Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge, thorax/onkoradiolog til Billeddiagnostisk Afdeling, SUH, Roskilde

Ved Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital er en stilling som overlæge, alternativt afdelingslæge ledig til besættelse 1. oktober 2019, eller efter aftale.

Afdelingen har afsnit i både Køge og Roskilde med fælles afdelingsledelse. Den der ansættes i stillingen vil derfor være ansat ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i Roskilde indtil videre.

Til stillingen søger vi en overlægekvalificeret speciallæge i radiologi med interesse og kompetencer bredt inden for CT, men specielt med fokus på thoraxradiologi og/eller onkoradiologi.

Ved ansættelse som overlæge vil der være tilknyttet et ansvarsområde inden for de to områder, som kan tilpasses afhængig af interesse. Der udføres i Roskilde talrige CT scanninger inden for områderne thoraxradiologi og onkoradiologi samt udredningsundersøgelser fra både primær- og sekundær sektor, som led i kræftpakkeforløb. Desuden udføres CT-vejledte lunge- og knoglebiopsier. I Køge er der hovedsageligt fokus på abdominal CT, men der udføres også lunge- og onko-CT samt kræftpakkeudredninger, hovedsageligt diagnostisk pakke undersøgelser fra primærsektor. Afdelingen har således et bredt udbud af interessante undersøgelser, med en god blanding af primære udredninger og kontrolscanninger.

Der vil være mulighed for at indgå i teamet omkring PET-CT. Disse udføres i regionen på Nuklearmedicinsk Afdeling i Næstved og i Køge. Der er velfungerende MDT med mange afdelinger, som man vil skulle deltage i.

Har man interesse for interstitielle lungesygdomme, vil der være mulighed for at være med til at styrke funktionen. Det er planlagt, at der skal etableres tværfaglige konferencer i samarbejde med lungemedicinsk og radiologisk afdeling i Næstved.

Har man interessen, men endnu ikke tilstrækkelig erfaring til at påtage sig et ansvarsområde, vil man blive understøttet i at udvikle sig med henblik på senere at kunne varetage et sådant. Eventuelt kan der etableres en delestilling mellem CT funktionen og et andet interesseområde.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde er et specialsygehus og rummer blandt andet lungemedicinsk, urologisk, onkologisk og hæmatologisk afdeling og flere andre kliniske afdelinger med cancerbehandling og -udredning. Afdelingen i Roskilde er bestykket med en 256- slice, og to 64-slice CT scannere, hvoraf den ene senere på året udskiftes med en high-end spektralscanner.

Sjællands Universitetshospital, Køge er et akutsygehus og rummer, foruden akutafdeling, specialer som organkirurgi inklusive cancerkirurgien, ortopædkirurgi, ØNH, Klin. Fys. og medicinsk afdeling. Foruden betjening af de derboende specialer, scannes i Køge et antal onkologiske og lungemedicinske undersøgelser, samt talrige diagnostisk pakke patienter fra primær sektor. Matriklen i Køge er bestykket med to 64-slice CT- scannere, hvoraf den ene i løbet af sommeren udskiftes til en mid-range spektralscanner.

I Roskilde råder afdelingen desuden over tre high-end UL rum samt en 3T og to 1.5T MR-scannere. I Køge har vi to high-end UL rum og to 1.5T MR scannere. På begge matrikler desuden flere DR rum og gennemlysnings rum.

Den lægelige stab består af i alt 1 professor, 15 overlæger, 8 afdelingslæger og 7 uddannelsessøgende læger på forskellige niveauer, ligeligt fordelt på de to matrikler. Flere af lægerne har efter eget ønske fremmøde på begge matrikler og der beskrives på tværs, ud fra interesseområder og kompetencer. Der er en teamdannelse under udbygning og fra 1. juni fælles vagt på de to matrikler. Der arbejdes efter fælles retningslinjer og protokoller.

Afdelingen har en forskningsenhed, der ud over en professor også har tilknyttet en forskningsingeniør og en post doc, alle med hovedinteresse inden for MR. Afdelingen har samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger og universiteter, hovedsageligt med udgangspunkt i MR.

Vi søger en kollega, som har lyst til at arbejde på en afdeling i vækst og med mange muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi er et velfungerende team af radiologer, som sætter faglig kvalitet og gode patientforløb højt. Vi har fokus på at have et godt uddannelses- og arbejdsmiljø på trods af en travl hverdag. Der er et godt samarbejde på tværs af faggrupper og vi har gode relationer til vores kliniske samarbejdspartnere.

Vagten på afdelingen er en fællesvagt med tilstedeværelse/ rådighed fra vagtværelse. Deltagelse i vagtfunktionen aftales.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer.

For at kunne ansættes i en overlægestilling, skal ansøger have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Som led i SUH’s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling.

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf.+45 47 32 53 01 / 24 98 13 43.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330050359Phoenix-a3d0ce3112019-06-28T00:00:00Overlæge, thorax/onkoradiolog til Billeddiagnostisk Afdeling, SUH, Roskilde

Ved Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital er en stilling som overlæge, alternativt afdelingslæge ledig til besættelse 1. oktober 2019, eller efter aftale.

Afdelingen har afsnit i både Køge og Roskilde med fælles afdelingsledelse. Den der ansættes i stillingen vil derfor være ansat ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i Roskilde indtil videre.

Til stillingen søger vi en overlægekvalificeret speciallæge i radiologi med interesse og kompetencer bredt inden for CT, men specielt med fokus på thoraxradiologi og/eller onkoradiologi.

Ved ansættelse som overlæge vil der være tilknyttet et ansvarsområde inden for de to områder, som kan tilpasses afhængig af interesse. Der udføres i Roskilde talrige CT scanninger inden for områderne thoraxradiologi og onkoradiologi samt udredningsundersøgelser fra både primær- og sekundær sektor, som led i kræftpakkeforløb. Desuden udføres CT-vejledte lunge- og knoglebiopsier. I Køge er der hovedsageligt fokus på abdominal CT, men der udføres også lunge- og onko-CT samt kræftpakkeudredninger, hovedsageligt diagnostisk pakke undersøgelser fra primærsektor. Afdelingen har således et bredt udbud af interessante undersøgelser, med en god blanding af primære udredninger og kontrolscanninger.

Der vil være mulighed for at indgå i teamet omkring PET-CT. Disse udføres i regionen på Nuklearmedicinsk Afdeling i Næstved og i Køge. Der er velfungerende MDT med mange afdelinger, som man vil skulle deltage i.

Har man interesse for interstitielle lungesygdomme, vil der være mulighed for at være med til at styrke funktionen. Det er planlagt, at der skal etableres tværfaglige konferencer i samarbejde med lungemedicinsk og radiologisk afdeling i Næstved.

Har man interessen, men endnu ikke tilstrækkelig erfaring til at påtage sig et ansvarsområde, vil man blive understøttet i at udvikle sig med henblik på senere at kunne varetage et sådant. Eventuelt kan der etableres en delestilling mellem CT funktionen og et andet interesseområde.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde er et specialsygehus og rummer blandt andet lungemedicinsk, urologisk, onkologisk og hæmatologisk afdeling og flere andre kliniske afdelinger med cancerbehandling og -udredning. Afdelingen i Roskilde er bestykket med en 256- slice, og to 64-slice CT scannere, hvoraf den ene senere på året udskiftes med en high-end spektralscanner.

Sjællands Universitetshospital, Køge er et akutsygehus og rummer, foruden akutafdeling, specialer som organkirurgi inklusive cancerkirurgien, ortopædkirurgi, ØNH, Klin. Fys. og medicinsk afdeling. Foruden betjening af de derboende specialer, scannes i Køge et antal onkologiske og lungemedicinske undersøgelser, samt talrige diagnostisk pakke patienter fra primær sektor. Matriklen i Køge er bestykket med to 64-slice CT- scannere, hvoraf den ene i løbet af sommeren udskiftes til en mid-range spektralscanner.

I Roskilde råder afdelingen desuden over tre high-end UL rum samt en 3T og to 1.5T MR-scannere. I Køge har vi to high-end UL rum og to 1.5T MR scannere. På begge matrikler desuden flere DR rum og gennemlysnings rum.

Den lægelige stab består af i alt 1 professor, 15 overlæger, 8 afdelingslæger og 7 uddannelsessøgende læger på forskellige niveauer, ligeligt fordelt på de to matrikler. Flere af lægerne har efter eget ønske fremmøde på begge matrikler og der beskrives på tværs, ud fra interesseområder og kompetencer. Der er en teamdannelse under udbygning og fra 1. juni fælles vagt på de to matrikler. Der arbejdes efter fælles retningslinjer og protokoller.

Afdelingen har en forskningsenhed, der ud over en professor også har tilknyttet en forskningsingeniør og en post doc, alle med hovedinteresse inden for MR. Afdelingen har samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger og universiteter, hovedsageligt med udgangspunkt i MR.

Vi søger en kollega, som har lyst til at arbejde på en afdeling i vækst og med mange muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi er et velfungerende team af radiologer, som sætter faglig kvalitet og gode patientforløb højt. Vi har fokus på at have et godt uddannelses- og arbejdsmiljø på trods af en travl hverdag. Der er et godt samarbejde på tværs af faggrupper og vi har gode relationer til vores kliniske samarbejdspartnere.

Vagten på afdelingen er en fællesvagt med tilstedeværelse/ rådighed fra vagtværelse. Deltagelse i vagtfunktionen aftales.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer.

For at kunne ansættes i en overlægestilling, skal ansøger have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Som led i SUH’s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling.

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf.+45 47 32 53 01 / 24 98 13 43.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

2019-08-13T00:52:09.073 Ved Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital er en stilling som overlæge, alternativt afdelingslæge ledig til besættelse 1. oktober 2019, eller efter aftale. Afdelingen har afsnit i både Køge og Roskilde med fælles afdelingsledelse. Den der ansættes i stillingen vil derfor være ansat ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i Roskilde indtil videre. Til stillingen søger vi en overlægekvalificeret speciallæge i radiologi med interesse og kompetencer bredt inden for CT, men specielt med fokus på thoraxradiologi og eller onkoradiologi. Ved ansættelse som overlæge vil der være tilknyttet et ansvarsområde inden for de to områder, som kan tilpasses afhængig af interesse. Der udføres i Roskilde talrige CT scanninger inden for områderne thoraxradiologi og onkoradiologi samt udredningsundersøgelser fra både primær- og sekundær sektor, som led i kræftpakkeforløb. Desuden udføres CT-vejledte lunge- og knoglebiopsier. I Køge er der hovedsageligt fokus på abdominal CT, men der udføres også lunge- og onko-CT samt kræftpakkeudredninger, hovedsageligt diagnostisk pakke undersøgelser fra primærsektor. Afdelingen har således et bredt udbud af interessante undersøgelser, med en god blanding af primære udredninger og kontrolscanninger. Der vil være mulighed for at indgå i teamet omkring PET-CT. Disse udføres i regionen på Nuklearmedicinsk Afdeling i Næstved og i Køge. Der er velfungerende MDT med mange afdelinger, som man vil skulle deltage i. Har man interesse for interstitielle lungesygdomme, vil der være mulighed for at være med til at styrke funktionen. Det er planlagt, at der skal etableres tværfaglige konferencer i samarbejde med lungemedicinsk og radiologisk afdeling i Næstved. Har man interessen, men endnu ikke tilstrækkelig erfaring til at påtage sig et ansvarsområde, vil man blive understøttet i at udvikle sig med henblik på senere at kunne varetage et sådant. Eventuelt kan der etableres en delestilling mellem CT funktionen og et andet interesseområde. Sjællands Universitetshospital, Roskilde er et specialsygehus og rummer blandt andet lungemedicinsk, urologisk, onkologisk og hæmatologisk afdeling og flere andre kliniske afdelinger med cancerbehandling og -udredning. Afdelingen i Roskilde er bestykket med en 256- slice, og to 64-slice CT scannere, hvoraf den ene senere på året udskiftes med en high-end spektralscanner. Sjællands Universitetshospital, Køge er et akutsygehus og rummer, foruden akutafdeling, specialer som organkirurgi inklusive cancerkirurgien, ortopædkirurgi, ØNH, Klin. Fys. og medicinsk afdeling. Foruden betjening af de derboende specialer, scannes i Køge et antal onkologiske og lungemedicinske undersøgelser, samt talrige diagnostisk pakke patienter fra primær sektor. Matriklen i Køge er bestykket med to 64-slice CT- scannere, hvoraf den ene i løbet af sommeren udskiftes til en mid-range spektralscanner. I Roskilde råder afdelingen desuden over tre high-end UL rum samt en 3T og to 1.5T MR-scannere. I Køge har vi to high-end UL rum og to 1.5T MR scannere. På begge matrikler desuden flere DR rum og gennemlysnings rum. Den lægelige stab består af i alt 1 professor, 15 overlæger, 8 afdelingslæger og 7 uddannelsessøgende læger på forskellige niveauer, ligeligt fordelt på de to matrikler. Flere af lægerne har efter eget ønske fremmøde på begge matrikler og der beskrives på tværs, ud fra interesseområder og kompetencer. Der er en teamdannelse under udbygning og fra 1. juni fælles vagt på de to matrikler. Der arbejdes efter fælles retningslinjer og protokoller. Afdelingen har en forskningsenhed, der ud over en professor også har tilknyttet en forskningsingeniør og en post doc, alle med hovedinteresse inden for MR. Afdelingen har samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger og universiteter, hovedsageligt med udgangspunkt i MR. Vi søger en kollega, som har lyst til at arbejde på en afdeling i vækst og med mange muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi er et velfungerende team af radiologer, som sætter faglig kvalitet og gode patientforløb højt. Vi har fokus på at have et godt uddannelses- og arbejdsmiljø på trods af en travl hverdag. Der er et godt samarbejde på tværs af faggrupper og vi har gode relationer til vores kliniske samarbejdspartnere. Vagten på afdelingen er en fællesvagt med tilstedeværelse rådighed fra vagtværelse. Deltagelse i vagtfunktionen aftales. Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer. For at kunne ansættes i en overlægestilling, skal ansøger have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Som led i SUH s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling. Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf. 45 47 32 53 01 24 98 13 43. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder administrator organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http: sundhedsstyrelsen.dk publ Publ2013 05maj De7laegeroller2udg.pdf Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh11jobneta3d0ce31100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-08-12T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=147710EuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSlagelse3553713Region Sjælland11Sygehusvej 104000RoskildeDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent784406JobNet5010478501047810026-06-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a3d0ce31https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=a3d0ce31https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a3d0ce31&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a3d0ce31&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/3.jpgOverlæge, thorax/onkoradiolog til Billeddiagnostisk Afdeling, SUH, Roskilde12007991Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed362148399noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmarkda-DK