Overlæge i kardiologi til Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt

En stilling som overlæge i kardiologi ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller efter aftale.
 
Om stillingen
Overlægen vil indgå i afdelingens kardiologiske team med mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse.
 
Ansøgeren vil, i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver, indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.
 
Det forventes, at overlægen, i lighed med alle de øvrige overlæger på afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.
 
Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en overlæge i intern medicin: kardiologi.
 
Der lægges vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.
Afdelingen har en unikt samarbejdsarbejdsmiljø, som er en af hjørnestenene i Diagnostisk Center innovationsevne, hvorfor evnen til socialt/kollegialt at indgå i samarbejdet vægtes meget højt.
 
Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgerne har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/afdelingens mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.
 
Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.
 
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Diagnostisk Center er karakteriseret ved:

 • særdeles godt kollegialt miljø
 • samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
 • stort klinisk arbejdspres
 • gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • høj (tvær)faglighed
 • prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske problemstillinger
Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive tværfaglige og tværsektorielle patientforløb af høj kvalitet. Diagnostisk Center fik i 2013 status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb og er de sidste 5 år kåret til landets bedste mindre sygehus. Der er ansat en professor og en adjungeret professor i Innovative Patientforløb.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage mellem 8-17 samt patienter med flexible- og åbne indlæggelser døgnet rundt 365 dage om året (godt 4.000 akutte indlæggelser om året) inden for næsten alle områder af det medicinske speciale, og afdelingen har alle de 9 medicinske specialer repræsenteret samt arbejdsmedicin, klinisk immunologi og onkologi foruden radiologien.
 
Der gennemføres mere end 65.000 ambulante, medicinske besøg årligt.
 
Diagnostisk Center har 2 sengeafsnit med i alt 30 senge foruden Modtage- og Observationsstole.
 • Afsnit M1, hovedsageligt kardiologi, nefrologi og lungemedicin
 • Afsnit M2, hovedsageligt gastroenterologi, hepatologi, endokrinologi, infektionsmedicin, hæmatologi og reumatologi
 • Den kardiologiske funktion er kendetegnet ved et velfungerede og udviklingsminded team med 7 kardiologiske overlæger, specialesygeplejersker der laver EKKO undersøgelser og har selvstændige lægesuperviserede ambulatorier. Der udføres over 1000 hjerte-CT om året, ligesom der udføres hjerte-MR. Den ambulante funktion er bygget op om SammeDagUdredninger, hvor alle nødvendige undersøgelser så vidt muligt gennemføres samme dag.
 • Klinisk forskning med tilknyttet forskningssygeplejerske og forskningsansvarlige overlæger.
 • Der er tilknyttet intensivafdeling med 9 senge og anæstesiologisk overlæge med tilstedeværelsesvagt 24/7/365.
Der er undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, reumatologi, almen praksis, arbejdsmedicin, socialmedicin og farmakologi. Diagnostisk Center er i 2016 af Sundhedsstyrelsen udnævnt til landets bedste uddannelsesafdeling.
 
På Medicinsk Afdeling er der mellemvagt i tilstedeværelsesvagt hele døgnet. Forvagt med tilstedeværelsesvagt 08-20 og efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Bagvagt (ikke-kardiologiske overlæger og HU-læger) med tilstedeværelsesvagt med efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Der er endvidere et døgndækket kardiologisk vagtlag med tilstedeværelse alle dage med efterfølgende tilkald (30 min).
 
Ledelsesforhold
Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelse og organisatorisk placering
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
 
Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 7841 7800
Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, tlf. 7844 1003

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 11. marts 2018 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt mandag den 26. marts 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:23. januar 2018
Udløbsdato:20. februar 2018

Overlæger til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg

Røntgen og Skanning

Viborg
To stillinger som overlæger i radiologi ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse pr. 1. maj 2018 eller efter aftale. Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge. Om stillingenVi søge...
Indrykket:5. februar 2018
Udløbsdato:5. marts 2018

Medicinstuderende til Regionspsykiatrien Horsens

Regionspsykiatrien Horsens, Læger

Regionspsykiatrien Horsens søger flere medicinstuderende pr. 1. maj 2018 og eller midt juni til at arbejde her i sommeren 2018.Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med to satellitter i Skanderborg og Odder. ...
Indrykket:12. februar 2018
Udløbsdato:28. februar 2018

Sektionsleder, overlæge søges til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord i Randers

Tilsyn og Rådgivning Nord

Favrskov
Har du lyst til faglig udvikling, brænder du for patienternes tryghed og har du idéer til, hvordan vi sammen kan gøre sundhedsvæsenet mere sikkert? Har du lyst til at præge udviklingen af det risikobaserede tilsyn? Så har vi brug for dig! Styrelsen ...
Indrykket:14. februar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Overlæge - med funktion som uddannelsesansvarlig overlæge

Fælles Akut Afdeling

Aarhus
Vi tilbyder en spændende stilling som overlæge, med funktion som uddannelsesansvarlig overlæge, til besættelse pr. 1. maj 2018 eller efter nærmere aftale.Fælles Akut Afdeling er den primære indgangsdør for akutte patienter til Aarhus Universitetshos...
Indrykket:15. februar 2018
Udløbsdato:15. marts 2018

Reservelæge i introduktionsstilling til Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Diagnostisk Center

Silkeborg
En stilling som reservelæge i introduktionsstilling, stillingsnr. 6630-30-01-i-01, ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstillin...