Overlæge i lungemedicin til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Vi søger en ny kollega i lungemedicin. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.  
 
Vi søger en speciallæge med særlig interesse for KOL behandling herunder palliation, astma, svære lungeinfektioner, TB og forskning.  
 
Afdelingen  
Hospitalerne i Nordsjælland er fusioneret til Nordsjællands Hospital.   
I Hillerød har afdelingen 52 senge nogenlunde ligeligt fordelt i to afsnit for henholdsvis lungemedicin og infektionsmedicin samt 17 senge i akutafdelingen. I Frederikssund råder afdelingen over et sengeafsnit med 27 senge. Begge steder med mulighed for NIV-behandling. Afdelingen har 14 lungemedicinske speciallægespor fordelt over 3 matrikler, Hillerød, Helsingør og Frederikssund samt 1 reservelægespor ugentligt.  
Der vil være funktioner på begge matrikler. 
 
Vi tilbyder  

  • En spændende arbejdsplads med specielt fokus på KOL-patienter henholdsvis som ambulant funktion, hvor afdelingen har etableret et stort projekt ”CAPTAIN” for de patienter med de sværeste KOL diagnoser. Projektet fokuserer på patientens behov fremfor faste kontroltider. Herudover etablerer afdelingen et KOL excellent forløb for de indlagte patienter. Projektet kommer til at gå på tværs af flere afdelinger. Endelig vil afdelingen etablere palliation til KOL patenter.   
  • Et spændende ekspanderende arbejdsplads  
  • Et godt kollegialt miljø  
  • En mulighed for at sætte personligt præg på en afdeling under udvikling  
Vi forventer, at du  
  • Er en engageret speciallæge med lyst til at indgå i afdelingens projekter  
  • Har kvalifikationer indenfor kommunikation og evne til at samarbejde  
  • Er forskningsinteresseret og  
  • Er indstillet på at indgå i afdelingens forsknings- og undervisningsforpligtelser  
Lungemedicin  
Afdelingen varetager lungesygdomme på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau.   
De restriktive - herunder interstitielle - lungesygdomme samt TB. Desuden har afdelingen interesse i immundefekt.   
Afdelingen har specielt fokus på behandling og organisering af KOL patientforløb.   
Der foregår aktuelt et stort organisatorisk og forskningsarbejde i et projekt med omlægning af ambulante KOL forløb til CAPTAIN (Comprehensive And Prospective Treatment and Individual Nursing) projekt.  
I ambulatoriet foretages ultralydsvejledt pleuracentese, drænanlæggelse, bronkoskopi og knoglemarvsbiopsi.  
 
Vagter mv.  
Afdelingen har 19 vagtbærende overlæger samt et vekslende antal oprykkede læger i hoveduddannelsesforløb.   
Endvidere varetager afdelingen speciallæge-funktioner i hospitalets akutafdeling på hverdage frem til ca. kl. 20.00 og i weekenden til kl. 18.00.  
Der er beredskabsvagt for hhv. lunge- og infektionsmedicin, således at begge specialer er dækket.  
Der er ca. 40 tilknyttede reservelæger, som indgår i bunden vagt i 3 vagtlag.  
 
Afdelingen deltager i undervisningen af studenter på 3. semester kandidatdel.  
 
Øvrige specialer  
Afdelingen har Infektionsmedicinsk speciale. Lungeinfektioner herunder pneumoni og TB er forskningsmedicinske indsatsområder, der ligger i de 2 specialers krydsfelt.   
Afdelingen varetager desuden Nordsjællands Hospitals Diagnostiske Enhed.  
 
Forskning  
Til afdelingen er knyttet 1 forskningsansvarlig overlæge, 1 overlæge og flere yngre læger ansat i deltidsforskerstillinger. Afdelingen har 3 Ph.D-studerende og 2 forskningsårsstuderende.   
Afdelingens forskningsmæssige interesseområder er primært lungeinfektioner, tuberkulose-infektioner hos ældre, KOL, neuroinfektioner, sepsis samt patientforløb i Diagnostisk Enhed.   
 
Ansættelsesvilkår  
Der er tale om en fuldtidsstilling, som er til besættelse snarest muligt.  
 
Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.  
 
Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen.  
 
Ansøgningsprocedure  
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Thyge Lynghøj Nielsen på tlf. 24 82 32 82 eller mail thyge.lynghoej.nielsen@regionh.dk  
 
Du kan læse mere om afdelingen på http://www.nordsjaellandshospital.dk  ;
 
Ansøgningen skal stiles til ledende overlæge Thyge Lynghøj Nielsen.   
 
Ansøgningsfristen er torsdag den 1. marts 2018 kl. 12.00 
 
Send ansøgning, CV, publikationsliste samt dokumentation af formelle og faglige kompetencer via linket. Publikationer skal du ikke sende med.  


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:8. februar 2018
Udløbsdato:28. februar 2018

Overlæge med funktion indenfor neuropædiatri søges til Børne- og ungeafdelingen

Børne- og Ungeafdelingen

Hillerød
Overenskomstansat overlæge med funktion indenfor neuropædiatri Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød Ved Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital (NOH), Hillerød er en stilling som overenskomstansat overlæge indenfor neu...
Indrykket:2. februar 2018
Udløbsdato:1. marts 2018

Overlæge i infektionsmedicin til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

Hillerød
Vi søger en ny kollega, som er speciallæge i infektionsmedicin. Stillingen er ledig til besættelse snarest. Afdelingen Hospitalerne i Nordsjælland er fusioneret til Nordsjællands Hospital, som fysisk befinder sig i Hillerød og Frederikssund. Lunge- ...
Indrykket:6. februar 2018
Udløbsdato:5. marts 2018

Speciallæger i almen medicin til nye rehabiliterende sengeafsnit i Frederikssund

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Hillerød
Vi søger netop færdige speciallæger i almen medicin, der er interesseret i at arbejde tværfagligt og med misbrugsbehandling, før I skal ud i egen praksis. Stillingen er vagtfri. Har du lyst til at være med til at etablere nye åbne afsnit i Frederiks...
Indrykket:13. februar 2018
Udløbsdato:15. marts 2018

Reservelægestilling, Neurologi (demensfunktionen)

Neurologisk Afdeling

Hillerød
En 1-årig uklassificeret reservelægestilling ved Demensfunktionen, Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød er ledig til besættelse pr. 1. april 2018. Du har autorisation til selvstændigt virke og interesse for udredning og behandling...
Indrykket:13. februar 2018
Udløbsdato:15. marts 2018

Introduktionsstilling, Neurologi

Neurologisk Afdeling

Hillerød
Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød 1-årig introduktionsstilling i neurologi er ledig til besættelse pr. 1. april 2018. Afdelingen består af to sengeafsnit, ét for blandet akut neurologi (22 senge) og ét for akut apopleksi (22 se...