Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge eller afdelingslæge i endokrinologi med interesse for forskning/udvikling søges til Endokrinologisk ambulatorium, Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge er en stilling som overlæge eller afdelingslæge i endokrinologi ledig til besættelse fra 01.10.2020 eller snarest derefter.

Stillingen

Vi ønsker en speciallæge, der med sine personlige og faglige kvalifikationer vil være med til udvikle det endokrinologiske fagområde på Sjællands Universitetshospital. Dette i samarbejde med afdelingens øvrige endokrinologiske speciallæger, sygeplejersker og afdelingsledelsen, men i denne stilling vil der gives prioriteret tid til udviklings- og forskningsopgaver.

Udviklings/forsknings feltet er ikke på forhånd fastlagt, men prioriteres i samarbejde med den der ansættes efter ønske og kvalifikationer.

Speciallægen skal se ambulante endokrinologiske patienter samt deltage i behandlingen af indlagte endokrinologiske specialepatienter.

Som udgangspunkt vil der blive afsat 20% af den samlede tid til forskning/udviklingsaktiviteter.

Speciallægen forventes, sammen med det øvrige endokrinologiske team, at sikre en høj faglig kvalitet i patientbehandlingen og at fagets udvikling kommer vores patienter til gode. Ligeledes forventes det, at speciallægen medvirker aktivt til afdelingens kvalitetsudvikling, den formelle og uformelle undervisning/vejledning/supervision af yngre læger og sygeplejersker.

Speciallægen indgår i den ca. 20-skiftede bagvagt med tilkald fra hjemmet fra kl. 21.00. Speciallægen vil ligeledes efter ønske kunne indgå i den døgndækkende regionsvagt (beredskabsvagt).

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: endokrinologi. I en ansættelse som enten overlæge eller afdelingslæge.

Medicinsk Afdeling

Medicinsk afdeling er organiseret i en endokrinologisk sektion, en medicinsk gastroenterologisk hepatologisk sektion samt en intern medicinsk sektion.

Afdelingen har tre sengeafsnit med overvejende gastromedicinske funktioner på to sengeafsnit og intern medicinske funktioner på det tredje sengeafsnit. Dette sengeafsnit indeholder også den endokrinologiske sengefunktion.

Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske. Det endokrinologiske team består af 7 endokrinologiske speciallæger, heraf en specialeansvarlig overlæge og 2 endokrinologiske HU-forløb.

Den endokrinologiske funktion

Vi har en veletableret endokrinologisk speciallægegruppe med stor kontaktflade og netværk lokalt, regionalt og nationalt.

De endokrinologiske funktioner centrerer sig om et velfungerende endokrinologisk ambulatorium med blandt andet egne DXA skannere, et MDT fodcenter, som drives i samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling og en øjenklinik, som drives i samarbejde med Øjenafdelingen. Der er i ambulatoriet et antal specialuddannede sygeplejersker.

Afdelingen er en del af Steno Diabetes Center Region Sjælland.

Afdelingen har etableret et Videnscenter for Knoglesundhed.

Afdelingen har regionsfunktioner indenfor blandt andet binyresygdomme, knogle/kalk sygdomme samt diabetes. Det forventes derudover, at afdelingen kommer til at varetage den medicinske behandling af bariatriske patienter, herunder vurdering af patienter henvist med henblik på bariatrisk kirurgi og efterbehandling.

Afdelingen varetager også en regional endokrinologisk beredskabsvagt, der yder døgndækkende rådgivning til alle sygehuse i Region Sjælland.

Det endokrinologiske speciallægeteam varetager også behandlingen af indlagte endokrinologiske specialepatienter.

Undervisning, uddannelse og forskning

I samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet deltager afdelingen i den kliniske uddannelse af medicinstuderende. Medicinsk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af medicinstuderende på 2. og 5. kandidatsemester og har 8 undervisningslektorater. Til afdelingen er knyttet et lærestolsprofessorat i medicinsk gastroenterologi ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen inden for en række specialer, inklusive to HU-forløb i endokrinologi.

Der er etableret en klinisk forskningsenhed, som er en samlende enhed for al forskning i afdelingen. Det er en målsætning at styrke den endokrinologiske forskning og universitære tilknytning indenfor de kommende år. Afdelingen har ansat to projektsygeplejersker som understøttende til den kliniske forskning.

Ansøgere til overlægestillingerne skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae og publikationsliste. Publikationer skal ikke medsendes, men både det lægefaglige udvalg og ansættelsesudvalget kan siden hen indhente op til 10 publikationer, som ansøgeren anser for at være de vigtigste.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Ole Hamberg eller til specialeansvarlig overlæge Urd Lynge Kielgast.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.