil der på sigt på skift blandt afdelingens speciallæger være deltagelse i en ugentlig tilstedeværelsesvagt og på lang sigt deltagelse i døgndækkende tilstedeværelsesvagt alle ugens dage, når speciallægevagtlaget er fuldt udbygget.
Ved ansættelser i Region Nordjylland indhentes reference på den ansøger, der ønskes ansat.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger.
 
Ansøgningen bedes udformet iht. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.
 
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Sygehus har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: http://www.kompetenceskema.rn.dk.
 
Ansøgningsfrist den 11. februar 2018
 
 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til ledende overlæge Jørn Munkhof Møller, tlf. 9766 0100; e-mail jmm@rn.dk eller sekretær Maiken Ørskou Bols, tlf. 9966 4329; e-mail maibo@rn.dk

2018-02-12T00:56:20.460 Overlæge Akut- og Traumecenteret, Aalborg Universitetshospital En stilling som overenskomstansat overlæge ved Akut- og Traumecenteret er ledig til besættelse 1. marts 2018 eller efter aftale. Der er endvidere mulighed for funktion som forskningsansvarlig overlæge afhængigt af kvalifikationer. Akut- og Traumecentret (ATC) er den fælles akutmodtagelse ved Aalborg Sygehus og består af fire afsnit: akutmodtagelse (skadestue modtagelse), diagnostisk sengeafsnit, traumecenter og eget ambulatorium. I akutmodtagelsen under ATC modtages alle akutte patienter visiteret til indlæggelse på Aalborg Sygehus Syd, ligesom der er modtagelse af patienter indbragt via 112-kørsel samt visiteret skadestue. Patienter med tidskritiske behandlingsopgaver, der ikke kan løses i ATC, eksempelvist patienter til PCI-behandling eller trombolyse, passerer igennem ATC men modtages som hovedregel i stedet direkte i det relevante speciale til undersøgelse behandling. ATC har to diagnostiske sengeafsnit i nær tilknytning akutmodtagelsen med i alt 36 sengepladser, hvor akut indlagte kirurgiske og medicinske patienter opholder sig i op til 48 timer. Traumecenteret modtager traumepatienter på højt specialserett niveau fra hele region Nordjylland Ambulatoriet i ATC modtager fra primærsektoren patienter henvist med problemstillinger, hvor alternativet er akut indlæggelse. Samtidigt ses i ambulatoriet patienter udskrevet fra ATC til kontrol og eller svar på undersøgelser foretaget via ATC. Der er i ATC akutlæge tilstedeværelse alle dage til kl 18 incl. weekends. Det er på sigt forventningen, at ATC får et døgndækkende akutlæge-vagtlag til varetagelse af primær vurdering og stabilisering af kritisk syge patienter. Vagtformen bliver tilstedeværelsesvagter, Der vil afhængigt af antallet af speciallæger ansat i ATC være en overgangsperiode, hvor ATC dækker en andel af tilstedeværelsesvagterne - eksempeltvist en vagt hver 7. døgn. ATC er aktuelt bemandet med en ledende overlæge og fire overlæger. Der er desuden tilknyttet 10 KBU-læge- og 4 AP-lægespor. Fra 2018 deltager ATC i enkelte hoveduddannelsesforløb i lungemedicin og på sigt ligeledes i geriatri. Kvalifikationer Speciallæge i speciale med relevans for arbejdet i fælles akutmodtagelsen. Der forudsættes bred klinisk erfaring indenfor modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter samt • Fagområde anerkendelse i akutmedicin. Ansøgere uden denne forventes at indgå i uddannelsesforløb med henblik på erhvervelse heraf. Uddannelsen finansieres i givet fald af Region Nordjylland • Erfaring i tværfagligt teamarbejde og samarbejde med flere specialer. • Evne til at samarbejde på tværs af specialer og faggrupper • Evne til at fungere i et meget omskifteligt og travlt arbejdsmiljø Arbejdsområder Overlægen deltager i alle kliniske opgaver i afdelingen samt superviserer og vejleder aktivt yngre kolleger. Hovedopgaven er at forestå overordnet koordinering og prioritering af patientforløbene i ATC i en tværfaglig teamstruktur. Ved modtagelse af kritisk syge patienter er overlægen teamleder ved modtagelsen og stabiliseringen af disse patienter ligesom overlægen deltager i behandling og udredning af patienterne i de diagnostiske sengeafsnit og i ambulatoriet. Det forventes, at overlægen • aktivt medvirker til den fortsatte udvikling i ATC • er forskningsaktiv • har gode kommunikative evner • fungerer som rollemodel for yngre kolleger • påtager sig vejlederfunktioner • deltager i den almindelige undervisning af læger, studenter og plejepersonale i området • efter nærmere aftale påtager sig et eller flere ansvarsområder Stillingen indebærer fra 1. september tilstedeværelse til kl 18 på hverdage og til kl 18 på søgne- helligdage. Når antallet af speciallæger i afdelingen tillader det, vil der på sigt på skift blandt afdelingens speciallæger være deltagelse i en ugentlig tilstedeværelsesvagt og på lang sigt deltagelse i døgndækkende tilstedeværelsesvagt alle ugens dage, når speciallægevagtlaget er fuldt udbygget. Ved ansættelser i Region Nordjylland indhentes reference på den ansøger, der ønskes ansat. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger. Ansøgningen bedes udformet iht. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005. Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Sygehus har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: http: www.kompetenceskema.rn.dk. Ansøgningsfrist den 11. februar 2018 Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til ledende overlæge Jørn Munkhof Møller, tlf. 9766 0100 e-mail jmm@rn.dk eller sekretær Maiken Ørskou Bols, tlf. 9966 4329 e-mail maibo@rn.dk11Jobnet66118263100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-11T00:00:000010https://rn.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=3e1d9db7-2f19-436b-b1ce-d8427024b2910EuropaDanmarkEuropaDanmarkJyllandNordjyllandAalborg3093820Region Nordjylland11Hobrovej 189000AalborgDKDanmark0
DKDanmarkAdvertiser
8Fuldtid46Permanent515288JobNet47437741000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=66118263https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=66118263https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=66118263&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=66118263&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale222110Overlæge10Sundhed352655612importimport_66118263AdvertiserAdvertiserda-DK