Overlæge i endokrinologi til Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge er en stilling som overenskomstansat overlæge i endokrinologi ledig fra 01.07.18 eller snarest derefter.

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlæge-kvalificeret speciallæge i intern medicin:endokrinologi, som med sine faglige og videnskabelige kvalifikationer kan videreudvikle det endokrinologiske speciale i samarbejde med alle personalegrupper.

Det forventes, at ansøger også ønsker at deltage i afdelingens forsknings- og undervisningsaktivitet.

Medicinsk Afdeling

Medicinsk Afdeling har fire sengeafsnit med i alt 80 senge og driver endvidere en betydelig ambulant virksomhed. Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske. Lægestaben består af 22 overlæger, fem 1. reservelæger og 12 reservelæger.

To af afdelingens sengeafsnit er primært dedikeret til patienter med gastroenterologiske sygdomme. Et afsnit er primært dedikeret til patienter med endokrinologiske sygdomme mens det sidste afsnit primært er dedikeret til geriatriske almene internt medicinske patienter. Alle afsnit modtager patienter med generelle medicinske lidelser udover patienter med sygdomme indenfor afsnittets særlige fokus område.

Afdelingen har regionsfunktioner i gastroenterologi/hepatologi samt i endokrinologi.

Der er etableret en klinisk forskningsenhed, som er en samlende enhed for al forskning i afdelingen. Der er planer om at udvide denne enhed yderligere i de kommende år, hvor afdelingen har en målsætning om en yderligere forøgelse i antallet af aktive forskere og ph.d.-studerende.

Den endokrinologiske funktion

Afdelingen har et velfungerende endokrinologisk ambulatorium med blandt andet egne DXA skannere, et fodcenter, som drives i samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling, og en øjenklinik, som drives i samarbejde med Øjenafdelingen. Der er i ambulatoriet et antal specialuddannede sygeplejersker og en stabil bemanding af sekretærer.

Afdelingen har regionsfunktioner indenfor blandt andet binyre sygdomme, knogle/kalk sygdomme samt diabetes. Det forventes derudover, at afdelingen kommer til at varetage de medicinske behandling af patienter henvist med henblik på bariatrisk kirurgi.

Afdelingen har en såkaldt regionsvagt, som er en beredskabsvagt, som betjenes af afdelingens speciallæger i endokrinologi, og som yder endokrinologisk rådgivning og hjælp til alle sygehuse i Region Sjælland.

Til den endokrinologiske funktion hører et sengeafsnit med 20 senge. I det omfang at patienter med primært endokrinologiske lidelser har behov for indlæggelse er de indlagt på dette afsnit, de resterende antal senge benyttes til behandling af et bredt udsnit af andre medicinske patienter, dog hovedsageligt patienter med lungesygdomme og infektionssygdomme.

Den endokrinologiske forskningsaktivitet er hovedsageligt inden for diabetes, komplikationer efter bariatrisk kirurgi, samt inden for knogle/kalk sygdomme. Den endokrinologiske forskning i afdelingen er i markant vækst og forventes yderligere styrket i de kommende år. Det er en af afdelingens målsætninger at øge den endokrinologiske forskningsaktivitet i de kommende år.

Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen inden for en række specialer, inklusive endokrinologi, hvor der er læger både først og sidst i speciallægeuddannelsen.

Undervisning

I et samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet deltager hospitalet og afdelingen i den kliniske uddannelse af medicinstuderende.

Medicinsk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af medicinstuderende på 2. kandidatsemester og har p.t. et antal undervisningslektorater. Til afdelingen er knyttet et lærestolsprofessorat ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, idet professoren tillige er specialeansvarlig overlæge på afdelingen med funktion i den gastroenterologiske/hepatologiske sektion.

I den lægelige videreuddannelse deltager Medicinsk Afdeling i

  • Introduktionsuddannelsen i intern medicin
  • Hoveduddannelsesforløb i almen medicin
  • Hoveduddannelsesforløb i intern medicin:geriatri
  • Hoveduddannelsesforløb i intern medicin:gastroenterologi og hepatologi
  • Hoveduddannelsesforløb i intern medicin:endokrinologi
  • Hoveduddannelsesforløb i intern medicin:kardiologi

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Der planlægges i øjeblikket med en reservelæge i bunden vagt med toholdsdrift. Den intern medicinske bagvagt fordeles på overenskomstansatte overlæger, afdelingslæger og 1. reservelæger og er p.t. ca. 20-skiftet. Bagvagten er tilkaldevagt fra hjemmet. Det forventes, at ansøgeren deltager i dækningen af såvel den intern medicinske bagvagt samt den endokrinologiske regionsvagt.

Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 13.05.18

Ansættelsessamtaler i uge 20 og 21

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Yderligere oplysninger

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Introduktionslæge til lungemedicinsk, gastroenterologisk og geriatrisk afsnit, Slagelse Sygehus

Region Sjælland

Slagelse
En stilling som introduktionslæge i intern medicin i 12 måneder er ledig til besættelse 01.06.18 i Slagelse med fast tilknytning til geriatrisk afsnit i seks måneder og herefter seks måneder ved lungemedicinsk gastroenterologisk afsnit. Stillingen e...
Indrykket:4. april 2018
Udløbsdato:24. april 2018

Overlæge i neuroradiologi til Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Region Sjælland

Slagelse
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny ...
Indrykket:6. april 2018
Udløbsdato:1. maj 2018

Specialeansvarlig overlæge til Neurologisk Afdeling, Neurofysiologisk Center, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Region Sjælland

Slagelse
En stilling som specialeansvarlig overlæge i klinisk neurofysiologi er ledig til besættelse snarest muligt. Ansøger skal være speciallæge i klinisk neurofysiologi eller neurologi med fagområdeuddannelse i neurofysiologi. Sjællands Universitetshospit...
Indrykket:6. april 2018
Udløbsdato:28. april 2018

Overlæge med interesse for ultralyd til Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Region Sjælland

Slagelse
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny ...
Indrykket:6. april 2018
Udløbsdato:1. maj 2018

Introduktionsstilling til Psykiatrien Syd, Vordingborg

Region Sjælland

Slagelse
I Psykiatrien Syd, Vordingborg er der en 1-årig introduktionsstilling, stillingsnr. 3800250-50-I-03, som reservelæge ledig til besættelse 01.09.18, ellers snarest derefter. Der er etableret busordning fra København til Vordingborg med afgang fra DGI...
Indrykket:9. april 2018
Udløbsdato:18. maj 2018