Overlæge eller afdelingslæge til neuroradiologi, Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Overlæger/afdelingslæger til neuroradiologi ved Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

To stillinger som overlæge, alternativt afdelingslæge, ved den neuroradiologiske funktion er ledige til besættelse fra 01.01.2021 eller efter aftale.

Afdelingen står for at skulle udvide sin akutte neuroradiologiske funktion betragteligt, hvorfor der stiles imod at etablere en egentlig neurovagt. Det er ønskeligt, at de der ansættes i stillingerne vil indgå i denne vagt.

I Region Sjælland er vi midt i en enestående udvikling. Henover det næste årti vil vi udvikle Danmarks femte og sidste universitetshospital, Sjællands Universitetshospital. Der er allerede nu samlet mange funktioner i universitetshospitalets regi. På den måde er vi i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Det radiologiske speciale i Region Sjælland arbejder efter visionen om at levere den højeste faglige kvalitet indenfor radiologisk diagnostik og behandling med afsæt i patienternes behov. Samtidig er der også øget fokus på medarbejdernes trivsel, udvikling og samarbejde på tværs af specialer.

Om Billeddiagnostisk Afdeling

Billeddiagnostisk Afdeling har afsnit i både Køge og Roskilde med fælles afdelingsledelse. Man vil derfor være ansat ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i Roskilde, da den neuroradiologiske funktion er placeret der. I løbet af de næste fem år vil funktionen flytte til det nyopførte Sjællands Universitetshospital, Køge.

Afdelingen har et tæt og godt samarbejde med de kliniske afdelinger, hvilket er essentielt for faglig udvikling og god kvalitet i udredning og behandling. Neurologisk Afdeling på SUH varetager både hovedfunktioner, højt specialiserede funktioner og en lang række regionsfunktioner, herunder neurodegenerative lidelser, demens, epilepsi, neurofysiologi, samt den akutte apopleksi med trombolyse, som nu udvides. Regionens ØNH afdeling ligger i Køge og her foretages CT og MR af hoved-hals regionen, afholdes MDT, mv.

Roskilde og Køge har fælles RIS/PACS system, og der beskrives på tværs af matriklerne, afh. af kompetencer og interesse. Der er derfor stor mulighed for at beskæftige sig med en bred vifte at neuroradiologiske undersøgelser, både akutte, udredninger og elektive undersøgelser.

På begge matrikler har vi moderne apparatur. I Roskilde forefindes 3 CT scannere, herunder dual-energy CT, to 1.5T og en 3T MR. Yderligere en 3 T MR vil blive installeret i slutningen af i år.

Vi er ca. 210 ansatte i alt på afdelingen. Der er p.t. 25 fastansatte speciallæger, hvoraf 5 p.t. er tilknyttet neuro-teamet. Vi har en større uddannelsesforpligtelse med introlæger og H-læger på alle niveauer. De uddannelsessøgende har fremmøde på begge matrikler.

Afdelingen har en forskningsenhed, med hovedinteresse inden for MR. Der er samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger, og især et tæt samarbejde med den neurologiske KFE, så har man lyst, vil der være god mulighed for at deltage i forskningsaktiviteter.

Stillingerne

Vi søger speciallæger i radiologi. Interesse for og kompetencer inden for neuroradiologi er en fordel, men ikke en forudsætning. Afhængig af kvalifikationer vil man indgå i varetagelsen af opgaverne på lige fod med de øvrige speciallæger, med mulighed for at veksle imellem den akutte og den elektive funktion. Har man behov, vil vi sikre oplæring og supervision. Har man interesse i hoved-hals funktionen, kan deltagelse i den, med fremmøde i Køge, også aftales.

Stillingerne er med vagtforpligtigelse, som led i den planlagte neuro-vagt, enten som døgnvagt, eller med lange dage. Vi gør hvad vi kan for balancen mellem arbejdsliv og privatliv, fx ved at man selv har mulighed for indflydelse på vagtplanlægningen i det omfang, det er muligt. Alle speciallæger tilbydes hjemmeopkobling. Hjemmearbejdsdage og fleksibel arbejdstid vil i en vis udstrækning kunne aftales under hensyn til afdelingens drift. Der er god mulighed for kursusdeltagelse.

Ansvars- og kompetenceområder

Som speciallæge refererer du til afdelingsledelsen i Billeddiagnostisk Afdeling.

Som overlæge og afdelingslæge skal du kunne:

 • Udføre klinisk arbejde på højt niveau

 • Træffe selvstændige beslutninger om kliniske opgaver

 • Indgå i afdelingens akutte funktion

 • Involvere dig i subspecialet

 • Rådgive og give sparring til andre læger

 • Bidrage til at udvikle en høj faglig kvalitet og sikkerhed for patienterne

 • Påtage dig ansvaret for særlige områder for at understøtte og videreudvikle funktioner, f.eks. indenfor kliniske specialområder, kvalitet, forskning, uddannelse, projekter. mm.

Herudover skal man som overlæge:

 • Have ca. 5 års ansættelse som speciallæge på CV’et

 • Have fuldt udviklede kliniske kompetencer

 • Have stor faglig indsigt og rutine

 • Forstå sin rolle - både i forhold til den enkelte patient, specialet, organisationen og sundhedsvæsenet

 • Forstå sit ansvar for at skabe en motiverende arbejdskultur på afdelingen

 • Varetage ledelsen af et nærmere defineret ansvarsområde med ledelsesindhold inden for afdelingens virksomhed, herunder have ansvaret for at løse beskrevne opgaver og nå beskrevne mål, sikre effektiv ressourceudnyttelse og sammenhængende patientforløb, bidrage til strategisk planlægning og implementering, tiltrække og udvikle talenter mm.

Afdelingen lægger vægt på et godt tværfagligt arbejdsmiljø. Vi værdsætter derfor at man er god til at samarbejde og er indstillet på at løfte opgaven sammen med ens team, når der er travlt.

Transport: SUH, Roskilde ligger lige ved stationen, hvortil der er mange afgange til og fra København hver time, en tur der tager ca. 25 minutter. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved mødetid klokken 8.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf.+45 47 32 53 01 / 24 98 13 43.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Som led i SUH’s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Ph.d. studerende til Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk Sygehus

Region Sjælland

Sorø
Ph.d.-studerende søges til Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk Sygehus Har du lyst til at prøve kræfter med klinisk forskning? Og har du samtidig lyst til at være en del af en veletableret forskningsgruppe med et ...
Indrykket:19. november 2020

Overlæge med funktionsansvar, Anæstesiologisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus

Region Sjælland

Sorø
Anæstesiologisk Afdeling har brug for at konsolidere sit intensiv terapiafsnit og søger derfor funktionsbærende overlæge med funktionsansvar for dialysebehandling - kunne det være dig? Anæstesiologisk Afdeling består af overordnet to velfungerende a...
Indrykket:19. november 2020

Nyoprettet stilling Overlæge i 3 delt afsnitsledelse ved Distriktspsykiatrien i Roskilde, Psykiatrien Øst

Region Sjælland

Sorø
Vil du være med til at skabe den nye afsnitsledelse i Distriktspsykiatrien i Roskilde ? Fast stilling som Overlæge i afsnitsledelsen for Distriktspsykiatrien i Roskilde. Distriktspsykiatrien i Roskilde søger en Overlæge gerne med erfaring i ledelse,...
Indrykket:3. november 2020

Reservelæge i et årig Introduktionsstilling, Psykiatrien Syd

Region Sjælland

Sorø
Ved Psykiatrien Syd, Vordingborg er der 2, 1-årige introduktionsstilling, nr. 3800250-50-I-03, og nr. 3800250-50-I-04, som reservelæge ledig pr. 01.1.21 ellers snarest derefter. Psykiatrien Syd har sengeafsnit samt Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) ...
Indrykket:19. november 2020

Afdelingslæge eller overlæge til idrætskirurgisk sektion, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Region Sjælland

Sorø
? Afdelingslæge eller overlæge til idrætskirurgisk sektion, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge ? Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge er der en stilling som afdelingslæge eller overlæge ledi...
Indrykket:19. november 2020

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Ph.d. studerende til Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk Sygehus

Region Sjælland

Sorø
Ph.d.-studerende søges til Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk Sygehus Har du lyst til at prøve kræfter med klinisk forskning? Og har du samtidig lyst til at være en del af en veletableret forskningsgruppe med et ...
Indrykket:19. november 2020

Overlæge med funktionsansvar, Anæstesiologisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus

Region Sjælland

Sorø
Anæstesiologisk Afdeling har brug for at konsolidere sit intensiv terapiafsnit og søger derfor funktionsbærende overlæge med funktionsansvar for dialysebehandling - kunne det være dig? Anæstesiologisk Afdeling består af overordnet to velfungerende a...
Indrykket:19. november 2020

Nyoprettet stilling Overlæge i 3 delt afsnitsledelse ved Distriktspsykiatrien i Roskilde, Psykiatrien Øst

Region Sjælland

Sorø
Vil du være med til at skabe den nye afsnitsledelse i Distriktspsykiatrien i Roskilde ? Fast stilling som Overlæge i afsnitsledelsen for Distriktspsykiatrien i Roskilde. Distriktspsykiatrien i Roskilde søger en Overlæge gerne med erfaring i ledelse,...
Indrykket:3. november 2020

Reservelæge i et årig Introduktionsstilling, Psykiatrien Syd

Region Sjælland

Sorø
Ved Psykiatrien Syd, Vordingborg er der 2, 1-årige introduktionsstilling, nr. 3800250-50-I-03, og nr. 3800250-50-I-04, som reservelæge ledig pr. 01.1.21 ellers snarest derefter. Psykiatrien Syd har sengeafsnit samt Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) ...
Indrykket:19. november 2020

Afdelingslæge eller overlæge til idrætskirurgisk sektion, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Region Sjælland

Sorø
? Afdelingslæge eller overlæge til idrætskirurgisk sektion, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge ? Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge er der en stilling som afdelingslæge eller overlæge ledi...
Indrykket:19. november 2020