Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge med funktion indenfor neuropædiatri søges til Børne- og ungeafdelingen

Overenskomstansat overlæge med funktion indenfor neuropædiatri – Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød  
 
Ved Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital (NOH), Hillerød er en stilling som overenskomstansat overlæge indenfor neuropædiatri ledig. Det forventes at stillingen skal besættes med start 1.5.2018 eller snarest derefter. 
 
Stillingen ønskes besat af en ansøger som:
 
- er speciallæge i pædiatri 
- har særlige kompetencer indenfor neuropædiatri, gerne med expertuddannelse indenfor dette fagområde  
- kompetencer indenfor den brede almene pædiatri 
- har erfaring med akutte  pædiatriske patientforløb samt neonatologi 
- har gode organisatoriske evner 
- har gode samarbejdsevner og er fleksibel 
- er innovativ og har lyst til at udvikle afdelingens tilbud indenfor fagområdet  
 
Overlægen vil skulle indgå i det tværfaglige neuropædiatriske fagteam og sammen med teamets øvrige medlemmer medvirke til at sikre høj sundhedsfaglig standard for de patientforløb som ligger indenfor området. Desuden skal overlægen sammen med teamet være ansvarlig for udviklingen af området lokalt og samarbejdet på tværs omkring dette med primærsektor og højt specialiseret funktion på RH. Overlægen skal være med til at tegne afdelingens faglige profil såvel indadtil som udadtil indenfor området. Der skal ligeledes påregnes et tæt tværfagligt samarbejde i teamet og i afdelingen generelt med andre faggrupper,tværgående specialer og subspecialer. Særligt er der en lægelig repræsentant fra det neuropædiatriske team repræsenteret i afdelingens socialpædiatriske team.  Desuden skal påregnes deltagelse i afdelingens øvrige  pædiatriske opgaver, herunder den øvrige almene pædiatri. Stillingen vil indgå i afdelingens formaliserede bagvagtslag som p.t er en 19-20 - skiftet døgnvagt med tilstedeværelse efterfulgt af rådighedsvagt fra bolig.  
 
Da afdelingen også varetager akuthjælpen for børn  
Ansøgeren bedes i sin ansøgning forholde sig til egne kompetencer i forhold til de 7 lægeroller. 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos ledende overlæge Jesper Andersen, Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød , Tlf: 48294307, eller e-mail: dorthe.vestergaard@regionh.dk 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst 
 
Ansøgningsfrist  d.28.2.2018 kl. 12.00. 
 
Ansættelsessamtaler vil så vidt muligt blive afholdt i ugerne 12-14.  
 
Motiveret ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis, autorisation til selvstændigt virke og  speciallægeautorisation og CV uploades -  stilet til 
Børne- og ungeafdelingen 
Att: Sekretær Dorthe Vestergaard 
Afsnit B 1521 
Nordsjællands Hospital
Dyrehavevej 15 
3400 Hillerød 
 
 
Stillinger i Børne- og ungeafdelingen, NOH er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er en forudsætning for ansættelse at man har en blank børneattest. Attesten indhentes hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøger. 
 
Interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 
 
NOH er en røgfri arbejdsplads. 
 
Lidt om NOH og Børne- og ungeafdelingen 
 
NOH er en virksomhed i Region Hovedstaden, som p.t omfatter Hillerød, Frederikssund hospitaler samt Sundhedhuset i Helsingør. Børne- og ungeafdelingen dækker bredt det pædiatriske speciale, har 54 børnesengepladser (heraf 18 neonatale) og har ca. 190 ansatte - 145 fuldtidsstillinger, hvoraf ca. 50 er læger. NOH, Hillerød er akut områdehospital for Planlægningsområde Nord i Region Hovedstaden med et optageområde: 505.000 for pædiatri, gynækologi og obstetrik. Et nyt samlet NOH – Nyt Hospital Nordsjælland forventes færdigt i 2022 med beliggenhed lige syd for Hillerød og byggeprogrammet er under udfærdigelse efter endt brugerproces i 2014.  Afdelingen har ca 10000 indlæggelser og 18000 ambulante kontakter i 2017 og varetager funktion for børn og unge i alderen 0-17 år.  Desuden har afdelingen pr 1.1.2014 overtaget  børnevagtlægefunktionen for børn under 12 år, hvor ca 12.000 årligt visiteres direkte til afdelingen fra Akuthjælpen.   
Afdelingen har pædiatrisk hovedfunktion jvf specialeplan samt speciel regionsfunktion indenfor gastroenterologi, neonatologi, reumatologi og diabetes. 
 
Afdelingen har årligt ca 20-25 yngre læger som er i forløb og under uddannelse indenfor pædiatri eller almen medicin. Ligeledes er afdelingen en del af Københavns Universitet og deltager i studenterundervisning med afsluttende lægeeksamen i pædiatri på 12 semester. Desuden har afdelingen et stort flow af sygepleje- og jordemoderstuderende. Afdelingen har internationale medicinske studenter på et hold hvert semester som en udløber af  projektet.  Afdelingen har indenfor de seneste år satset markant på forskning indenfor både det læge- og sygeplejefaglige felt og har udover 2 forskningsansvarlige speciallæger I 2017 udgik der 2 ph.d- afhandlinger fra afdelingensamt p.t 3ph.d studerende in spe, samt flere prægraduate forskningsaktive. 
 
 
 


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her