Overlæge i lungemedicin, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger en dygtig speciallæge i lungemedicin til vores lungemedicinske team. Vi søger fortrinsvis en overlæge til at have det daglige ansvar for allergiambulatoriet, men ansøgere med andre interesseområder kan også søge stillingen.

Stillingen er ledig til besættelse 01.10.21 eller snarest muligt derefter.

Det lungemedicinske speciale

Specialet varetages aktuelt af 8 fastansatte speciallæger samt en forskningslektor. Desuden har afdelingen et klinisk professorat, som deles med lungemedicinsk afdeling i Næstved,

Det ene af afdelingens sengeafsnit har primært specialiserede lungemedicinske patienter. Patienterne indlægges enten direkte fra Akutmodtagelse/ambulatorium eller overflyttes fra regionens øvrige sygehuse. Non-invasiv ventilationsbehandling (NIV) og behandling af pneumothorax varetages i sengeafsnittet.

Afdelingen har regionsfunktion inden for alle områder af lungemedicinen og allergologien og ambulatoriet dækker hele det lungemedicinske/allergologiske spektrum, fraset behandling af idiopatisk lungefibrose.

De ambulante funktioner omfatter en infiltratenhed, et allergi-ambulatorium og et ”klassisk” lungemedicinsk ambulatorium, inklusiv ambulatorium for interstitielle lungesygdomme. I infiltratenheden har vi blandt andet mulighed for bronkoskopi med elektromagnetisk navigation (ENB), p-EBUS, EBUS, EUS og EUS-B.

De ambulante ydelser omfatter blandt andet

 • 3500 enkle lungefunktionsundersøgelser, flertallet med reversibilitetstest
 • 1.500 udvidede lungefunktionsundersøgelser (med diffusionskapacitets-bestemmelse og kropsplethysmografi)
 • Godt 1000 bronkoskopier
 • 750 EBUS-undersøgelser
 • 200 EUS undersøgelser
 • Knap 3000 ambulante allergologiske konsultationer
 • 400 allergologiske basisudredninger
 • 50 patienter i biologisk behandling for svær astma
 • Knap 1.000 injektioner som led i allergenspecifik immunterapi
 • 250 komplekse allergologiske udredninger med diverse provokationsforsøg
 • Methacholin- og mannitolprovokationer, EHV samt IOS

Hvad vi kan tilbyde

Du kommer til at indgå i det eksisterende speciallægeteam inden for lungemedicin, der p.t. består af 8,5 speciallæger. De kliniske funktioner er i specialets ambulatorier og sengeafsnit. Fordelingen af funktionstid kan aftales efter interesse og kvalifikationer, og der vil være mulighed for at have eget ansvarsområde, herunder særligt i allergiambulatoriet.

Du vil som udgangspunkt indgå i den intern medicinske og i den lungemedicinske specialevagt, med en samlet vagthyppighed på ca. fire vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som vagt uden for tjenestestedet.

Medicinsk Afdeling

Afdelingen har regionsfunktion indenfor lungemedicin, infektionsmedicin og nefrologi og modtager akutte og elektive patienter i disse specialer samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. I Medicinsk Afdeling har vi 3 sengeafsnit med i alt 49 normerede senge og en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling hører også Medicinsk Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster.

Forskning

Medicinsk Afdeling har et veletableret og voksende forskningsmiljø med 4 forskningslektorer og et delt klinisk professorat. Professoratet og den ene forskningslektor er indenfor lungemedicin. Det lungemedicinske forskningsfelt er særligt indenfor invasiv kræftudredning med løbende og omfattende publikation i internationale tidsskrifter og deltagelse i internationale forskningsnetværk. Senest er tilkommet et forskningsområde indenfor efterundersøgelser af COVID19-patienter.
Afdelingen har tilknyttet 6 ph.d.-studerende, heraf 3 lungemedicinske.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen har, udover forskningslektoraterne, tre kliniske lektorater – et i hvert af afdelingens specialer.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

 • Introduktionsstillinger
 • Hoveduddannelse i almen medicin
 • Hoveduddannelse i fem medicinske specialer, herunder lungemedicin

Afdelingens lægelige stab pr. 01.08.21

21 overlæger og 7 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis allergologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover tre 1. reservelæger og 12 reservelæger.

Kvalifikationer

Vi søger en speciallæge i lungemedicin, som har lyst til at være en del af et godt hold, og som kan være med til at løfte både den daglige drift og afdelingens udvikling. Foruden faglige kompetencer søger vi en speciallæge med gode personlige egenskaber med evne til at samarbejde og kommunikere konstruktivt; både med kolleger og på tværs af faggrænser.

Der lægges vægt på

 • Stærke faglige kvalifikationer
 • Gode samarbejdsevner, såvel mono- som tværfagligt
 • Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer
 • Videnskabeligt curriculum
 • Gennemført fagområdeuddannelse indenfor allergologi vil være en fordel, men ikke et krav

Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret og systematisk til de syv lægeroller.

Ansættelse som overlæge kræver godkendelse, både jf. den faglige bedømmelse, og efter Danske Regioners krav om 5 års anciennitet som speciallæge.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kolleger allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Overlæge i lungemedicin, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Vi søger en dygtig speciallæge i lungemedicin til vores lungemedicinske team. Vi søger fortrinsvis en overlæge til at have det daglige ansvar for allergiambulatoriet, men ansøgere med andre interesseområder kan også søge stillingen.

Stillingen er ledig til besættelse 01.10.21 eller snarest muligt derefter.

Det lungemedicinske speciale

Specialet varetages aktuelt af 8 fastansatte speciallæger samt en forskningslektor. Desuden har afdelingen et klinisk professorat, som deles med lungemedicinsk afdeling i Næstved,

Det ene af afdelingens sengeafsnit har primært specialiserede lungemedicinske patienter. Patienterne indlægges enten direkte fra Akutmodtagelse/ambulatorium eller overflyttes fra regionens øvrige sygehuse. Non-invasiv ventilationsbehandling (NIV) og behandling af pneumothorax varetages i sengeafsnittet.

Afdelingen har regionsfunktion inden for alle områder af lungemedicinen og allergologien og ambulatoriet dækker hele det lungemedicinske/allergologiske spektrum, fraset behandling af idiopatisk lungefibrose.

De ambulante funktioner omfatter en infiltratenhed, et allergi-ambulatorium og et ”klassisk” lungemedicinsk ambulatorium, inklusiv ambulatorium for interstitielle lungesygdomme. I infiltratenheden har vi blandt andet mulighed for bronkoskopi med elektromagnetisk navigation (ENB), p-EBUS, EBUS, EUS og EUS-B.

De ambulante ydelser omfatter blandt andet

 • 3500 enkle lungefunktionsundersøgelser, flertallet med reversibilitetstest
 • 1.500 udvidede lungefunktionsundersøgelser (med diffusionskapacitets-bestemmelse og kropsplethysmografi)
 • Godt 1000 bronkoskopier
 • 750 EBUS-undersøgelser
 • 200 EUS undersøgelser
 • Knap 3000 ambulante allergologiske konsultationer
 • 400 allergologiske basisudredninger
 • 50 patienter i biologisk behandling for svær astma
 • Knap 1.000 injektioner som led i allergenspecifik immunterapi
 • 250 komplekse allergologiske udredninger med diverse provokationsforsøg
 • Methacholin- og mannitolprovokationer, EHV samt IOS

Hvad vi kan tilbyde

Du kommer til at indgå i det eksisterende speciallægeteam inden for lungemedicin, der p.t. består af 8,5 speciallæger. De kliniske funktioner er i specialets ambulatorier og sengeafsnit. Fordelingen af funktionstid kan aftales efter interesse og kvalifikationer, og der vil være mulighed for at have eget ansvarsområde, herunder særligt i allergiambulatoriet.

Du vil som udgangspunkt indgå i den intern medicinske og i den lungemedicinske specialevagt, med en samlet vagthyppighed på ca. fire vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som vagt uden for tjenestestedet.

Medicinsk Afdeling

Afdelingen har regionsfunktion indenfor lungemedicin, infektionsmedicin og nefrologi og modtager akutte og elektive patienter i disse specialer samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. I Medicinsk Afdeling har vi 3 sengeafsnit med i alt 49 normerede senge og en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling hører også Medicinsk Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster.

Forskning

Medicinsk Afdeling har et veletableret og voksende forskningsmiljø med 4 forskningslektorer og et delt klinisk professorat. Professoratet og den ene forskningslektor er indenfor lungemedicin. Det lungemedicinske forskningsfelt er særligt indenfor invasiv kræftudredning med løbende og omfattende publikation i internationale tidsskrifter og deltagelse i internationale forskningsnetværk. Senest er tilkommet et forskningsområde indenfor efterundersøgelser af COVID19-patienter.
Afdelingen har tilknyttet 6 ph.d.-studerende, heraf 3 lungemedicinske.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen har, udover forskningslektoraterne, tre kliniske lektorater – et i hvert af afdelingens specialer.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

 • Introduktionsstillinger
 • Hoveduddannelse i almen medicin
 • Hoveduddannelse i fem medicinske specialer, herunder lungemedicin

Afdelingens lægelige stab pr. 01.08.21

21 overlæger og 7 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis allergologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover tre 1. reservelæger og 12 reservelæger.

Kvalifikationer

Vi søger en speciallæge i lungemedicin, som har lyst til at være en del af et godt hold, og som kan være med til at løfte både den daglige drift og afdelingens udvikling. Foruden faglige kompetencer søger vi en speciallæge med gode personlige egenskaber med evne til at samarbejde og kommunikere konstruktivt; både med kolleger og på tværs af faggrænser.

Der lægges vægt på

 • Stærke faglige kvalifikationer
 • Gode samarbejdsevner, såvel mono- som tværfagligt
 • Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer
 • Videnskabeligt curriculum
 • Gennemført fagområdeuddannelse indenfor allergologi vil være en fordel, men ikke et krav

Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret og systematisk til de syv lægeroller.

Ansættelse som overlæge kræver godkendelse, både jf. den faglige bedømmelse, og efter Danske Regioners krav om 5 års anciennitet som speciallæge.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kolleger allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.