Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge i psykiatri til Socialmedicinsk Enhed, Holbæk Sygehus

Overlæge i psykiatri til socialmedicinsk Enhed, Holbæk Sygehus

Vi søger en speciallæge i psykiatri til en deltidsstilling 2 til 4 dage om ugen med besættelse 1. marts 2021 eller efter aftale. Stillingen er en del af oprustning af socialmedicinsk enhed inden for psykiatrisk og psykologisk udredning.

Om Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling

Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus varetager de arbejds- og socialmedicinske opgaver i Region Sjælland.

Afdelingen har omkring 50 medarbejdere samlet inden for socialmedicin og arbejdsmedicin. Den lægelige stab i afdelingen har samfundsmedicinsk, arbejdsmedicinsk, almenmedicinsk eller psykiatrisk baggrunde heraf ca. 10 uddannelsessøgende læger indenfor samfundsmedicin og arbejdsmedicin. I afdelingen er desuden lægesekretærer, socialfaglig konsulent, fem psykologer, herunder en neuropsykolog samt forskere (ph.d.-studerende og seniorforskere). Der er desuden tilknyttet en række eksterne konsulenter overvejende inden for det psykiatriske speciale.

De to specialer samarbejder med gensidig faglig sparring og fælleskonference én gang ugentlig.

I det der til afdelingen er tilknyttet et professorat, er forskningsaktiviteter en naturlig del af dagligdagen. Afdelingen deltager løbende i lægers videreuddannelse i arbejdsmedicin og i samfundsmedicin.

Socialmedicinsk Enhed (også kaldet Klinisk Funktion) er en del af Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling. Kerneopgaven i Klinisk Funktion er at skabe et overblik over patientens helbredsmæssige, sociale og psykiske forhold og vurdere, hvordan den enkeltes helbred er foreneligt med at varetage et arbejde. Formålet er at pege på evt. yderligere behandlings- og rehabiliteringsmuligheder med henblik på - i samarbejde med kommunerne - at understøtte en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lægerne i Klinisk Funktion giver sundhedsfaglig rådgivning som sundhedskoordinator i de kommunale rehabiliteringsteam i regionens 17 kommuner. I ambulatoriet ser vi borgere med komplekse problemstillinger til samtale og undersøgelse ved en socialmedicinsk helbredsvurdering. En stor del af de henviste borgere har psykiatriske lidelser eller uafklarede symptomer herpå.

Det psykiatriske /psykologiske område

Det psykiatriske /psykologiske område i socialmedicinske enhed består aktuelt af en psykiater, en klinisk psykolog med psykiatrisk/psykopatologisk baggrund og en neuropsykolog.

Den psykiatriske overlæge varetager opgaver bredt indenfor det psykiatriske /psykologiske område i socialmedicinske enhed – herunder samarbejde med andre afdelinger, faggrupper samt eksterne samarbejdspartnere.

Typiske opgaver for den psykiatriske overlæge vil være visitation af borger med psykiatriske problemstillinger, psykiatrisk samtale og vurdering mhp psykiatrisk speciallægeerklæring, skriftlig vurdering på baggrund af foreliggende sagsmateriale fx tidligere psykiatrisk undersøgelse. Derudover forventes den psykiatriske overlæge at deltage i afdelingens konferencer, yde sparring til læger og psykologer i afdelingen, deltage i uddannelse og undervisning samt deltage i evt. relevante projektopgaver.

Et gennemgående spørgsmål er, om borgerens sygdomme, symptomer og/eller vanskeligheder er relevant og tilstrækkeligt udredt og behandlet – eller om der kan peges på yderligere indsatser i forløbet eller skåne- og støttebehov ift. beskæftigelsesindsatsen.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde en dejlig arbejdsplads beliggende på Holbæk Sygehus, tæt på Holbæk Station. Vi har et godt arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone og spændende arbejdsopgaver. Vi har daglig konference, men også løbende kollegial sparring. Vi har tradition for at løfte i flok, støtte hinanden og udvikle os i fællesskab. Vi er bevidste om, hvor vigtig en opgave vi udfører, hvilket gør den meningsfuld og værdiskabende. Vi prioriterer uddannelse og forskning højt. Der er endvidere mulighed for karriereudvikling.

Vi har en flot selvstændig bygning med gode kontorfaciliteter, hvor du vil få din egen faste arbejdsplads. Det vil være muligt at tilrettelægge dine arbejdstider og -opgaver med fleksibilitet, så at arbejdet også kan hænge sammen med dit familie- og fritidsliv.

Hvem er du?

Du er speciallæge i psykiatri, som med dine kvalifikationer, erfaring og engagement vil bidrage til at styrke og videreudvikle den socialmedicinske enhed.

Vi lægger vægt på bred psykiatrisk erfaring, samt betydelig erfaring med udredning, vurdering og visitation.

Vi forventer, at du er god til at samarbejde, kan arbejde tværfagligt og har gode kommunikationsevner, mundtligt som skriftligt. Du skal kunne arbejde selvstændigt og samtidigt være engageret i afdelingen.

Vi prioriterer ansøgere med interesse i at bidrage til afdelingens uddannelse, forskning, kvalitetsudvikling og anden vidensdeling.

For ansættelse som overlæge, kræves kvalifikationer og erfaring overlægeniveau. Overlægen skal efter interesse og kvalifikationer varetage et selvstændigt funktionsområde.

Det er muligt, ved siden af denne stilling, have egen praksis, forskningsaktivitet eller ansættelse i sygehuspsykiatrien.

Ansøgning

Ansøgningen skal indsendes via linket på www.regionsjaelland.dk.

Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de syv lægeroller, da Region Sjælland anvender disse i den faglige bedømmelse.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en vagtfri deltidsstilling 2 til 4 dage pr uge. Omfang efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse som overlæge forudsætter opfyldelse af kravene i den faglige bedømmelse som overlæge, herunder minimum fem års ansættelse som speciallæge eller alternativt dispensation for denne regel, jf. retningslinjer fra Region Sjælland. Alternativt kan ske ansættelse som afdelingslæge.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen, og de muligheder, som ligger i jobbet, er du velkommen til at kontakte:

Ansøgningsfrist d. 20.01.2021

Samtaler d. 26.01.2021

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om job på Holbæk Sygehus her.

Region Sjælland - Holbæk Sygehus

Smedelundsgade 60

4300 Holbæk, Danmark

Tlf: 59 48 40 00

Praktisk information

Jobtype: Deltid

Arbejdsområde: Psykiatri

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.