Gem job

Overlæge eller afdelingslæge med speciale i gastroenterologi og hepatologi til Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge er en stilling som overlæge eller afdelingslæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi ledig fra 01.07.21 eller snarest derefter.

Speciallæge med fokus på tarmsvigt og IBD

Den gastroenterologiske sektion har højt specialiseret funktion indenfor korttarmssyndrom og regional funktion indenfor IBD. IBD området har langt den største aktivitet men indenfor begge områder er aktiviteten stigende.

Vi ønsker derfor med denne nyoprettede stilling at styrke vores IBD-korttarms-team med en speciallæge, som har lyst til at fokusere på begge patientkategorier.

Hvis du har kendskab til tarmsvigtspatienter er det naturligvis en fordel, men du er også velkommen til at søge stillingen, hvis du har lyst til at indgå i et formaliseret postgraduate uddannelsesforløb, således at du med tiden erhverver dig kompetencer indenfor området.

Vi tilbyder derfor en stilling som indeholder dedikeret tid til uddannelse resp. videnskabelig aktivitet og kvalitetsudvikling - alt efter dit kendskab postgraduate uddannelsesbehov.

Vagtforpligtigelse: Efter aftale. Bagvagtsfunktionen er ca. 20 skiftet.

Speciallægen tilknyttes IBD og korttarmsteamet, gastroenterologisk sektion.

Afdelingens tarmsvigtspatienter og IBD patienter er samlet på et sengeafsnit.

Overlægen/afdelingslægens funktioner

Lægen vil blive tilknyttet IBD-korttarms-teamet med kliniske funktionen i ambulatoriet og på sengeafsnittet. Endoskopiske undersøgelser foregår i Endoskopienheden, Kirurgisk afdeling.

Overlægen/afdelingslægen skal sammen med de øvrige gastroenterologiske speciallæger sikre en faglig høj kvalitet i patientbehandlingen herunder implementering af nye behandlinger og vejledninger. Speciallægen skal deltage i den formelle og uformelle undervisning/vejledning/supervision af yngre læger.

Efter aftale evt. deltagelse i bagvagtsfunktionen og regionsvagten, der dagligt servicerer de øvrige sygehuse i Region Sjælland med rådgivning og sparring.

Dedikeret tid: Afhængig af kvalifikationer og interesse planlægges den klinik-frie tid til uddannelse/videnskab/kvalitetsudvikling sammen med den specialeansvarlig overlæge og den ledende overlæge.

Medicinsk Afdeling

Medicinsk afdeling er organiseret i en gastroenterologisk/hepatologisk sektion, en endokrinologisk sektion samt en geriatrisk - intern medicinsk sektion.

Afdelingen har tre sengeafsnit, hvoraf 2 afsnit overvejende behandler patienter indenfor det gastroenterologiske - hepatologiske speciale. Det tredje sengeafsnit varetager behandlingen af de fleste intern medicinske patienter.

Den gastroenterologiske sektion

Vi har en stærk gastroenterologisk speciallægegruppe med stor kontaktflade og et veletableret samarbejdsnetværk med kolleger såvel lokalt, regionalt som nationalt. På lægesiden består det gastroenterologiske team af 15 speciallæger, herunder en professor og en specialeansvarlig overlæge.

Afdelingen har alle regionsfunktionerne indenfor medicinsk gastroenterologi/hepatologi som det er specificeret i den seneste specialeplan. Afdelingen er højtspecialiseret indenfor tarmsvigt i samarbejde med Rigshospitalet. Desuden har afdelingen en række samarbejdsaftaler omkring patienter tilknyttet Kirurgisk afdelings regionsfunktioner.

Afdelingen har en betydelig specialiseret ambulant aktivitet med omkring 12.000 årlige medicinsk gastroenterologiske/hepatologiske besøg.

Speciallægerne arbejder overvejende i et eller to af tre teams: et IBD -korttarms team, et lever-pankreas team og et øvre team.

Den endoskopiske aktivitet foregår i regi af kirurgisk afdeling. De medicinske gastroenterologer udfører gastroskopi, sigmoideoskopi, koloskopi samt avancerede endoskopiske undersøgelser.


Afdelingens gastroenterologiske speciallæger varetager den centrale visitation af alle gastroenterologiske henvisninger for hele Region Sjælland.

Aktuelle udviklingsområder i den gastroenterologiske funktion omfatter foruden tarmsvigts og IBD området, kronisk pankreatitis, og kronisk leversygdom samt øvre dyspepsi.

Afdelingen varetager regionsvagten i gastroenterologi og hepatologi for Region Sjællands øvrige hospitaler og som sparringspartner for vagthavende kollegaer i egen afdeling.


Undervisning, uddannelse og forskning
Afdelingen er klassificeret som højt specialiseret enhed (HSE) i videreuddannelsen i intern medicin: gastroenterologi/hepatologi.

Afdelingen deltager i den kliniske uddannelse af medicinstuderende. Medicinsk Afdeling har 8 undervisningslektorater. Til afdelingen er knyttet et lærestolsprofessorat ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet i gastroenterologi og hepatologi.

Ansøgere til overlægestillingerne skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae og publikationsliste. Publikationer skal ikke medsendes, men både det lægefaglige udvalg og ansættelsesudvalget kan siden hen indhente op til 10 publikationer, som ansøgeren anser for at være de vigtigste.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 25.05.21

Ansættelsessamtaler afholdes 07.06.21

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ole Hamberg, 40 15 55 98, oham@regionsjaelland.dk eller til specialeansvarlig overlæge Lone Madsen, 47 32 24 19, logm@regionsjaelland.dk

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:


Gem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Vikar for afdelingslæge/overlæge til klinisk fysiologisk nuklearmedicinsk afdeling, Køge

Region Sjælland

Sorø
Klinisk fysiologisk nuklearmedicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital søger vikar for afdelingslæge overlæge pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter og indtil 31. december 2021. Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 840.000 borgere....
Indrykket:27. april 2021

Afdelingslæge til klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling i Køge

Region Sjælland

Sorø
Klinisk fysiologisk nuklearmedicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge søger en afdelingslæge, som sammen med nuværende kolleger aktivt vil bidrage til fortsat udvikling af specialet i Region Sjælland og være med til at tage vores ma...
Indrykket:27. april 2021

Introduktionsstilling intern medicin ved Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Region Sjælland

Sorø
Ved Medicinsk Afdeling er 2 introduktionsstillinger 3800D00-01-i-8 og 3800D00-01-i-9 i intern medicin af et års varighed ledig til besættelse 01.07.21 eller snarest derefter. Medicinsk Afdeling har 73 senge fordelt på tre sengeafsnit. Afdelingen har...
Indrykket:4. maj 2021

Overlæge til Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Region Sjælland

Sorø
Overlæge til Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er der en stilling som overlæge ledig fra den 01.08.21 eller snarest derefter. S...
Indrykket:6. maj 2021

4 Intro-forløb i Akutmedicin på SUH Køge per 1. 9. 2021 eller efter aftale

Region Sjælland

Sorø
4 Introduktionsstillinger i Akutmedicin kan besættes per 1.9. 2021 eller efter aftale. Region Sjælland vil være førende i uddannelsen til Akutmedicin og støtter fx særlige uddannelsesdage og online-platformen RESUS - Akutmedicineren.dk . SUH bidrage...
Indrykket:6. maj 2021
Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Vikar for afdelingslæge/overlæge til klinisk fysiologisk nuklearmedicinsk afdeling, Køge

Region Sjælland

Sorø
Klinisk fysiologisk nuklearmedicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital søger vikar for afdelingslæge overlæge pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter og indtil 31. december 2021. Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 840.000 borgere....
Indrykket:27. april 2021

Afdelingslæge til klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling i Køge

Region Sjælland

Sorø
Klinisk fysiologisk nuklearmedicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge søger en afdelingslæge, som sammen med nuværende kolleger aktivt vil bidrage til fortsat udvikling af specialet i Region Sjælland og være med til at tage vores ma...
Indrykket:27. april 2021

Introduktionsstilling intern medicin ved Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Region Sjælland

Sorø
Ved Medicinsk Afdeling er 2 introduktionsstillinger 3800D00-01-i-8 og 3800D00-01-i-9 i intern medicin af et års varighed ledig til besættelse 01.07.21 eller snarest derefter. Medicinsk Afdeling har 73 senge fordelt på tre sengeafsnit. Afdelingen har...
Indrykket:4. maj 2021

Overlæge til Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Region Sjælland

Sorø
Overlæge til Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er der en stilling som overlæge ledig fra den 01.08.21 eller snarest derefter. S...
Indrykket:6. maj 2021

4 Intro-forløb i Akutmedicin på SUH Køge per 1. 9. 2021 eller efter aftale

Region Sjælland

Sorø
4 Introduktionsstillinger i Akutmedicin kan besættes per 1.9. 2021 eller efter aftale. Region Sjælland vil være førende i uddannelsen til Akutmedicin og støtter fx særlige uddannelsesdage og online-platformen RESUS - Akutmedicineren.dk . SUH bidrage...
Indrykket:6. maj 2021